Proč pěší pouť na Velehrad?

15.11.2020 - pěší pouť na Velehrad

  Proč pěší pouť na Velehrad?

Po návratu z pěší pouti do Říma se mě lidé často ptali, kam vyrazíme na další pouť, jestli zase tam. Každý rok však nemůže být jako ten jubilejní dvoutisící a do Říma se nedá chodit tak brzy po sobě. Proto jsme se v prvním roce nového tisíciletí na svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - tedy 18. 1. 2001 - my, kteří jsme se díky Bohu vrátili od hrobů svatých apoštolů Petra a Pavla, na faře ve Znojmě dohodli, že budeme každý putovat pěšky na Velehrad, kde je Maria právě pod tímto jménem uctívána, a že pozveme i další. Řím je přece základem křesťanství v Evropě a Velehrad zase místem začátků víry u nás, opravdovou kolébkou křesťanství pro naši vlast.

Pouť jsme naplánovali na předposlední týden v srpnu, aby žáci, studenti i učni měli ještě sedm dní na zahojení puchýřů a učitelé mohli v posledním prázdninovém týdnu klidně nastoupit do škol. Jen podle map jsme od stolu určili dvojí trasu na Velehrad: ze Znojma a z Velkého Meziříčí. Vycházelo to na 4 dny a denně 33 km. Když jsme pak v srpnu 2001 vyšli, díky Bohu se potvrdilo, že se tyto vzdálenosti dají ujít i s větší skupinou, i s poutníky různého stáří či mládí. V severním proudu byly děti pod 15 let i důchodci a důchodkyně a všichni došli v pohodě. Bylo to znamení, že nám Bůh žehná. Dalším Božím vzkazem bylo počasí. Zmokli jsme sice dvakrát, ale jinak byly povětrnostní podmínky ideální. Když jsme putovali po silnicích mezi Velkým Meziříčím a Vranovem u Brna otevřenou krajinou, bylo pod mrakem. Jak jsme vstoupili do vysokých lesů Drahanské vrchoviny, začalo pražit srpnové slunce. Jeho paprsky zesílily, když jsme přecházeli holou rovinu na Hané u Vyškova a Bučovic. Naštěstí (správně díky Bohu) tam foukal ostrý severní vítr. Domorodci mu říkají Polák, ne podle úrodných polí, nad kterými se proháněl, ale proto, že přichází až z Polska, snad přímo od moře. A ten nás krásně provětrával. Brzy jsme pak byli v chřibských lesích, a to už byl na dosah ruky Velehrad, duchovní střed našeho národa, naší země i celé Evropy. Posledního dne se k nám přidali další poutníci, kteří přijeli autobusy, aby měli podíl na naší pouti. Byli nadšeni stejně jako otec biskup Vojtěch, který měl v sobotu v poledne pro všechny závěrečnou mši svatou. Mnoho poutníků pak řeklo: „Za rok půjdu zase." A poctivě křesťansky dodávali: „Dá-li Pán Bůh."

Velcí i malí, mládež i rodiny, prostě každý, kdo se nebojí ujít něco přes 30 km denně, se s námi může vydat vždy koncem srpna na Velehrad.

Tímto putováním ukazujeme vděčnost svatým Cyrilu a Metoději za poselství víry, které nám přinesli, a prosíme, aby jejich dědictví v našem národě i světadíle opravdu žilo. Modlíme se i na další úmysly, letos to bude zvláště za vláhu a za rodiny (ve stejné době se koná světové setkání rodin v Irsku).

Celá pouť má duchovní program, snad se dá považovat za duchovní obnovu na nohou. Zpívají se písně staré i nové a najde se čas i na trochu zábavy, aby to opravdu byla „radost pro všechen lid".

Velehrad je vlastně hlavní město Evropy po duchovní stránce, protože je spojeno s jejími patrony svatými Cyrilem a Metodějem. Má tedy být cílem všech duchovních cest, aby opravdu platila slova písně Zvoňte zvony: „Svolávejte odevšad na posvátný Velehrad!" Někdy se také zpívalo: „Svolávejte odevšad v Betlém Slávů - Velehrad!" Když se v tom biblickém Betlémě narodil Pán Ježíš, andělé oznámili, že to bude „radost pro všechen lid" (Lk 2,10), a vyzvali pastýře, aby se nebáli. Proto si přejeme, aby z putování měli radost všichni, i ti, kteří se vydají na cestu, i ti, kteří sami nemohou a snaží se v duchu jít s námi a nějak nás podpořit. Odvažujeme se také přát si, aby naše putování bylo především ke slávě Boží a cti Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, k povzbuzení víry a věřících a k potěšení všech.

V tu sobotu za námi mohou přijet autobusy s poutníky, abychom všichni šli posledních sedm kilometrů pěšky společně. Pouť končí před polednem v bazilice slavnostní bohoslužbou. Před ní se ještě obnovuje zasvěcení národa Panně Marii.

Poprvé jsme vycházeli ze Znojma, z Velkého Meziříčí a z Víru, kde u kaple Svatých sedmipočetníků začínal třetí proud. Postupně se k nám přidávali další poutníci, z Radešínské Svratky, z Veselí nad Moravou i z Veselí nad Lužnicí a dalších míst. Zvláště nás potěšili poutníci z Prahy, kteří na Velehrad etapově putovali z Levého Hradce už od roku 1982 a z Nového Jičína, kteří se s námi spojí vždy na závěr.

Pouť se také prodloužila na šest dní a stanovilo se, že se vychází vždy v pondělí mezi svatým Rochem, patronem poutníků (16.8.) a svátkem Panny Marie Královny (22.8.), kterou svatí bratři Cyril a Metoděj vzývali slovem Hodigitria - Průvodkyně na cestách. Na jihu vycházejí v pondělí odpoledne z poutního kostela Panny Marie ve Vranově nad Dyjí a večer dojdou do Znojma. Sraz vírských poutníků je už v poledne na památném cyrilometodějském Vítochově, kam někteří připutují z Radešínské Svratky již v neděli večer.

V pondělí se také chodilo od Panny Marie z Netína, kde bývala mše svatá v tradiční čas 15 hodin 15 minut.

Teď v pondělí vyjdeme už v 8 ráno z Nového Veselí, kde v nedělní podvečer skončí krátká pětikilometrová přípravná etapa od cyrilometodějské lípy vysazené na hranicích Čech a Moravy mezi Sirákovem a Újezdem, abychom byli v Netíně v ten obvyklý čas.

L. P. 2021 půjdeme tedy už po jednadvacáté a to celkem ze 14 míst, i když odněkud putuje třeba jen jedna rodinka.  S Boží pomocí a pod ochranou jeho andělů strážných ....

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (8)

 

lípu. (2)

 

dub. (0)

 

buk. (0)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (1)

 

nějaký keř. (0)

 

žádný strom ani keř. (1)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. dubna 2021

svátek má Valérie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)