Poutní cesta Svatý Hostýn - Velehrad (a zpět, i dál na Sv. Kopeček) - Citáty a písně na Sv. Antonínek

06.07.2023 - pěší pouť na Velehrad

CITÁTY Z PÍSMA, PÍSNĚ POUTNÍ I LIDOVÉ A PŘÍBĚHY K JEDNOTLIVÝM ZASTAVENÍM a podrobný popis

 

POUTNÍ CESTA  VELEHRAD - SVATÝ ANTONÍNEK

 

Vůdčí myšlenka cesty:

Každá cesta má přinést užitek, duchovní plody. Proto si u každého zastavení připomeneme jeden z 12 plodů Ducha Svatého, jak o nich píše katechismus na základě latinského překladu listu apoštola Pavla Galatským v Malé Asii t.j. dávným Keltům.

 

1. VELEHRAD

 

Kéž naše cesta přinese lásku, protože svatí Cyril a Metoděj získali láskou Kristu národ celý.

 

Slovo Boží,

JDĚTE A VYDÁVEJTE MI SVĚDECTVÍ. (Jan 15, 27)

Poutní píseň:

BOŽE, COS RÁČIL PŘED TISÍCI ROKY ...

Lidová píseň:

MORAVO, MORAVO, MORAVĚNKO MILÁ ...

(Poutní i lidová píseň jsou stejné, jako u 1. zastavení poutní cesty na Svatý Hostýn - na začátku zpěvníčku.)

 

2. ZAČÁTEK POUTNÍ CESTY RŮŽENCE

 

Kéž naše cesta přinese radost, protože je radostné přiblížit se k cíli na dosah (anebo vyjít na cestu).

 

Slovo Boží:

UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM ŘEKNE! (Jan 2,5)

Poutní píseň:

ZDRÁVA BUĎ, NEBES KRÁLOVNO ...

Lidová píseň:

PODE MLEJNEM, NADE MLEJNEM, husy se perou,

 

3. STARÉ MĚSTO - KOSTEL SVATÉHO DUCHA

 

Kéž naše cesta přinese pokoj, protože obyvatelé každého města museli žít mezi sebou v pokoji.

 

Slovo Boží:

POSLAL JE PŘED SEBOU PO DVOU DO VŠECH MĚST A MÍST. (Lk 10,1)

Poutní píseň:

PŘIJĎ, O DUCHU PŘESVATÝ, rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít. Přijdi, Otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám mysli osvítit.

Lidová píseň:

(:KRÁSNÝ JE VZDUCH, krásnější je moře.:) Co je nejkrásnější? Co je nejkrásnější? Usměvavé tváře.

 

4. STARÉ MĚSTO - KOSTEL SV. MICHAELA

 

Kéž naše cesta přinese shovívavost, protože o mrtvých máme mluvit jen dobře.

 

Slovo Boží:

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ, NEBOŤ ONI MILOSRDENSTVÍ DOJDOU. (Mt 5,7)

Poutní píseň:

ODPOČIŇTE V POKOJI, po boji, duše věřící, vyslyš, Bože, hlas své církve prosící, prosící.

Lidová píseň:

ŘEKNI, KDE TY KYTKY JSOU, co se s nima mohlo stát, řekni kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu

 

5. ŘEKA MORAVA A PLAVEBNÍ KOMORY

 

Kéž naše cesta přinese vlídnost, protože zvláště v úrodných nížin poznáváme vlídnost našeho podnebí.

 

Slovo Boží:

NECHALI VŠEHO A ŠLI ZA NÍM. (Lk 5,11)

Poutní píseň: (píseň sicilských námořníků)

MATKO PŘESVATÁ, láskou bohatá, zdrávas, Panno Maria. Panno přečistá, ochrano jistá, oroduj za nás, ó Maria.

Lidová píseň:

MY PLULI DÁL A DÁL v zelené lesy, kde vlnka s vlnkou slaví své plesy.

 

6. KOSTELANY NAD MORAVOU

 

Kéž naše cesta přinese dobrotu, protože sv. Florián, patron místního kostela, vede hasiče k dobrému dílu.

 

Slovo Boží:

POŽEHNANÝ, KDO PŘICHÁZÍ VE JMÉNU PÁNĚ! (Mt 21,9)

Poutní píseň:

RŮŽE KRÁSNÁ, V RÁJI ŠTĚPOVANÁ, / převyšuje každý květ, / neboť její vůně přelíbezná / oblažila celý svět.

Lidová píseň:

(:ZASPALA NEVĚSTA v strážnickej dolině.:)

 

7. NEDAKONICKÝ LES

 

Kéž naše cesta přinese laskavost, protože les nám poskytuje laskavý stín.

 

Slovo Boží:

DEJTE SI POZOR, AŤ VÁS NĚKDO NESVEDE. (Mt 24,4)

Poutní píseň:

KAŽDÝ Z NÁS NA TÉTO ZEMI poutníkem je k věčnosti,

Lidová píseň:

PRIJDI JANO K NÁM, cirarara juchacha, ale nechoď sám, :/ /:vem si sebú, vem si sebú kamarády pres zelený háj. :/

2. V zelenom háju, cirarara juchacha, na ťa čekaju, tam ťa Jano, tam ťa Jano premilený, tam ťa zabijú.

 

 8. OSTROŽSKÁ JEZERA

 

Kéž naše cesta přinese mírnost, protože mírný tlak zmůže více než hrubá síla, což poznáváme i při lámání skály.

 

Slovo Boží:

PŘIPRAVTE CESTU PÁNU. (Mk 1,3)

Poutní píseň:

ZDRÁVAS MARIA, ANDĚL PÁNĚ S NEBE / poselství spásy všemu světu nese

Lidová píseň:

ANDULKO ŠAFÁŘOVA, husičky nemáš doma !

 

9. OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

 

Kéž naše cesta přinese věrnost, protože naši předkové vytrvale a věrně hlídali na výšinách a ostrozích svou zem.

 

Slovo Boží:

JÁ JSEM S VÁMI PO VŠECHNY DNY. (Mt 28,20)

Poutní píseň:

BOŽE, PŘED TVOU VELEBNOSTÍ na kolena padáme;

Lidová píseň:

ACH, SYNKU, SYNKU, doma-li jsi? Tatíček se ptá, oral-li jsi.

 

 10. OBORA

 

Kéž naše cesta přinese tichost, protože v tichu klíčí a zraje nejenom zrno, ale i každá malá či velká věc.

 

Slovo Boží:

URČIL JSEM VÁS K TOMU, ABYSTE ŠLI A PŘINÁŠELI UŽITEK. (Jan 15,16)

Poutní píseň:

O, SRDCE PÁNĚ NEJSVĚTĚJŠÍ, přijmi dnes vděčný pozdrav náš

Lidová píseň:

VOLÁME: SLUNÍČKO, HALÓ, haló, tepla je na světě málo, málo.

Svatý Antoníne, patrone ztracených věcí, pomoz nám najít pravé hodnoty života a navrátit opravdovou víru nejen na Slovácko.

 

 11. OSTROŽSKÁ LHOTA

Kéž naše cesta přinese zdrženlivost, protože každý se musí zdržovat spolupráce se zlem.

 

Slovo Boží:

TAM SE SETKALI S BRATRY, POVZBUDILI JE A ŠLI DÁL. (Sk 16,40)

 

Poutní píseň:

O MARIA, BOŽÍ MÁTI, plná božské milosti,

Lidová píseň:

DOBRÚ NOC, MÁ MILÁ, dobrú noc. Nech je ti sám Pán Bůh na pomoc. (:Dobrú noc, dobre spi, nech sa ti snívajú sladké sny.:)

 

12. SVATÝ ANTONÍNEK

 

Kéž naše cesta přinese čistotu, protože svatý Antonín je nám vzorem čistoty mysli i skutků.

 

Slovo Boží:

JEŽÍŠ MU ŘEKL: „POJĎ ZA MNOU." (Mk 2,14)

Poutní píseň:

NA BLATNICKÉ HOŘE, KRÁSNÁ BÍLÁ RŮŽE / přelíbezně voní, / každý dychtí po ní, / ta všechněm pomůže.

Lidová píseň:

KDYŽ MÁŠ RADOST a víš o tom, zatleskej, když máš radost a víš o tom, zatleskej.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)