Zajímavý postřeh k tomu, jak asi sv. Cyril skládal písmo pro Moravany

22.04.2019 - pěší pouť na Velehrad

P. Pavel Kuneš v knize: Křesťanství bez černých a růžových brýlí, vydané nakladatelstvím Triáda 2014

píše na stránce 50 že hlaholice není původu řeckého, jak se běžně tvrdí, ale etiopského a odvolává se při tom na citát z Janova evangelia 1,17 a proto jej uvádí v různých jazycích.

 

Jan 1, 17 - česky

neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

Latinsky

Ioannes 1,17

quia lex per Mosen data est gratia et veritas per Iesum Christum facta est

 

QUIA LEX PER MOSEN DATA EST GRATIA ET VERITAS PER IESUM CHRISTUM FACTA EST

Řecky

Ἰωñννης. 1:17

 ὅτι ὁ  νóμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη - ἡ χñρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

OΤΙ O  ΝÓΜΟΣ ΔΙA ΜΩΫΣΈΩΣ EΔΌΘΗ - H ΧAΡΙΣ ΚΑI H AΛΉΘΕΙΑ ΔΙA ἸΗΣΟY ΧΡΙΣΤΟY EΓΈΝΕΤΟ

VÝSLOVNOST:

Hoti ho nomos dia Moyseos edóthe hé charis kai hé alétheia dia Iésu Christu egeneto.

V jazyce etiopských křesťanů - geez

geez.jpg

Staroslovansky  v hlaholici, kterou sestavil sv. Cyril

hlaholice.jpg

Pro zajímavost v současné církevní slovanštině:

jan-1.17-v-cyrilici.jpg

VÝSLOVNOST:

jako zakon Moiseom dan bysť, blagodať (že) i istina Iisus Christom bysť.

 

Rusky:

яко закон Моисеом дан бысть, благодать (же) и истина Иисус Христом бысть.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

O obou našich věrozvěstech máme správně říkat

svatý Cyril a Metoděj (1)

 

svatí Cyril a Metoděj (10)

 

nevím (3)

 

celkem hlasovalo 14 lidí

předchozí ankety

Dnes je 26. února 2020

svátek má Dorota

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU