Slovenský oltář + 18 poděkování u hrobu sv. Cyrila v Římě v bazilice sv. Klimenta - Stav v roce milosrdenství 2016

12.03.2023 - pěší pouť na Velehrad

Doplněno přesně podle současného stavu

U hrobu sv. Cyrila v Římě

-  čtrnáct památek

 

Díky Bohu jsem se mohl v závěru roku milosrdenství dostat do Říma. V den našeho státního svátku 17. listopadu jsme ráno měli mši svatou za náš národ a církev a vlast v bazilice sv. Petra – výjimečně u českého oltáře s obrazem sv. Václava a mozaikami sv. Cyrila a Metoděje. Odpoledne jsem putoval ke hrobu sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta. Je v blízkosti lateránské baziliky, kde jsme měli den předtím mši svatou za farníky, protože poutník stále myslí na své doma.

Vzpomínal jsem na naši pouť na Velké jubileum 2000 a s radostí jsem tam viděl dost nových věcí. Podělím se i s vámi.

V horní části svatoklimentské baziliky v boční kapli obou bratří jsou ostatky sv. Cyrila, které přežily francouzské revoluční běsnění a byly tam vloženy blahoslaveným papežem Pavlem VI. v šedesátých letech 20. století.

Svatý Cyril byl však pochován ještě ve staré bazilice, dnes je to v podzemí, kam se musí platit vstupné, a nepomůže odvolávat se na to, že jsme Slované nebo kněží. Z jeho hrobu zbyla jen část postranních stěn a nad nimi se klene oltářní deska, kterou darovali v roce 1952 Slováci, jak dosvědčuje latinské věnování.

Je to už třetí památka na tom místě: Bulhaři dali jako první přímo nad místo hrobu v roce 1929 mozaikový obraz svatého Cyrila s nápisem bulharským a latinským (1). Vpravo nahoře je deska k výročí smrti svatého Metoděje jménem všech katolických Slovanů v roce 1935 s latinským nápisem (2).

V roce 1 100. výročí blažené smrti sv. Cyrila se objevila další památka, ale venku na nádvoří před bazilikou. Slováci tam zbudovali symbolický kamenný hrob. Je to metr široký a přes metr vysoký oblý pomník s nápisem: Bazilika sv. Klimenta miesto posledného odpočinku sv. Konštantýna Cyrila tvorcu staroslovanského písma a písomnictva. Vďačný slovenský národ 827–869. Ve třech jazycích (slovensky, italsky a hlaholsky) jsou tam úryvky ze 7. kapitoly Života sv. Metoděje a Proglasu.

 symbol.hrob-sv.-cyrila-pred-bazilikou.jpg

Symbolický hrob sv. Cyrila zbudovaný před bazilikou sv. Klimenta Slováky (foto Jan Klíma)

 

Na stěny v podzemí baziliky postupně přibylo dalších jedenáct deset desek, takže vpředu jich je celkem třináct.

V roce 1985 dali na pravou stranu další mramorovou desku Chorvati s nápisem ve své mateřštině, s latinským překladem a několika hlaholskými slovy (3). K tisícímu výročí pokřtění Rusi v roce 1988 tam dali mramorové desky Řekové (4) a Ukrajinci (5) s nápisy ve své mateřštině a v latině. Bez data jsou děkovné desky Srbů (6) a Černohorců (7), ale každá opět s nápisem v jazyce rodném (všiml jsem si nepatrných rozdílů) a v latině. Ve středu je tedy oltář s bulharskou mozaikou a napravo šest desek vždycky dvojjazyčných.

Pod oltářní menzou je deska s nápisem pouze v ruštině (8) avšak velice zajímavým: Svjatym ravnoapostolnym Kirillu i Mefodiju ot blagodarnoj maladěži Rassiji (pro ty mladší: Svatým apoštolům rovným Cyrilu i Metoději od vděčné mládeže Ruska).

Pět desek je vlevo, pouze dvě jsou datovány a pouze jiné dvě mají kromě rodného jazyka dárců i latinský překlad. Nahoře je kamenná deska od Slovinců (9) z roku 1988 a kovová od Makedonců (10), obě s pěkným věnováním jménem celého národa – v rodné řeči a latinsky.  Pak je tam velká bronzová deska od Rusů (11) s reliéfem a nápisem v jejich mateřštině.  A vedle jako opravdová popelka se po pravici prvního obrazu krčí neodborně uchycená dřevěná destička s reliéfem obou bratří. Pod ní je na malém kameni nápis: Svatému Cyrilovi vděční Moravané, Kostelec u Kyjova (12). Ještě, že to tam není přeloženo, aby naše ubohost nebyla mezinárodní, napsal jsem si L. P. 2000 do poutního deníku.

Nejmladší deska  (13) má letopočet 2011, i když byla odhalena o něco později. Je z bílého mramoru a má nápis pouze v jedné řeči, a to naší: Svatý Cyril umíraje učedníky žehnal: Tys mi je dal, Tobě, Bože, je vracím, svou mocnou pravicí je veď a pokrovem svých křídel je přikryj. Věnuje vděčný český národ(14) L. P. 2011. Mám chuť napsat si do svého letošního deníku: „Jak pěkně dořešeno! A navíc vypadáme opravdu světově. Češtinu, podobně jako další světové jazyky, zřejmě není potřeba překládat. A Moravané vytrvali přese všechno.“

Na zadní stěnu prostoru pak v roce 1975 umístili Bulhaři velkou mozaiku obou bratří s bulharským a italským poděkováním (14). Vedle ní je dodnes zavěšen kovový věneček (14a)od Todora Živkova, tehdejšího nejvyššího představitele státu. Kousek dále na boční stěně uvidíme malou desku na památku dominikánského převora O´Connella, který zahájil vykopávky, a na zemi spatříme velkou dlaždici se jménem kardinála Canali, který byl velkým dobrodincem baziliky i dominikánů, dnes bychom řekli jejich sponzorem.

Svou návštěvu místa spojeného se dvěma patrony Evropy jsem ukončil v duchu hesla třetího patrona sv. Benedikta. Za naši vlast a církev a naši Evropu jsem se pomodlil, zatímco mi za zády turisté procházeli do dalšího podzemí, které pamatuje ještě časy pohanského Říma. Ora et labora, proto jsem nakonec setřel prach, který napadal na oltářní desku zřejmě od posledního 14. února. V tento den výročí blažené smrti mladšího z obou našich otců je v celocírkevním kalendáři památka slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje. Přes velkou konkurenci mučedníka sv. Valentina se slaví po celém neslovanském světě. V Římě se právě v tento den a na tomto místě sejdou všichni Slávové k slavné mši svaté. Mezi dvěma mozaikami a před 14 zastaveními vděčnosti vyryté do desek.

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)