1150 modliteb za duchovní prožití 1150. výročí

12.05.2010 - přímluvy

příchodu svatých bratří Cyrila a Metoděje na Moravu a za duchovní ovoce oslav

 

863 - 2013

 

V roce 2013 o slavnosti svatých Cyrila a Metoděje - v pátek 5.7.  - si s vděčností budeme moci říci: Před 1150 lety přišli k nám na Moravu. Bude to velká událost, na kterou je třeba se dobře připravit. Naši otcové biskupové k tomu vyhlásili program. Také  my osobně se chceme přidat.

 

Každý den se můžeme  modlit přípravnou modlitbu navrženou Maticí velehradskou, aby to dobře dopadlo po všech stránkách zvláště po té duchovní, jak si jistě všichni přejeme:

 

„Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky."

 

Kdo začne právě dnes - 12.5.010 - a bude se ji denně modlit, do pátku 5.7.2013 se ji pomodlí přesně 1150 krát. Zde najdete přesné počty na každý den, které si můžete vyvěsit doma anebo v kostele anebo jej napsat do kalendáře.

 

Právě dnes ráno si totiž můžeme říci:

 

Do 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje nás čeká ještě 1150 dnů.

 

A NA VIDITELNÉ MÍSTO SI NAPÍŠEME NEBO NA VHODNÉ MÍSTO VYVĚSÍME ČÍSLO  1150     a to bude vidět po celou středu 12.5.2010 a bude nám tu modlitbu připomínat.

 

Středa 12.5.2010 - sv. Pankráce PO VEČERNÍM KLEKÁNÍ  SI ŘEKNEME:

DO 1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU SVATÝCH CYRILA A METODĚJE NÁS ČEKÁ JEŠTĚ 1149 DNŮ A NOCÍ.

A VYVĚSÍME 1149     a to bude vidět po celý čtvrtek 13.5.2010

 

Čtvrtek 13.5.2010 - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - sv. Serváce, Panny Marie Fatimské  večer dáme číslo 1148 a to bude svítit po celý další den.

Tak se může pokračovat každý den.

Přesná čísla pro celé období najdete za následujícím vysvětlujícím článkem:

Proč to dělat a co se tím sleduje?

Každý se těšíme na Ježíška. (Nebojte se, nespletl jsem si dobu - klidně čtěte dál). Vánoční svátky jsou důležitá událost pro každou rodinu. Právě podle toho, kdo dětem naděluje dárky, se pozná, jestli ještě žijeme křesťansky a jestli je u nás víra živá, i když třeba trochu spící. Základní, i když ne úplně první podíl na křesťanství u nás mají svatí Cyril a Metoděj. Proto jim říkáme otcové naši a víru a vše s ní spojené nazýváme dědictvím otců. Jim musíme být vděčni právě za ty základy a pravidelně na ně vzpomínat, proto je jejich svátek tak důležitý. I stát to uznává, když na něj podobně jako na vánoce stanovil pracovní klid.

Svátek našich slovanských apoštolů prožíváme především na Velehradě a nejvíc, když je nějaké kulaté výročí. Naši otcové biskupové nám připomněli, že v církvi i v národě se toho vždycky hodně pohnulo a oživilo. Za pár let bude také kulaté výročí a to 1150 let od příchodu obou bratří na Moravu. Hlavní oslava bude pochopitelně o hlavní pouti v pátek 5. 7. 2013. Na ni bychom se mohli těšit, jako se děti těší na Ježíška. Měli bychom se na ni i připravovat, aby to bylo víc než jen vnější slavnost, aby to přineslo i oživení víry a křesťanství. Je přece správné, když děti (a nejen ony) prožívají advent jako duchovní připravu na vánoce. Proto naši otcové biskupové navrhli pastorační plán na každý ze tří roků, které nás čekají. V letošním roce bylo zvoleno téma Písma svatého.

Každý se jistě zkusí do přípravy na milénium co nejlépe zapojit. I Matice Velehradská přichází s návrhem a nabízí všem lidem dobré vůle, aby se modlili k sv. Cyrilu a Metoději a tak každý den vyprošovali Boží pomoc pro všechny, kterých se výročí týká, křesťany i ostatní.

 

Pátek 14.5.2010 - sv. Matěje a sv. Bonifáce - večer to bude ještě 1147 dní a nocí do hlavní oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu L.P. 863.

 

Sobota 15.5.2010 - sv. Žofie - večer ještě 1146 dní a nocí

 

Neděle 16.5.2010 - sv. Jana Nepomuckého - 1145

 

Pondělí 17.5.2010 - sv. Paschala Baylona -1144

 

Úterý 18.5.2010 - sv. Jana I. - 1143

 

Středa 19.5.2010 - sv. Petra Celestýna - 1142

 

Čtvrtek 20.5.2010 - sv. Klementa Marie Hofbauera - 1141

 

Pátek 21.5.2010 - sv. Ondřeje Boboly - 1140

 

Sobota 22.5.2010 - sv. Julie - 1139

 

Neděle 23.5.2010 - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - sv. Jana Křtitele de Rossi - 1138

 

Pondělí 24.5.2010 - sv. Vincence Lerinského - 1137

 

Úterý 25.5.2010 - sv. Bedy Ctihodného - 1136

 

Středa 26.5.2010 - sv. Filipa Neri - 1135

 

Čtvrtek 27.5.2010 - sv. Augustina z Canterbury - 1134

 

Pátek 28.5.2010 - sv. Emila - 1133

 

Sobota 29.5.2010 - sv. Maximina - 1132

 

Neděle 30.5.2010 - sv. Zdislavy - 1131

 

Pondělí 31.5.2010 - Navštívení Panny Marie večer dáme 1130

 

Úterý 1.6.2010 - sv. Justina večer dáme 1129

 

Středa 2.6.2010 - sv. Marcelina a Petra - 1128

 

Čtvrtek 3.6.2010 - BOŽÍ TĚLO- sv. Karla Lwangy a druhů - 1127

 

Pátek 4.6.2010 - sv. Františka Caracciolo - 1126

 

Sobota 5.6.2010 - sv. Bonifáce (Dobroslava) - 1125

 

Neděle 6.6.2010 - sv. Norberta - 1124

 

Pondělí 7.6.2010 - sv. Roberta - 1123

 

Úterý 8.6.2010 - sv. Medarda - 1122

 

Středa 9.6.2010 - sv. Efréma Syrského - 1121

 

Čtvrtek 10.6.2010 - sv. Maxima - 1120

 

Pátek 11.6.2010 - sv. Barnabáše - 1119

 

Sobota 12.6.2010 - sv. Jana z Fakunda - 1118

 

Neděle 13.6.2010 - sv. Antonína z Padovy - 1117

 

Pondělí 14.6.2010 - sv. Anastáze - 1116

 

Úterý 15.6.2010 - sv. Víta- 1115

 

Středa 16.6.2010 - sv. Benona (Zbyňka) - 1114

 

Čtvrtek 17.6.2010 - sv. Řehoře Barbariga - 1113

 

Pátek 18.6.2010 - sv. Mariny-  1112

 

Sobota 19.6.2010 - sv. Jana Nepomuka Neumanna - 1111

 

Neděle 20.6.2010 - sv. Silveria - 1110

 

Pondělí 21.6.2010 - sv. Aloise Gonzagy - 1109

 

Úterý 22.6.2010 - sv. Jana Fischera a sv. Tomáše Mora 1108

 

Středa 23.6.2010 - sv. Josefa Cafassa - 1107

 

Čtvrtek 24.6.2010 - Narození sv. Jana Křtitele - 1106

 

Pátek 25.6.2010 - sv. Viléma - 1105

 

Sobota 26.6.2010 - sv. Jana a Pavla - 1104

 

Neděle 27.6.2010 - sv. Cyrila Alexandrijského, sv. Ladislava - 1103

 

Pondělí 28.6.2010 - sv. Ireneje (Lubomíra) - 1102

 

Úterý 29.6.2010 - sv. Petra a Pavla večer dáme 1101

 

Středa 30.6.2010 - Svatých prvomučedníků římských večer dáme 1100

 

Čtvrtek 1.7.2010 - sv. Theobalda večer dáme 1099

 

Pátek 2.7.2010 - sv. Oty večer dáme 1098

 

Sobota 3.7.2010 - sv. Tomáše večer dáme 1097

 

Neděle 4.7.2010 - sv. Prokopa večer dáme 1096 a  to bude svítit v den slavnosti

 

Pondělí 5.7.2010 - sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a Evropy

 

Úterý 6.7.2010 - sv. Marie Gorettiovy - 1094

 

Středa 7.7.2010 - sv. Vilibalda - 1093

 

Čtvrtek 8.7.2010 - sv. Kiliána - 1092

 

Pátek 9.7.2010 - sv. Augustina Žao Ronga - 1091

 

Sobota 10.7.2010 - sv. Amálie (Libuše) - 1090

 

Neděle 11.7.2010 - sv. Benedikta - 1089

 

Pondělí 12.7.2010 - sv. Jana Qualberta - 1088

 

Úterý 13.7.2010 - sv. Jindřicha, sv. Markéty - 1087

 

Středa 14.7.2010 - blah. Hroznaty, sv. Kamila - 1086

 

Čtvrtek 15.7.2010 - sv. Bonaventury - 1085

 

Pátek 16.7.2010 - Panny Marie Karmelské - 1084

 

Sobota 17.7.2010 - blah. Česlava a sv. Hyacinta - 1083

 

Neděle 18.7.2010 - sv. Emiliána - 1082

 

Pondělí 19.7.2010 - sv. Makriny - 1081

 

Úterý 20.7.2010 - sv. Eliáše (Ilji) - 1080

 

Středa 21.7.2010 - sv. Vavřince z Brindisi - 1079

 

Čtvrtek 22.7.2010 - sv. Marie Magdalény - 1078

 

Pátek 23.7.2010 - sv. Brigity - 1077

 

Sobota 24.7.2010 - sv. Kristiny - 1076

 

Neděle 25.7.2010 - sv. Jakuba Staršího - 1075

 

Pondělí 26.7.2010 - sv. Jáchyma a Anny - 1074

 

Úterý 27.7.2010 - sv. Gorazda a druhů - 1073

 

Středa 28.7.2010 - sv. Nazaria a Celsa - 1072

 

Čtvrtek 29.7.2010 - sv. Marty  - 1071

 

Pátek 30.7.2010 - sv. Petra Chryzologa - 1070

 

Sobota 31.7.2010 - sv. Ignáce z Loyoly (Hynka) - 1069

 

Neděle 1.8.2010 - sv. Alfonse z Liguori večer dáme 1068 a to bude svítit po celý další den

 

Pondělí 2.8.2010 - sv. Eusebia - 1067

 

Úterý 3.8.2010 - sv. Lydie - 1066

 

Středa 4.8.2010 - sv. Jana Maria Vianneye - 1065

 

Čtvrtek 5.8.2010 - Posvěcení římské baziliky Panny Marie - 1064

 

Pátek 6.8.2010 - Proměnění Páně - 1063

 

Sobota 7.8.2010 - sv. Kajetána - 1062

 

Neděle 8.8.2010 - sv. Dominika - 1061

 

Pondělí 9.8.2010 - sv. Terezie Benedikty od Kříže, sv. Romana - 1060

 

Úterý 10.8.2010 - sv. Vavřince - 1059

 

Středa 11.8.2010 - sv. Kláry - 1058

 

Čtvrtek 12.8.2010 - sv. Jany Františky de Chantal - 1057

 

Pátek 13.8.2010 - sv. Ponciána a Hippolyta - 1056

 

Sobota 14.8.2010 - sv. Maxmiliána Kolbeho - 1055

 

Neděle 15.8.2010 - Nanebevzetí Panny Marie - 1054

 

Pondělí 16.8.2010 - sv. Štěpána I. Uherského - 1053

 

Úterý 17.8.2010 - sv. Myrona - 1052

 

Středa 18.8.2010 - sv. Heleny - 1051

 

Čtvrtek 19.8.2010 - sv. Jana Eudese - 1050

 

Pátek 20.8.2010 - sv. Bernarda - 1049

 

Sobota 21.8.2010 - sv. Pia X. - 1048

 

Neděle 22.8.2010 - Panny Marie Královny - 1047

 

Pondělí 23.8.2010 - sv. Růženy z Limy - 1046

 

Úterý 24.8.2010 - sv. Bartoloměje - 1045

 

Středa 25.8.2010 - sv. Ludvíka - 1044

 

Čtvrtek 26.8.2010 - ctih. Martina Středy - 1043

 

Pátek 27.8.2010 - sv. Moniky - 1042

 

Sobota 28.8.2010 - sv. Augustina - 1041

 

Neděle 29.8.2010 - Umučení sv. Jana Křtitele - 1040

 

Pondělí 30.8.2010 - sv. Fiakra - 1039

 

Úterý 31.8.2010 - sv. Rajmunda - 1038

 

Středa 1.9.2010 - sv. Jiljí večer dáme 1037

 

Čtvrtek 2.9.2010 - sv. Justa - 1036

 

Pátek 3.9.2010 - sv. Řehoře Velikého - 1035

 

Sobota 4.9.2010 - sv. Růženy z Viterba - 1034

 

Neděle 5.9.2010 - sv. Viktorína - 1033

 

Pondělí 6.9.2010 - sv. Magna - 1032

 

Úterý 7.9.2010 - sv. Melichara Grodeckého - 1031

 

Středa 8.9.2010 - Narození Panny Marie - 1030

 

Čtvrtek 9.9.2010 - sv. Petra Klavera - 1029

 

Pátek 10.9.2010 - blah. Karla Spinoly - 1028

 

Sobota 11.9.2010 - sv. Emila - 1027

 

Neděle 12.9.2010 - Jména Panny Marie - 1026

 

Pondělí 13.9.2010 - sv. Jana Zlatoústého - 1025

 

Úterý 14.9.2010 - Povýšení svatého Kříže - 1024

 

Středa 15.9.2010 - Panny Marie Bolestné - 1023

 

Čtvrtek 16.9.2010 - sv. Ludmily - 1022

 

Pátek 17.9.2010 - sv. Kornélia a Cypriána - 1021

 

Sobota 18.9.2010 - sv. Josefa Kupertinského - 1020

 

Neděle 19.9.2010 - sv. Januária - 1019

 

Pondělí 20.9.2010 - sv. Ondřeje, Pavla a druhů - 1018

 

Úterý 21.9.2010 - sv. Matouše - 1017

 

Středa 22.9.2010 - sv. Mořice a druhů - 1016

 

Čtvrtek 23.9.2010 - sv. Pia z Pietrelciny (Padre Pia) - 1015

 

Pátek 24.9.2010 - sv. Gerharda (Jaromíra) - 1014

 

Sobota 25.9.2010 - sv. Kleofáše - 1013

 

Neděle 26.9.2010 - sv. Kosmy a Damiána - 1012

 

Pondělí 27.9.2010 - sv. Vincence z Pauly - 1011

 

Úterý 28.9.2010 - sv. Václava - 1010

 

Středa 29.9.2010 - sv. Michaela, Gabriela a Rafaela a zároveň výročí smrti arcibiskupa Stojana - 1009

 

Čtvrtek 30.9.2010 - sv. Jeronýma - 1008

 

Pátek 1.10.2010 - sv. Terezie Ježíškovy večer dáme 1007

 

Sobota 2.10.2010 - sv. Andělů strážných - 1006

 

Neděle 3.10.2010 - sv. Maxmiliána  - 1005

 

Pondělí 4.10.2010 - sv. Františka z Assissi - 1004

 

Úterý 5.10.2010 - sv. Faustýny Kowalské - 1003

 

Středa 6.10.2010 - sv. Bruna - 1002

 

Čtvrtek 7.10.2010 - Panny Marie Růžencové - 1001

 

Pátek 8.10.2010 - sv. Simeona večer dáme 1000

 

Sobota 9.10.2010 - sv. Dionýsia - po celý den bude svítit  1000 a večer dáme 999

 

Neděle 10.10.2010 - sv. Paulina - 998

 

Pondělí 11.10.2010 - sv. Germana - 997

 

Úterý 12.10.2010 - sv. Radima - 996

 

Středa 13.10.2010 - sv. Eduarda - 995

 

Čtvrtek 14.10.2010 - sv. Kalista I. - 994

 

Pátek 15.10.2010 - sv. Terezie Ježíšovy - 993

 

Sobota 16.10.2010 - sv. Hedviky,  sv. Havla - 992

 

Neděle 17.10.2010 - sv. Ignáce Antiochijského - 991

 

Pondělí 18.10.2010 - sv. Lukáše - 990

 

Úterý 19.10.2010 - sv. Izáka Jogua a druhů - 989

 

Středa 20.10.2010 - sv. Ireny,  sv. Vendelína - 988

 

Čtvrtek 21.10.2010 - sv. Hilaria z Poitiers - 987

 

Pátek 22.10.2010 - sv. Marie Salome - 986

 

Sobota 23.10.2010 - sv. Jana Kapistránského - 985

 

Neděle 24.10.2010 - sv. Antonína Marie Klareta - 984

 

Pondělí 25.10.2010 - sv. Kryšpína - 983

 

Úterý 26.10.2010 - sv. Rustika - 982

 

Středa 27.10.2010 - sv. Frumencia - 981

 

Čtvrtek 28.10.2010 - sv. Šimona a Judy - 980

 

Pátek 29.10.2010 - blah. Marie Restituty Kafkovy - 979

 

Sobota 30.10.2010 - sv. Marcela  - 978

 

Neděle 31.10.2010 - sv. Wolfganga - 977

 

Pondělí 1.11.2010 - Všech svatých - po celý den bude svítit  977 a večer dáme 976

 

Úterý 2.11.2010 - Všech věrných zemřelých - 975

 

Středa 3.11.2010 - sv. Huberta - 974

 

Čtvrtek 4.11.2010 - sv. Karla Boromejského - 973

 

Pátek 5.11.2010 - sv. Zachariáše a Alžběty - 972

 

Sobota 6.11.2010 - sv. Leonarda - 971

 

Neděle 7.11.2010 - sv. Vilibrorda - 970

 

Pondělí 8.11.2010 - sv. Gottfrieda (Bohumíra) - 969

 

Úterý 9.11.2010 - Posvěcení lateránské baziliky - 968

 

Středa 10.11.2010 - sv. Lva Velikého - 967

 

Čtvrtek 11.11.2010 - sv. Martina - 966

 

Pátek 12.11.2010 - sv. Josafata - 965

 

Sobota 13.11.2010 - sv. Anežky České - 964

 

Neděle 14.11.2010 - sv. Mikuláše Taveliče - 963

 

Pondělí 15.11.2010 - sv. Alberta Velikého - 962

 

Úterý 16.11.2010 - sv. Markéty Skotské,  sv. Otmara - 961

 

Středa 17.11.2010 - sv. Alžběty Uherské - 960

 

Čtvrtek 18.11.2010 - Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla - 959

 

Pátek 19.11.2010 - sv. Mechtildy - 958

 

Sobota 20.11.2010 - sv. Felixe z Valois - 957

 

Neděle 21.11.2010 - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě - 956

 

Pondělí 22.11.2010 - sv. Cecílie - 955

 

Úterý 23.11.2010 - sv. Klementa I. - 954

 

Středa 24.11.2010 - sv. Ondřeje Dung-laca a druhů - 953

 

Čtvrtek 25.11.2010 - sv. Kateřiny - 952

 

Pátek 26.11.2010 - sv. Silvestra - 951

 

Sobota 27.11.2010 - sv. Virgila - 950

 

1. ADVENTNÍ neděle 28.11.2010 - sv. Mansueta (Miloslava) - 949

 

Pondělí 29.11.2010 - sv. Saturnina  - 948

 

Úterý 30.11.2010 - sv. Ondřeje - 947

 

Středa 1.12.2010 - sv. Edmunda Kampiána - po celý den bude svítit  947 a večer dáme 946

 

Čtvrtek 2.12.2010 - sv. Bibiány (Blanky) - 945

 

Pátek 3.12.2010 - sv. Františka Xaverského - 944

 

Sobota 4.12.2010 - sv. Jana Damašského, sv. Barbory - 943

 

2. ADVENTNÍ neděle 5.12.2010 - sv. Judity (Jitky) - 942

 

Pondělí 6.12.2010 - sv. Mikuláše Divotvůrce - 941

 

Úterý 7.12.2010 - sv. Ambrože - 940

 

Středa 8.12.2010 - Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - 939

 

Čtvrtek 9.12.2010 - sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina - 938

 

Pátek 10.12.2010 - sv. Julie a Eulálie - 937

 

Sobota 11.12.2010 - sv. Damasa I.  - 936

 

3. ADVENTNÍ neděle 12.12.2010 - Panny Marie Guadalupské - 935

 

Pondělí 13.12.2010 - sv. Lucie - 934

 

Úterý 14.12.2010 - sv. Jana od Kříže - 933

 

Středa 15.12.2010 - sv. Valeriána - 932

 

Čtvrtek 16.12.2010 - sv. Adelhaidy - 931

 

Pátek 17.12.2010 - sv. Lazara - 930

 

Sobota 18.12.2010 - sv. Rufa a Zosima - 929

 

4. ADVENTNÍ neděle 19.12.2010 - blah. Urbana - 928

 

Pondělí 20.12.2010 - sv. Dominika - 927

 

Úterý 21.12.2010 - sv. Petra Kanisia - 926

 

Středa 22.12.2010 - sv. Servula - 925

 

Čtvrtek 23.12.2010 - sv. Jana Kentského - 924

 

Pátek 24.12.2010 - Štědrý den  - po celý den bude svítit  924 a večer dáme 923

 

Sobota 25.12.2010 - Narození Páně - Boží hod vánoční - 922

 

Neděle 26.12.2010 - sv. Štěpána - 921

 

Pondělí 27.12.2010 - sv. Jana - 920

 

Úterý 28.12.2010 - sv. Mláďátek Betlémských - 919

 

Středa 29.12.2010 - sv. Tomáše Becketa - 918

 

Čtvrtek 30.12.2010 - sv. Evžena - 917

 

Pátek 31.12.2010 - sv. Silvestra - 916

 

Sobota 1.1.2011 - Matky Boží Panny Marie  - po celý den bude svítit  916 a večer dáme 915

 

Neděle 2.1.2011 - sv. Basila Velkého a sv. Řehoře Naziánského - 914

 

Pondělí 3.1.2011 - sv. Jenovéfy - 913

 

Úterý 4.1.2011 - blah. Anděly z Foligna - 912

 

Středa 5.1.2011 - sv. Telesfora - 911

 

Čtvrtek 6.1.2011 - Zjevení Páně - sv. Tří králů - 910

 

Pátek 7.1.2011 - sv. Rajmunda z Penafortu - 909

 

Sobota 8.1.2011 - sv. Severina - 908

 

Neděle 9.1.2011 - sv. Juliána - 907

 

Pondělí 10.1.2011 - sv. Agathony (Dobromily) - 906

 

Úterý 11.1.2011 - ct. Marie Elekty - 905

 

Středa 12.1.2011 - sv. Proba (Pravoslava) - 904

 

Čtvrtek 13.1.2011 - sv. Hilaria z Poitiers - 903

 

Pátek 14.1.2011 - sv. Savy Srbského - 902

 

Sobota 15.1.2011 - sv. Pavla Poustevníka  - po celý den bude svítit  902 a večer dáme 901

 

Neděle 16.1.2011 - sv. Marcela I. - po celý den bude svítit   901 a večer dáme 900 

 

Pondělí 17.1.2011 - sv. Antonína Velikého - po celý den bude svítit  900 a večer dáme 899

 

Úterý 18.1.2011 - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů  - po celý den bude svítit  899 a večer dáme 898

 

Středa 19.1.2011 - sv. Maria a Marty a jejich synů - 897

 

Čtvrtek 20.1.2011 - sv. Fabiána a Šebestiána - 896

 

Pátek 21.1.2011 - sv. Anežky Římské - 895

 

Sobota 22.1.2011 - sv. Vincence - 894

 

Neděle 23.1.2011 - sv. Ildefonse - 893

 

Pondělí 24.1.2011 - sv. Františka Sáleského - 892

 

Úterý 25.1.2011 - obrácení sv. Pavla - 891

 

Středa 26.1.2011 - sv. Timoteje (Bohuslava) - 890

 

Čtvrtek 27.1.2011 - sv. Anděly Mericiovy - 889

 

Pátek 28.1.2011 - sv. Tomáše Akvinského - 888

 

Sobota 29.1.2011 - sv. Sulpicia - 887

 

Neděle 30.1.2011 - sv. Martina - 886

 

Pondělí 31.1.2011 - sv. Jana Boska - 885

 

Úterý 1.2.2011 - sv. Pionia  - po celý den bude svítit   885  a večer dáme 884 

 

Středa 2.2.2011 - Uvedení Páně do chrámu - 883

 

Čtvrtek 3.2.2011 - sv. Blažeje - 882

 

Pátek 4.2.2011 - sv. Ondřeje Corsini - 881

 

Sobota 5.2.2011 - sv. Agáty (Dobromily) - 880

 

Neděle 6.2.2011 - sv. Pavla Miki a druhů - 879

 

Pondělí 7.2.2011 - sv. Veroniky - 878

 

Úterý 8.2.2011 - ct. Milady - 877

 

Středa 9.2.2011 - sv. Apollonie - 876

 

Čtvrtek 10.2.2011 - sv. Scholastiky - 875

 

Pátek 11.2.2011 - Panny Marie Lurdské - 874

 

Sobota 12.2.2011 - sv. Benedikta Anianského - 873

 

Neděle 13.2.2011 - sv. Kateřiny Ricciovy - po celý den bude svítit   873 a večer dáme 872 

 

Pondělí 14.2.2011 - sv. Valentina a zároveň den blaženého úmrtí sv. Cyrila - po celý den bude svítit 872  a večer dáme 871 

 

Úterý 15.2.2011 - sv. Jiřiny

 

Středa 16.2.2011 - sv. Juliány

 

Čtvrtek 17.2.2011 - sv. Alexia (Aleše) a druhů

 

Pátek 18.2.2011 - sv. Simeona

 

Sobota 19.2.2011 - bl. Godsalka

 

Neděle 20.2.2011 - sv. Nikefora

 

Pondělí 21.2.2011 - sv. Petra Damiani

 

Úterý 22.2.2011 - Stolce sv. Petra

 

Středa 23.2.2011 - sv. Polykarpa

 

Čtvrtek 24.2.2011 - sv. Modesta

 

Pátek 25.2.2011 - sv. Valburgy

 

Sobota 26.2.2011 - sv. Alexandra

 

Neděle 27.2.2011 - sv. Gabriela od Bolestné Panny Marie

 

Pondělí 28.2.2011 - sv. Romana

 

Úterý 1.3.2011 - sv. Suitberta - po celý den bude svítit 857 a večer dáme 856

 

Středa 2.3.2011 - sv. Simplicia

 

Čtvrtek 3.3.2011 - sv. Kunhuty

 

Pátek 4.3.2011 - sv. Kazimíra

 

Sobota 5.3.2011 - sv. Teofila

 

Neděle 6.3.2011 - bl. Friedricha (Miroslava)

 

Pondělí 7.3.2011 - sv. Perpetuy a Felicity

 

Úterý 8.3.2011 - sv. Jana z Boha

 

POPELEČNÍ středa 9.3.2011 - sv. Františky Římské

 

Čtvrtek 10.3.2011 - sv. Jana Ogilvie

 

Pátek 11.3.2011 - sv. Eulogia z Kordoby

 

Sobota 12.3.2011 - sv. Kvirina

 

1. postní neděle 13.3.2011 - sv. Patricie (Vlasty)

 

Pondělí 14.3.2011 - sv. Matyldy

 

Úterý 15.3.2011 - sv. Longina

 

Středa 16.3.2011 - sv. Heriberta

 

Čtvrtek 17.3.2011 - sv. Patrika (Vlastimila)

 

Pátek 18.3.2011 - sv. Cyrila Jeruzalémského

 

Sobota 19.3.2011 - sv. Josefa

 

2. postní neděle 20.3.2011 - sv. Archipa

 

Pondělí 21.3.2011 - bl. Serapiona

 

Úterý 22.3.2011 - sv. Epafrodita

 

Středa 23.3.2011 - sv. Turibia z Mongroveja

 

Čtvrtek 24.3.2011 - sv. Kateřiny Švédské

 

Pátek 25.3.2011 - sv. Dismase

 

Sobota 26.3.2011 - sv. Kastula

 

3. postní neděle 27.3.2011 - sv. Ruperta

 

Pondělí 28.3.2011 - sv. Rogata

 

Úterý 29.3.2011 - bl. Ludolfa

 

Středa 30.3.2011 - sv. Jana Klimaka

 

Čtvrtek 31.3.2011 - bl. Balbíny

 

Pátek 1.4.2011 - sv. Makaria- po celý den bude svítit 824 a večer dáme 825

 

Sobota 2.4.2011 - sv. Františka z Pauly

 

4. neděle postní 3.4.2011 - sv. Nikity

 

Pondělí 4.4.2011 - sv. Izidora

 

Úterý 5.4.2011 - sv. Vincence Ferrerského

 

Středa 6.4.2011 - sv. Notgera a zároveň den blaženého úmrtí sv. Metoděje

 

Čtvrtek 7.4.2011 - sv. Jana Křtitele de la Salle

 

Pátek 8.4.2011 - sv. Alberta

 

Sobota 9.4.2011 - sv. Marie Kleofášovy

 

5. neděle postní  10.4.2011 - sv. Michaela de Sanctis

 

Pondělí 11.4.2011 - sv. Stanislava

 

Úterý 12.4.2011 - sv. Julia

 

Středa 13.4.2011 - sv. Martina I.

 

Čtvrtek 14.4.2011 - sv. Lamberta

 

Pátek 15.4.2011 - sv. Anastázie

 

Sobota 16.4.2011 - sv. Bernadety Soubirousové

 

KVĚTNÁ neděle 17.4.2011 - sv. Inocence

 

Pondělí 18.4.2011 - sv. Krescence

 

Úterý 19.4.2011 - sv. Emy

 

Středa 20.4.2011 - sv. Huga

 

Čtvrtek 21.4.2011 - sv. Anselma

 

Pátek 22.4.2011 - sv. Leonida

 

Sobota 23.4.2011 - sv. Vojtěcha

 

Neděle 24.4.2011 - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - sv. Jiří

 

Pondělí 25.4.2011 - sv. Marka

 

Úterý 26.4.2011 - sv. Richaria - po celý den bude svítit 801 a večer dáme 800

 

Středa 27.4.2011 - sv. Zity

 

Čtvrtek 28.4.2011 - sv. Petra Chanela

 

Pátek 29.4.2011 - sv. Kateřiny Sienské

 

Sobota 30.4.2011 - sv. Zikmunda

 

2. neděle VELIKONOČNÍ 1.5.2011 - sv. Josefa dělníka - po celý den bude svítit   794 a večer dáme 795

 

Pondělí 2.5.2011 - sv. Anatáše

 

Úterý 3.5.2011 - sv. Filipa a Jakuba

 

Středa 4.5.2011 - sv. Floriána (Květoslava)

 

Čtvrtek 5.5.2011 - sv. Gotharda

 

Pátek 6.5.2011 - sv. Jana Sarkandra

 

Sobota 7.5.2011 - sv. Benedikta II.

 

3. neděle VELIKONOČNÍ 8.5.2011 - Panny Marie, prostřednice všech milostí

 

Pondělí 9.5.2011 - sv. Herma

 

Úterý 10.5.2011 - sv. Izidora

 

Středa 11.5.2011 - sv. Ignáce z Lácony

 

Čtvrtek 12.5.2011 - sv. Pankráce

 

Pátek 13.5.2011 - sv. Serváce

 

Sobota 14.5.2011 - sv. Matěje a sv. Bonifáce

 

4. neděle VELIKONOČNÍ 15.5.2011 - sv. Žofie

 

Pondělí 16.5.2011 - sv. Jana Nepomuckého

 

Úterý 17.5.2011 - sv. Paschala Baylona

 

Středa 18.5.2011 - sv. Jana I.

 

Čtvrtek 19.5.2011 - sv. Petra Celestýna

 

Pátek 20.5.2011 - sv. Klementa Maria Hofbauera

 

Sobota 21.5.2011 - sv. Ondřeje Boboly

 

5.neděle VELIKONOČNÍ 22.5.2011 - sv. Julie

 

Pondělí 23.5.2011 - sv. Jana Křtitele de Rossi

 

Úterý 24.5.2011 - sv. Vincence Lerinského

 

Středa 25.5.2011 - sv. Bedy Ctihodného

 

Čtvrtek 26.5.2011 - sv. Filipa Neri

 

Pátek 27.5.2011 - sv. Augustina z Canterbury

 

Sobota 28.5.2011 - sv. Emila

 

6. neděle VELIKONOČNÍ 29.5.2011 - sv. Maximina

 

Pondělí 30.5.2011 - sv. Zdislavy

 

Úterý 31.5.2011 - Navštívení Panny Marie

 

Středa 1.6.2011 - sv. Justina - po celý den bude svítit 763 a večer dáme 764

 

Čtvrtek 2.6.2011 - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - sv. Marcelina a Petra

 

Pátek 3.6.2011 - sv. Karla Lwangy a druhů

 

Sobota 4.6.2011 - sv. Františka Caracciolo

 

7. neděle VELIKONOČNÍ 5.6.2011 - sv. Bonifáce (Dobroslava)

 

Pondělí 6.6.2011 - sv. Norberta

 

Úterý 7.6.2011 - sv. Roberta

 

Středa 8.6.2011 - sv. Medarda

 

Čtvrtek 9.6.2011 - sv. Efréma Syrského

 

Pátek 10.6.2011 - sv. Maxima

 

Sobota 11.6.2011 - sv. Barnabáše

 

Neděle 12.6.2011 - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - sv. Jana z Fakunda

 

Pondělí 13.6.2011 - sv. Antonína z Padovy

 

Úterý 14.6.2011 - sv. Anastáze

 

Středa 15.6.2011 - sv. Víta

 

Čtvrtek 16.6.2011 - sv. Benona (Zbyňka)

 

Pátek 17.6.2011 - sv. Řehoře Barbariga

 

Sobota 18.6.2011 - sv. Mariny

 

Neděle 19.6.2011 - sv. Jana Nepomuka Neumanna

 

Pondělí 20.6.2011 - sv. Silveria

 

Úterý 21.6.2011 - sv. Aloise Gonzagy

 

Středa 22.6.2011 - sv. Jana Fischera a sv. Tomáše More

 

Čtvrtek 23.6.2011 - BOŽÍ TĚLO- sv. Josefa Cafassa

 

Pátek 24.6.2011 - Narození sv. Jana Křtitele

 

Sobota 25.6.2011 - sv. Viléma

 

Neděle 26.6.2011 - sv. Jana a Pavla

 

Pondělí 27.6.2011 - sv. Cyrila Alexandrijského (Ladislava)

 

Úterý 28.6.2011 - sv. Ireneje (Lubomíra)

 

Středa 29.6.2011 - sv. Petra a Pavla

 

Čtvrtek 30.6.2011 - sv. prvomučedníků římských

 

Pátek 1.7.2011 - sv. Theobalda - po celý den bude svítit 735 a večer dáme 734

 

Sobota 2.7.2011 - sv. Oty

 

Neděle 3.7.2011 - sv. Tomáše

 

Pondělí 4.7.2011 - sv. Prokopa - po celý den bude svítit 732 a večer dáme 731

 

Úterý 5.7.2011 - sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a Evropy - po celý den bude svítit 731 a večer dáme 730

 

Středa 6.7.2011 - sv. Marie Gorettiové

 

Čtvrtek 7.7.2011 - sv. Vilibalda

 

Pátek 8.7.2011 - sv. Kiliána

 

Sobota 9.7.2011 - sv. Veroniky Giulianiové

 

Neděle 10.7.2011 - sv. Amálie (Libuše)

 

Pondělí 11.7.2011 - sv. Benedikta

 

Úterý 12.7.2011 - sv. Jana Qualberta

 

Středa 13.7.2011 - sv. Jindřicha

 

Čtvrtek 14.7.2011 - bl. Hroznaty

 

Pátek 15.7.2011 - sv. Bonaventury

 

Sobota 16.7.2011 - Panny Marie Karmelské

 

Neděle 17.7.2011 - bl. Česlava a sv. Hyacinta

 

Pondělí 18.7.2011 - sv. Emiliána

 

Úterý 19.7.2011 - sv. Makriny

 

Středa 20.7.2011 - sv. Eliáše (Ilji)

 

Čtvrtek 21.7.2011 - sv. Vavřince z Brindisi

 

Pátek 22.7.2011 - sv. Marie Magdalény

 

Sobota 23.7.2011 - sv. Brigity

 

Neděle 24.7.2011 - sv. Kristiny

 

Pondělí 25.7.2011 - sv. Jakuba Staršího

 

Úterý 26.7.2011 - sv. Jáchyma a Anny

 

Středa 27.7.2011 - sv. Gorazda a druhů

 

Čtvrtek 28.7.2011 - sv. Nazaria a Celsa

 

Pátek 29.7.2011 - sv. Marty

 

Sobota 30.7.2011 - sv. Petra Chryzologa

 

Neděle 31.7.2011 - sv. Ignáce z Loyoly (Hynka)

 

Pondělí 1.8.2011 - sv. Alfonse z Liguori - po celý den bude svítit 704 a večer dáme 703

 

Úterý 2.8.2011 - sv. Eusebia

 

Středa 3.8.2011 - sv. Lydie

 

Čtvrtek 4.8.2011 - sv. Jana Maria Vianneye - po celý den bude svítit 701 a večer dáme 700

 

Pátek 5.8.2011 - Posvěcení římské baziliky Panny Marie

 

Sobota 6.8.2011 - Proměnění Páně

 

Neděle 7.8.2011 - sv. Kajetána

 

Pondělí 8.8.2011 - sv. Dominika

 

Úterý 9.8.2011 - sv. Romana

 

Středa 10.8.2011 - sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 

Čtvrtek 11.8.2011 - sv. Kláry

 

Pátek 12.8.2011 - sv. Epla

 

Sobota 13.8.2011 - sv. Ponciána a Hippolyty

 

Neděle 14.8.2011 - sv. Maxmiliána Kolbeho

 

Pondělí 15.8.2011 - Nanebevzetí Panny Marie

 

Úterý 16.8.2011 - sv. Štěpána I. Uherského

 

Středa 17.8.2011 - sv. Myrona

 

Čtvrtek 18.8.2011 - sv. Heleny

 

Pátek 19.8.2011 - sv. Jana Eudese

 

Sobota 20.8.2011 - sv. Bernarda

 

Neděle 21.8.2011 - sv. Pia X.

 

Pondělí 22.8.2011 - Panny Marie Královny

 

Úterý 23.8.2011 - sv. Růženy z Limy

 

Středa 24.8.2011 - sv. Bartoloměje

 

Čtvrtek 25.8.2011 - sv. Ludvíka

 

Pátek 26.8.2011 - ct. Martina Středa

 

Sobota 27.8.2011 - sv. Moniky

 

Neděle 28.8.2011 - sv. Augustina

 

Pondělí 29.8.2011 - Umučení sv. Jana Křtitele

 

Úterý 30.8.2011 - sv. Fiakra

 

Středa 31.8.2011 - sv. Rajmunda

 

Čtvrtek 1.9.2011 - sv. Jiljí - po celý den bude svítit 673 a večer dáme 672

 

Pátek 2.9.2011 - sv. Justa

 

Sobota 3.9.2011 - sv. Řehoře Velikého 

Neděle 4.9.2011 - sv. Růženy z Viterba

 

Pondělí 5.9.2011 - sv. Viktorína

 

Úterý 6.9.2011 - sv. Magna

 

Středa 7.9.2011 - sv. Melichara Grodeckého

 

Čtvrtek 8.9.2011 - Narození Panny Marie

 

Pátek 9.9.2011 - sv. Petra Klavera

 

Sobota 10.9.2011 - bl. Karla Spinoly

 

Neděle 11.9.2011 - sv. Emila

 

Pondělí 12.9.2011 - Jména Panny Marie

 

Úterý 13.9.2011 - sv. Jana Zlatoústého

 

Středa 14.9.2011 - Povýšení svatého Kříže

 

Čtvrtek 15.9.2011 - Panny Marie Bolestné

 

Pátek 16.9.2011 - sv. Ludmily

 

Sobota 17.9.2011 - sv. Kornélia Cypriána

 

Neděle 18.9.2011 - sv. Josefa Kupertinského

 

Pondělí 19.9.2011 - sv. Januária

 

Úterý 20.9.2011 - sv. Ondřeje, Pavla a druhů

 

Středa 21.9.2011 - sv. Matouše

 

Čtvrtek 22.9.2011 - sv. Mořice a druhů

 

Pátek 23.9.2011 - sv. Konstance z Ankony

 

Sobota 24.9.2011 - sv. Gerárda (Jaromíra)

 

Neděle 25.9.2011 - sv. Kleofáše

 

Pondělí 26.9.2011 - sv. Kosmy a Damiána

 

Úterý 27.9.2011 - sv. Vincence z Pauly

 

Středa 28.9.2011 - sv. Václava

 

Čtvrtek 29.9.2011 - sv. Michaela, Gabriela a Rafaela a zároveň výročí smrti arcibiskupa Stojana

 

Pátek 30.9.2011 - sv. Jeronýma

 

Sobota 1.10.2011 - sv. Terezie Ježíškovy - po celý den bude svítit 643 a večer dáme 642

 

Neděle 2.10.2011 - sv. Andělů strážných

 

Pondělí 3.10.2011 - sv. Maxmiliána

 

Úterý 4.10.2011 - sv. Františka z Assissi

 

Středa 5.10.2011 - sv. Palmáce

 

Čtvrtek 6.10.2011 - sv. Bruna

 

Pátek 7.10.2011 - Panny Marie Růžencové

 

Sobota 8.10.2011 - sv. Simeona

 

Neděle 9.10.2011 - sv. Dionýsia

 

Pondělí 10.10.2011 - sv. Paulina

 

Úterý 11.10.2011 - sv. Germana

 

Středa 12.10.2011 - sv. Radima

 

Čtvrtek 13.10.2011 - sv. Eduarda

 

Pátek 14.10.2011 - sv. Kalista I.

 

Sobota 15.10.2011 - sv. Terezie Ježíšovy

 

Neděle 16.10.2011 - sv. Hedviky a sv. Havla

 

Pondělí 17.10.2011 - sv. Ignáce Antiochijského

 

Úterý 18.10.2011 - sv. Lukáše

 

Středa 19.10.2011 - sv. Izáka Jogua a druhů

 

Čtvrtek 20.10.2011 - sv. Ireny a sv. Vendelína

 

Pátek 21.10.2011 - sv. Hilaria z Poitiers

 

Sobota 22.10.2011 - sv. Marie Salome

 

Neděle 23.10.2011 - sv. Jana Kapistránského

 

Pondělí 24.10.2011 - sv. Antonína Maria Klareta

 

Úterý 25.10.2011 - sv. Kryšpína

 

Středa 26.10.2011 - sv. Rustika

 

Čtvrtek 27.10.2011 - sv. Frumencia

 

Pátek 28.10.2011 - sv. Šimona a Judy

 

Sobota 29.10.2011 - sv. Narcise

 

Neděle 30.10.2011 - sv. Marcela

 

Pondělí 31.10.2011 - sv. Wolfganga

 

Úterý 1.11.2011 - Všech svatých - po celý den bude svítit 612 a večer dáme 611

 

Středa 2.11.2011 - Všech věrných zemřelých

 

Čtvrtek 3.11.2011 - sv. Huberta

 

Pátek 4.11.2011 - sv. Karla Boromejského

 

Sobota 5.11.2011 - sv. Zachariáše a Alžběty

 

Neděle 6.11.2011 - sv. Leonarda

 

Pondělí 7.11.2011 - sv. Vilibrorda

 

Úterý 8.11.2011 - sv. Gottfrieda (Bohumíra)

 

Středa 9.11.2011 - Posvěcení lateránské baziliky

 

Čtvrtek 10.11.2011 - sv. Lva Velikého

 

Pátek 11.11.2011 - sv. Martina

 

Sobota 12.11.2011 - sv. Josafata

 

Neděle 13.11.2011 - sv. Anežky České

 

Pondělí 14.11.2011 - sv. Mikuláše Taveliče

 

Úterý 15.11.2011 - sv. Alberta Velikého

 

Středa 16.11.2011 - sv. Markéty Skotské a sv. Otmara

 

Čtvrtek 17.11.2011 - sv. Alžběty Uherské

 

Pátek 18.11.2011 - Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

 

Sobota 19.11.2011 - sv. Mechtildy

 

Neděle 20.11.2011 - sv. Felixe z Valois

 

Pondělí 21.11.2011 - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

Úterý 22.11.2011 - sv. Cecílie

 

Středa 23.11.2011 - sv. Klementa I.

 

Čtvrtek 24.11.2011 - sv. Ondřeje Dung-lac a druhů

 

Pátek 25.11.2011 - sv. Kateřiny

 

Sobota 26.11.2011 - sv. Silvestra - po celý den bude svítit 587 a večer dáme 586

 

1. ADVENTNÍ neděle 27.11.2011 - sv. Virgila

 

Pondělí 28.11.2011 - sv. Mansueta (Miloslava)

 

Úterý 29.11.2011 - sv. Saturnina

 

Středa 30.11.2011 - sv. Ondřeje

 

Čtvrtek 1.12.2011 - sv. Edmunda Kampiána - po celý den bude svítit 582 a večer dáme 581

 

Pátek 2.12.2011 - sv. Bibiány (Blanky)

 

Sobota 3.12.2011 - sv. Františka Xaverského

 

Neděle 4.12.2011 - sv. Jana Damašského a sv. Barbory

 

Pondělí 5.12.2011 - sv. Judity (Jitky)

 

Úterý 6.12.2011 - sv. Mikuláše Taveliče

 

Středa 7.12.2011 - sv. Ambrože

 

Čtvrtek 8.12.2011 - Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

Pátek 9.12.2011 - sv. Valerie

 

Sobota 10.12.2011 - sv. Julie a Eulálie

 

Neděle 11.12.2011 - sv. Damy I.

 

Pondělí 12.12.2011 - sv. Jany Františky de Chantal

 

Úterý 13.12.2011 - sv. Lucie

 

Středa 14.12.2011 - sv. Jana od Kříže

 

Čtvrtek 15.12.2011 - sv. Valeriána

 

Pátek 16.12.2011 - sv. Adelhaidy

 

Sobota 17.12.2011 - sv. Lazara

 

Neděle 18.12.2011 - sv. Rufua a Zosima

 

Pondělí 19.12.2011 - bl. Urbana

 

Úterý 20.12.2011 - sv. Dominika

 

Středa 21.12.2011 - sv. Petra Kanisia

 

Čtvrtek 22.12.2011 - sv. Servula

 

Pátek 23.12.2011 - sv. Jana Kentského

 

Sobota 24.12.2011 - Štědrý den

 

Neděle 25.12.2011 - Narození Páně - Boží hod vánoční

 

Pondělí 26.12.2011 - sv. Štěpána

 

Úterý 27.12.2011 - sv. Jana

 

Středa 28.12.2011 - sv. Mláďátek Betlémských

 

Čtvrtek 29.12.2011 - sv. Tomáše Becketa

 

Pátek 30.12.2011 - sv. Evžena

 

Sobota 31.12.2011 - sv. Silvestra

 

Neděle 1.1.2012 - Matky Boží Panny Marie - po celý den bude svítit 551 a večer dáme 550

 

Pondělí 2.1.2012 - sv. Basila Velkého a sv. Řehoře Naziánského

 

Úterý 3.1.2012 - sv. Jenovéfy

 

Středa 4.1.2012 - bl. Anděly z Foligna

 

Čtvrtek 5.1.2012 - sv. Telesfora

 

Pátek 6.1.2012 - Zjevení Páně - sv. Tří králů

 

Sobota 7.1.2012 - sv. Rajmunda z Penafortu

 

Neděle 8.1.2012 - sv. Severina

 

Pondělí 9.1.2012 - sv. Juliána

 

Úterý 10.1.2012 - sv. Agathony (Dobromily)

 

Středa 11.1.2012 - ct. Marie Elekty

 

Čtvrtek 12.1.2012 - sv. Proba (Pravoslava)

 

Pátek 13.1.2012 - sv. Hilaria z Poitiers

 

Sobota 14.1.2012 - sv. Savy Srbského

 

Neděle 15.1.2012 - sv. Pavla Poustevníka

 

Pondělí 16.1.2012 - sv. Marcela I.

 

Úterý 17.1.2012 - sv. Antonína Velikého

 

Středa 18.1.2012 - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

Čtvrtek 19.1.2012 - sv. Maria a Marty a jejich synů

 

Pátek 20.1.2012 - sv. Fabiána a Šebestiána

 

Sobota 21.1.2012 - sv. Anežky Římské

 

Neděle 22.1.2012 - sv. Vincence

 

Pondělí 23.1.2012 - sv. Ildefonse

 

Úterý 24.1.2012 - sv. Františka Sáleského

 

Středa 25.1.2012 - obrácení sv. Pavla

 

Čtvrtek 26.1.2012 - sv. Timoteje (Bohuslava)

 

Pátek 27.1.2012 - sv. Anděly Mericiovy

 

Sobota 28.1.2012 - sv. Tomáše Akvinského

 

Neděle 29.1.2012 - sv. Sulpicia

 

Pondělí 30.1.2012 - sv. Martina

 

Úterý 31.1.2012 - sv. Jana Boska

 

Středa 1.2.2012 - sv. Pionia - po celý den bude svítit 520 a večer dáme 519

 

Čtvrtek 2.2.2012 - Uvedení Páně do chrámu

 

Pátek 3.2.2012 - sv. Blažeje

 

Sobota 4.2.2012 - sv. Ondřeje Corsini

 

Neděle 5.2.2012 - sv. Agáty (Dobromily)

 

Pondělí 6.2.2012 - sv. Pavla Miki a druhů

 

Úterý 7.2.2012 - sv. Veroniky

 

Středa 8.2.2012 - ct. Milady

 

Čtvrtek 9.2.2012 - sv. Apollonie

 

Pátek 10.2.2012 - sv. Scholastiky

 

Sobota 11.2.2012 - Panny Marie Lurdské

 

Neděle 12.2.2012 - sv. Benedikta Anianského

 

Pondělí 13.2.2012 - sv. Kateřiny Ricciovy

 

Úterý 14.2.2012 - sv. Valentina a zároveň den blaženého úmrtí sv. Cyrila

 

Středa 15.2.2012 - sv. Jiřiny

 

Čtvrtek 16.2.2012 - sv. Juliány

 

Pátek 17.2.2012 - sv. Alexia (Aleše) a druhů

 

Sobota 18.2.2012 - sv. Simeona

 

Neděle 19.2.2012 - bl. Godsalka

 

Pondělí 20.2.2012 - sv. Nikefora

 

Úterý 21.2.2012 - sv. Petra Damiani

 

POPELEČNÍ středa 22.2.2012 - Stolce sv. Petra

 

Čtvrtek 23.2.2012 - sv. Polykarpa

 

Pátek 24.2.2012 - sv. Modesta

 

Sobota 25.2.2012 - sv. Valburgy

 

1. neděle POSTNÍ - 26.2.2012 - sv. Alexandra

 

Pondělí 27.2.2012 - sv. Gabriela od Bolestné Panny Marie

 

Úterý 28.2.2012 - sv. Romana

 

Středa 29.2.2012 - sv. Rufina

 

Čtvrtek 1.3.2012 - sv. Suitberta - po celý den bude svítit    491  a večer dáme 490 

 

Pátek 2.3.2012 - sv. Simplicia

 

Sobota 3.3.2012 - sv. Kunhuty

 

2. neděle POSTNÍ -  4.3.2012 - sv. Kazimíra

 

Pondělí 5.3.2012 - sv. Teofila

 

Úterý 6.3.2012 - bl. Friedricha (Miroslava)

 

Středa 7.3.2012 - sv. Perpetuy a Felicity

 

Čtvrtek 8.3.2012 - sv. Jana z Boha

 

Pátek 9.3.2012 - sv. Františky Římské

 

Sobota 10.3.2012 - sv. Jana Ogilvie

 

Neděle 11.3.2012 - sv. Eulogia z Kordoby

 

Pondělí 12.3.2012 - sv. Kvirina

 

Úterý 13.3.2012 - sv. Patricie (Vlasty)

 

Středa 14.3.2012 - sv. Matyldy

 

Čtvrtek 15.3.2012 - sv. Longina

 

Pátek 16.3.2012 - sv. Heriberta

 

Sobota 17.3.2012 - sv. Patrika (Vlastimila)

 

Neděle 18.3.2012 - sv. Cyrila Jeruzalémského

 

Pondělí 19.3.2012 - sv. Josefa

 

Úterý 20.3.2012 - sv. Archipa

 

Středa 21.3.2012 - bl. Serapiona

 

Čtvrtek 22.3.2012 - sv. Epafrodita

 

Pátek 23.3.2012 - sv. Turibia z Mongroveja

 

Sobota 24.3.2012 - sv. Kateřiny Švédské

 

Neděle 25.3.2012 - sv. Dismase

 

Pondělí 26.3.2012 - sv. Kastula

 

Úterý 27.3.2012 - sv. Ruperta

 

Středa 28.3.2012 - sv. Rogata

 

Čtvrtek 29.3.2012 - bl. Ludolfa

 

Pátek 30.3.2012 - sv. Jana Klimaka

 

Sobota 31.3.2012 - bl. Balbíny

 

KVĚTNÁ neděle 1.4.2012 - sv. Makaria - po celý den bude svítit    460  a večer dáme 459 

 

Pondělí 2.4.2012 - sv. Františka z Pauly

 

Úterý 3.4.2012 - sv. Nikity

 

Středa 4.4.2012 - sv. Izidora

 

Čtvrtek 5.4.2012 - sv. Vincence Ferrerského

 

Pátek 6.4.2012 - sv. Notgera a zároveň den blaženého úmrtí sv. Metoděje

 

Sobota 7.4.2012 - sv. Jana Křtitele de la Salle

 

Neděle 8.4.2012 - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - sv. Alberta

 

Pondělí 9.4.2012 - sv. Marie Kleofášovy

 

Úterý 10.4.2012 - sv. Michaela de Sanctis

 

Středa 11.4.2012 - sv. Stanislava

 

Čtvrtek 12.4.2012 - sv. Julia

 

Pátek 13.4.2012 - sv. Martina I.

 

Sobota 14.4.2012 - sv. Lamberta

 

Neděle 15.4.2012 - sv. Anastázie

 

Pondělí 16.4.2012 - sv. Bernadety Soubirousové

 

Úterý 17.4.2012 - sv. Inocence

 

Středa 18.4.2012 - sv. Krescence

 

Čtvrtek 19.4.2012 - sv. Emy

 

Pátek 20.4.2012 - sv. Huga

 

Sobota 21.4.2012 - sv. Anselma

 

Neděle 22.4.2012 - sv. Leonida

 

Pondělí 23.4.2012 - sv. Vojtěcha

 

Úterý 24.4.2012 - sv. Jiří

 

Středa 25.4.2012 - sv. Marka

 

Čtvrtek 26.4.2012 - sv. Richaria

 

Pátek 27.4.2012 - sv. Zity

 

Sobota 28.4.2012 - sv. Petra Chanela

 

Neděle 29.4.2012 - sv. Kateřiny Sienské

 

Pondělí 30.4.2012 - sv. Zikmunda

 

Úterý 1.5.2012 - sv. Josefa dělníka - po celý den bude svítit    430  a večer dáme 429 

 

Středa 2.5.2012 - sv. Anatáše

 

Čtvrtek 3.5.2012 - sv. Filipa a Jakuba

 

Pátek 4.5.2012 - sv. Floriána (Květoslava)

 

Sobota 5.5.2012 - sv. Gotharda

 

Neděle 6.5.2012 - sv. Jana Sarkandra

 

Pondělí 7.5.2012 - sv. Benedikta II.

 

Úterý 8.5.2012 - Panny Marie, prostřednice všech milostí

 

Středa 9.5.2012 - sv. Herma

 

Čtvrtek 10.5.2012 - sv. Izidora

 

Pátek 11.5.2012 - sv. Ignáce z Lácony

 

Sobota 12.5.2012 - sv. Pankráce

 

Neděle 13.5.2012 - sv. Serváce

 

Pondělí 14.5.2012 - sv. Matěje a sv. Bonifáce

 

Úterý 15.5.2012 - sv. Žofie

 

Středa 16.5.2012 - sv. Jana Nepomuckého

 

Čtvrtek 17.5.2012 - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - sv. Paschala Baylona

 

Pátek 18.5.2012 - sv. Jana I.

 

Sobota 19.5.2012 - sv. Petra Celestýna

 

Neděle 20.5.2012 - sv. Klementa Maria Hofbauera

 

Pondělí 21.5.2012 - sv. Ondřeje Boboly

 

Úterý 22.5.2012 - sv. Julie

 

Středa 23.5.2012 - sv. Jana Křtitele de Rossi

 

Čtvrtek 24.5.2012 - sv. Vincence Lerinského

 

Pátek 25.5.2012 - sv. Bedy Ctihodného

 

Sobota 26.5.2012 - sv. Filipa Neri

 

Neděle 27.5.2012 - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - sv. Augustina z Canterbury

 

Pondělí 28.5.2012 - sv. Emila

 

Úterý 29.5.2012 - sv. Maximina

 

Středa 30.5.2012 - sv. Zdislavy - po celý den bude svítit    401  a večer dáme 400 

 

Čtvrtek 31.5.2012 - Navštívení Panny Marie

 

Pátek 1.6.2012 - sv. Justina - po celý den bude svítit    399  a večer dáme 398 

 

Sobota 2.6.2012 - sv. Marcelina a Petra

 

Neděle 3.6.2012 - sv. Karla Lwangy a druhů

 

Pondělí 4.6.2012 - sv. Františka Caracciolo

 

Úterý 5.6.2012 - sv. Bonifáce (Dobroslava)

 

Středa 6.6.2012 - sv. Norberta

 

Čtvrtek 7.6.2012 - BOŽÍ TĚLO- sv. Roberta

 

Pátek 8.6.2012 - sv. Medarda

 

Sobota 9.6.2012 - sv. Efréma Syrského

 

Neděle 10.6.2012 - sv. Maxima

 

Pondělí 11.6.2012 - sv. Barnabáše

 

Úterý 12.6.2012 - sv. Jana z Fakunda

 

Středa 13.6.2012 - sv. Antonína z Padovy

 

Čtvrtek 14.6.2012 - sv. Anastáze

 

Pátek 15.6.2012 - sv. Víta

 

Sobota 16.6.2012 - sv. Benona (Zbyňka)

 

Neděle 17.6.2012 - sv. Řehoře Barbariga

 

Pondělí 18.6.2012 - sv. Mariny

 

Úterý 19.6.2012 - sv. Jana Nepomuka Neumanna

 

Středa 20.6.2012 - sv. Silveria

 

Čtvrtek 21.6.2012 - sv. Aloise Gonzagy

 

Pátek 22.6.2012 - sv. Jana Fischera a sv. Tomáše More

 

Sobota 23.6.2012 - sv. Josefa Cafassa

 

Neděle 24.6.2012 - Narození sv. Jana Křtitele

 

Pondělí 25.6.2012 - sv. Viléma

 

Úterý 26.6.2012 - sv. Jana a Pavla

 

Středa 27.6.2012 - sv. Cyrila Alexandrijského (Ladislava)

 

Čtvrtek 28.6.2012 - sv. Ireneje (Lubomíra)

 

Pátek 29.6.2012 - sv. Petra a Pavla

 

Sobota 30.6.2012 - sv. prvomučedníků římských

 

Neděle 1.7.2012 - sv. Theobalda - po celý den bude svítit    369  a večer dáme 368 

 

Pondělí 2.7.2012 - sv. Oty

 

Úterý 3.7.2012 - sv. Tomáše

 

Středa 4.7.2012 - sv. Prokopa - po celý den bude svítit    366  a večer dáme 365 

 

Čtvrtek 5.7.2012 - sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a Evropy

 

Pátek 6.7.2012 - sv. Marie Gorettiové

 

Sobota 7.7.2012 - sv. Vilibalda

 

Neděle 8.7.2012 - sv. Kiliána

 

Pondělí 9.7.2012 - sv. Veroniky Giulianiové

 

Úterý 10.7.2012 - sv. Amálie (Libuše)

 

Středa 11.7.2012 - sv. Benedikta

 

Čtvrtek 12.7.2012 - sv. Jana Qualberta

 

Pátek 13.7.2012 - sv. Jindřicha

 

Sobota 14.7.2012 - bl. Hroznaty

 

Neděle 15.7.2012 - sv. Bonaventury

 

Pondělí 16.7.2012 - Panny Marie Karmelské

 

Úterý 17.7.2012 - bl. Česlava a sv. Hyacinta

 

Středa 18.7.2012 - sv. Emiliána

 

Čtvrtek 19.7.2012 - sv. Makriny

 

Pátek 20.7.2012 - sv. Eliáše (Ilji)

 

Sobota 21.7.2012 - sv. Vavřince z Brindisi

 

Neděle 22.7.2012 - sv. Marie Magdalény

 

Pondělí 23.7.2012 - sv. Brigity

 

Úterý 24.7.2012 - sv. Kristiny

 

Středa 25.7.2012 - sv. Jakuba Staršího

 

Čtvrtek 26.7.2012 - sv. Jáchyma a Anny

 

Pátek 27.7.2012 - sv. Gorazda a druhů

 

Sobota 28.7.2012 - sv. Nazaria a Celsa

 

Neděle 29.7.2012 - sv. Marty

 

Pondělí 30.7.2012 - sv. Petra Chryzologa

 

Úterý 31.7.2012 - sv. Ignáce z Loyoly (Hynka)

 

Středa 1.8.2012 - sv. Alfonse z Liguori  - po celý den bude svítit    338  a večer dáme 337 

 

Čtvrtek 2.8.2012 - sv. Eusebia

 

Pátek 3.8.2012 - sv. Lydie

 

Sobota 4.8.2012 - sv. Jana Maria Vianneye

 

Neděle 5.8.2012 - Posvěcení římské baziliky Panny Marie

 

Pondělí 6.8.2012 - Proměnění Páně

 

Úterý 7.8.2012 - sv. Kajetána

 

Středa 8.8.2012 - sv. Dominika

 

Čtvrtek 9.8.2012 - sv. Romana

 

Pátek 10.8.2012 - sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 

Sobota 11.8.2012 - sv. Kláry

 

Neděle 12.8.2012 - sv. Epla

 

Pondělí 13.8.2012 - sv. Ponciána a Hippolyty

 

Úterý 14.8.2012 - sv. Maxmiliána Kolbeho

 

Středa 15.8.2012 - Nanebevzetí Panny Marie

 

Čtvrtek 16.8.2012 - sv. Štěpána I. Uherského

 

Pátek 17.8.2012 - sv. Myrona

 

Sobota 18.8.2012 - sv. Heleny

 

Neděle 19.8.2012 - sv. Jana Eudese

 

Pondělí 20.8.2012 - sv. Bernarda

 

Úterý 21.8.2012 - sv. Pia X.

 

Středa 22.8.2012 - Panny Marie Královny

 

Čtvrtek 23.8.2012 - sv. Růženy z Limy

 

Pátek 24.8.2012 - sv. Bartoloměje

 

Sobota 25.8.2012 - sv. Ludvíka

 

Neděle 26.8.2012 - ct. Martina Středa

 

Pondělí 27.8.2012 - sv. Moniky

 

Úterý 28.8.2012 - sv. Augustina

 

Středa 29.8.2012 - Umučení sv. Jana Křtitele

 

Čtvrtek 30.8.2012 - sv. Fiakra

 

Pátek 31.8.2012 - sv. Rajmunda

 

Sobota 1.9.2012 - sv. Jiljí - po celý den bude svítit    307  a večer dáme 306 

 

Neděle 2.9.2012 - sv. Justa

 

Pondělí 3.9.2012 - sv. Řehoře Velikého

 

Úterý 4.9.2012 - sv. Růženy z Viterba

 

Středa 5.9.2012 - sv. Viktorína

 

Čtvrtek 6.9.2012 - sv. Magna

 

Pátek 7.9.2012 - sv. Melichara Grodeckého

 

Sobota 8.9.2012 - Narození Panny Marie

 

Neděle 9.9.2012 - sv. Petra Klavera

 

Pondělí 10.9.2012 - bl. Karla Spinoly

 

Úterý 11.9.2012 - sv. Emila

 

Středa 12.9.2012 - Jména Panny Marie

 

Čtvrtek 13.9.2012 - sv. Jana Zlatoústého

 

Pátek 14.9.2012 - Povýšení svatého Kříže

 

Sobota 15.9.2012 - Panny Marie Bolestné

 

Neděle 16.9.2012 - sv. Ludmily

 

Pondělí 17.9.2012 - sv. Kornélia Cypriána

 

Úterý 18.9.2012 - sv. Josefa Kupertinského

 

Středa 19.9.2012 - sv. Januária

 

Čtvrtek 20.9.2012 - sv. Ondřeje, Pavla a druhů

 

Pátek 21.9.2012 - sv. Matouše

 

Sobota 22.9.2012 - sv. Mořice a druhů

 

Neděle 23.9.2012 - sv. Konstance z Ankony

 

Pondělí 24.9.2012 - sv. Gerárda (Jaromíra)

 

Úterý 25.9.2012 - sv. Kleofáše

 

Středa 26.9.2012 - sv. Kosmy a Damiána

 

Čtvrtek 27.9.2012 - sv. Vincence z Pauly

 

Pátek 28.9.2012 - sv. Václava

 

Sobota 29.9.2012 - sv. Michaela, Gabriela a Rafaela a zároveň výročí smrti arcibiskupa Stojana

 

Neděle 30.9.2012 - sv. Jeronýma

 

Pondělí 1.10.2012 - sv. Terezie Ježíškovy - po celý den bude svítit    277  a večer dáme 276 

 

Úterý 2.10.2012 - sv. Andělů strážných

 

Středa 3.10.2012 - sv. Maxmiliána

 

Čtvrtek 4.10.2012 - sv. Františka z Assissi

 

Pátek 5.10.2012 - sv. Palmáce

 

Sobota 6.10.2012 - sv. Bruna

 

Neděle 7.10.2012 - Panny Marie Růžencové

 

Pondělí 8.10.2012 - sv. Simeona

 

Úterý 9.10.2012 - sv. Dionýsia

 

Středa 10.10.2012 - sv. Paulina

 

Čtvrtek 11.10.2012 - sv. Germana

 

Pátek 12.10.2012 - sv. Radima

 

Sobota 13.10.2012 - sv. Eduarda

 

Neděle 14.10.2012 - sv. Kalista I.

 

Pondělí 15.10.2012 - sv. Terezie Ježíšovy

 

Úterý 16.10.2012 - sv. Hedviky a sv. Havla

 

Středa 17.10.2012 - sv. Ignáce Antiochijského

 

Čtvrtek 18.10.2012 - sv. Lukáše

 

Pátek 19.10.2012 - sv. Izáka Jogua a druhů

 

Sobota 20.10.2012 - sv. Ireny a sv. Vendelína

 

Neděle 21.10.2012 - sv. Hilaria z Poitiers

 

Pondělí 22.10.2012 - sv. Marie Salome

 

Úterý 23.10.2012 - sv. Jana Kapistránského

 

Středa 24.10.2012 - sv. Antonína Maria Klareta

 

Čtvrtek 25.10.2012 - sv. Kryšpína

 

Pátek 26.10.2012 - sv. Rustika

 

Sobota 27.10.2012 - sv. Frumencia

 

Neděle 28.10.2012 - sv. Šimona a Judy

 

Pondělí 29.10.2012 - sv. Narcise

 

Úterý 30.10.2012 - sv. Marcela

 

Středa 31.10.2012 - sv. Wolfganga

 

Čtvrtek 1.11.2012 - Všech svatých - po celý den bude svítit    246  a večer dáme 245 

 

Pátek 2.11.2012 - Všech věrných zemřelých

 

Sobota 3.11.2012 - sv. Huberta

 

Neděle 4.11.2012 - sv. Karla Boromejského

 

Pondělí 5.11.2012 - sv. Zachariáše a Alžběty

 

Úterý 6.11.2012 - sv. Leonarda

 

Středa 7.11.2012 - sv. Vilibrorda

 

Čtvrtek 8.11.2012 - sv. Gottfrieda (Bohumíra)

 

Pátek 9.11.2012 - Posvěcení lateránské baziliky

 

Sobota 10.11.2012 - sv. Lva Velikého

 

Neděle 11.11.2012 - sv. Martina

 

Pondělí 12.11.2012 - sv. Josafata

 

Úterý 13.11.2012 - sv. Anežky České

 

Středa 14.11.2012 - sv. Mikuláše Taveliče

 

Čtvrtek 15.11.2012 - sv. Alberta Velikého

 

Pátek 16.11.2012 - sv. Markéty Skotské a sv. Otmara

 

Sobota 17.11.2012 - sv. Alžběty Uherské

 

Neděle 18.11.2012 - Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

 

Pondělí 19.11.2012 - sv. Mechtildy

 

Úterý 20.11.2012 - sv. Felixe z Valois

 

Středa 21.11.2012 - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

Čtvrtek 22.11.2012 - sv. Cecílie

 

Pátek 23.11.2012 - sv. Klementa I.

 

Sobota 24.11.2012 - sv. Ondřeje Dung-lac a druhů

 

Neděle 25.11.2012 - sv. Kateřiny

 

Pondělí 26.11.2012 - sv. Silvestra

 

Úterý 27.11.2012 - sv. Virgila

 

Středa 28.11.2012 - sv. Mansueta (Miloslava)

 

Čtvrtek 29.11.2012 - sv. Saturnina

 

Pátek 30.11.2012 - sv. Ondřeje

 

Sobota 1.12.2012 - sv. Edmunda Kampiána - po celý den bude svítit    216  a večer dáme 215 

 

1. ADVENTNÍ neděle 2.12.2012 - sv. Bibiány (Blanky)

 

Pondělí 3.12.2012 - sv. Františka Xaverského

 

Úterý 4.12.2012 - sv. Jana Damašského a sv. Barbory

 

Středa 5.12.2012 - sv. Judity (Jitky)

 

Čtvrtek 6.12.2012 - sv. Mikuláše, biskupa

 

Pátek 7.12.2012 - sv. Ambrože

 

Sobota 8.12.2012 - Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

Neděle 9.12.2012 - sv. Valerie

 

Pondělí 10.12.2012 - sv. Julie a Eulálie

 

Úterý 11.12.2012 - sv. Damy I.

 

Středa 12.12.2012 - sv. Jany Františky de Chantal

 

Čtvrtek 13.12.2012 - sv. Lucie

 

Pátek 14.12.2012 - sv. Jana od Kříže

 

Sobota 15.12.2012 - sv. Valeriána

 

Neděle 16.12.2012 - sv. Adelhaidy

 

Pondělí 17.12.2012 - sv. Lazara

 

Úterý 18.12.2012 - sv. Rufua a Zosima

 

Středa 19.12.2012 - bl. Urbana

 

Čtvrtek 20.12.2012 - sv. Dominika

 

Pátek 21.12.2012 - sv. Petra Kanisia

 

Sobota 22.12.2012 - sv. Servula

 

Neděle 23.12.2012 - sv. Jana Kentského

 

Pondělí 24.12.2012 - Štědrý den - po celý den bude svítit    193  a večer dáme 192 

 

Úterý 25.12.2012 - Narození Páně - Boží hod vánoční

 

Středa 26.12.2012 - sv. Štěpána

 

Čtvrtek 27.12.2012 - sv. Jana

 

Pátek 28.12.2012 - sv. Mláďátek Betlémských

 

Sobota 29.12.2012 - sv. Tomáše Becketa

 

Neděle 30.12.2012 - sv. Evžena

 

Pondělí 31.12.2012 - sv. Silvestra

 

Úterý 1.1.2013 - Matky Boží Panny Marie - po celý den bude svítit    185  a večer dáme 184 

 

Středa 2.1.2013 - sv. Basila Velkého a sv. Řehoře Naziánského

 

Čtvrtek 3.1.2013 - sv. Jenovéfy

 

Pátek 4.1.2013 - bl. Anděly z Foligna

 

Sobota 5.1.2013 - sv. Telesfora

 

Neděle 6.1.2013 - Zjevení Páně - sv. Tří králů

 

Pondělí 7.1.2013 - sv. Rajmunda z Penafortu

 

Úterý 8.1.2013 - sv. Severina

 

Středa 9.1.2013 - sv. Juliána

 

Čtvrtek 10.1.2013 - sv. Agathony (Dobromily)

 

Pátek 11.1.2013 - ct. Marie Elekty

 

Sobota 12.1.2013 - sv. Proba (Pravoslava)

 

Neděle 13.1.2013 - sv. Hilaria z Poitiers

 

Pondělí 14.1.2013 - sv. Savy Srbského

 

Úterý 15.1.2013 - sv. Pavla Poustevníka

 

Středa 16.1.2013 - sv. Marcela I.

 

Čtvrtek 17.1.2013 - sv. Antonína Velikého

 

Pátek 18.1.2013 - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

Sobota 19.1.2013 - sv. Maria a Marty a jejich synů

 

Neděle 20.1.2013 - sv. Fabiána a Šebestiána

 

Pondělí 21.1.2013 - sv. Anežky Římské

 

Úterý 22.1.2013 - sv. Vincence

 

Středa 23.1.2013 - sv. Ildefonse

 

Čtvrtek 24.1.2013 - sv. Františka Sáleského

 

Pátek 25.1.2013 - obrácení sv. Pavla

 

Sobota 26.1.2013 - sv. Timoteje (Bohuslava)

 

Neděle 27.1.2013 - sv. Anděly Mericiovy

 

Pondělí 28.1.2013 - sv. Tomáše Akvinského

 

Úterý 29.1.2013 - sv. Sulpicia

 

Středa 30.1.2013 - sv. Martina

 

Čtvrtek 31.1.2013 - sv. Jana Boska

 

Pátek 1.2.2013 - sv. Pionia - po celý den bude svítit    154  a večer dáme 153 

 

Sobota 2.2.2013 - Uvedení Páně do chrámu

 

Neděle 3.2.2013 - sv. Blažeje

 

Pondělí 4.2.2013 - sv. Ondřeje Corsini

 

Úterý 5.2.2013 - sv. Agáty (Dobromily)

 

Středa 6.2.2013 - sv. Pavla Miki a druhů

 

Čtvrtek 7.2.2013 - sv. Veroniky

 

Pátek 8.2.2013 - ct. Milady

 

Sobota 9.2.2013 - sv. Apollonie

 

Neděle 10.2.2013 - sv. Scholastiky

 

Pondělí 11.2.2013 - Panny Marie Lurdské

 

Úterý 12.2.2013 - sv. Benedikta Anianského

 

POPELEČNÍ středa 13.2.2013 - sv. Kateřiny Ricciovy

 

Čtvrtek 14.2.2013 - sv. Valentina a zároveň den blaženého úmrtí sv. Cyrila

 

Pátek 15.2.2013 - sv. Jiřiny

 

Sobota 16.2.2013 - sv. Juliány

 

Neděle 17.2.2013 - sv. Alexia (Aleše) a druhů

 

Pondělí 18.2.2013 - sv. Simeona

 

Úterý 19.2.2013 - bl. Godsalka

 

Středa 20.2.2013 - sv. Nikefora

 

Čtvrtek 21.2.2013 - sv. Petra Damiani

 

Pátek 22.2.2013 - Stolce sv. Petra

 

Sobota 23.2.2013 - sv. Polykarpa

 

Neděle 24.2.2013 - sv. Modesta

 

Pondělí 25.2.2013 - sv. Valburgy

 

Úterý 26.2.2013 - sv. Alexandra

 

Středa 27.2.2013 - sv. Gabriela od Bolestné Panny Marie

 

Čtvrtek 28.2.2013 - sv. Romana

 

Pátek 1.3.2013 - sv. Suitberta - po celý den bude svítit    126  a večer dáme 125 

 

Sobota 2.3.2013 - sv. Simplicia

 

Neděle 3.3.2013 - sv. Kunhuty

 

Pondělí 4.3.2013 - sv. Kazimíra

 

Úterý 5.3.2013 - sv. Teofila

 

Středa 6.3.2013 - bl. Friedricha (Miroslava)

 

Čtvrtek 7.3.2013 - sv. Perpetuy a Felicity

 

Pátek 8.3.2013 - sv. Jana z Boha

 

Sobota 9.3.2013 - sv. Františky Římské

 

Neděle 10.3.2013 - sv. Jana Ogilvie

 

Pondělí 11.3.2013 - sv. Eulogia z Kordoby

 

Úterý 12.3.2013 - sv. Kvirina

 

Středa 13.3.2013 - sv. Patricie (Vlasty)

 

Čtvrtek 14.3.2013 - sv. Matyldy

 

Pátek 15.3.2013 - sv. Longina

 

Sobota 16.3.2013 - sv. Heriberta

 

Neděle 17.3.2013 - sv. Patrika (Vlastimila)

 

Pondělí 18.3.2013 - sv. Cyrila Jeruzalémského

 

Úterý 19.3.2013 - sv. Josefa

 

Středa 20.3.2013 - sv. Archipa

 

Čtvrtek 21.3.2013 - bl. Serapiona

 

Pátek 22.3.2013 - sv. Epafrodita

 

Sobota 23.3.2013 - sv. Turibia z Mongroveja

 

KVĚTNÁ neděle 24.3.2013 - sv. Kateřiny Švédské

 

Pondělí 25.3.2013 - sv. Dismase

 

Úterý 26.3.2013 - sv. Kastula

 

Středa 27.3.2013 - sv. Ruperta - po celý den bude svítit    100  a večer dáme 99 

 

Čtvrtek 28.3.2013 - sv. Rogata

 

Pátek 29.3.2013 - bl. Ludolfa

 

Sobota 30.3.2013 - sv. Jana Klimaka

 

Neděle 31.3.2013 - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - bl. Balbíny

 

Pondělí velikonoční 1.4.2013 - sv. Makaria - po celý den bude svítit    95  a večer dáme 94 

 

Úterý 2.4.2013 - sv. Františka z Pauly

 

Středa 3.4.2013 - sv. Nikity

 

Čtvrtek 4.4.2013 - sv. Izidora

 

Pátek 5.4.2013 - sv. Vincence Ferrerského

 

Sobota 6.4.2013 - sv. Notgera a zároveň den blaženého úmrtí sv. Metoděje

 

Neděle 7.4.2013 - sv. Jana Křtitele de la Salle

 

Pondělí 8.4.2013 - sv. Alberta

 

Úterý 9.4.2013 - sv. Marie Kleofášovy

 

Středa 10.4.2013 - sv. Michaela de Sanctis

 

Čtvrtek 11.4.2013 - sv. Stanislava

 

Pátek 12.4.2013 - sv. Julia

 

Sobota 13.4.2013 - sv. Martina I.

 

Neděle 14.4.2013 - sv. Lamberta

 

Pondělí 15.4.2013 - sv. Anastázie

 

Úterý 16.4.2013 - sv. Bernadety Soubirousové

 

Středa 17.4.2013 - sv. Inocence

 

Čtvrtek 18.4.2013 - sv. Krescence

 

Pátek 19.4.2013 - sv. Emy

 

Sobota 20.4.2013 - sv. Huga

 

Neděle 21.4.2013 - sv. Anselma

 

Pondělí 22.4.2013 - sv. Leonida

 

Úterý 23.4.2013 - sv. Vojtěcha

 

Středa 24.4.2013 - sv. Jiří

 

Čtvrtek 25.4.2013 - sv. Marka

 

Pátek 26.4.2013 - sv. Richaria

 

Sobota 27.4.2013 - sv. Zity

 

Neděle 28.4.2013 - sv. Petra Chanela

 

Pondělí 29.4.2013 - sv. Kateřiny Sienské

 

Úterý 30.4.2013 - sv. Zikmunda

 

Středa 1.5.2013 - sv. Josefa dělníka - po celý den bude svítit    65  a večer dáme 64 

 

Čtvrtek 2.5.2013 - sv. Anatáše

 

Pátek 3.5.2013 - sv. Filipa a Jakuba

 

Sobota 4.5.2013 - sv. Floriána (Květoslava)

 

Neděle 5.5.2013 - sv. Gotharda

 

Pondělí 6.5.2013 - sv. Jana Sarkandra

 

Úterý 7.5.2013 - sv. Benedikta II.

 

Středa 8.5.2013 - Panny Marie, prostřednice všech milostí

 

Čtvrtek 9.5.2013 - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - sv. Herma

 

Pátek 10.5.2013 - sv. Izidora

 

Sobota 11.5.2013 - sv. Ignáce z Lácony

 

Neděle 12.5.2013 - sv. Pankráce

 

Pondělí 13.5.2013 - sv. Serváce

 

Úterý 14.5.2013 - sv. Matěje a sv. Bonifáce

 

Středa 15.5.2013 - sv. Žofie

 

Čtvrtek 16.5.2013 - sv. Jana Nepomuckého

 

Pátek 17.5.2013 - sv. Paschala Baylona

 

Sobota 18.5.2013 - sv. Jana I.

 

Neděle 19.5.2013 - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - sv. Petra Celestýna

 

Pondělí 20.5.2013 - sv. Klementa Maria Hofbauera

 

Úterý 21.5.2013 - sv. Ondřeje

 

Středa 22.5.2013 - sv. Julie

 

Čtvrtek 23.5.2013 - sv. Jana Křtitele de Rossi

 

Pátek 24.5.2013 - sv. Vincence Lerinského

 

Sobota 25.5.2013 - sv. Bedy Ctihodného

 

Neděle 26.5.2013 - sv. Filipa Neri

 

Pondělí 27.5.2013 - sv. Augustina z Canterbury

 

Úterý 28.5.2013 - sv. Emila

 

Středa 29.5.2013 - sv. Maximina

 

Čtvrtek 30.5.2013 - BOŽÍ TĚLO- sv. Zdislavy

 

Pátek 31.5.2013 - Navštívení Panny Marie

 

Sobota 1.6.2013 - sv. Justina - po celý den bude svítit    34  a večer dáme 33 

 

Neděle 2.6.2013 - sv. Marcelina a Petra

 

Pondělí 3.6.2013 - sv. Karla Lwangy a druhů

 

Úterý 4.6.2013 - sv. Františka Caracciolo

 

Středa 5.6.2013 - sv. Bonifáce (Dobroslava)

 

Čtvrtek 6.6.2013 - sv. Norberta

 

Pátek 7.6.2013 - sv. Roberta

 

Sobota 8.6.2013 - sv. Medarda

 

Neděle 9.6.2013 - sv. Efréma Syrského

 

Pondělí 10.6.2013 - sv. Maxima

 

Úterý 11.6.2013 - sv. Barnabáše

 

Středa 12.6.2013 - sv. Jana z Fakunda

 

Čtvrtek 13.6.2013 - sv. Antonína z Padovy

 

Pátek 14.6.2013 - sv. Anastáze

 

Sobota 15.6.2013 - sv. Víta

 

Neděle 16.6.2013 - sv. Benona (Zbyňka)

 

Pondělí 17.6.2013 - sv. Řehoře Barbariga

 

Úterý 18.6.2013 - sv. Mariny

 

Středa 19.6.2013 - sv. Jana Nepomuka Neumanna

 

Čtvrtek 20.6.2013 - sv. Silveria

 

Pátek 21.6.2013 - sv. Aloise Gonzagy

 

Sobota 22.6.2013 - sv. Jana Fischera a sv. Tomáše More

 

Neděle 23.6.2013 - sv. Josefa Cafassa

 

Pondělí 24.6.2013 - Narození sv. Jana Křtitele

 

Úterý 25.6.2013 - sv. Viléma

 

Středa 26.6.2013 - sv. Jana a Pavla

 

Čtvrtek 27.6.2013 - sv. Cyrila Alexandrijského (Ladislava)

 

Pátek 28.6.2013 - sv. Ireneje (Lubomíra)

 

Sobota 29.6.2013 - sv. Petra a Pavla

 

Neděle 30.6.2013 - sv. prvomučedníků římských

 

Pondělí 1.7.2013 - sv. Theobalda večer dáme 3  a to bude svítit po celý další den

 

Úterý 2.7.2013 - sv. Oty večer dáme 2  a to bude svítit po celý další den

 

Středa 3.7.2013 - sv. Tomáše - po celý den svítí dvojka, PO VEČERNÍM KLEKÁNÍ  SI ŘEKNEME: JEŠTĚ JEDEN DEN A VYVĚSÍME JEDNIČKU

 

Čtvrtek 4.7.2013 - sv. Prokopa - po celý den svítí jednička,  PO VEČERNÍM KLEKÁNÍ  SI ŘEKNEME: UŽ JE TO TADY A STRHNEME (ZHASNEME) POSLEDNÍ ČÍSLO - TEDY JEDNIČKU

 

Pátek 5.7.2013 - sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a Evropy - HLAVNÍ OSLAVA.

 

Proč to dělat a co se tím sleduje?

Každý se těšíme na Ježíška. (Nebojte se, nespletl jsem si dobu - klidně čtěte dál). Vánoční svátky jsou důležitá událost pro každou rodinu. Právě podle toho, kdo dětem naděluje dárky, se pozná, jestli ještě žijeme křesťansky a jestli je u nás víra živá, i když třeba trochu spící. Základní, i když ne úplně první podíl na křesťanství u nás mají svatí Cyril a Metoděj. Proto jim říkáme otcové naši a víru a vše s ní spojené nazýváme dědictvím otců. Jim musíme být vděčni právě za ty základy a pravidelně na ně vzpomínat, proto je jejich svátek tak důležitý. I stát to uznává, když na něj podobně jako na vánoce stanovil pracovní klid.

Svátek našich slovanských apoštolů prožíváme především na Velehradě a nejvíc, když je nějaké kulaté výročí. Naši otcové biskupové nám připomněli, že v církvi i v národě se toho vždycky hodně pohnulo a oživilo. Za pár let bude také kulaté výročí a to 1150 let od příchodu obou bratří na Moravu. Hlavní oslava bude pochopitelně o hlavní pouti v pátek 5. 7. 2013. Na ni bychom se mohli těšit, jako se děti těší na Ježíška. Měli bychom se na ni i připravovat, aby to bylo víc než jen vnější slavnost, aby to přineslo i oživení víry a křesťanství. Je přece správné, když děti (a nejen ony) prožívají advent jako duchovní připravu na vánoce. Proto naši otcové biskupové navrhli pastorační plán na každý ze tří roků, které nás čekají. V letošním roce bylo zvoleno téma Písma svatého.

Každý se jistě zkusí do přípravy na milénium co nejlépe zapojit. I Matice Velehradská přichází s návrhem a nabízí všem lidem dobré vůle, aby se modlili k sv. Cyrilu a Metoději a tak každý den vyprošovali Boží pomoc pro všechny, kterých se výročí týká, křesťany i ostatní. V modlitbě, kterou se členové Matice sami modlí, je to všechno pěkně vyjádřeno.

 

"Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky."

 

Začít bychom mohli v úterý 11. 5. 2010, protože v tento den večer bude do hlavní oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu zbývat přesně 1150 dní a nocí. Tolik dní se budeme moci modlit a to už je velká síla. Ať je nás co nejvíc.

P.Jan Peňáz

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)