Pěší poutě na Velehrad L.P. 2 0 2 2 dá-li Pán - Pozvánka na Vítochovskovírský proud

19.09.2022 - pěší pouť na Velehrad

Společenství cyrilometodějských  poutníků Vás srdečně zve

na XXII. pěší pouť  na Velehrad

(Vítochovskovírský  proud)

21. 8. 2021   neděle – předetapa – 13,00 -  Radešínská Svratka – Vítochov – mše svatá v 19 hodin. (Informace  na  tuto etapu přihlášky  u Tomáše  Mahela)

 22. 8. pondělí: 1. etapa (20 km)  -  vycházíme ze starobylého cyrilometodějského poutního místa  Vítochov  v  11,00  hodin – Vír  přehrada,  Rovečné -  občerstvení  -  Olešnice   18 h mše svatá, nocleh v rodinách

23. 8. úterý:     2. etapa (24 km)   7,30 h - Olešnice – Křetín – Letovice –  Boskovice   v 18 h mše svatá  v kostele sv. Jakuba,  nocleh v rodinách

24. 8. středa:   3. etapa (29 km)   6,30 h  Boskovice – Sloup -  Ruprechtov   - 18 h mše svatá, nocleh v rodinách

 

25. 8. čtvrtek:  4. etapa (30 km)   7,15 h Ruprechtov – Račice – Rostěnice – Milonice     18,30 h mše sv.,   nocleh v rodinách

26. 8. pátek:    5. etapa (31 km)   6,30 h Milonice – Koryčany – hora sv. Klimenta –   Boršice – 18 h mše svatá, nocleh na faře a v rodinách

27. 8. sobota:  6. etapa (8 km)   8 h Boršice ….10,30h: Velehrad - obnovení zasvěcení   našeho národa Bohu skrze  Pannu Marii ; 11,00 – sv. růženec v basilice; 11,30 h - mše svatá ;  15 h – přednáška, Te Deum, sv. požehnání,  rozloučení. 

 

Vzhledem k tomu, že jen Pán Bůh ví, co se bude v týdnu od 21. – 27. srpna 2022 dít, je třeba se přihlásit co nejdříve – zvláště kvůli zajištění noclehů  a vyčkat na pokyny, které přihlášení dostanou v týdnu před začátkem poutě.

 

Pouť budeme  obětovat  (kromě vlastních úmyslů)- na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví   opravdu žilo a letos zvláště za mír.

Pouť na Velehrad (autobusem)

27. 8. sobota    program stejný jako 6. etapa pěší poutě.

Informace, přihlášky co nejdříve (kvůli dojednání noclehů a míst v autobuse) co nejdříve!

– jáhen Ladislav Kinc, 592 64 Prosetín 79, tel. 516463315, 606948970, e.mail: kinc@biskupstvi.cz.

Příspěvek na dopravu zavazadel, nápoje, režii: 200 Kč,

děti a mládež 100 Kč (z početných rodin díky dobrodincům 0 Kč), záloha na autobus je 300 Kč

 

mmmmmmmmmm

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)