Pozvánky L.P. 2 0 2 3 (na Velehrad i jinam) - Nedvědice (21.8.) - Sloup .....Velehrad

01.08.2023 - pěší pouť na Velehrad

dá-li Pán

XXIII. pěší pouť na Velehrad 2023, trasa Nedvědice – Sloup

       Pondělí 21.srpna :

9.00 kostel sv. Kunhuty Nedvědice, litanie, svátostné požehnání na cestu P. Zdeněk Chylík

10.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Černvír, komentovaná prohlídka

11.00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Křížovice, duchovní slovo na den

12.00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Křeptov, Anděl Páně, denní modlitba, chvály, oběd

15.00 kaple sv. Filomény Osiky, modlitba Korunky Božího Milosrdenství

16.00 kostel svatého Stanislava, mše svatá , celebruje P.Ervín Jansa

Po mši svaté návrat domů, nebo pro absolvování úplné pouti můžeme pokračovat do Lomnice – zde je možnost přespat na Orlovně (sprchy, kuchyňka k dispozici) .

        Úterý 22.srpna

7.30 kostel Navštívení Panny Marie Lomnice, ranní chvály, požehnání na cestu

10.00 kostel sv. Jakuba Rašov ,duchovní slovo

11.00 kaple sv. Cyrila a Metoděje Zhoř, Anděl Páně, denní modlitba, oběd

13.30 kaple sv. Cyrila a Metoděje Kunčina Ves, sv. růženec, občerstvení

15.30 kostel sv. Bartoloměje Dlouhá Lhota, duchovní slovo

18.00 kostel sv. Jiří Bořitov, dá – li Pán bude i mše sv. , celebrovaná P. Janem Nekudou

Ukončení poutě druhého dne, nocleh na Orlovně.

           Středa 24.srpna

7.00 kostel sv. Jiří Bořitov, ranní chvály, požehnání na cestu

Pouť pokračuje po trase Rájec-Jestřebí – Karolín - Petrovice

11.30 kostel Panny Marie Bolestné Sloup,

          spojení se s proudem z Vítochova a pokračování na Velehrad

         

           Sobota 26.8.

10.00 bazilika Velehrad Slavná poutní mše svatá , celebruje biskup Mons. Josef Kajnek

Farnost Bystřice n.P. vypravuje autobus pro poutníky na Velehrad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na trase z Křeptova do Zhoře nás doprovází P. Ervín Jansa. Během dne je možno přijmout svátost smíření nebo vést duchovní rozhovor s knězem.

Dopravu si zajišťuje každý účastník poutě individuálně. Ministranti jsou vítáni! Doprovodné vozidlo bude k dispozici.

Zájemci o nocleh se musí hlásit předem!

Informace a přihlášky na telefonu 604 385 170

Svatí Cyrile a Metoději – orodujte za nás !!

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)