Pozvánky L.P. 2 0 2 3 (na Velehrad i jinam) - Vítochovsko – Vírský proud

01.08.2023 - pěší pouť na Velehrad

dá-li Pán

XXIII. pěší pouť na Velehrad

(Vítochovsko – Vírský proud)

20. 8. 2023 neděle – předetapa – 13,00 - Radešínská Svratka – Vítochov – mše svatá v 19 hodin

(Informace na tuto etapu přihlášky u Tomáše Mahela)

21. 8. pondělí: 1. etapa (20 km) - vycházíme ze starobylého cyrilometodějského poutního místa Vítochov v

11,30 hodin – Vír přehrada, Rovečné - občerstvení - Olešnice 18 h mše svatá, nocleh v rodinách

22. 8. úterý: 2. etapa (24 km) 7,30 h - Olešnice – Křetín – Letovice – Boskovice v 18 h mše svatá

v kostele sv. Jakuba, nocleh v rodinách

23. 8. středa: 3. etapa (29 km) 6,30 h Boskovice – Sloup - Ruprechtov - 18 h mše svatá, nocleh v rodinách

24. 8. čtvrtek: 4. etapa (30 km) 7,15 h Ruprechtov – Račice – Rostěnice – Kučerov -

Milonice 18,00 mše sv.,  nocleh v rodinách

25. 8. pátek: 5. etapa (31 km) 6,30 h Milonice – Koryčany – hora sv. Klimenta –

Boršice – 18 h mše svatá, nocleh na faře a v rodinách

26. 8. sobota: 6. etapa (8 km) 7,15 h Boršice ….10 h: Velehrad - mše svatá ; 14,15 h – obnovení zasvěcení našeho národa Bohu skrze Pannu Marii, 14,30 – přednáška o ctihodném arcib. Antonínu Cyrilu Stojanovi, 15 - Te Deum, sv. požehnání, rozloučení.

Pouť budeme obětovat (kromě vlastních úmyslů)- na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví

opravdu žilo a letos zvláště: na poděkování za překonání překážek s prosbou o další Boží ochranu A ZA MÍR

s dodatkem patrona poutníků - Jak 4,15 Dá-li Pán … Duchovní téma pouti: šestero základních pravd

Pouť na Velehrad (autobusem)

26. 8. sobota – program stejný jako 6. etapa pěší poutě.

Informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání noclehů a míst v autobuse) co nejdříve! – jáhen Ladislav Kinc, 592 64 Prosetín 79, tel. 516463315, 606948970, e.mail: kinc@biskupstvi.cz.

Příspěvek na dopravu zavazadel, nápoje, režii: 200 Kč,

děti a mládež 100 Kč (z početných rodin díky dobrodincům 0 Kč), záloha na autobus je 300 K

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 15. června 2024

svátek má Vít

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)