Žehnání zvonu, znaku a praporu, řeč zvonů - 2 nové zvony v Novém Veselí L.P. 2020

31.10.2020 - lidová zbožnost

SLOVO BOŽÍ:

 

Žalm 150

Chvalte Hospodina v jeho svatyni,
chvalte ho na jeho vznešené obloze!
Chvalte ho pro jeho mocná díla,
chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost.

Chvalte ho zvučnými cimbály,
chvalte ho cimbály hlučnými.
Všechno, co dýchá,
ať chválí Hospodina.


SLOVO BÁSNÍKA:

 

Srdce zvonů

Zakaž očím vidět a nebude krásy.

Zakaž srdcím bít a nebude lásky.

Zakaž zvonům vyzvánět a nebude domova.

Až se v hluboké noci začnou pod víčka vkrádat sny,

přilož dlaň na ozvučnou desku svého srdce.

Ptáš se proč ! 

Zvon činí nepostradatelným právě jeho srdce.

A cožpak nejsme i my stvořeni ze žhavé hmoty, zvonoviny lásky vylité do vesmíru?

Na duté konstrukci stranou dílny visí jeden z nedávno odlitých zvonů, čeká na chvíli, až si ho lidé odvezou do svého domova.

Stojí na něm:  Zvoním všem pro krásu světa.

Není to vlastně výzva pro nás všechny, neměli bychom se méně zabývat malichernostmi

a více myslet na ty, kteří tu budou žít v dobách, kdy my už tu dávno nebudeme.

Srdce zvonu se tiše houpá, jako by sbíralo sílu úderu.

V tempu pak rozezní tu nejkrásnější píseň světa, píseň radostnou, ale i bolestnou.

Píseň, která přetváří lidská srdce.

Píseň, která bude znít staletími.

Dovol očím vidět a přibude krásy.

Dovol srdcím bít a přibude lásky.

Dovol zvonům vyzvánět a zůstane domov.

 

přednesla Vlasta Křivánková

 

SLOVO FARNÍKŮ:

 

Přímluvy při žehnání zvonů v N. Veselí

čtou zástupci každé obce v naší farnosti vybraní ze všech věkových skupin: 3 z NV a 5 z obcí

 

1.) chlapec z Březí

za všechny chlapce z celé farnosti

Hlas zvonů nás bude volat k bohoslužbám

* 3 poklepnutí na zvon odspodu nahoru*

- aby z naší farnosti vyšli noví kněží a řeholní sestry, Pána prosme:

Kůr a pak lid: Kyrie, Kyrie, eleison ...

 

2.) děvče z Budče

za všechna děvčata z celé farnosti  atd.

Hlas zvonů nás bude stále vyzývat k chvále Boží   *  *  *  

- aby naše myšlenky, slova i skutky byly k větší slávě Boží a bližním ku pomoci, Pána prosme:

3.) mladík z Nového VeselV

Hlas zvonů nám bude třikrát denně připomínat vtělení Tvého Syna skrze Pannu Marii    *  *  *  

- abychom na její přímluvu skutečně spásy dosáhli, Pána prosme:

4.) dívka z Nového Veselí

Hlas zvonů bude každoročně ohlašovat vzkříšení    *  *  *   - abychom z této naděje stále žili a jednou došli k svému věčnému cíli, Pána prosme:

5.) tatínek z z Újezda

Hlas zvonů nás bude volat k modlitbě    *  *  *   - ať se i doma a při cestách modlíme rádi, vytrvale a s důvěrou, Pána prosme:

6.) maminka z Nového Veselí

Hlas zvonů zní vždy radostně a pokojně    *  *  *   - aby tento zvon nikdy nemusel oznamovat neštěstí a pohromy, ale stále nás ujišťoval o Boží ochraně, Pána prosme:

7.) dědeček z Matějova

Hlas zvonů bude provázet naše zemřelé na jejich poslední pozemské cestě

    *  *  *   - abychom se všichni shledali v nebeském království, Pána prosme:

 

8.) babička z Kotlas

Hlas zvonů bude znít díky všem dobrodincům    *  *  *    ať jim Bůh odplatí jejich štědrost a všechny starosti.

 

SLOVO CÍRKVE:

 

Žehnací modlitba:

Bože, Tvůj hlas se už od počátku ozýval nitru člověka a zval ho k životu ve společenství s tebou, sděloval mu věci nevyslovitelné a povzbuzoval ho k úsilí o vlastní spásu.

Sešli na nás všechny své požehnání a dej, ať se hlas tohoto zvonu dotkne lidských srdcí a rozezní je, ať mají účast na radostech i žalostech svých bratří a sester a spěchají do chrámu, aby se tam setkali s tebou, naslouchali tvému slovu a předkládali ti své prosby.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.11.2021: Předpovědím počasí (denním i dlouhodobým) věřím na

75 % (21)

 

50 % (14)

 

25 % (5)

 

Těžko říci. (8)

 

Nesleduji to tolik. (11)

 

celkem hlasovalo 59 lidí

předchozí ankety

Dnes je 20. ledna 2022

svátek má Ilona

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)