Etapy z Levého Hradce na Moravu

13.05.2009 - pěší pouť na Velehrad

  Cyrilometodějská pouť Levý Hradec Velehrad 2009

(XXVIII. ročník)

spojená s Poutí na Velehrad (IX. ročník)

Pozvánka na etapovou pěší pouť

po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli

křesťanskou víru

Pořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu a další farnosti

 

Rozpis etap, které jsme s Boží pomocí zvládli:

Sobota 14. února - I. etapa: Levý Hradec - Vinoř, cca 20 km, vyšlo 77 poutníků

Neděle 15. února - II. etapa: Vinoř - Hradešín, cca 20 km, vyšlo 33 poutníků

Sobota 14. března - III. etapa: Hradešín - Sázava

Sobota 25. dubna - IV. etapa: Sázava - Uhlířské Janovice - Zbraslavice, 28 km, vyšlo 24 poutníků

Pátek 8. 5. - V. etapa ze Zbraslavic do Číhoště - asi 17 km - 13 poutníků,

Sobota 9. 5. - VI. etapa z Čihoště až do Okrouhlice - 20 km - 15 poutníků - jeden se v poledne odpojil.

Další etapy pravděpodobně:

Sobota 27. VI. a 11. - 12. VII. - trasa půjde zhruba: Krásná Hora - Štoky - Jihlava - Velké Meziříčí

 

Na naši část CMP navazuje pětidenní Pouť na Velehrad z Velkého Meziříčí, s předehrou z Netína (od pondělí 17.  srpna)

Aktuální informace najdete na Internetu: http://www.poutnik-jan.cz/

 

Kontakty na organizátory "pražské" větve pouti:

 

Libor Gottfried:         739 389 158           e-mail: L.Gottfried@seznam.cz

František Reichel:       602 614 332           e-mail: f.reichel@volny.cz

a letáčky bude pro Vás rozesílat:

Uršula Janků: 731 604 39  nebo pevná linka  286 891 447 

 nebo mail: Ursula.Janku@seznam.cz

 

Prosíme, sdělte nám Vaše nebo spřízněné emailové adresy, na něž si přejete, nebo si myslíte, že by bylo vhodné letáčky rozesílat! Mohou to být jak adresy jednotlivých lidí, tak adresy farností, časopisů, křesťanských organizací apod.

 

Vážení přátelé pěších etapových poutí!

         Máme radost, že s námi opět chcete putovat z Levého Hradce až na Velehrad. A také ty z Vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit pěšky, ale chcete se s námi podílet na modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence a je-li to možné, i ranní nebo večerní chvály.

 

Modlíme se je na tyto úmysly:

         (první dva růžence se většinou modlí cestou dopoledne)

Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za

farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání

Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj

a dobro ve světě, a letos i za muslimy a za to, aby nalezli cestu pokoje a míru s křesťany

- jeho tajemství: Ježíš,  který byl pokřtěn v řece Jordánu

                                 který v Káně zjevil svou božskou moc

                                 který vyzýval k pokání a hlásal evangelium

                                který na hoře Proměnění zjevil svou božskou slávu

                                 který ustanovil eucharistii

(v poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže i jinde)

(následují další dva růžence cestou odpoledne)

Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly

Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly Sv. otce Benedikta XVI.

 

Závěrečná modlitba:

 

"Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."

(z denní modlitby církve)

 

1-nova-posunuto.jpg

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 25. června 2022

svátek má Ivan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)