Na Levém Hradci dnes začala už XXIX. pouť - 1982 - kard. Tomášek k 1. pouti

20.02.2010 - pěší pouť na Velehrad

 

Úvod k XXIX. Ročníku CMP  2010

přednesl František Reichel, františkánský terciář,

přesně podle slov kard. Tomáška z roku 1982

a přitom zdůraznil, že tato slova jsou i po 29 letech stále platná

kardinal-tomasek.jpg

Již v průběhu prvních ročníků jsme si uvědomovali, že:

 V plnosti času IX. století přinesli soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj národům východní Evropy tj. především Slovanům „světlo víry pravé" - evangelium - Krista. Zároveň však vytvořili most mezi východem a západem a za třetí vychovávali další služebníky Kristovy a starali se tak, aby víra přecházela z pokolení na pokolení.

 Cyrilometodějská tradice resp. Myšlenka nikdy nevyhasla. Někdy vzplanula více - jako za otce vlasti Karla IV, jindy jen doutnala, ale znovu se rozhořela. Nebyla jen výsadou českého a slovenského národa, ale dalších slovanských národů. Většinou však každý národ jí pěstoval po svém - víceméně individuálně. I když vydala své plody na příklad uniatské hnutí, rozhořela se naplno až ve XX. století. Nejdříve nesměle. Ale po druhém vatikánském koncilu naplno - vždyť jejími hlavními plody jsou:

 a/ ekumenické hnutí

 b/ služby Boží v národních jazycích.

A od toho byl již jen krk k apoštolskému listu „Egregie virtutis" - vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje spolupatrony Evropy 31. XII. 1980 - zvláště, když na Petrově stolci je Slovan. A aby tato myšlenka nebyla jednorázovou, nýbrž aby se dále rozvíjela proto byly ve Vatikánu ustaveny dvě komise, které ji rozpracovávají.

 Jaký význam má cyrilometodějská myšlenka dnes v plnosti času" konce XX. století ?

1/ aby v naší zemi - v této době byla rodným jazykem vzdávána čest Bohu a přinášena mu oběť

2/ aby bylo vnášeno světlo víry do našich rodin, škol i pracovišť

3/ abychom žili slova evangelia v každodenním životě

4/ abychom si v našem národě vyprošovali kněžská a misijní povolání

5/ abychom si uvědomovali, že problémy slovanských národů a národů východní Evropy jsou i v současné době obdobné a že je třeba řešit v jednotě mezi sebou a v jednotě s Kristem

6/ aby v duchu cyrilometodějské myšlenky tato společnost byla naplněna touhou po míru a zejména po spolupráci mezi východem a západem.

Proto ke cti sv. Cyrila a Metoděje a za rozšíření cyrilometodějské myšlenky u nás v Evropě i ve světě chceme přinést oběť:

1/ námahy /tj. vzdát se lenosti/

2/ času /obětovat 10 dní na tento úmysl bez jakýchkoliv ale/

3/ finanční /úhrada cestovních výloh/

A pod ochranou sv. Cyrila a Metoděje i dalších významných jubilantů sv. Vojtěcha patrona naší arcidiecéze a  sv. Františka z Assisi se chceme vydat na pouť z Levého Hradce přes Prahu na Velehrad.

 

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Od 1.9.2021:

- (15)

 

- (4)

 

celkem hlasovalo 26 lidí

předchozí ankety

Dnes je 27. zaří 2021

svátek má Jonáš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)