Lidové pranostiky na měsíc květen

01.05.2024 - pranostiky

   

Lidové pranostiky na měsíc květen:

 

1. května: sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, nyní 3.5.

 

     Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.

     Filipa Jakuba dešť - to zlá zvěst.

 

3. května: Nalezení sv. Kříže

 

     Svatý Kříž - ovcí stříž.

 

4. května: sv. Floriána, mučedníka v Rakousku ( + 304 )

 

     Déšť svatého Floriána je ohňová rána.

     Na svatého Floriána zasej fazulku.

Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.

 

10. května: sv. Izidora, rolníka ve Španělsku, patrona rolníků ( + 12. století )

 

     Sv. Izidore, jaro nastupuje, sedlák tvé pomoci potřebuje.

Na Isidora oráče, ptáče si rádo poskáče.

 

11. května: sv. Mamerta, arcibiskupa ve Francii ( + 477 )

 

     O svatém Mamertu zima už šla k čertu.

 

12. května: sv. Pankráce, římského mučedníka ze 4. století

 

13. května: sv. Serváce, biskupa v Belgii ( + 384 )

 

14. května: sv. Bonifáce, mučedníka v Římě ( + 307 )

 

      Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

Na svatého Pankráce, každý zdravý do práce.

 

     Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.

     Svatí Servác, Pankrác a Bonifác, ledoví bratři, přinesou chladna jak se patří.

 

15. května: sv. Žofie, panny a mučednice římské z prvních století

 

     Žofie vína upije.

     Svatá Žofie políčka často zalije.

 

16. května: sv. Jana Nepomuckého, českého kněze a mučedníka ( + 1393 )

 

     Na svatého Marka schová se v žitě vranka, na svatého Jana schová se v žitě vrána.

Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.

 

22. května: sv. Julie, mučednice z Korziky (první staletí)

 

Na Julii světici požni bujnou pšenici.

 

25. května: sv. Urbana I., papeže a mučedníka ( + 230 )

 

     Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.

     Na Urbanův den, pospěšme síti len.

     Havlovo žito, Urbanův oves, co z toho bude, potom mi pověz.

 Když na Urbana prší, bývá mnoho myší.

 

31. května: sv. Petronily, panny a mučednice římské z prvních století

 

     Na svatou Petronilu nasej len.

 

Neděle svatodušní - Hod Boží svatodušní:

 

     O svatém Duše choď ještě v kožiše, po svatém Duchu nezbavuj se  kožichu.

     Na svatý Duch do vody buch, na Boží Tělo, do vody smělo.

 

Měsíc květen všeobecně:

 

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženeme kozy v háj.

 

Studený máj - v stodole ráj.

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

V máji aby ani pastýřova hůl neoschla.

 

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Když kvete bez ať kvete i víno.

 

Může-li se na začátku května schovat vrána v žitě, lze očekávat dobrou žeň.

Prší-li na začátku května, bývá víno v nebezpečí.

Máj má být chladný, ale ne studený.

 

Suchý květen, suchý rok.

Komentáře:

chybička se vždycky najde | poutník Jan - 19.1.2016

češtyna | Chesus - 18.1.2016

jasodiue | domca - 3.6.2010

honza | jan šídlo - 14.10.2009

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)