Lidové pranostiky na měsíc červen

01.06.2022 - pranostiky

 

Lidové pranostiky na měsíc červen:

 

1. června: sv. Fortunáta, kněze v Itálii ( + kolem r. 400 )

  O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.

Boží Tělo:
  Na Boží Tělo den jasný - celý rok šťastný.
  Když lidé o Božím Těle utíkají od oltářů, budou utíkat i od mandelů.
  Když o Božím Těle zmoknou na oltářích věnečky, zmoknou na lukách děvečky.
  O Božím Těle - do vody směle.

 

6. června: sv. Norberta, biskupa v Německu ( + 1134 )

O svatém Norbertu chladna už jdou k čertu.

 

8. června: sv. Medarda, biskupa ve Francii ( + 545 )
  Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
  Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
  Pláče-li Medard i ječmen zapláče.

 

11. června: sv. Barnabáše, apoštola
  O sv. Barnabáši bouřky často straší.
  Prší-li na sv. Barnabáše - padají hrozny do koše.

 

12. června: sv. Antonie, panny a mučednice ze Sardinie, ( + 1935 )

Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

 

13. června: sv. Antonína, řeholníka v Itálii ( + 1231)

Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.

Na svatého Antonína broušení kos se začíná.

 

15. června: sv. Víta, mučedníka římského ( + 305 )
  Svatý Vít mění čas.
  Déšť o svatém Vítu škodí ječmenu i žitu.
  Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
  O svatém Vítu půl zrna v žitu.
  Svatý Vít vymetá ovísek.
  Svatý Vít káže síct, svatý Jan seče sám.
  Nesej na svatého Víta, škoda žita.


19. června: sv. Gerváze a Protáze, mučedníků v Miláně ( + ve 2. stol. )
  Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze: jestli je suchý odvézt chceš,
  do Jána si pospěš.

21. června: sv. Aloise, řeholníka v Itálii ( + 1591)
  Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!

23. června: sv. Agripiny, panny a mučednice římské ( + ve 3. stol.)
  Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

24. června: sv. Jana Křtitele, Předchůdce Páně
Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku.
Na svatého Jana otvírá se létu brána.
Na svatého Jána noc nebývá žádná.
Na Jána bez deště - bude pěkně ještě.
Do Jana Křtitele nechval ječmene.
Do Jana turkyňka, po Janě turkyně.
Do svatého Jana musí být turkyně dokola okopána.
Na Jana Křtitele skoč do vody směle.

25. června: bl. Ivana Českého, poustevníka ( + v 9.století )
Svatý Ivan bývá plačtivý pán.

26. června: sv. Jana a Pavla, mučedníků v Římě ( + 362 )
Svatí Jan a Pavel mlátí bez cepů ( krupobití ).

27. června: sv. Ladislava, krále uherského a charvatského ( + 1095 )
Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.

29. června: sv. Petra a Pavla, apoštolských knížat
Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
Na svatého Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek, zraje dnem i nocí.
Svítí-li slunce na Petra a Pavla, bude požehnaný rok.

Petr rozsévá houby a Pavel myši, když prší.

Měsíc červen všeobecně:

 

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

V červnu se ukáže, co dá Pán Bůh na daře.
Hodně pavučin v přírodě věští trvale pěkné počasí.

Komentáře:

nález | jan - 19.11.2011

Hledal jsem, hledal | Jan - 24.1.2011

Pranostika | anonim - 23.1.2011

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)