KRONIKA POUTNÍKA L.P. 2021 - Všechny proudy

08.09.2021 - pěší pouť na Velehrad

 21. děkovná a prosebná pěší pouť na Velehrad 2021

 Téma: osmero blahoslavenství

Zde jsou foto (děkujeme, bratře Jiří) a pak počty a poděkování:

 foto - XXI. pěší pouť na Velehrad  (Milonice - Tupesy)   ☼   
         https://www.flickr.com/gp/133915457@N06/43uk5i/  

 

 foto - XXI. pěší pouť na Velehrad  (Tupesy - Velehrad)   ☼   
         https://www.flickr.com/gp/133915457@N06/kXFj3h/  

NEDĚLE 22/8

1. proud) z hranic diecézí HK a Brno mezi Sirákovem a Újezdem vyšlo 30 poutníků

2) z Rad. Svratky jich vyšlo 9 a došli do Vítochova

PONDĚLÍ 23/8

1) z Nového Veselí vyšlo 35 poutníků,

3) v Netíně se přidalo 5 poutníků z Valče, ve špitálku nás přespalo 16

4) z Vítochova vyšlo 45 poutníků

5) ze Sebranic u Litomyšle vyšlo celkově 4 poutníků

5a) ve Znojmě začali poutníci konat krátké večerní poutě

ÚTERÝ 24/8

1) z Velkého Meziříčí vyšlo 23

4) z Olešnice 40

6) levohradečtí se sjeli na konci poslední etapy v Brně Lesné a v počtu dvaceti putovali do Blažovic

STŘEDA 25/8

1) z Tišnova 24, přespali v křtinských ambitech

4) z Boskovic 40,

7) ve Sloupě se přidal nový proud z Nedvědice

6) z Blažovic 17

5a) Znojmo stále pokračuje

ČTVRTEK 26/8

1) ze Křtin 24 do Račic a pak společně do Milonic

4) z Ruprechtova  do Račic 38 a pak společně do Milonic

6) z Bučovic do Koryčan 20

8) z Ratíškovic vyšlo 23 poutníků z místní farnosti a z Ostrovačic, Říčan a Knínic

PÁTEK 27/8

1) Milonice, Koryčany Klimentek, Tupesy

4) Milonice, Koryčany Klimentek, Boršice

9) z Brankovic vyšlo 5 poutníků a v Nemoticích se přidali k spojenému 1. a 5. proudu

5a) Znojmo pokračuje

6) Koryčany, Klimentek, Boršice

SOBOTA 28/8

10. proud z Uherského Brodu - letos jde jeden poutník, jako před 20 lety

11. proud z Nedachlebic - 7 poutníků

1. až 5. a 7. proud (všechny z Vysočiny) a 9. proud (z Brankovic) celkem 76

6. proud - levohradecký 23

8. proud - ratíškovický 23

V sobotu 28.8.2021 celkem 11 proudů, 130 poutníků,  I S AUTOBUSOVÝMI  NĚCO MÁLO PŘES 200. Putovali s  námi i zástupci olomouckého a novojičínského proudu.

 

Možno připočítat i 50 poutníků, kteří přišli před týdnem 21.8.2021 z Vranova n. Dyjí (5 tam přijelo z Mladé Vožice, takže 21. ročník má 13 proudů a 180 pěších.

 

28.8.2021 v bazilice: obnova zasvěcení z r. 1993, růženec

11:30 MŠE SV. s o. biskupem Antonínem Baslerem, po ní předávání křížků a občerstvení od farníků tupeských. Pán Bůh zaplať.

Při mši sv. v bazilice:

15:00 PŘEDNÁŠKA A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ

 

Pán Bůh zaplať všem dobrodincům. Opravdu všem.

Všechny vaše prosby neseme v srdci na Velehrad.

Pán Bůh zaplať všem organizátorům, pomocníkům ve všech oborech a průvodcům.

Bohu díky.

Panně Marii díky.

Andělům strážným díky.

Svatým Cyrilu a Metoději díky.

Sv. Gorazdu, Klimentu, Naumovi, Angelárovi a Sávovi díky.

A všem dobrodincům Pán Bůh zaplať.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.9.2021:

- (15)

 

- (4)

 

celkem hlasovalo 26 lidí

předchozí ankety

Dnes je 27. zaří 2021

svátek má Jonáš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)