Kronika poutníka 2023 - Letošní kronika

26.08.2023 - pěší pouť na Velehrad

Sobota 26.8.

Z Boršic nás vyšlo 160 - vítochovští, novoveselští, ratíškovičtí a spol. a levohradečtí dohromady mírně překročili stovku,  ostatní byli autobusoví, ale po cestě se ještě  12 přidalo. Znojemských šlo v závěru 67, z toho 28 přijelo až dnes, v 10. proudu vyšli  2 z Uherského Brodu, k nimž se cestou přidal bratr Ireneus,  a v 11. proudu putovalo 5 lidí z Nedachlebic a Bílovic. Bylo tedy 182 poutníků vícedenních ( i když ti uherskobrodští a nedachlebičtí jsou vlastně také jednodenní, ale ne svou vinou)  a 65 autobusových, celkem 247, jak jsem zapsal i do pamětní knihy v bazilice, kde se podepsal i o. biskup Josef Kajnek. Po mši sv., při které jasně  a stručně kázal o Panně Marii, Útočišti hříšníků, jsme s ním šli do nových ambitů  na skromné poutnické jídlo. Začalo pršet, každý tam pospíchal, nikdo se neloudal, dobré a levné jídlo se tím pádem rychle rozdalo. Pak se zase ukázalo sluníčko, byly rozdány křížky a v poledne všichni se pomodlili Anděl Páně. Po dvou svatbách v bazilice tam měl v 14:30 místopředseda Matice velehradské Petr Hudec promluvu o tatíčku Stojanovi. Zakončili jsme poděkováním před Nejsvětější Svátostí, pobožnost vedl o. Bartoš.

FOTO ZDE: https://clovekavira.cz/…3cc  anebo https://clovekavira.cz/…3fa

a zde  https://clovekavira.cz/…3cc

 

Bohu díky.

Panně Marii díky.

Andělům strážným díky.

Svatým Cyrilu a Metoději díky.

Sv. Gorazdu, Klimentu, Naumovi, Angelárovi a Sávovi díky.

A všem dobrodincům Pán Bůh zaplať.

Všechny vaše prosby neseme v srdci na Velehrad.

Pán Bůh zaplať i všem organizátorům, pomocníkům ve všech oborech a průvodcům.


Pátek 25.8.

Z Milonic nás vyšlo 71, po cestě se přidal pětičlenný proud z Brankovic, 22 levohradeckých nás čekalo v Koryčanech, s 39 znojemskými jsme se pak setkali na Klimentku. Tito poslední šli směr Buchlovice, my ostatní do Boršic, kde jsme se spojili s 25 poutníky z Ratíškovic, Ostrovačic a Olomouce a okolí.

Putovalo nás tedy 162. Pán Bůh zaplať za přivítání v Koryčanech, za oběd pod Klimentkem a za ubytování a pohoštění v Boršicích.

Čtvrtek 24.8.

 Velkomeziříčský proud vyšel ze Křtin v počtu 24, ve věku 10 až 80 let, a všichni se na Bukovském kopci otočili a zhora dívali na mariánskou svatyni a obdivovali dílo Božích rukou - krajinu Moravského krasu - a dílo lidských rukou - Santiniho Perlu Moravy, na které se kromě geniálního architekta, od jehož smrti letos uplyne 300 let, podílela velikánská řada místních známých i neznámých lidí. Vítochovských jde z Ruprechtova 39, po desáté hodině se tyto dva proudy spojily v Račicích. Znojermských z Blučiny, kde se vždy mohou vykoupat v plaveckém bazénu, putuje 42. Na 15. etapu pěší poutě z Levého Hradce, vyšlo z Nesovic 21 poutníků. Dopoledne za velmi velikého horka hladilo svýma nohama rodnou zem celkem  126 poutniků, i když se někteří kousek svezli. Pout' však v žádném případě není závod, kde se přesně odpočítává každé kolo a všude jsou kontrolní stanoviště.  Pouť není ani vycházka typu: Kam mě nohy donesou, to by bylo prostě a jednoduše pouhé toulání. Každý z nás  je poutníkem  K VĚČNOSTI,  a nechceme to měnit ani za postoj tuláka a a jsme rádi, že to nemusíme měnit za úděl uprchlíka, který chudák neví, kde skončí. Odpoledne vyšlo 22 poutníků ratíškovickcých a ostrovačických ve věku 8 - 62 let z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích, a protože do Milonic přišli mezitím další 4 poutníci, je nás už 152. Bohu díky.

Farníci i farář z Milonic a okolí s kolegou z Brankovic a jeho farníky nám ve všem vyšli vstřích, díky jim jsem mohl pokračovat v této kronice poutníka a psát velice spokojen jak s kuchyní tak s koupelnou. Pán Bůh zaplať jim a všem letošním dobrodincům ( i těm z 22 uplynulých ročníků).   Vzpomínáme v modlitbách i jinak.

Středa 23.8.

 Velkomeziříčský proud vychází z Tišnova v počtu 27, vítochovských z Boskovic jde  46, znojermských z Miroslavi 36. Na 14. etapu pěší poutě z Levého Hradce, kde se začalo 18. února, vyšlo z Křenovic 17 poutníků. Celkem se tedy 136 poutniků modlí nohama, jak řekl mladým papež Benedikt XVI. 

Počasí bylo dost příjemné i když opět  velmi teplé. Ve Křtinách jsme spali v ambitech, místní dům klidného stáří nám umožnil osprchování, fara i farníci nám ve všem vyšli vstříc. Pěkné bylo, že zrovna když jsme přicházeli, se rozezněla zvonohra.

Úterý 22.8.

 PÚS  hlásí: z O. Bitýšky vyšlo 26 poutníků (od 13  do 80 let), z Olešnice 48, z Lomnice 6, ze Znojma 40, z Brna levohradeckých poutníků 16, celkem 136 poutníků se modlí nohama při vyrovnané teplotě - pod kůží i nad kůží je to kolem 36 ° C.

Pondělí 21.8.2023

Po modlitbě v kostele a povzbuzení pana starosty vyšlo za zvuku všech tří zvonů z kostela sv. Václava směr Velehrad 33 poutníků, poutnic, pouťat a pouťátek (jako včera). Po cestě jsme byli u každé kaple a kostela pohoštěni. Za velkého vedra jsme došli k Panně Marii do Netína, kde byla v 15:15 (tradičně) mše sv. na úmysly všech poutníků, prosebných a děkovných, které si mohli sami v duchu přidávat. Po zastavení u sv. Zdislavy v Lavičkách a bohatém pohoštění jsme došli (někteří na základě rozhodnutí rady mladších) dojeli do Velkého Meziříčí, kde jsme díky místním ODVÁŽNÝM POUTNICÍM  a výborným kuchařkám povečeřeli a díky ochotě otce Jiřího přespali.

PÚS (což není Pondělí, úterý, středa ale Poutní úřad statistický) hlásí:

 Z N. Veselí 33 (ve věkovém rozmezí jako včera), z Vítochova 49 (od 5 do 78 let),  z Nedvědice 43, z Vranova nad Dyjí 32, celkem 157 poutníků.

Neděle 20.8.2023

Díky dárcům z Moravce, obětavosti sirákovských mistrů a souhlasu Lesů ČR byl na moravské straně hranic mezi Sirákovem a Újezdem postaven kříž. V neděli před 16. hodinou jsme se začali scházet a díky děvčatům ze Sirákova ochutnávali něco sladkého a díky tamějším mužům dodržovali pitný režim.

Dárce kříže nejprve zahrál na trubku Čechy krásné, Čechy mé a Moravo, Moravo, Moravěnko milá... Po pěkném úvodu p. Míry Vlčka, který vysvětlil význam křížů v krajině, jej požehnal  žďárský děkan o. Marek Husák a já jsem pak od kříže požehnal celé naší vlasti (na kříži je totiž nápis PANE, ŽEHNEJ NAŠÍ VLASTI  tedy Čechám i Moravě (i s částí Slezska, která tvoří asi 11 % plochy celého Slezska),

Pak nížkovský farář o. Zdeněk Sedlák, od jehož farnosti vycházíme, nám dal požehnání na cestu. 

Bylo rozdáno 77 památek na tento den žehnání a ještě se asi na 10 lidí nedostalo.  

Se zpívaným Anděle Boží...  jsme vyšli pěšky do Újezda v počtu asi 40. Po cestě jsme pod vedením p. Karla Štikara a Ladislava Sáblíka zpívali Bože, cos ráčil, modlili se růženec a já jsem upozorňoval, co je kde vidět a jaké pověsti se v tomto kraji vyprávějí. Nejstarší poutník Ladislav byl 76 letý, nejmladší poutníček 4 měsíční Davídek se vezl v kočárku, kousek šli nebo se vezli nebo nesli tříletá Kamilka a Vojtíšek, cupkaly i 4 letá Bětuška, 5 letá Terezka, statečně šlapali  6 letý Mirek a Anežka  a 9 letá Katka.

Po litaniích v újezdské kapli a občerstvení od místních farníků 33 poutníků vyšlo do Nového Veselí, kde byla dnešní etapa pouti (ve významu kam) zakončena u kapličky patronů proti moru, zasvěcené sv. Rochu (16. srpna), sv. Rozálii a sv. Šebestiánu. Dnes zde byla právě pouť (ale ve významu kde - kolem 16/8 právě zde). Výklad o kapli a o zkušenostech modliteb v ní nám podala její dlouholetá a věrná strážkyně a opatrovnice, veliká pomocnice poutníků, paní Marie Musilová.

Brzy na to dorazil ještě poutník Dalibor, který vyšel pěšky od sv. Jakuba v Jihlavě už v  ráno  podle starého pravidla OMNIA MEA MECUM PORTO - všechny své věci nosím stále při sobě. To je pravé pokání - které podle církevních otců tvoří půst, modlitba a putování - proto mu cesta trvala tak dlouho. My si však dovolíme využít doprovodného vozidla pro větší zavazadla i pro unavené poutníky. Dalibor ho však (zatím) nikdy nevyužil.

BOHU DÍKY. ANDĚLŮM STRÁŽNÝM DÍKY.

Milí poutníci, poutnice, pouťata i pouťátka, byli jste dobří.

 

Nápis na památce upravený ve tvaru kříže na žlutém pozadí

    Památka

  na žehnání

 kříže

 20.8.

 2023

na hranicích katastrů Sirákova a Rudolce, farností bohdalovské

a novoveselské s farností nížkovskou, diecézí Hradec Kr. a Brno,

ČECH  A

MORAVY

k 10. výročí

 zasazení

cyrilometoděj-

    ské lípy,

 při začátku

XXIII. pouti

  na Velehrad

     (175 km)

   PANE,

ŽEHNEJ NAŠÍ  

     VLASTI

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2024: Když prochladnu, nejlépe mě zahřeje

grog. (3)

 

svařené víno. (4)

 

lok slivovice. (6)

 

horká polévka. (3)

 

chvilku běhat. (1)

 

zalézt do peřin. (1)

 

dát nohy do vřelé vody. (1)

 

sprcha. (2)

 

celkem hlasovalo 21 lidí

předchozí ankety

Dnes je 22. února 2024

svátek má Petr

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)