Rozhledy po rodném kraji - Z Chroustova od vodojemu a vysílače na Havlině - 3

25.06.2020 - naše farnosti

ÚPLNĚ NOVÝ popis a mapky z HAVLINY a 2 x od RUDOLCE, z Vejdocha ROZPOZNÁNO UŽ 62 SÍDEL, přidán seznam obcí se stejným názvem

ROZHLEDY Z HAVLINY - od vodojemu a od vysílače

Havlina je nejvyšší bod Arnoleckých hor, má 707 m nad mořem. Vrchol sám je v katastru Arnolce, ale těsně pod ním směrem na sever už začíná katastr Chroustova. Vysílač,  viditelný zdaleka stojí už na něm a tím pádem i od něj je nádherný rozhled. Zastavení však budou tři:

Nejprve  vyhlídka od vysílače, mapka s vysvětlivkami a popisem, pak se zastavíme u vodojemu hned u silnice z Chroustova do Stáje a pak zajdeme na poler nad silnicí do Kyjova, odkud jsou vidět Dukovany. 

 

1) Vyhlídka od vysílače na Havlině u Chroustova(1) (707 m n.m.)

ROZDĚLENÁ NA 9 ÚSEKŮ

postupně mezi 9 osami

aneb 20 kopců, 2 města a 17 obcí( s čísly 1-17)

Mapa pásem:

1-havlina-10-os-hotova.jpg

Začátky pásem nad obcí Chroustov:

1-havlina-10-os-pres-chr.def..jpg

Popis: 

1. osa: vpravo od kříže u silnice - nejvyšší kopec na obzoru: Peperek, azimut 5°, nadm. výška 675 m, vzdušnou čarou 14 km. Vpravo vidíme: vysoký lesík nad Matějovem, 3 kopce za sebou: Hamerský kopec 20°, 593 m, 12 km, Adamův kopec   14°, 656 m, 16 km, Kamenný vrch   9°, 689 m, 18 km

2. osa: směr komín v Škrdlovicích(2) 21 km, na obzoru zleva Šindelný vrch   17°, 806 m, 25 km, Tisůvka   18°, 800 m, 23 km, Žákova hora azimut 25°, 809 m, 25 km, obec Stržanov(3) a horní část Cikháje(4)

3. osa: směr poutní kostel na Zelené hoře - 17 km, těsně před ním bazilika, blíže k nám Budeč(5), na obzoru Český kopeček 29°, 763 m, 21 km, na zemských hranicích Čech a Moravy mezi Skleným a Světnovem

4. osa: od nízkých budov na levém okraji Chroustova směr Žďas se 4 komíny, před ním schované N. Veselí, na obzoru Vysoké(6)

5. osa: za vyššími budovami na levém okraji obce žďárské SILO, vpravo Mělkovice(7) do široka roztažené

6. osa: směr visutý vodojem v Bohdalově(8), na obzoru Bednářův kopec 40°, 762 m n.m., 20 km, s typickým zubem na pravé straně vrcholu, blíže napravo silo na Veselíčku(9), vzadu Jiříkovice(10), na obzoru  Rokytno(11), Kopeček   45°, 821 m, 25 km- s 3 stožáry

7. osa: za středem obce směr Harusův kopec 46°, 741 m, 19 km, s televizní věží, přímo před ním obce Březí(12) a Vatín(13), vysílač na Horce u Jam, doprava od osy Šibenice  48°, 706 m, 19 km, za ní skrytý můstek, za ním doprava na obzoru kopec Bohdalec 48°, 801 m, 28 km

8. osa: za pravým okrajem obce směr Pohledecká skála 51°, 812 m, 25 km, s 2 vysílači, v ose před ní Vejdoch 53°, 663 m, 15 km s 2 lípami svobody z r. 1968 a křížem z r. 2018, pod ním obec Jámy(14) s komínem, dále Nové Město na Moravě, nad ním vlevo Maršovice(15) a vpravo Pohledec(16)

9. osa : za samotou na pravém okraji Chroustova je vidět na obzoru kopec Solo 56°, 770 m, 28 km, , je tam památka na zastřelení posledního vlka na Žďársku

Směrem na východ vidíme Bukový vrch u Nedvědice 88°, 699 m, 40 km

Od altánku vidíme kopec Blažkov   346°, 693 m, 5,8 km s vysílačem a obec a zámek Rudolec(17)

Z pole za silnicí do Kyjova vidíme přímo za uhřínovským kostelem Dukovanské věže (46 km).

    Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle - a především všem v tomto kraji...

 

2) Zastavení  -  u vodojemu:

Před sebou máme Chroustov. Velice vzadu nad jeho pravým okrajem vidíme ale jen za jasného počasí Zubří a Vojtěchov. Od nich doprava vzadu jsou zalesněné kopce. Mohou to být: Rychtářův kopec (708 m) u Zubří, Samotín  (770 m) u Lísku a Pletenice se stožárem na druhé straně této vesnice (734 m)

Nad levým okrajem Chroustova vidíme Jámy, za nimi Vejdoch, za ním Nové Město a těsně nad ním Pohledec, z něho pak vede silnice přímo nahoru do lesa a z něj na obzoru vyčnívají vysílače u Pohledecké skály.

Nad lesem více vlevo vidíme vysílač na Harusáku a pod ním Radňovice   a vlevo od něj je vidět Rokytno a meteorologickými stožáry  u Studnic a trochu níže a ještě více doleva jsou Jiříkovice.

Mezi lesy vidíme skoro v zákrytu věže kostelů v Bohdalově a v Novém Veselí. Za nimi kouká Budeč s bílou čepičkou vytvořenou pyramidou z balíků krmiva, za ní je Žďár, zakončený vpravo bílou budovou sila. Doprava od sila jsou vzadu vidět Mělkovice. Od sila doleva vidíme část města a hlavně komíny Žďasu. Přímo za  Žďárem je vidět Vysoké a za ním louky u Skleného - významná místa pro lyžaře.

Jdeme pohledem ještě doleva a za dalším lesem je Zelená Hora, vpravo od ní vykukují domy ze sídliště Vysočany. Na obzoru vpravo od ní je Tisůvka s typickým zubem. Vlevo od Zelené Hory  je pak v dálce vidět Stržanov. Ještě více doleva od Zelené Hory vzadu mezi pásmy lesů je vidět komín ze Škrdlovic.

Nalevo od nejbližšího lesa je vidět skupinku stromů nad Matějovem - také pěkné místo rozhledů.

Úplně vlevo nad lesy vidíme vrchol vysílače na Blažkově. Rozhled z okraje lesa na obou jeho stranách by také stál za popsání.  

 

3) Z polí na druhé straně silnice vedoucí z Chroustova do Kyjova je vidět Uhřínov a za ním věže v Dukovanech.

 

Těším se a děkuji za každé upřesnění, radu, nápovědu i opravu.

Svým farnostem, naší našemu kraji i vlasti žehná  Mons. Jan Peňáz

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 9. srpna 2020

svátek má Roman

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU