Rozhledy po rodném kraji - Rozhledy z Blažkova - 4 zastavení

05.12.2019 - naše farnosti

PŘIDÁNY BOHDALOVSKÉ ROZHLEDY, KTERÉ NUTNO JEŠTĚ DOLAĎOVAT

 

Rozhled z Blažkova (694 m) v katastru obce Rudolec

Jedná se o zalesněný vrchol na hřebeni Arnoleckých hor, kde kdysi stála rozhledna. Přes vrchol vede 4 km dlouhá lesní cesta od autobusové zastávky mezi Sirákovem a Újezdem do Rudolce, sleduje ji modrá značka. Přes kopec jde vedení velmi vysokého napětí. Kdysi prý pod kopcem byla obec Blažkov, jejíž obyvatelé vymřeli. Vypráví se také pověst o blažkovské hospodě, kde se ve sklepě schovávali lapkové a přepadávali cestující.

 

První zastavení

se jmenuje Zámecká vyhlídka, je asi půl kilometru nad rudoleckým zámkem u asfaltové polní cesty a dojdeme k němu po modré značce.

Nahoře vlevo vidíme stožár, vedle něj sloupy velmi vysokého napětí, a směrem doprava blízký les. Pak vykouknou lesy nad Skleným, blíže k nám se zalesknou domy z Mělkovic, dále doprava jsou na obzoru Jiříkovice, pak vysílač na Harusově kopci nad Radňovicemi, (které nejsou vidět). A to už nám zakrývá obzor nejbližší lesík v trati Křenice. Vpravo od něj vidíme mezi blízkými lesy, ale až za těmi bohdalovskými,  Březí nad Oslavou, na obzoru pak aleje stromů. Ty bližší lemují silnici z Jam do Hlinnného, ty vzadu z Nového Města přes Novou Ves do Radešínské Svratky. Vidíme pouze Novou Ves a vpravo za ní zalesněný kopec Olešná se stožárem. Obec Olešná je schovaná za tím vším.

Doprava od dvojice sloupů vysokého napětí pak vidíme v bližších lesích dlouhou střechu kravína v Sazomíně a za ní dáli kopec ve tvaru velblouda, je to Kopec mezi Novou Vsí a Radešínskou Svratkou. Kousek doprava ale blíže než ta střecha jsou vidět Kotlasy, které jsou přímo za komínem bohdalovské cihelny.

Dále doprava pak vidíme věž bohdalovského kostela sv. Vavřince, městečko, vodojem, o kus dál pyramidu, za ní Dědkovskou horu a směrem doprava kopec Kyjov. Obec téhož jména se schovává na jeho druhé straně.

Pak se na obzoru tyčí vysílač na Havlině v katastru Chroustova, jehož střechy  jsou vidět mírně vlevo pod ním. Přímo pod ním a hned před námi je Rudolec.

Nevidíme však Vejdoch, z něhož všechny ty rozhledy vycházejí. Je zakrytý tím nejbližším lesíkem a proto musíme jít 72 kroků dolů k Rudolci. Pak na pravém okraji nejbližšího lesíka spatříme Jámy a nad nimi kopec bez lesa jen s velkým keřem uprostřed. Jsou to dvě lípy z roku 1968 a mezi nim i kříž k 100. výročí republiky - Strom života. Vzadu za Vejdochem před lesy na obzoru mírně doleva je vidět Zubří. Totéž spatříme, když jdeme od vyhlídky dvakrát tolik kroků po cestě nahoru. Pak je Vejdoch samozřejmě na levé straně nejbližšího lesíka. V každém případě jsou od Vejdocha doleva na zalesněném hřebeni na obzoru vysílače nad Pohledcem, které lze v případě dobré viditelnosti spatřit.

 

Druhé zastavení

je po dalším půlkilometru na východní straně kopce u stožáru s anténami v blízkosti vedení velmi vysokého napětí. Za tří stran však vidíme lesy, východním směrem pak uvidíme mezi vzdálenějšími lesy šedou střechu kravína nad Sazomínem, vysoký kopec v podobě velblouda za ní se jmenuje Kopec a nachází se mezi Novou Vsí a Radešínskou Svratkou,

dále doprava před námi je stožár mezi Sazomínem a Ostrovem, v jeho blízkosti jsou budovy ostrovského nádraží anebo domy na horním okraji této obce

za stožárem za dobré viditelnosti zahlédneme bílé silo u nádraží v Bystřici nad Pernštejnem.

Dále doprava o kousek dál jsou Kotlasy.

Pak je před námi Bohdalov, na levém okraji obce je komín cihelny, vlevo od něj je ve veliké dáli komín úpravny uranové rudy u Rožné.

Za středem Bohdalova je vidět Pokojov, vlevo od něj vzadu mezi lesy vysílač nad Ostrovem nad Oslavou.

Dále doprava mezi stromy blízkého lesa vykukuje bohdalovská věž a za n í dost vzadu je buď Radostín nebo Kněževes nebo oboje.

Úplně před posledním lesem jsou Radenice, nad nimi kravín a doprava od nich na samém obzoru dva typické kopečky porostlé lesem a v tom pravém dva stožáry - vysílače nad Cyrilovem.

Na bližším obzoru vidíme, jak elektrické vedení překonává kopec mezi Bohdalovem a Pavlovem.

Dále doprava je Dědkovská hora, je to kopec jen o málo pár metrů nižší než sousední kopec Kyjov. Dále doprava je vysílač na Havlině u obce Chroustov, částečně je vidět vlevo pod vysílačem.

Úplně vpravo vidíme Rudolec se zámkem a nad ním silnici na Jihlavu.

 

Třetí zastavení

je možné v době vegetačního klidu, když jdeme pod elektrickým vedením k vrcholu pole. Po sto metrech uvidíme vlevo od sazomínského kravína to, co nám při pohledu od stožáru zakrýval blízký lesík:  Březí - obec i družstevní středisko - a ještě více doleva na obzoru Jámy a Vejdoch nad nimi.

 

Čtvrté zastavení

je o kilometr dále na západ po asfaltové cestě, na křižovatce s lesní cestou se odbočí doleva a jde se  asi 300 m po hlinité cestě lemované modrou značkou k vyhlídce.

Vlevo vidíme myslivecký posed, je na mírném vrchu, který nám zakrývá pohled na Polnou.

Doprava vidíme 2 větrné elektrárny u Věžnic(e). Dále doprava je Poděšín a za ním na poli stožár. Za ním úplně na obzoru je kopec s vysílačem, buď Vysočina u Štoků nebo Vysoká u Šlapanova - děkuji za nápovědu.

Velice blízko pod námi jsou střechy Sirákova, za ním Přibyslav, při z tohoto místa věž tamního kostela město tolik nepřevyšuje, jak jsme zvyklí vidět odjinud.

Dále doprava je Nížkov, z jehož kostela nevidíme ani věž.

Dále doprava Nové Dvory, za nimi Malá Losenice a úplně na obzoru září bílý kostel v Havlíčkově Borové.

Doprava je Rosička s rozhlednou, od ní dolů doleva směrem k nám je výkrmna vepřů a za ní před lesy na obzoru Vepřová. Mezi ní a rozhlednou, ale blíže k nám je vidět Velká Losenice s bílým kostelem se šedou špičatou věží.

Hned pod námi je silnice ze Sirákova do Újezda, do lesa se vnoří právě na starých zemských hranicích označených  vlajkami, sloupy a pamětní lípou, které však vidět nemůžeme.

Úplně napravo je Zelená Hora a pak už vše zakryje les. V polovině vzdálenosti mezi rozhlednou a Zelenou Horou je možné za prvním pásmem lesů zahlédnout typickou skupinu listnatých stromů u kříže nad Matějovem, místa velkého rozhledu.

(Když jdeme dál rovně po asfaltce po modré značce, jsme po 1,5 km na autobusové zastávce Blažkov - hájenka na silnici mezi Újezdem a Sirákovem.)

 

Každé upřesnění toho, co je vidět, velmi vítám a do seznamu hned doplním. Děkuji za ně už teď.

Poděkujme však všichni:

Sláva a dík Otci Stvořiteli za naši zem i vesmír.

Sláva a dík i Synu Vykupiteli za to, že přijal kříž a na něm za nás zemřel.

Sláva a dík i Duchu Svatému, že nás osvěcuje a utěšuje na naší pozemské pouti a dává naději na dosažení nebeského cíle.

Díky našim předkům za krajinu i památky.

Bože, buď milostiv a žehnej nám i našemu kraji i naší vlasti a církvi.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 14. prosince 2019

svátek má Lýdie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU