Přivítání kazatele na XIV. pouti, jeho promluva a poděkování

25.08.2014 - pěší pouť na Velehrad

Uvítání: 
Pane probošte, milý otče Pavle, představuji Ti  téměř šest stovek  pěších účastníků 14. pouti na Velehrad, kterou konáme na poděkování za světlo víry pravé, které odtud svatí Cyril a Metoděj roznesli po naší vlasti a při které prosíme za obnovu víry v našem národě. Letos jsme prosili také za posvěcení rodin a za rodiny  v těžkostech, za mír a odvrácení války.
 

Připutovali jsme v 8 proudech ze všech hlavních i vedlejších světových stran a vyšli jsme celkem z 20 míst, někteří poutníci po etapách až z Levého Hradce  u Prahy a Nového Jičína při letošní třiatřicáté pouti.

 

Po cestě jsme zažili velkou duchovní  a hmotnou pomoc mnoha dobrodinců. Děkujeme jim a Tebe, otče Pavle, prosím, abys za ně a na ty úmysly, které nám svěřili a také za nás, za naše zemřelé a za obnovu víry v naší vlasti a za rodiny a mír a také za zemřelého poutníka Antonína Kotačku sloužil mši svatou.

 

Promluva:

Pan probošt ji rozdělil na tři části a byla tak jasná, živá a svěží, že ani ti nejvíce znavení nestačili usnout. V pravé poledne už bylo vyznání víry.

Osnovu řekl předem a po skončení promluvy zopakoval hlavní body. Zde je jejich přibližné znění, jak jsem si je stačil zapsat. Promluva není autorizovaná.

1.

V Proglase k evangeliu se říká, že Slovo Boží má živit lidské duše. To je úkol i pro nás. P. probošt uvedl příklad jednoho člověka, který je nucen v neděli prodávat bulvární noviny, protože lidé se po vyjítí z kostela nahrnou do jeho krámku s občerstvením a chtějí jen tento tisk. Jak oni asi živí svou duši, ptá se smutně. I my dávejme pozor, čím živíme  svou duši.

2.

Svatí Cyril a Metoděj museli mít velkou odvahu, když se bez zajištění, bez navigace vydali do neznáma. Kdyby nevěděli, že Bůh jim pomáhá, museli by ze všech těch překážek být lidsky nešťastní. Oni však věděli, co řekl jeden velmi moudrý člověk: Kdo neplave proti proudu, nemůže doplout k prameni. Oni opravdu plavali proti proudu. Kéž bychom to dokázali i my. Podnikatel, který dbá na Desatero, byl svýmj kolegům k smíchu. Rozhodl se odvážně, že vydrží.

3.

Svatí Cyril a Metoděj získali láskou Kristu národ celý. Láska, ne moralizování může proměnit srdce. Kéž bychom my také ukazovali Boží lásku. 

Zopakování hlavních myšlenek. 

 

Závěrečné poděkování:

 

Bohu díky     za počasí a za to, že jsme je překonali

                za nohy, které nám dal a které nás donesly až sem

                  za dobré lidi, které nám poslal do cesty

Panně Marii díky za doprovázení na cestách

Andělům strážným díky za ochranu

Svatým Cyrilu a Metodějovi a jejich žákům díky za slovo života

Otče Pavle, Pán Bůh zaplať za mši svatou

Děkujeme rodinám za modlitbu růžence přede mší svatou, jak si to vždy přál sv. Jan Pavel II. velký velehradský poutník

Děkujeme všem kněžím, kteří během celé pouti i dnes zpovídali.

Děkujeme za hudbu a zpěvy a hlavně všem, kteří při pouti nosili rozhlas a zajišťovali pořádek a bezpečnost.

Děkujeme všem, kteří nás poutníky přijali a po cestě nám pomáhali.

  

 

Pozvánky:

Zveme všechny na zahájení  34. pěší pouti z Levého Hradce, kde byl svatý Vojtěch zvolen  pražským biskupem, v sobotu 14. února 2015.

Zveme na XV. pěší pouť na Velehrad, která začne v pondělí 17. srpna 2015. Při ní budeme rozjímat o mši svaté a vyvrcholí zde v bazilice v sobotu 22.8. při mši svaté, kterou bude sloužit otec biskup Pavel Posád.

 

Teď nám ve  Stojanově gymnáziu  - z baziliky ven, doleva a prvními dveřmi zase dovnitř - nabízí Matice velehradská se slevou nápoje ve vstupní chodbě a nahoře v jídelněš pro všechny poutníky.

 

Pak bude na vnitřním dvoře gymnázia předávání velkých křížů těm, kdo doputovali třikrát, a kovových křížů těm, kteří už šli  po sedmé, a kovové ozdoby těm, kdo už šli dvanáctkrát.

 

V 15 hodin bude přednáška pan a profesora Petra Piťhy o 25 letech svobody a sv. Anežce a v 16 hodin svátostné požehnání, rozdělení do autobusů a odjezd.

 

Mezitím se můžete zastavit v kapli Matky Jednoty, u hrobu arcibiskupa Stojana a u hrobu kardinála Špidlíka.

 

 Prosíme vás, pošlete na poutnické emailové stránky svědectví z letošní jubilejní pouti.

 

Ve 14 hodin odjede ze zastávky autobus na nádraží ve Starém Městě k pražskému rychlíku.  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 22. března 2023

svátek má Leona

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)