Poutní cesta Svatý Hostýn - Velehrad (a zpět, i dál na Sv. Kopeček) - PODROBNÝ POPIS všech cest od Sv. Kopečka na Sv. Antonínek a zpět

06.07.2023 - pěší pouť na Velehrad

CITÁTY Z PÍSMA, PÍSNĚ POUTNÍ I LIDOVÉ A PŘÍBĚHY K JEDNOTLIVÝM ZASTAVENÍM a podrobný popis

Podrobný popis všech poutních cest neb "ABYSTE MOC NEBLOUDILI"

  • 1. Velehrad - Svatý Hostýn: 60 km, zastavení č. 1 až 25
  • 2. Svatý Hostýn - Velehrad: zastavení č. 25 až 1
  •  3. Svatý Kopeček - Svatý Hostýn: 50 km, zastavení č. 1 až 19
  • 4. Svatý Hostýn - Svatý Kopeček: zastavení č. 19 až 1
  • 5. Velehrad - Svatý Antonínek: 26 km, zastavení č. 1 až 12
  • 6. Svatý Antonínek - Velehrad: zastavení č. 12 až 1 

1. část: Velehrad - Svatý Hostýn (zastavení č. 1 až 25)

 

Z baziliky jít po Poutní cestě růžence (poslední 20. růžencové zastavení je na její severní straně) až k 15. růžencovému zastavení, před dřevěným mostkem odbočit doleva chodníkem mezi rybníky, přejít státní silnici, Archeoskansen obejít zprava k zastavení č. 2 - MODRÁ.

Po asfaltce jít nad něj a po okraji obce až k silnici, po ní doprava nahoru. Za obcí polní cestou doprava k zastavení č. 3 - JALUBÍ, od něhož lze za dobré viditelnosti zahlédnout obě poutní místa - docela blízko velehradskou baziliku a na vzdáleném horizontu baziliku na vrcholu Hostýna.

Odtud dále do obce Jalubí jsou dvě možnosti: 1.) Jít pořád po cestě kolem školy a autobusové točny ke kostelu anebo 2.) na křižovatce cest se dát vpravo pak vlevo a kolem kapličky a přes potok zase ke kostelu. Od něj pokračovat polní cestou (v případě bláta sestoupit do středu obce a po půl kilometru odbočit doleva k zemědělskému družstvu). Od družstevních budov dále po polní cestě, na křižovatce cest však nejít dál podle potoka, ale doleva mírně do kopce až do Sušic. Po příchodu na silnici se dát doprava k zastavení č. 4. - SUŠICE.

Pokračovat do Huštěnovic, přejít státní silnici, pod kostelem se dát doleva a jít až k Baťovu kanálu k zastavení č. 5 - HUŠTĚNOVICE.

Pokračovat doleva proti proudu kolem zastavení č. 6. - BAŤŮV KANÁL (BABICE) a č. 7. - ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY až k jezu pod Spytihněví k zastavení č. 8 - SPYTIHNĚV.

Zde přejít po hrázi na druhou stranu a pokračovat proti proudu kolem zastavení č. 9. - POVODNĚ a pak kolem výběhů hřebčína až k rekreačnímu středisku Pahrbek.

Zabočit doprava a v areálu za recepcí jít k zastavení č. 10 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA.

Pokračovat rovně, pak doprava ulicí K Pahrbku, pak doleva ulicí 2. května, Žerotínovou a V Podzámčí do středu města, kde nad náměstím vpravo  zastavení č. 11. NAPAJEDLA  U KOSTELA.

Nad kostelem jít doleva, za školou nahoru doprava ke hřbitovu, kde je hrob Aničky Zelíkové. Ze hřbitova vyjít druhou stranou a polní cestou nad paneláky až k silnici a po ní doprava do kopce směrem na Pohořelice. Ty projít a pokračovat po silnici až do OLDŘICHOVIC, kde je nový kostel sv. Zdislavy a nad obcí stejnojmenné zastavení č. 12.

Dále jít asi kilometr po silnici a pak po žluté (turistické značce) doleva k zastavení č. 13 - MALENOVICE - SVATÁ VODA.

Odtud je možno: 1.) jít dál lesními cestami po zelené něco přes 4 km až k zastavení č. 14. - LESNÍ EKOSYSTÉM anebo 2.) vrátit se po žluté zpět na silnici a jít po ní stále rovně asi 2 a půl kilometru a pak odbočit po neznačené asfaltové lesní cestě doleva. Po 2 km se přijde na zelenou a po ní k zastavení č. 14.

Odtud po zelené a modré po asfaltce, ale jakmile se zelená uhne doprava, zůstat na lesní asfaltce a jít už jen po modré asi 100 m k zastavení č. 15. ZLÍN - POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU.

Od zastavení č. 15 - buď přímo lesem k zimnímu stadionu po modré vedoucí kolem Koliby po Stezce zdraví anebo dál po lesní cestě bez značení a po 100 m se vrátit na zelenou, po ní ulicí K Majáku ke kruhovému objezdu, od něj doleva dolů po chodníku vpravo podél ulice Březnická, ve městě dolů kolem zimního stadionu a u Univerzity Tomáše Bati zabočit doprava ulicí Štefánikovou, z ní doleva ke kostelu sv. Filipa a Jakuba. Od něj dolů, podejít trať, dál po lávce přes řeku Dřevnici, odkud je výhled na kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích, a po jejím pravém břehu jít proti proudu až k soutoku s potokem Januštice. Dále zase po jeho pravém břehu jít proti proudu a napojit se na cyklostezku k lázním Kostelec a po ní až k zastavení č. 16 - ŠTÍPA, POUTNÍ KOSTEL.

Z poutního kostela doprava, před ZOO doleva na Fryšták, v něm doprava po hlavní silnici na náměstí (vpravo je Dům Ignáce Stuchlého a farní kostel) a na horní straně náměstí doprava po modré kolem hřbitova, z města vyjít ulicí Parkovou k zastavení č. 17 -  FRYŠTÁK.

Pak modrou opustit a jít vlevo po silničce až do Lukovečka. V obci se 50 m před křižovatkou s hlavní silnicí dát doleva ulicí Mlýnskou ke kapličce k zastavení č. 18 - LUKOVEČEK.

Jít na hlavní silnici, po ní nahoru, před budovou obecního úřadu doprava ulicí Ráztockou po zelené až k zastavení č. 19 - ONDŘEJOVSKO na rozcestí U dubu.

Odtud dvě stejně dlouhé možnosti: 1) doprava po lesní asfaltce až ke státní silnici, po ní doleva dolů do středu obce, 2) nahoru po modré přes kopec Chochol do Rusavy, při vstupu na silnici dolů doleva do středu obce k zastavení č. 20 - RUSAVA.

Odtud po žluté značce až k rozcestí Pod Bukovinou, pak po modré k zastavení č. 21 - Svatý Hostýn - Pod Valy, kde končí poutní cesta ze Svatého Kopečka (jejich zastavení č. 19) pak po zase žluté až k bazilice. Kdo jde nahoru přímo ze spodních schodů, míjí zastavení č. 22 - 24 a před posledními schody vpravo najde poslední zastavení č. 25.

 

 

 

2. část: Svatý Hostýn - Velehrad (zastavení č. 25 až 1)

 

Poutní cesta začíná před svatohostýnskou bazilikou zastavením č. 25 vlevo pod prvními kamennými schody a vede po asfaltové cestě po sestupu z těchto schodů doprava směrem k rozhledně kolem zastavení č. 24 a 23. V první zatáčce jít doleva směrem k parkovišti (zastavení č. 22) a potom dolů po žluté turistické značce kolem restaurace Ovčárna na rozcestí Pod valy, kde je zastavení č. 21 a zároveň poslední zastavení na poutní cestě ze Svatého Kopečka (jejich č. 19).

Odtud jít po modré turistické značce až k rozcestí Pod Bukovinou. Odtud se pokračuje dál opět po žluté turistické značce lesní stezkou a potom asfaltovou cyklostezkou v rusavských Grapech až do obce Rusava, v níž je kromě evangelického kostela také katolický kostel Povýšení sv. Kříže, k obecnímu úřadu. Proti němu stojí zastavení č. 20 - RUSAVA.

Dále se jde po modré turistické značce nahoru půl kilometru po asfaltové silnici. Pak jsou dvě stejně dlouhé možnosti: 1.) Odbočit doprava po modré stoupáním po lesní cestě, posléze po lesní stezce kolem vrcholu Chochol a pak pořád po modré po asfaltové cestě až na rozcestí U dubu, kde je zastavení č. 19 - ONDŘEJOVSKO. 2.) Je možné jít z Rusavy pořád nahoru po asfaltové silnici kolem koupaliště a po 1,5 km se dát asfaltovou cestou prudce doprava a po ní až k zastavení č. 19.

Z rozcestí U dubu se jde po zelené dolů do lesa až do obce Lukoveček, v ní ulicí Ráztockou, v zatáčce u obecního úřadu zahnout doleva na hlavní silnici a po třech stech metrech opět doleva přes potok ke kapli Panny Marie Pomocné v LUKOVEČKU - zastavení č. 18.

Od ní se pokračuje ulicí Mlýnskou pryč od hlavní silnice na zemědělskou asfaltovou cestu vedoucí až do Fryštáku. Pozor, v Lukovečku to svádí jít do Fryštáku dále po hlavní silnici. Kousek před městem u zastavení č. 17 FRYŠTÁK, se cesta napojuje na modrou turistickou značku, která vede kolem hřbitova na náměstí. Ve Fryštáku můžete navštívit hrob P. Ignáce Stuchlého, kostel sv. Mikuláše a salesiánský Dům Ignáce Stuchlého kousek pod ním - vchod je však ze spodní strany, je nutno obejít celý blok.

Modrá turistická značka pokračuje místní částí Dolní Ves. V ní se odbočí se doleva směr Štípa a po silnici se přijde zastavení č. 16 - ŠTÍPA - POUTNÍ KOSTEL.

Od něj se jde k lázním Kostelec a pak po cyklostezce kolem potoka Januštice. Jak se spojí s Dřevnicí, asi po 500 m tuto přejít po mostě, odkud je výhled na kostel Panny Marie Pomocnici křesťanů na Jižních svazích. Pak zabočit nahoru do středu města, podejít trať a jít ke kostelu sv. Filipa a Jakuba, kolem něj nahoru na ulici Štefánikovu, po ní doprava, před univerzitou Tomáše Bati doleva do kopce po chodníku po levé straně ulice Březnická kolem zimního stadionu Luďka Čajky směrem na lesní hřbitov až ke kruhovému objezdu. Pak po zelené doprava ulicemi a lesní cestou. Jakmile asi po půl kilometru zelená odbočí doleva, zůstat na lesní asfaltce a po 100 m je zastavení č. 15 - ZLÍN - POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU. Od zimního stadionu je však možné jít až k zastavení č. 15 lesem do kopce po modré vedoucí kolem Koliby po Stezce zdraví.

Pak pokračovat po asfaltce po modré značce, až se zase přijde na zelenou. Asi po jednom kilometru je zastavení č. 14 - LESNÍ EKOSYSTÉM.

Pak jsou dvě přibližně stejně dlouhé možnosti: 1) po zelené až ke Svaté Vodě, 2) kdo nechce jít lesem, zůstane na pevné lesní cestě, která jej dovede na silnici, po ní půjde doprava a pak pořád přímo, po 2 a půl km dojde ke žluté, po ní se vrátí asi 300 m ke Svaté vodě, kde je studánka a mariánská kaplička V Kaménce. U ní je zastavení č. 13 - MALENOVICE - SVATÁ VODA.

Od tohoto panelu vede krátký úsek žluté turistické značky rovným průsekem k státní silnici a po ní se jde doprava k zastavení č. 12 nad ODŘICHOVICEMI. Do nich se jde dále po silnici kolem nového kostela sv. Zdislavy a pokračuje se přes Pohořelice, kde míjíme zdálky kostel sv. Jana Nepomuckého, do Napajedel. Ve městě se u první hospody dát doleva mezi paneláky a pak polní cestou mezi nimi a vodojemem se přijde na hřbitov ke hrobu karmelitánské sestry Aničky Zelíkové. Vyjít ze hřbitova a kolem školy jít ke kostelu sv. Bartoloměje, za kterým  je zastavení č. 11 - NAPAJEDLA U KOSTELA.

Z centra města vede žlutá turistická značka doleva po hlavní silnici směrem na Slavii a dovede nás k rekreačnímu areálu Pahrbek k zastavení č. 10 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA.

Za recepcí přejít doprava mezi ploty až k řece Moravě a pokračovat stezkou kolem řeky k zastavení č. 9 - POVODNĚ a po stejné straně  až ke spytihněvskému jezu, kde se překročí řeka na druhý břeh k zastavení č. 8 - SPYTIHNĚV.

Dál pokračovat podél Baťova kanálu k zastavení č. 7 - ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY a kolem Babic k zastavení č. 6 - BAŤŮV KANÁL - BABICE.

Pak až k mostu přes kanál k zastavení č. 5 - HUŠTĚNOVICE, kde se odbočí doprava přes pole. Dojde se do Huštěnovic s kostelem sv. Anny, kde byla pokřtěna sestra boromejka Marie Vojtěcha Hasmandová.

Přejít hlavní silnici vedoucí z Otrokovic do Uherského Hradiště a přes železniční přejezd po silnici jít až na začátek Sušic k autobusové zastávce, kde je zastavení č. 4 - SUŠICE.

Po zhruba sto metrech odbočit doleva po polní cestě jít až na okraj obce Jalubí, kde je kostel sv. Jana Křtitele. K němu je možné jít přímo polní cestou anebo vlevo na hlavní silnici v obci, po ní dál a u hřiště doprava (nechat je vlevo). Potom jsou 2 možnosti: 1.) V dobrém počasí jít přímo od kostela dolů, přejít potok a úvozem ke kapličce a pak v polích doprava a potom doleva na cyklostezku. 2.) V horším počasí jít od kostela dál k autobusové točně, u ní přejít potok, jít mezi domy ke škole a za ní vede polní cesta a zároveň cyklostezka do Modré. Asi uprostřed této cesty je zastavení č. 3 - JALUBÍ, od něhož lze za dobré viditelnosti zahlédnout  obě poutní místa - docela blízko velehradskou baziliku a na vzdáleném horizontu baziliku na vrcholu Hostýna.

Polní cesta nás přivede k silnici vedoucí z Modré směrem na Bunč a u obrázku sv. Cyrila a Metoděje po ní jít doleva dolů do obce a v ní hned po cyklostezce vlevo horním okrajem obce, odkud se už otevře pohled na velehradskou baziliku s Buchlovem v pozadí. Obejít Archeoskanzen zleva a jít k zastavení č. 2 - MODRÁ.

Pak přejít silnici a z přírodního parkoviště jít chodníkem mezi rybníky na cyklostezku lemovanou kamennými zastaveními Poutní cesty růžence (tajemství slavná 15 - 20). Poslední je těsně u baziliky. V ní je hrob arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a kardinála Tomáše Špidlíka.

 

 

 

 

3. část: Svatý Kopeček - Svatý Hostýn (zastavení č. 1 až 19)

 

Od baziliky na SV. KOPEČKU sestoupíme podél krámků k zastavení č. 1 u Hospice. Odtud pokračujeme vlevo podél restaurace Na schůdkách, na křižovatce jdeme vpravo a křižujeme hlavní silnici, pokračujeme podél dlouhé zděné zídky po pravé straně. Pod zahradami odbočujeme na polní cestu směrem k lesu vlevo. U lesa odbočujeme vpravo, pokračujeme přímo lesní cestou a pak polní cestou ke kapličce před BUKOVANY k zastavení č. 2 a dále do obce. Na hlavní silnici odbočujeme vlevo směr Velká Bystřice. Ve městě odbočujeme vpravo směr Olomouc, po 100 m pak vlevo  k zastavení č.3 - VELKÁ BYSTŘICE. Dále jdeme do SVÉSEDLIC k zastavení č. 4.

Pokračujeme po silnici směr Vacanovice. Procházíme křižovatkou Doloplazy -Čechovice, neodbočujeme, jdeme přímo do VACANOVIC k zastavení č. 5. Na křižovatce odbočujeme vlevo směr Tršice, kde je u kostela zastavení č. 6 - TRŠICE. Po 150 m na hlavní silnici odbočujeme vlevo směr LAZNÍKY k zastavení č. 7. Na křižovatce odbočujeme vpravo směr BUK k zastavení č. 8 a jdeme stále po hlavní silnici směr Prosenice. Křižujeme hlavní silnici Přerov - Lipník, vlevo za kostelem je zastavení č. 9 - PROSENICE.

Pokračujeme dále kolem hřbitova, který máme vlevo, úzkým asfaltovým chodníkem mezi zahradami na silnici, odbočujeme vpravo a pokračujeme směr Radslavice. Na křižovatce před kostelem je zastavení č. 10 - RADSLAVICE, z křižovatky odcházíme po hlavní silnici vlevo směr Sušice, asi po 400 m odbočujeme vpravo směr Pavlovice. V obci jdeme vlevo a míjíme odbočku ke kostelu, asi po 200 m je vlevo zastavení č. 11 - PAVLOVICE U PŘEROVA. Pokračujeme dále po silnici směr Hradčany. Vlevo je kaple sv. Antonína, na křižovatce jdeme doprava k zastavení č. 12 - HRADČANY.

Dále jdeme po silnici do NAHOŠOVIC k zastavení č. 13 a pak stále po silnici až na křižovatku, kde odbočujeme vlevo směr Dřevohostice. Za mostem je zastavení č. 14 - DŘEVOHOSTICE. Pokračujeme po hlavní silnici směr Bystřice pod Hostýnem. V Lipové pokračujeme kolem zastavení č. 15 - LIPOVÁ, až k obecnímu úřadu, kde odbočujeme vpravo. Po polní cestě směřujeme přes horizont k rybníku, kde odbočujeme vlevo. Po 300 m přecházíme mírně vlevo louku směrem k lesu. Procházíme značenou lesní cestou k větší křižovatce ve tvaru T, jdeme vlevo k zastavení č. 16 - OCHOZY.

Pokračujeme vpravo a po projití kolem dětského tábora a hájenky směřujeme do Bílavska. Přecházíme hlavní silnici a železniční trať, u kostela je zastavení č. 17 - BÍLAVSKO. Pokračujeme vpravo po místní komunikaci, asi po 300 m odbočujeme vlevo vzhůru do protisměru cestou do lesa. Po krátkém lesním úseku na rozcestí pokračujeme vpravo. Po projití lesem pokračujeme po polní cestě (vlevo les, vpravo výhled na Hostýn), oklikou do Slavkova pod Hostýnem. V obci na první křižovatce jdeme vlevo do kopce, na hlavní silnici jdeme vpravo a pak vlevo ke kapličce, č. 18 - SLAVKOV POD HOSTÝNEM.

Stoupáme po cestě rovně vzhůru, dostáváme se na širokou lesní cestu. Asi po 400 m odbočujeme vlevo po strmém chodníku. Přicházíme k louce po levé straně, po 30 m odbočujeme vpravo k rozcestí Pod Valy k zastavení č. 19 - SV. HOSTÝN, který je kousek nad námi. 

 

 

4. část: Svatý Hostýn - Svatý Kopeček (zastavení č. 19 až 1)

 

Od baziliky sejdeme po hlavním schodišti, před točnou autobusů odbočíme vpravo a scházíme dolů na rozcestí Pod Valy, kde je zastavení č. 19 - SVATÝ HOSTÝN, které je zároveň 21. zastavením poutní cesty z Velehradu. Pokračujeme přímým směrem, po krátkém úseku přicházíme na horní okraj louky. Zahýbáme vlevo po okraji lesa a prudkým svahem sestupujeme lesní pěšinou na širokou lesní cestu se stálým klesáním ke kapličce ve SLAVKOVĚ POD HOSTÝNEM, kde je zastavení č. 18.

Na křižovatce uhýbáme na hlavní silnici vpravo, po krátkém úseku vlevo až na křižovatku ve tvaru T, kde zabočujeme  vpravo. Na okraji lesa odbočíme vlevo a polní cestou, která kopíruje okraj lesa a pak prochází lesním porostem, dojdeme až do Bílavska. Na místní komunikaci zahýbáme vpravo až ke kostelu, pod hřbitovní zdí je zastavení č.17 - BÍLAVSKO. Pokračujeme obcí, sejdeme k železniční trati, kterou přejdeme, pokračujeme po místní asfaltové komunikaci, na druhé polní křižovatce odbočujeme vlevo. Procházíme kolem hájenky, pak lesem kolem dětského tábora na křižovatku lesních cest  k zastavení č. 16 - OCHOZY.

Odbočujeme vlevo a potom pokračujeme  rovným lesním úsekem mírného stoupání a na první křižovatce odbočujeme vpravo. Procházíme lesní cestou až na okraj louky, na níž se mírně stáčíme vpravo. Po krátkém úseku přicházíme k rybníku, zabočujeme vpravo a přes horizont polní cestou přicházíme do Lipové až k hlavní silnici, kde zabočujeme vlevo.  Jdeme po silnici, po pravé straně máme zastavení č. 15 - LIPOVÁ.

Jdeme dál  až do DŘEVOHOSTIC k zastavení č.14, které je před mostem vlevo. Jdeme  stále po hlavní silnici, na první křižovatce za Dřevohosticemi odbočujeme vpravo do NAHOŠOVIC k zastavení č. 13, dále pořád po silnici do HRADČAN k zastavení č. 12. Na křižovatce zabočujeme vlevo, procházíme kolem kaple sv. Antonína a po silnici směr Pavlovice. Před obcí vpravo je zastavení č. 11 - PAVLOVICE U PŘEROVA.

U kostela je možnost ubytování  v Centru pro rodinu Ráj, ale míjíme jej a sestupujeme vlevo a procházíme obcí  a pak pokračujeme směr Radslavice. V obci se napojujeme v našem směru na hlavní silnici, u kostela je zastavení č. 10 - RADSLAVICE. Na křižovatce před kostelem uhýbáme z hlavní silnice vpravo a pokračujeme směr Prosenice. Přecházíme most, procházíme Prosenicemi, asi 150 m před hlavní křižovatkou zabočujeme asfaltovým chodníkem vlevo ke kostelu k zastavení č. 9 - PROSENICE. Za kostelem zahýbáme doprava, přecházíme hlavní silnici Přerov - Lipník, podcházíme železniční trať a přicházíme do obce Buk. Vlevo u zastávky autobusů je zastavení č. 8 - BUK. Procházíme obcí po hlavní silnici a dále do Lazník. Na křižovatce odbočujeme vlevo, u kapličky je zastavení č. 7 - LAZNÍKY.

Pokračujeme dále směr Tršice. V obci zabočujeme vpravo, u kostela je zastavení č. 6 - TRŠICE. Na křižovatce u kostela zabočujeme vlevo a pokračujeme do VACANOVIC k zastavení č. 5. Na křižovatce v obci zabočujeme vpravo, pokračujeme směr Svésedlice. V poli křižujeme silnici Doloplazy - Čechovice. Ve  SVÉSEDLICÍCH je zastavení č. 4.

          Po silnici pokračujeme směr Velká Bystřice. Před křižovatkou na Olomouc je na pravé straně zastavení č. 3 - VELKÁ BYSTŘICE, na křižovatce zahýbáme vpravo a krátce nato před radnicí vlevo. Přecházíme železniční trať a bez odbočování směřujeme k Bukovanům. V obci na hlavní křižovatce zahýbáme vpravo, držíme přímý směr (vlevo „stoletá" lípa, po pravé straně zahrádky) a po polní cestě jdeme až ke kapli k zastavení  č. 2  - BUKOVANY.

          Jdeme  stále přímým směrem po polní a pak po lesní cestě až na okraj lesa, otvírá se nám krásný pohled na baziliku. Zahýbáme na polní cestu vlevo a na křižovatce vpravo, pokračujeme podél zahrádek a zděné zídky až k hlavní silnici, přecházíme ji a zabočujeme vlevo podél restaurace Na schůdkách směrem k hospici k zastavení č. 1. Dále procházíme kolem místních krámků podloubím před baziliku na SV. KOPEČKU, do cíle našeho putování.

 

5. část: Velehrad - Svatý Antonínek (zastavení č. 1 až 12)

 

Od baziliky jít po červené (turistické značce) směr Staré Město po cyklostezce s Poutní cestou růžence 4000 m k zastavení č. 2 - ZAČÁTEK POUTNÍ CESTY RŮŽENCE.

Od č. 2 100 m ulicí Tovární na sever, odbočit doprava podchodem pod silnicí , 750 m ulicí Salašskou, potom 450 m ulicí V Zahradě a ulicí Jezuitskou k zastavení č. 3 - STARÉ MĚSTO - KOSTEL SVATÉHO DUCHA.

Od č. 3 ulicí Jezuitskou 100 m ke křižovatce s ulicí Velkomoravskou, dále 320 m ulicí Svatovítskou a doprava ulicí Michalskou 370 m ke křižovatce s ulicí Hradišťskou, po ní doprava 25 m, pak doleva ke kostelu, projít hřbitovem k cyklostezce u řeky Moravy 300 m k zastavení č. 4 - STARÉ MĚSTO - KOSTEL SV. MICHAELA.

Od č. 4 projít 250 m k železniční trati, dále pěšinou mezi zahrádkami k řece Moravě, 420 m podél řeky 1700 m k zastavení č. 5 - ŘEKA MORAVA A PLAVEBNÍ KOMORY.

Od č. 5 kolem řeky Moravy 2700 m až do KOSTELAN NAD MORAVOU k mostu, doprava do vesnice k farské zahradě k zastavení č. 6.

Od č. 6 k mostu přes řeku Moravu a potom po cyklotrase 47 A lesem 2100 m ke křižovatce lesních cest k zastavení č. 7 - NEDAKONICKÝ LES.

Od č. 7 lesní cestou 400 m ke křižovatce, potom doleva 450 m na okraj lesa a dále 1100 m k zastavení č. 8 na břehu OSTROŽSKÝCH JEZER.

Od č. 8 kolem jezera a kempinku jít do Ostrožské Nové Vsi k železniční trati 1900 m, dále 200 m k hlavní silnici Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště, tu přejít a dát se doprava rovnoběžně s hlavní silnicí 800 m k silnici do Ostrožské Lhoty a po ní doleva 150 m ke kostelu k zastavení č. 9 - OSTROŽSKÁ NOVÁ VES.

Od č. 9 jít do kopce po silnici směr Ostrožská Lhota, u bývalého zemědělského střediska doprava po panelové cestě až k hlavní silnici, tu přejít a pod kopcem doleva po cyklostezce k č. 10 - OBORA. Možno však jít pořád po silnici až k zastavení č. 11 u kostela v Ostrožské Lhotě.

Od č. 10 po cyklostezce až na kraj vesnice OSTROŽSKÁ LHOTA a pak doprava směrem ke kostelu k zastavení č. 11.

Od č. 11 jít po silnici pořád nahoru přímo k poutní kapli anebo za kostelem doprava, dolů z kopce a pak doleva přímou cestou až k lesíku a pak doprava polní cestou pod lesem až k obrázku a dále lesní cestou ke studánce, od ní k poutní kapli sv. Antonína.

 

 

6. část: Svatý Antonínek - Velehrad (zastavení č. 12 až 1)

 

Od poutní kaple sv. Antonína jít po silnici doleva přímo do Ostrožské Lhoty. Po 400 m je však možno z ní sejít dolů doleva ke studánce a pak dolů do OSTROŽSKÉ LHOTY a nahoru ke kostelu k zastavení č. 11.

Od kostela v Ostrožské Lhotě jít dolů k soše sv. Jana, pak doleva dolů, přejít potok po lávce, pak po schodech nahoru, přejít hlavní silnici a zabočit mírně doleva a pokračovat po cyklostezce až k zastavení č. 10 - OBORA.

Je však možno jít po silnici směr Ostrožská Nová Ves až do obce k zastavení č. 9 u kostela.

Jít dále po cyklostezce asi 2,5 km, pak doprava, přejít hlavní silnici a po panelové cestě k bývalému zemědělskému středisku, pak doleva ke kostelu v OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI k zastavení č. 9.

Od č. 9 jít 150 m směrem k hlavní silnici, před ní jít doprava ulicí Záhumení 800 m rovnoběžně s hlavní silnicí, pak doleva a přejít ji, jít přímým směrem 200 m k železniční trati a dále 1900 m kolem kempinku a jezera k zastavení č. 8 - OSTROŽSKÁ JEZERA.

Od č. 8 na břehu jezera jít dále cestou 1100 m na okraj lesa, dále na křižovatku 450 m, potom doprava 400 m k zastavení č. 7 - NEDAKONICKÝ LES.

Od č. 7 jít Nedakonickým lesem 2100 m k mostu přes řeku Moravu, přejít most a 150 m do vesnice k farské zahradě k zastavení č. 6 - KOSTELANY NAD MORAVOU.

Od č. 6 u farské zahrady v Kostelanech nad Moravou zpět k mostu, před ním doleva kolem řeky Moravy 2700 m k zastavení č. 5 - ŘEKA MORAVA A PLAVEBNÍ KOMORY.

Od č. 5 jít 1700 m kolem řeky Moravy, dále doleva pěšinou mezi zahrádkami 420 m k železniční trati a dále 250 m k zastavení č. 4 - STARÉ MĚSTO - KOSTEL SV. MICHAELA.

Od č. 4 projít hřbitovem kolem kostela sv. Michaela 300 m k ulici Hradišťské, doprava ulicí Hradišťskou 25 m a doleva ulicí Michalskou 370 m a doleva ulicí Svatovítskou ke křižovatce s ulicí Velkomoravskou, dále 100 m ulicí Jezuitskou k zastavení č. 3 - STARÉ MĚSTO - KOSTEL SVATÉHO DUCHA.

Od č. 3 jít dále ulicí Jezuitskou a V zahradě 450 m, potom ulicí Salašskou 750 m, podchodem pod silnicí, za podchodem doleva 100 m ulicí Tovární k zastavení č. 2 - ZAČÁTEK POUTNÍ CESTY RŮŽENCE.

Od č. 2 jít kolem zahrádek 300 m k železniční trati, před ní doprava, pak trať podejít a dále 500 m kolem potoka Salašky ke křížení cest a pokračovat 3000 m po červené (turistické značce) k bazilice.

 

Za všechny připomínky z poutnické prakse děkujeme a rádi je uveřejníme.  

Mons Jan Peňáz a spolupracovníci z ostatních maticí

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)