Prázdný hrob

01.04.2019 - lidová zbožnost

Prázdný hrob je moderním prvkem lidové zbožnosti, pokud vím, poprvé jej zavedla katechetka Marie Crháková v 70. letech minulého století  na faře v Židlochovicích (v mládí učila katechismus v litoměřické diecézi za biskupa Trochty a pak se svou sestrou pomáhala p. děkanu Valouškovi).

Základem každé lidové zbožnosti je bible, i když někdy lidově ale vždy uctivě chápaná. Proto je to lidová zbožnost.

Po skončení obřadů Velkého pátku se otvírá tzv. Boží hrob většinou s barokní sochou mrtvého Krista Pána a vše se nádherně vyzdobí. Zde se lidé modlí do obřadů Velikonoční vigilie a květiny se většinou přenesou k oltáři.

Někdy se však odnese jen socha, výzdoba se ponechá a na místo sochy se dají dvě plátna, přesně podle toho, jak to zapsal sv. Jan v 20. kapitole svého evangelia. A lidé se mohou modlit a více rozjímat o základní pravdě naší víry: Ukřižovaný Ježíš třetího dne vstal zmrtvých podle Písma a proto po něm zůstal prázdný hrob. Na mnoha poutních místech je uctíván hrob apoštola či světce, pouze v hlavním poutním místě světa - v Jeruzalémě, je hlavním cílem chrám Božího hrobu, kde nikdo pohřben není a je tam právě jen prázdný hrob.

Citace v ekumenickém překladu:

  1  První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. 

2  Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“ 

3  Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. 

4  Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. 

5  Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. 

6  Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, 

7  ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. 

8  Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. 

9  Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. 

10  Oba učedníci se pak vrátili domů.

11  Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu 

 

12  a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. 

13  Otázali se Marie: „Proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ 

14  Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. 

15  Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“ 

16  Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená ‚Mistře‘. 

17  Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ 

18  Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Od 1.5.2020: Z volně žijících ptáků mi jako člověku nejbližší a téměř domácí připadá:

čáp (5)

 

holub (5)

 

hrdlička (2)

 

kominíček(rehek) (9)

 

kos (13)

 

skřivánek (4)

 

vlaštovička (25)

 

vrabčák (35)

 

celkem hlasovalo 98 lidí

předchozí ankety

Dnes je 28. května 2020

svátek má Vilém

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU