Kronika poutníka 2023 - PRŮVODCE POUTNÍKA 2023

26.08.2023 - pěší pouť na Velehrad

XXIII. PĚŠÍ POUŤ OD KŘÍŽE U CM LÍPY NA ZEMSKÝCH HRANICÍCH

NA VELEHRAD od neděle 20.8. - 26.8.2023

– s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .............

 

Úmysl pouti:

na poděkování Bohu a jeho andělům a svatým, zvláště svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví žilo a ožilo, ZA MÍR, církev a vlast i Evropu a za rodiny a mládež, a letos zvláště za nemocné a postižené katastrofami a ty, kdo se o ně starají

Modlíme se za naše živé i zemřelé dobrodince, i za nemocné, kteří nám pomáhali a za ty, kdo nás o modlitbu prosili

Modlíme se za své blízké, za naše nemocné za děti, mládež, rodiny, za dar předání víry a za budoucím pokolení, za duchovní povolání, za církev a vlast, za náš národ v době před volbami i po nich, za Evropu a zvláště za mír a příhodné počasí

 

S pomocí Boží putujeme podvacáté první vstříc Pánu  
* společně od jeho Matky k jeho apoštolům

* s přáním, aby naše putování to bylo 1) ke slávě Boží, 2) k povzbuzení víry a všeho dobrého, 3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme

 * s vlastními prosbami každého poutníka a také za ty, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáhají a za Boží požehnání pro .............................. a na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE.

Upozornění:

Každý poutník jde NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!

Převoz větších zavazadel postupně až na Velehrad bude zajištěn doprovodnými vozidly (možnost krátké přepravy i pro znavené poutníky). Pro ubytování karimatky a spacáky vlastní.

SBÍRKY V KOSTELÍCH  jsou určeny na danou farnost a jí poskytnuté občerstvení, je tedy na místě, aby do nich přispěli všichni.

 

 Kontakty: J.Peňáz 736529221, pomocník Václav Šustr 777640961, řidič dopr. voz. Vojtěch Šustr 739389476,  vedoucí vítochovského proudu, s kterým se sejdeme ve čtvrtek dopoledne, jáhen Ladislav Kinc 606948970

 

POUTNÍ TRASA: (vzdálenosti zůstávají stejné, časy chůze jsou z roku 2018)

Neděle 20/8 : 5,4 km – 1 ¼ hod čistého času chůze

Pondělí: 28 km – 6 1/2 hod

Nové Veselí 8.00 v kostele, 8.20 / Březí / Kotlasy odchod 10.10 / Ostrov, Kněževes  / Netín 14.00 občerstvení – 16.50 – mše sv. v 15.15/ Závist / Lavičky občerstvení 18.00 – 18.50 / Velké Meziříčí 20.08 / nocleh na karimatkách ve špitálním kostelíku – 1 sprcha, studená večeře a snídaně

Úterý: asi 34 km – 7 ¾ hod

Velké Meziříčí 6.30 modlitba, 6.40  Ruda 9.15 – 9.45? / Osová Bítýška – hasička 10.15 - 11.00 / les za Vlkovem 12.00 /  Rozcestí  u Pánova 13.15 – 13.30  / Deblín 14.45 – 16.06,teplé  jídlo /  Tišnov 17.43, mše sv v 18:00 / nocleh  na faře, večeři přivezou, snídaně

Středa: 35 km  - 8 hodin

Tišnov 6.30 modlitba v kostele, 7.00 / Drásov / Malhostovice 8.45 – 9.15 / Lipůvka 10.15 – 10.30 /  Svinošice 11.00 – 11.15 - ovoce / Vranov 12.50 – 14.10 dojídání zbytků/ Adamov 15.10 / Býčí skála 16.25 – 16.50 / Křtiny v 18.00 mše sv. pak nocleh v ambitech, záchody u kostela, studenou večeři a snídani přivezou

Čtvrtek: 33 km – 7 ½  hod

Křtiny 6.30 modlitba v kostele, 6.50 / Bukovina /  Bukovinka u kapličky 8.30? – 9.00 / Račice 10.10 – 10.25 / spojení proudů / Rostěnice bez zastávky/ Kučerov asi 13:30 - 15.00 - oběd v hospodě, věnují farníci, pití platíme sami,/ Kozlany bez zastávky / Milonice 18.00 mše sv. a pak rozdělení do rodin, část spí ve školní  tělocvičně v Nesovicích, kde připraví studenou večeři i snídani

Pátek: 31 km – 7 hod

Milonice 6.30 modlitba v kostele, 7.00 / Nesovice / Snovídky / Nemotice / Mouchnice 9.10 – 9.25 / Koryčany 9.55 – 10.25 / parkoviště U křížku 11.30 – 12.15 – dovezou studenou svačinu / Klimentek 12.40 – 13.20 / Dlouhá řeka 15.15 – 15.45 / pak rozdělení, část do Boršic (ti, kdo mají domluvené spaní v rodinách, tam mše sv, v 18 h) /, většina do Tupes, mše sv. s farníky v 18, slouží JP, pak teplá večeře ve školní jídelně a nocleh ve školní tělocvičně, ráno klasická snídaně

Sobota:  8 km

Boršice 7:15 / Zlechov 8.00 / Tupesy 8.30 odchod, poutnický kříž u Velehradu cca 9 h / bazilika cca 9.35, 10.00 mše sv. s o. biskupem, pak párky, pití a předávání křížů v nových ambitech, v 14:15 obnova zasvěcení v bazilice, pak  přednáška Petra Hudce o tatíčku Stojanovi, svátostné požehnání a odjezd – ten se bude upřesňovat po celý týden podle zájmu 

 

Duchovní program:

denně mše svatá, dvě promluvy o osmeru blahoslavenství, breviář dle možností

Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto:

radostný růženec za naši vlast,

růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

bolestný za své rodiny a farnosti

a slavný za církev po celém světě

 

"Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. 

Maria, Matko jednoty křesťanů, oroduj za nás.

Maria, Královno rodin, oroduj za nás.

Maria, Hvězdo nové evangelizace, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás,

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Amen." 

 

3 POUTNICKÉ KŘÍŽE

1) Kříž, za kterým jdeme

Od r. 2012 se na posvátný Velehrad chodí s křížem, který poutníkům připravil a daroval místní ale zároveň světoznámý sochař Otmar Oliva. Kříž je ze zvláště lehké slitiny bílé barvy, má dvě břevna, Kristus je na něm symbolicky zobrazen zkrouceným kovem s připomínkou  22. žalmu, který Pán Ježíš začal citovat na kříži: Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu (verš 7)

Vlastní kříž vyrůstá ze 7 kovových stuh, na něž Otmar Oliva dal jména míst, kudy poutníci procházejí - Velehrad, Sv. Kliment, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Štípa, Křtiny - a doplnil jej dvěma mušlemi.

Kříž byl hned zvážen a bylo zjištěno, že žerď z čerstvého lískového prutu, uříznutého u autorovy chalupy v Jeseníkách, má 70 dekagramů. 

V prodejně u Bělíků byl kříž 10.8.2018 zvážen přesněji a po 5 letech vysýchání  žerdě bylo zjištěno: kovová část 1546 g, dřevěná žerď 496 g, stuhy, které mezitím přibyly  80 g, celkem tedy 2,122 kg.

Na kříž byly postupně dány tyto stuhy: 1. ze Svatého Hostýna, odkud se s křížem poprvé vycházelo L.P. 2012, 2. za Obec Velehrad 4.7. 2012 – menší, 3. za Obec Velehrad 4.7.2013 – slavnostní, 4. ze Svatého Kopečka, 5. od Svatého Antonínka s krásnými slováckými motivy, 6.  z vlakové pouti z Moravy do Lurd L.P. 2014 k 111. výročí poslední vlakové pouti Moravanů. 6. za Obec Sirákov – na hranicích Čech a Moravy, se znakem, který to vše vyjadřuje 7. za Městys Nové Veselí

2) Kříže, které neseme

Malý dřevěný obdrží každý účastník hned na začátku pouti. (Tento kříž je dvojitý, odborně nazývaný patriarší, je také ve státním znaku Slovenska, Maďarska a Lotrinska. Jeho horní břevno vzniklo z tabulky, na které bylo při Ježíšově ukřižování napsáno INRI - Ježíš Nazaretský král židovský.) Všichni, kdo došli na Velehrad třikrát pěšky a šli pokaždé nejméně dva dny dostanou velký dřevěný cyrilometodějský kříž. Ten, kdo došel pěšky  sedmkrát dostane kovový kříž, který si připevní na ten dřevěný. U těch, kdo dojdou z domu na Velehrad už za jeden den, se vše násobí dvakrát. Jedna bronzová nebo mosazná ozdoba se na kovový kříž dává po dokončené 12. pouti a druhá po dokončené 18. pouti podle vzorečku 1+2=3, +4=7, +5=12, +6= 18. Ozdoby se předávají na Velehradě v sobotu hned po obědě, ale je potřeba zapsat se už v pátek.

3) Kříž, který snášíme:

Pouť je vždycky znamení pokání a příležitost k oběti. Více o tom v dvanácteru poutníka ve zpěvníku na str. 71.

PÍSNĚ, které nejsou ve zpěvníku

Svatá Maria  - prosba o víru a vhodné  počasí (podle CMK 277)

1.  Svatá Maria, přispěj nám, a jasnou víru vypros nám,

svlaž duši vyprahlou, velice žíznivou.

Tys naše Matička milostivá, vypros nám víry jas, o Maria.

2. Svatá Maria, přispěj nám, hojný deštíček vypros nám,

svlaž zemi vyprahlou, velice žíznivou.

Tys naše Matička milostivá, vypros nám hojný déšť, o Maria.

3. Svatá Maria, přispěj nám, jasné slunéčko vypros nám,

Osuš obilíčko, Kristova Matičko.

Tys naše Matička milostivá, vypros nám jasný čas, o Maria.

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)