První úplný přehled křtinské zvonohry

02.06.2014 - poutní místo Křtiny

stav ke konci roku 2012

 

JAK VZNIKLA ZVONOHRA

  S výrobou se začalo koncem 90. let minulého
století na popud pana děkana Tomáše Prnky ve zvonárně Petra Manouška v Praze - Zbraslavi. Jeho rod pochází z naší farnosti, jeho otec měl dílnu v České u Brna. Při povodni v roce 2002, kdy voda Vltavy dosahovala v jeho dílně výše přes 4 m, vzaly za své již připravené modely, na kterých se podílela maminka zvonaře akademická sochařka paní Květa Manoušková. Proto se odlívalo až v Astenu v Holandsku.

12. 7. 2004 bylo dovezeno 15 zvonů. Požehnal je apoštolský nuncius Mons. Diego Causero v sobotu 9. října 2004.

30. 11. 2006 bylo zavěšeno 12 dalších zvonů. Požehnal je brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle v neděli 15. 4. 2007.

Posledních 6 zvonů bylo ulito zase v Holandsku na jaře 2010 k 800. výročí zjevení Panny Marie. Požehnal je o. Tomáš Prnka v neděli 18. dubna 2010, kdy slavil diamantovou primici - 60 let kněžství. Zvonohra má tedy symbolických 33 zvonů. Je k ní  připojená klávesnice, na níž lze  naprogramovat až tisíc písní.

Posledních 6 zvonů stálo 300 tisíc korun, celkové náklady přesáhly 3 miliony korun. Hmotnost všech zvonů činí téměř dvě a půl tuny, přesně 2487,6 kg.
Na požádání je možno zvonohru pustit ručně i jindy (ptejte se na faře nebo v kostele) a vybrat si skupinu písní.

 

KDY HRAJE ZVONOHRA

Zatím pravidelně jen třikrát týdně: ve středu a v sobotu v 18:06 a v neděli ve 12:06 po Anděl Páně, které z věže vyzvání po dobu 5 minut sv. Antonín (1100 kg). Ještě před tím
věžní hodiny odbijí na malý cimbál (120 kg) čtyři čtvrtě a na velký cimbál (180 kg) počet skončených celých hodin.

Nejkrásnější je to v sobotu večer, kdy od 17:50 do 17:59 volají na nedělní mši svatou všechny 3 zvony: Panna Maria (1800  kg), sv. Antonín i sv. Terezie (umíráček, 300 kg). Pak sv. Antonín zvoní po dobu 5 minut klekání.

To se zvoní každý den ráno v 6 hodin ráno, v poledne a v 18 h. (za letního času v 19 a o prázdninách ve 20 hodin).

Třikrát denně se tím oznamuje, že uplynula šestá (dvanáctá atd.) hodina (1. až 31.)  dne (1. až 12.) měsíce 2012. roku od  Vtělení Páně (Ab Incarnatione Domini) - od něhož počítáme náš letopočet. Během zvonění si v modlitbě připomínáme, že

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii ......

a že Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi
námi
......

 

CO HRAJE ZVONOHRA

Na programu má zatím tyto skupiny písní nahrané pražským varhaníkem Radkem Rejškem:

0. Mariánská: Budiž vděčně velebena -- Chválu vzdejme - Lurdské Ave - Na stokrát buď pozdravena -- Růže krásná.

1. Budiž vděčně velebena -- Chválu vzdejme - Máti Páně - O, Maria, Boží Máti

2. Lurdské Ave -- Tisíckráte pozdravujeme tebe -- Zdrávas Maria, anděl Páně z nebe -- Nastokrát buď pozdravena.

3. Růže krásná -- K nebesům dnes zaleť písní -- Před věky zvolena (ze Žarošic) -- Horo krásná (ze Sv. Hostýna).

4. Zdrávas Maria, anděl Páně z nebe -- Ježíši, Králi nebe a země -- K nebesům se orla vzletem -- Sbohem, má radosti.

5. Pásmo 14 vánočních koled, celková délka 17 minut:

Chtíc, aby spal -- Narodil se Kristus Pán -- Nesem vám noviny -- Veselé vánoční hody -- Slyšte, slyšte, pastuškové -- Jak jsi krásné, neviňátko -- Tichá noc, přesvatá noc -- V půlnoční hodinu -- Dej Bůh štěstí -- Poslouchejte křesťané -- Já bych rád k Betlému -- Z nebe jsi přišel --Vítaný buď, Ježíšku -- Pásli ovce valaši.

6. Narodil se Kristus Pán -- Chtíc, aby spal -- Nesem vám noviny -- Veselé vánoční hody -- Vítaný buď Ježíšku.

7.
Tichá noc -- Slyšte, slyšte, pastuškové -- Jak jsi krásné, neviňátko -- Pásli ovce valaši -- Já bych rád k Betlému. 
 

SEZNAM ZVONŮ PODLE VELIKOSTI

se jménem svatého patrona, s důvody, proč byl vybrán, se jménem dárců a údaji o průměru, hmotnosti a tónu.

1-popis-zvonohry.jpg 

L. P. 2004

1.   

Sv. Anna, darovali poutníci  Sv. Anna je patronka vedlejší kaple, věnovali poutníci, průměr 845 mm, hmotnost 364 kg, tón A#

2.  

Sv. Klement Maria Hofbauer - Dar Jihomoravského kraje  Sv. Klement je rodák z Tasovic u Znojma, průměr 800 mm, hmotnost 304 kg, tón H1, - L. P. 2006 !

3.   

Sv. Josef, dar od farníků Ke cti sv. Josefa byla plánovaná kaple v druhých ambitech, věnovala farnost Křtiny, průměr 759  mm, hmotnost 260 kg, tón C2,

sv.josef.jpg

4.   

Sv. Apolena, na památku rodičů  Socha sv. Apoleny je na bočním oltáři, věnovala ctitelka Panny Marie, průměr 720 mm, hmotnost 222 kg, tón C#  - L. P. 2006 !

5.   

Sv. Barbora, jejíž obraz je na bočním oltáři, v románských zemích patronka hasičů, věnovali Kratochvílovi Brno, průměr 682  mm, hmotnost 192 kg, tón D2

6.   

Sv. Tomáš, dar od faráře  Věnoval P. Tomáš Prnka, průměr 640  mm, hmotnost 156 kg, tón D#

7.   

Sv. Václav, věnovalo občanské sdružení Vallis baptismi (Údolí křtu) založené na podporu poutního místa,  průměr 605 mm, hmotnost 134 kg, tón E2

8.   

Sv. Matouš, evangelista, věnovali Vlastimil a Eva  Měchurovi, průměr 575  mm, hmotnost 115 kg, tón F2

9.   

Sv. Marek, evangelista, věnovali Jaroslav a Jitka Bůškovi z Ústí n. Labem, průměr 543 mm, hmotnost 99 kg,
tón F#

10.  

Sv. Lukáš, evangelista, věnovalo sdružení brněnské
mládeže Elpis, jehož členové sem pravidelně putují pěšky, průměr 516  mm, hmotnost 85 kg, tón G2

11.             
Sv. Jan, evangelista, jehož socha je na oltáři Sv. kříže, věnovali Miloslav a Kateřina, Svatoslav, Jan a Marie Pokorných ze Křtin, průměr 491  mm, hmotnost 73 kg, tón G#

12.             
Svatí Cyril a Metoděj, kteří zde velmi pravděpodobně sami
křtili, s prosbou: "Dědictví otců zachovej nám, Pane!", věnovala katolická sportovní organizace Orel, průměr 462
mm, hmotnost 62 kg, tón A2

13.             
Sv. Anežka Přemyslovna, věnovali Stanislav a Jitka Navrkalovi z Blanska, průměr 444 mm, hmotnost 56 kg, tón A#

14.             
Sv. Augustin, tvůrce premonstrátské řehole, věnovali
Emil a Vanda Páskovi ze  Křtin, průměr 416  mm, hmotnost 47 kg, tón H2

15.             
Sv. Norbert, zakladatel premonstrátů, kteří zde půl
tisíciletí působili, věnovali farníci z Březiny, průměr 417
mm, hmotnost 46 kg, tón C3

16.             
Sv. Kryštof, patron řidičů, cestujících a hostinských,
na památku stavitele současného kostela opata Kryštofa Jiřího Matušky věnovali Zdeněk a Ilona Farlíkovi, Hostinec U Farlíků, Křtiny, průměr 385 mm, hmotnost 39 kg, tón C#

17.             

Sv. Markéta, věnovali Milan a Markéta Bezroukovi ze Křtin, průměr 366  mm, hmotnost 34 kg, tón D3

L. P. 2006

18.             
Sv. Libor, věnoval Libor Janečka, průměr 339  mm, hmotnost 26 kg, tón D#

19.             
Dar občanů ze Křtin, průměr 323  mm, hmotnost 23 kg, tón E3

20.             
Sv. Ludmila, věnovala rodina P. Tomáše Prnky, průměr 313
mm, hmotnost 22 kg, tón F3

21.             
Sv. Hubert - Dar ŠLP Mendlovy univerzity
Brno
Sv. Hubert je patron myslivců, průměr 295 mm, hmotnost 18 kg, tón F#

22.             
Dar Maltézského řádu, průměr 280  mm, hmotnost 16 kg, tón G3

23.             
Sv. Florián, v zaalpských zemích patron hasičů, věnovali
manželé Novákovi ze Skaštic, průměr 268 mm, hmotnost 14 kg, tón G#

24.             
Dar zastupitelstva Městyse Křtiny v letech 2002 - 2006, průměr 254  mm, hmotnost 12 kg, tón A3

25.             
Díky za uzdravení, věnovala Marie Kalivodová z Dětkovic,
průměr 242 mm, hmotnost 10 kg, tón A#

26.             
Sv. Cecilie, patronka chrámové hudby, věnovali manželé
Prchalovi z Kuřimi, průměr 231 mm, hmotnost 9 kg, tón H3

27.             
 Sv. Věra, věnoval Jiří Lupínek z Brna,  průměr 226 mm, hmotnost 9 kg, tón C4

L. P. 2010

28.             
Pater Tomáš, 60 let knězem. Bohu díky. Věnoval P. Tomáš Prnka, průměr 215 mm, hmotnost 7,6 kg,
tón Cis 4 

29.             
Panna Maria, věnovali manželé Řehulkovi z Ohrozimi, průměr 214 mm, hmotnost  7,4 kg, tón  D 4

30.             
Sv. Karel, věnovala  Markéta Bezrouková, průměr 206 mm,
hmotnost 7  kg, tón  Dis 4 

31.             
Sv. Alžběta, věnovala farnost Vnorovy, průměr 200 mm, hmotnost  6,6 kg, tón E 4 

32.             
Sv. Archanděl Michael, kníže vojska nebeského, ochránce proti zlobě a úkladům ďáblovým, věnovali Antonín a Jaroslava Oujezdští a Karel a Ljuba Petrželovi, průměr 195 mm, hmotnost 6,3 kg, tón F4

33.             
Sv. Alois, věnovala Markéta Bezrouková, průměr 187 mm,
hmotnost  5,7 kg, tón Fis 4

 

Zvoňte, zvony, na vzkříšení,

na křesťanstva obrození,

svolávejte důtklivě

k vroucí zbožné modlitbě.

 

Komentáře:

Velmi dekujeme | Lenka - 12.1.2017

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)