Přímluvy pro tento čas

15.05.2018 - přímluvy

inspirované krojovanou poutí na Zelenou Horu

 

V měsíci květnu prosme společně:

 1. Na přímluvu Panny Marie, Královny míru, prosíme o pokoj a mír pro naši zemi. 
 2. Na přímluvu sv. Jana Nepomuckého, mučedníka svobody,  prosíme za představené církve v naší zemi. 
 3. Kéž biskupové, kněží, jáhni, ale i všichni věřící mají odvahu hlásat Krista vhod i nevhod a kéž jeho učení zachovávají s neochvějnou věrností navzdory všem protivenstvím. 
 4. Na přímluvu svaté Zdislavy prosíme za naše rodiny. Kéž jsou muži opravdovými muži a dobrými otci, kéž jsou ženy opravdovými ženami a dobrými matkami, aby naše děti vyrůstaly v lásce a bezpečí." 
 5. Na přímluvu svaté Ludmily a svatého Václava prosíme za naše školství. Kéž dokáže z mladých lidí vychovávat dobré lidi, otevřené Božímu hlasu, aby se tak mohli stát zodpovědnými dědici naší země.
 6. Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje prosíme za evropské národy. Kéž se navrátí ke svým křesťanským kořenům, znovu naleznou svoji identitu a zachovají starý kontinent dalším generacím.
 7. Na přímluvu sv. Vojtěcha prosíme za vyhnance a uprchlíky. Kéž s naší pomocí najdou odvahu vrátit se do zemí svých otců, stanou se novou nadějí pro své národy a obnoví svá města, kde budou žít v míru a přátelství.
 8. Na přímluvu všech svatých patronů Evropy prosíme za ochranu přirozeného lidství a za ochranu principu lásky, soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a ženou.
 9. Na přímluvu všech našich národních patronů prosíme za ty, na jejichž odpovědnosti leží politické rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se svým svědomím a přirozeným zákonem.
 10. Na přímluvu svatých archandělů prosíme (zvláště dnes) za sdělovací prostředky, aby podle přání otců druhého vatikánského koncilu vyzdvihovaly a šířily po světě pravdu, dobro, krásu a spravedlnost.
 11. Na přímluvu všech svatých prosíme za příznivé počasí a za hojnou úrodu zemskou.
 12. Prosíme za naše nemocné, za duše svěřené a za duše v očistci.       

 Neboť ty žiješ a kraluješ ...

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2024: Když prochladnu, nejlépe mě zahřeje

grog. (3)

 

svařené víno. (4)

 

lok slivovice. (6)

 

horká polévka. (3)

 

chvilku běhat. (1)

 

zalézt do peřin. (1)

 

dát nohy do vřelé vody. (1)

 

sprcha. (2)

 

celkem hlasovalo 21 lidí

předchozí ankety

Dnes je 22. února 2024

svátek má Petr

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)