Úmysly apoštolátu modlitby a modliteb za nejmenší na rok 2024

01.06.2024 - naše farnosti

Červen 2024:

 Naléhavý úmysl papeže:

Prosíme za moudrost vládců, aby zastavili válečnou eskalaci a vynaložili veškeré úsilí na dialog a vyjednávání pro sužované země, zejména Súdán, Ukrajinu, Palestinu, Izrael a Myanmar.

Mimo záři reflektorů, pozornosti a diplomatického úsilí si válka, která od 15. dubna 2023 znovu krvavě sužuje Súdán, vyžádala již 15 000 mrtvých a miliony vysídlených. Brutální občanská válka začala poté, co dva hlavní vojenští vůdci země v roce 2021 společně zorganizovali státní převrat, jenž ukončil hrůzné období vlády Umara al-Bašíra. Ten vyhlásil v celé zemi kromě jihu právo šaría. Současné násilí pramení z dlouhodobého napětí mezi zemědělskými komunitami, tvořenými různými etnickými skupinami Afričanů, včetně Massalitů, a arabskými pasteveckými komunitami. Tohoto napětí využila al-Bašírova diktatura, která za účelem potlačení masalitského povstání v roce 2000 vytvořila arabské milice Džandžavíd, z nichž později vznikly polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF).

Opuštěná úroda, nepravidelné srážky a prudce rostoucí náklady mezitím přispěly k 80procentnímu poklesu sklizně v regionech Velký Kordofán a Velký Dárfúr a k celkovému poklesu produkce obilovin o 46%. To má dále dopad na uprchlické tábory, kde je situace katastrofální. Podle organizace Lékaři bez hranic umírá v táboře Zamzam v Dárfúru každé dvě hodiny jedno dítě.

Ze 48 milionů Súdánců jich 18 milionů trpí vážným nedostatkem potravin. Podle odhadů UNICEF je postiženo 3,66 milionu dětí mladších pěti let a 1,2 milionu těhotných nebo kojících žen. Podle výkonného ředitele Světového potravinového programu by situace, která se stále zhoršuje, mohla vést k „největší celosvětové potravinové krizi“.

Oči nás Evropanů se obrací v této chvíli do Bürgenstocku, malého lázeňského městečka v centrálním Švýcarsku. Zde proběhne ve dnech 15. a 16. června 2024 mírová konference na nejvyšší úrovni o Ukrajině. Zastoupeny budou hlavy států nebo ministerští předsedové vlád. Budou usilovat o nalezení společné vize míru, který by byl spravedlivý a trvalý. Ukrajina o takovouto podobu míru dlouhodobě usiluje. Konference bude vycházet z diskuzí, které proběhly v posledních měsících, zejména o ukrajinské mírové formuli a dalších mírových návrzích založených na Chartě OSN a základních zásadách mezinárodního práva. Hlavním cílem konference je inspirovat budoucí mírový proces. Zvláštní vyslanec papeže Františka, kardinál Matteo Zuppi, v rozhovoru pro ruskou tiskovou agenturu Tass řekl: „Doufáme, že bude užitečné položit základy k přípravě půdy pro další kroky, zejména na humanitární úrovni.“ Co tím myslel? Nelze nevidět, o co se dnes jedná v informační válce, která se vede. Podle předsedy Italského biskupské konference bude setkání jisté „cvičení“, jak rozlišit faktickou ochotu k míru od předstírané. Ruská strana ji prokáže podle něj tím, že „umožní shledání nezletilých ukrajinských dětí zavlečených do Ruska s jejich rodinami stejně jako výměnu vězňů a výměnu informací, které mohou být pro rodiny užitečné“. Malý, ale důležitý krok, jejž bychom neměli přehlédnout. Nejde mluvit o míru, dokud nejsou splněny základní bezpodmínečné podmínky míru. Papež František ve svém úsilí sleduje vždy jasný cíl, aniž by popíral odpovědnost za válku. Ukrajina prokazuje odvahu nejen se statečně bránit, ale i odvahu vyjednávat a dosáhnout „řešení konfliktu na základě práva a s pomocí celého mezinárodního společenství.“ Je přece v ukrajinském zájmu, aby bylo řečeno: dost už bylo válečného utrpení! Ukrajina má však hlubokou zkušenost toho, že utrpení způsobené nesvobodou, ztrátou občanských a sociálních práv sice nelze snadno srovnávat s utrpením na frontě. Není však pošlapávání důstojnosti člověka totalitními systémy stejně zhoubné.

Úmysl papeže: 

Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl: 

Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

 

MODLITBY ZA NEJMENŠÍ 2024

Červen:

 Za „nadbytečné“ děti vzniklé na klinikách „asistované reprodukce“.

 

        Co je apoštolát modlitby?

Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.

Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení.

Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na hodnotě.

Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá.

V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání.

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů.

Denní modlitba apoštolátu modlitby

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

1. Úmysl papeže
2. Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!


Informační leták s úmysly apoštolátu na jednotlivá čtvrtletí je možno objednat na adrese: Centrum Aletti – Apoštolát modlitby, Pavel Ambros SJ, Křížkovského 2, 779 01 Olomouc 2, nebo na e-mailu anne.lexm(at)gmail.com.

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)