33. z Levého Hradce a 14. z mnoha míst Moravy (i Čech a Slezska) - Pozvánka

15.02.2014 - pěší pouť na Velehrad

 

Cyrilometodějská pouť 2014

XXXIII. ročník

už začala. Na Levém Hradci  nás bylo 105, k Panně Marii Sněžné připutovalo 78 poutníků, mnozí v jasně světlomodrých čepičkách s logem pouti. Ty byly požehnány po mši svaté u sv. Klimenta.

 

Levý Hradec - Tábor/Klokoty - Pelhřimov - Jihlava -Netín - Velké Meziříčí - Tišnov - Křtiny  - Velehrad

anebo: Nový Jičín - Svatý Hostýn - Štípa - Velehrad

 

Pozvánka na etapovou pěší pouť

po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli

křesťanskou víru a na poděkování za dar víry

Pořádá Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu

a společenství cyrilometodějských poutníků

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec - Velehrad 2014

je ve svém závěru v srpnu spojená s Poutí na Velehrad (XIV. ročník),

kterou pořádá Matice velehradská a řada moravských farností.

Všechny proudy směřují na Velehrad.

 

Aktuální informace najdete na Internetu: www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz.

 

Itinerář a rozpis jednotlivých etap

CMP se chodí vždy ve třetím víkendu měsíce

 

I. etapa sobota 15. 2.

Tradiční zahájení mší svatou v 9,30 hod v kostele sv. Klimenta - UBI CHRISTIANITAS INCEPTA EST. Celebruje otec Regalát Beneš, OFM - vicepostulátor beatifikačního procesu 14 pražských mučedníků-františkánů, jejichž liturgická památka se právě tento den slaví

Trasa: Levý Hradec  - Praha Dejvice - Jungmanovo náměstí - kostel Panny Marie Sněžné (zde v kapli sv. Michala u jejich hrobu uctění památky těchto mučedníků) Pokračování dále přes Podskalí do Bráníka     20 km

Doprava na Levý Hradec vlakem z Masarykova nádraží v 8.40 hod (na zastávku Roztoky-Žalov) - 8.59 hod (a pak pěšky do kopce). Nebo autobusem č. 340 z Dejvické (u kulaťáku v ul. Jugoslávských partyzánů) v 8.20 hod - Levý Hradec 8.40 hod. Nebo autobus č. 350 8.47 - 9.07 (ale jen na zast. Roztoky, rozcestí Žalov a pak pěšky).

Nocleh pro přespolní možný u spolupoutníků z Prahy.

II. etapa neděle 16.2.

Zahájení mší svatou v 8.00 hodin v kostele Panny Marie Sněžné v kapli sv. Michala. Přejezd tramvají č. 3 (z Vodičkovy nebo Lazarské) nebo č. 17 (od Národního divadla u Žofína) do Bráníka.

Odchod ze stanice tramvaje Pobřežní cesta v 10.00 hod.

Trasa:   Praha - Modřany  - Zbraslav - Vrané nad Vltavou - Zvole - Jílové  u Prahy    23 km

III. etapa sobota 15.3. Jílové u Prahy - Kamenný Přívoz - Neveklov   18 km

Doprava do Jílového autobusem č. 332 ze stanice metra C Budějovická v 8.00 hod. Odchod od kostela sv. Vojtěcha v Jílovém v 9.00 hod. Nocleh domluven v tur. ubytovně v Neveklově (se spacáky sleva!).

IV. etapa neděle 16.3.  Neveklov - Vojkov - Heřmaničky    21 km

Podrobnosti o této i následujících etapách sdělíme 2 -3 týdny předem.

V. etapa  sobota   26.4.  Heřmaničky - Střezimiř - Borotín - Klokoty 26 km

VI. etapa  neděle  27.4. Klokoty  - Tábor - Černovice      25km

VII.  etapa  sobota 17.5.  Černovice  -  Pelhřimov      23 km

VIII. etapa  neděle 18.5. Pelhřimov  - Křemešník - Dolní Cerekev  23km

IX. etapa  sobota 14.6.  Dolní Cerekev - Jihlava - Luka nad Jihlavou  22 km

X. etapa  neděle  15.6. Luka nad Jihlavou - Netín   21 km

 

Následující etapy se jdou společně s XIV. ročníkem moravské poutě na Velehrad:

XI. etapa pondělí 18. 8. Netín - Lavičky - Velké Meziříčí     8 km

Vychází se také:

v neděli 17.8. 2014 z Rad. Svratky a z Bohuslavic u Hlučína a v pondělí 18. 8. také z Vranova nad Dyjí, Vítochova u Bystřice nad Pernšt., Sebranic u Litomyšle a z Bílovce u Ostravy.

XII. etapa úterý 19. 8. Velké Meziříčí  - Osová Bitýška - Tišnov   33 km  

XIII. etapa středa 20.8. Tišnov - Vranov u Brna - Adamov - Křtiny 35 km

XIV. etapa  čtvrtek 21.8.  Křtiny - Kozlany - Milonice  35 km  

XV. etapa  pátek 22. 8. Milonice - Sv. Klimentek - Boršice   35 km               

XVI. etapa sobota 23. 8. Boršice -  Velehrad  8 km (Uherský Brod - Velehrad 27 km)

Vrchol pouti:

10.30 na nádvoří před bazilikou: obnova zasvěcení národa Bohu rukama Panny Marie a přijetí do Společenství čistých srdcí

11.30 mše sv. v bazilice - slouží o. Pavel Pacner, probošt mikulovský

 

Předpokládáme, že ve všech etapách bude doprovodné vozidlo zajišťovat přepravu zavazadel.

 

Naše sesterská - moravská větev XXXIII. ročníku Cyrilometodějské pouti začíná v Novém Jičíně ve Španělské kapli  23. února ve 13.00 (tj. v následující neděli po společném zahájení na Levém Hradci).

 

DUCHOVNÍ TÉMA XXXIII. ročníku:  Naše matka církev

 

Vážení přátelé cyrilometodějské pouti!

Máme radost, že s námi letos opět chcete putovat z Levého Hradce až na Velehrad. A také ty z vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit pěšky, ale chcete se s námi podílet na modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence.

Modlíme se je na tyto úmysly:

Dopoledne

Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání

Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

V poledne se modlíme Anděl Páně se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky (a pod.)

Odpoledne

Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly

Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka.

V neděli slavíme mši svatou obvykle v místě, odkud vycházíme. A tam, kde jsme ubytováni, se modlíme večerní a ranní chvály.

 

Význam cyrilometodějské myšlenky dnes v „plnosti času" 21. století

 Na začátku těchto poutí (v roce 1982) předložila skupina pražských sekulárních františkánů otci kardinálovi Františku Tomáškovi spolu návrhem etapového putování i jeho následující zdůvodnění, které je aktuální i dnes v 21. století:

1/ aby v naší zemi - v této době byla rodným jazykem vzdávána čest Bohu a přinášena mu oběť

2/ aby bylo vnášeno světlo víry do našich rodin, škol i pracovišť

3/ abychom žili slova evangelia v každodenním životě

4/ abychom si v našem národě vyprošovali kněžská a misijní povolání

5/ abychom si uvědomovali, že problémy evropských národů jsou i v současné době obdobné a že je třeba řešit v jednotě mezi sebou a v jednotě s Kristem

6/ aby v duchu cyrilometodějské myšlenky tato společnost byla naplněna touhou po míru a po spolupráci.

 A proto za rozšíření této cyrilometodějské myšlenky tak jako v uplynulých 32 ročnících chceme  i letošním  roce přinést oběť námahy (tj. vzdát se lenosti), času (obětovat 14 dní na tento úmysl) i finanční (náklady spojené s cestováním). A pod ochranou sv. Cyrila a Metoděje  se chceme vydat na pouť z Levého Hradce na Velehrad. A nabízíme i vám: Pojďte s námi na Velehrad!

Třeba jen jeden kilometr. A pokud se chcete zúčastnit duchovně - v modlitbách, napište nám; budeme se modlit i my za vás a rádi vás budeme informovat o průběhu pouti.

Kontakty na organizátory

"pražské" větve pouti:

Libor Gottfried:     739 389 158 e-mail: L.Gottfried@seznam.cz

František Reichel: 725 939 385   e-mail: f.reichel@volny.cz

a letáčky bude pro Vás rozesílat:

Uršula Janků:   731 604 392 e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz

nebo pevná linka:  286 891 447                  

 „novojičínské" větve pouti:

Zdenka Urbanová 723 939 995 e-mail: zdenka.urbanova@atlas.cz

Celkové i aktuální informace  jsou též na webových stránkách:

www.poutnik-jan.cz  a www.sfr.cz

 

Závěrečná modlitba:

 

"Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 9. července 2020

svátek má Drahoslava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU