Vše o Hvězdicové pěší pouti na Velehrad - Popis poutního dne

21.07.2023 - pěší pouť na Velehrad

8. Popis poutního dne

 

- budíček

- snídaně z vlastních zásob

- příprava na cestu

- během dopoledne ranní chvály, písničky, růženec

- oběd z vlastních zásob

- odpolední etapa, duchovní promluva, růženec, chvíle na ztišení, písničky, večerní chvály

- po příchodu na místo noclehu vlastní program, mše sv., kulturní večer

- kompletář, večerka, posilující spánek

 

Po vzoru poutníků z Levého Hradce a podle Jana Pavla II., který přidal růženec světla, se první dva růžence  většinou modlí cestou dopoledne a druhé dva odpoledne.

Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání

Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, a letos i za muslimy a za to, aby nalezli cestu pokoje a míru s křesťany

- jeho tajemství: Ježíš, který byl pokřtěn v řece Jordánu

Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc

Ježíš, který vyzýval k pokání a hlásal evangelium

Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou božskou slávu

Ježíš, který ustanovil eucharistii

V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže i jinde,

následují další dva růžence cestou odpoledne.

Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly

Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly sv. Otce  - NĚKDY SE ČÁST TOHOTO RŮŽENCE MODLÍ LATINSKY

Závěrečná modlitba:

"Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."

(z denní modlitby církve)

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)