Proč malují ve Francii sv. Mikuláše se třemi dětmi v kádi

28.11.2023 - lidová zbožnost

Proč malují ve Francii sv. Mikuláše se třemi dětmi v kádi a jak se na to dívají dnes.

U nás je svatý Mikuláš většinou malován s třemi jablíčky. Říká se, že kvůli třem dívkám, které měly líčka krásná jako panenská jablíčka. Hrozilo jim nebezpečí na těle i duši, díky Mikulášově štědrosti toho byly uchráněny.

Někde je světec zobrazen, jak zachraňuje tři nevinně odsouzené před popravou.

Ve Francii je nejznámější obraz s třemi dětmi, které vylézají z kádě na maso.

Starobylá píseň k tomu vypráví o řezníkovi, který je vlákal do svého domu.

... A sotva vešly, děti vzal, / jak selata je podřezal /

a maso z nich hned nasolil / a do kádě je naložil.

Po sedmi letech u řezníka přespal svatý Mikuláš a požádal o večeři. Chtěl to solené maso z kádi. ...

A jak to řezník uslyšel, / ze dveří ven vyrazit chtěl.

Na to řekl svatý Mikuláš:

Řezníku, neprchej a stůj! / Kaj se a v Boha důvěřuj!"

Dětem pak Divotvůrce pokynul, a ty hned vstaly s pocitem, že se dobře vyspaly. Tím končí jeden ze středověkých Zpěvů sladké Francie.

Dostalo se mi do rukou nejnovější vydání této písně i s notami a ilustracemi pro děti. Vyšlo začátkem našeho 3. tisíciletí. Měl jsem dojem, že celá báseň je o něco kratší. A skutečně: Verše:

„Řezníku, neprchej a stůj! / Kaj se a v Boha důvěřuj!"jsou vynechány. Nevím, proč a kdo takto šetřil místem, ale v každém případě dětem dnes z tohoto příběhu zbude krvavý začátek na způsob nejhoršího akčního filmu a pak hned šťastné zakončení, prostě happy-end jak vyšitý. Jako by se pokání a důvěra v Boha už nehodily, jakoby náš život byl buď jen krvavě červený nebo naprosto růžový.

A skutečně většina programů nám ho tak dnes líčí.

Člověk však ví, že všude je chleba o dvou kůrkách, křesťan ví, že jsme nakloněni ke hříchu. Doufá však, že vždy je možnost k nápravě. Jen je potřeba víc dát na svatého Mikuláše i na jeho a našeho Mistra: Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). To je cesta k opravdovému happy-endu, jistá cesta ke šťastnému dosažení cíle, zde i v budoucnosti.

Zde je originál ze Zpěvů sladké Francie v mistrném překladu Hanuše Jelínka:

 

Rf: Tři drobné děti jedenkrát si vyšly klásků nasbírat.

Byl večer, chtělo se jim spát. „Řezníku, chceš nám nocleh dát?"

„Jen dál, dětičky, vejděte, zde jistě nocleh najdete." Rf:

A sotva vešly, děti vzal, jak selata je podřezal

a maso z nich hned nasolil a do kádě je naložil. Rf:

Let sedm přešlo. A v ten čas šel tudy svatý Mikuláš.

U řezníkových klepal vrat: „Řezníku, chceš mi nocleh dát?" Rf:

„Jen dál, jen dál! Jak vzácný host! Pro svatého mám místa dost!"

A sotva světec vešel dál, hned o večeři požádal. Rf:

„Mně soleného masa dáš, co sedm let už v kádi máš."

A jak to řezník uslyšel, ze dveří ven vyrazit chtěl. Rf:

„Řezníku, neprchej a stůj! Kaj se a v Boha důvěřuj!"

Pak svatý Mikuláš se zved a na okraj té kádě sed. Rf:

„Vy děti, které spíte tam, Mikuláš světec přišel k vám."

Tři prsty přitom světec zved a hoši vzbudili se hned. Rf:

Řek první:" „To jsem krásně spal!" „Já také," druhý povídal.

A třetí řekl, povzbuzen: „Mně zdálo se, že v ráji jsem."

Tři drobné děti jedenkrát si vyšly klásků nasbírat.

Přeložil Hanuš Jelínek, vydala Mladá fronta, Praha 1997

Nápěv písně, uspořádaný  po 6 verších: refrén a sloka.


st.nicolas.jpg

La Légende de saint Nicolas

 

Ils étaient trois petits enfants

Qui s'en allaient glaner aux champs.

Tant sont allés, tant sont venus

Que sur le soir se sont perdus.

Vinrent a passer chez le boucher:

« Boucher, voudrais-tu nous loger?

 

- Entrez, entrez petits enfants,

Y a de la place assurément! »

Ils n' étaient pas plus tôt entrés

Que le boucher les a tués.

Les a coupés en p'tits morceaux,

Mis au saloir comme pourceaux. 

 

Saint Nicolas, au bout d´sept ans

Vint à passer devant ce champ;

Alla frapper chez le boucher:

« Boucher, voudrais-tu me loger?

- Entrez, entrez saint Nicolas,

Pour de la place il n' en manque pas! »

 

Il n' était pas plus tôt entré

Qu' il a demandé à souper.

« Voulez-vous un morceau d´jambon?

- Je n'en veux pas, il n'est pas bon!

- Voulez-vous un morceau de veau?

- Je n'en veux pas, il n' est pas beau! »

 

« Du p'tit salé je veux avoir,

Qui a sept ans, qui est dans l'saloir!

»Quand le boucher entendit ça,

Hors de la porte il s'enfuya.

« Boucher, boucher, ne t´enfuis pas!

Repens-toi ! Dieu t´pardonnera. »

 

Saint Nicolas alla s'asseoir

Dessus le bord de ce saloir.

« Petits enfants qui dormez là,

Je suis le grand saint Nicolas! »

Et le grand saint leva trois doigts;

Les p'tits se levent tous les trois.

 

Le premier dit: «J´ai bien dormi. »

Le second dit: « Et rnoi aussi. »

Et le troisième répondit:

« Je croyais être au Paradis. »

Ils étaient trois petits enfants

Qui s'en allaient glaner aux champs.

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2024: Když prochladnu, nejlépe mě zahřeje

grog. (3)

 

svařené víno. (4)

 

lok slivovice. (6)

 

horká polévka. (3)

 

chvilku běhat. (1)

 

zalézt do peřin. (1)

 

dát nohy do vřelé vody. (1)

 

sprcha. (2)

 

celkem hlasovalo 21 lidí

předchozí ankety

Dnes je 22. února 2024

svátek má Petr

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)