Vše o Hvězdicové pěší pouti na Velehrad - Proč právě Velehrad?

21.07.2023 - pěší pouť na Velehrad

 

4. Proč právě Velehrad?

Mons. Jan Graubner: Velehrad - most, který potřebujeme

(při příležitosti hlavní velehradské pouti)

            Velehrad není budován na významné řece, kde by se viděla potřeba velkého mostu. Od svého začátku však je symbolem mostu mezi lidmi. Na velkomoravský Velehrad připutovali slavní bratři Konstantin - Cyril a Metoděj z řecké Soluně, ale svou misi budovali ve spojení s římským papežem. Písmo pro naše předky upravili z řecké abecedy, ale liturgii brali i z římské církve. Ve službě místním lidem nabídli plody obou největších kultur.

            Další dějiny pak rozdělily slovanské národy. Jedni píší latinsky, jiní azbukou. Jedni se hlásí ke kultuře západu a církevně k západnímu obřadu, jiní k východnímu. A byl to zase Velehrad, který unionistickými sjezdy budoval myšlenku sjednocení Slovanů.

            I za dob totality byl Velehrad místem největších setkávání Čechů a Slováků, místem sjednocujícím k společnému odporu proti nesvobodě i místem společného čerpání duchovní síly k úsilí o uzdravení společnosti.

            Proto je dobře, že dnes, kdy svátek svatých Cyrila a Metoděje je státním svátkem České republiky, sem přicházíme nejen na bohoslužby, ale i na velký koncert, že sem přicházejí nejen věřící, ale i nevěřící, katolíci i nekatolíci, zdraví i nemocní, mladí i staří. Velehrad nás znovu svolává, aby mezi námi bořil hradby, aby mezi námi stavěl mosty, aby nám dal nahlédnout ke kořenům naší kultury, duchovnosti i státnosti.

            Jestli nás denně rozdělují tisíce věcí, kéž velehradské pozvání nás přivede k sobě blíž, abychom i přes všechny rozdílnosti dovedli budovat dílo naší lepší společné budoucnosti. Kéž pohled k našim starobylým a ušlechtilým kořenům v nás probouzí touhu podílet se na budování takového státu, který by byl naší chloubou. Kéž myšlenka mostu nás vede k otevřenosti pro druhé a budování evropské rodiny. Kéž povzbuzeni Velehradem lépe chápeme potřebu spojení kultury, duchovnosti a státnosti.

            Díky všem, kteří přispívají jak k velehradským oslavám, tak k budování mostů mezi námi.

MF DNES 1. 7. 2002

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)