Lidové pranostiky na měsíc březen

01.03.2024 - pranostiky

 

                           Lidové pranostiky na měsíc březen:

 

1. března: sv. Eudoxie, kajícnice v Sýrii ( + 114 )
              Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.

 

2. března: sv Anežky Přemyslovny, řeholnice ( + 2. 3. 1282 ), nyní 13.11.

Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se celkem snadno vlčí neduh chytí.

 

 3. března: sv. Kunhuty, císařovny a řeholnice v Německu (+ 1033)

Svatá Kunhuta - trochu stoupá teplota.  

 

4. března: sv. Kazimíra, polského prince ( + v 15. století )

Na Kazimíra pohoda - na brambory úroda. 

 

6. března: bl. Bedřicha ( Miroslava ), kněze v Německu ( +1175 )

            Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

 

6. března: sv. Felicity ( Blaženy ), matky a mučednice v Africe ( + asi 203 ), nyní 7.3.

  Svatá Felicita sníh z polí odmítá.

 

7. března: sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve v Itálii (+ 1274), nyní 28.1.

  O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

 

10. března: sv. Čtyřiceti mučedníků, umučených ve 4. století v Sebaste v Malé Asii  

Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.

 

12. března: sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve ( + 607 ), nyní 3.9. 

 Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře a líný sedlák, který   neoře.

  Na svatého Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od moře.

  Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
  Na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře.

 

17. března: sv. Gertrudy, abatyše v Belgii ( + 659 ) 

 Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý měsíc.

 

19. března: sv. Josefa, pěstouna Páně

  Josefova širočina ničí poslední ledy.
  Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
  Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
  Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.

  Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy;
  a když z polské strany - bude zrní i slámy.

20. března: sv. Jáchyma, otce Panny Marie, nyní 26.7.

Na svatého Jáchyma skončila se už zima.

 

21. března: sv. Benedikta, opata v Itálii ( + 545 ), nyní 11.7.
Na svatého Benedikta má se sít ječmen a cibule.

24. března: sv. Gabriela, archanděla, nyní 29.9.
Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.

25. března: Zvěstování Panny Marie
Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě nevyhání.
Jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky.
Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
Panny Marie Zvěstování zelených semen zasévání.
Matka Boží trávu množí.

 

30. března: sv. Kvirina, mučedníka v Římě ( + 2. století )
O svatém Kvirinu už je teplo ve stínu.

31. března: sv. Balbíny, panny v Římě ( + 2. století )
O svaté Balbíně je už u nás po zimě.

Měsíc březen všeobecně:

Březen - za kamna vlezem.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Březnový sníh zaorati jest jako když pohnojí.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Mlha v březnu znamená za sto dní bouřku.
V kožichu sej jařinu a v košili oziminu.

Komentáře:

jen tak | pidižvík - 28.4.2011

jen tak | pidižvík - 28.4.2011

zobraz komentářepřidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)