PODĚKOVÁNÍ OD POUTNÍKŮ

31.08.2019 - pěší pouť na Velehrad

 

SPOLEČENSTVÍ CYRILOMETODĚJSKÝCH POUTNÍKŮ

děkuje upřímným křesťanským

PÁN BŮH ZAPLAŤ

KNĚŽÍM, ŘEHOLNÍKŮM I ŘEHOLNICÍM A FARNÍKŮM NA VŠECH TRASÁCH

XIX. pěší pouti na Velehrad L.P. 2019 

za všechnu obětavou pomoc při ní.

 

Vítáme vás mezi námi, protože podle starých zvyklostí je poutníkem i ten, kdo sice nemůže jít celou cestu pěšky, ale jakýmkoli způsobem se na pouti podílí.

 

Těší nás, že se naplňuje heslo těchto poutí, že to má být „radost pro všechen lid"  jak  píše v evangeliu svatý Lukáš (2,10).

Mons Jan Peňáz

Děkuji také všem poutníkům za ukázněnost, zbožnost, vytrvalost a zvláště těm, kteří si vzali na starosti dopravu, pořádek, modlitby, zpěvy a nejvíc jáhnu Ladislavovi za organizaci.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 14. srpna 2020

svátek má Alan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU