Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2023

01.09.2023 - lidová zbožnost

ZÁŘÍ 2023

Úmysl papeže na měsíc září je za ty, kdo žijí na okraji společnosti.

Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, 

V hospodářsky vyspělých zemích jsme spíše zvyklí na sociální programy a péči zajišťovanou státem a neziskovými organizacemi. Musíme tento systém sociálního státu, přes všechny možné oprávněné výtky, obdivovat. Ale u obrovského stolu lidstva jsou ještě miliardy lidí, kteří v pravém slova smyslu trpí podvýživou. To, co by se v evropských velkoměstech ušetřilo jediným dnem půstu, by činilo hezkou částku, za kterou by se dalo mnoho dobrého udělat. Na to sice nemáme sami vliv, ale můžeme to uskutečnit v malém měřítku, v kruhu vlastní rodiny. Například v jedné rodině mají pěkný zvyk, že každý něco málo ušetří, včetně dětí, a ušetřené peníze se dají na dobré účely. Dokonce i malé děti to dokážou konat s pochopením a umí si něco odepřít! Tento rozměr sociální citlivosti, společně v rodině prožívaný, přináší nečekané plody. Nezapomínejme ani na ty kapky v moři.

Národní úmysl: Za pracovníky ve školství

Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

Církevní školy jsou často diskriminovány. Politici na církevní školy ve svých dekretech a nařízeních rádi zapomínají. A přesto je o církevní školy velký zájem, často i ze strany nevěřících. Papež František vyzývá, aby se staly kvasem společnosti. „Výchova se dnes obrací ke generaci, která se mění, a každý vychovatel – a celá církev je matkou vychovatelkou – je povolán se měnit v tom smyslu, aby s mladými, které má před sebou, uměl komunikovat. Výchova je úkonem lásky, předáváním života. A tato láska je náročná. Mladí mají zapotřebí kvalitní výuku a zároveň hodnoty nejenom verbálně vyjádřené, ale také dosvědčované. Ve výchově je proto koherence nevyhnutelným faktorem. Nelze růst a nelze vychovávat bez koherence, svědectví. Proto potřebuje sám vychovatel neustálou formaci. Dovolím si v této souvislosti navrhnout také nezbytnost duchovní obnov a duchovních cvičení pro vychovatele. Je krásné pořádat vzdělávací kurzy toho či onoho, ale nezbytné jsou také kurzy duchovních cvičení a obnov za účelem modlitby. Koherence je sice námaha, ale především dar a milost, o niž máme prosit.“ (papež František)

MODLITBY ZA NEJMENŠÍ 2023

září 2023:  Aby řeč hierarchie a teologů byla „ano, ano – ne. ne“.

                              Co je apoštolát modlitby?

Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.

Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení.

Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na hodnotě.

Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá.

V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání.

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů.

Denní modlitba apoštolátu modlitby

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

1. Úmysl papeže
2. Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!


Informační leták s úmysly apoštolátu na jednotlivá čtvrtletí je možno objednat na adrese: Centrum Aletti – Apoštolát modlitby, Pavel Ambros SJ, Křížkovského 2, 779 01 Olomouc 2, nebo na e-mailu anne.lexm(at)gmail.com.

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.7.2023: Tělo Kristovo přijímám

do úst a vkleče. (32)

 

do úst a ve stoje. (82)

 

na ruku a vkleče. (5)

 

na ruku a ve stoje. (32)

 

Jak kdy. (13)

 

celkem hlasovalo 168 lidí

předchozí ankety

Dnes je 28. zaří 2023

svátek má Václav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)