Přímluvy pro tento čas

15.05.2018 - přímluvy

inspirované krojovanou poutí na Zelenou Horu

 

V měsíci květnu prosme společně:

 1. Na přímluvu Panny Marie, Královny míru, prosíme o pokoj a mír pro naši zemi. 
 2. Na přímluvu sv. Jana Nepomuckého, mučedníka svobody,  prosíme za představené církve v naší zemi. 
 3. Kéž biskupové, kněží, jáhni, ale i všichni věřící mají odvahu hlásat Krista vhod i nevhod a kéž jeho učení zachovávají s neochvějnou věrností navzdory všem protivenstvím. 
 4. Na přímluvu svaté Zdislavy prosíme za naše rodiny. Kéž jsou muži opravdovými muži a dobrými otci, kéž jsou ženy opravdovými ženami a dobrými matkami, aby naše děti vyrůstaly v lásce a bezpečí." 
 5. Na přímluvu svaté Ludmily a svatého Václava prosíme za naše školství. Kéž dokáže z mladých lidí vychovávat dobré lidi, otevřené Božímu hlasu, aby se tak mohli stát zodpovědnými dědici naší země.
 6. Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje prosíme za evropské národy. Kéž se navrátí ke svým křesťanským kořenům, znovu naleznou svoji identitu a zachovají starý kontinent dalším generacím.
 7. Na přímluvu sv. Vojtěcha prosíme za vyhnance a uprchlíky. Kéž s naší pomocí najdou odvahu vrátit se do zemí svých otců, stanou se novou nadějí pro své národy a obnoví svá města, kde budou žít v míru a přátelství.
 8. Na přímluvu všech svatých patronů Evropy prosíme za ochranu přirozeného lidství a za ochranu principu lásky, soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a ženou.
 9. Na přímluvu všech našich národních patronů prosíme za ty, na jejichž odpovědnosti leží politické rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se svým svědomím a přirozeným zákonem.
 10. Na přímluvu svatých archandělů prosíme (zvláště dnes) za sdělovací prostředky, aby podle přání otců druhého vatikánského koncilu vyzdvihovaly a šířily po světě pravdu, dobro, krásu a spravedlnost.
 11. Na přímluvu všech svatých prosíme za příznivé počasí a za hojnou úrodu zemskou.
 12. Prosíme za naše nemocné, za duše svěřené a za duše v očistci.       

 Neboť ty žiješ a kraluješ ...

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)