Požehnání Cesty života ke Stromu života - kříži na Vejdochu u Jam

20.09.2021 - lidová zbožnost

Slovo starosty, odkaz na fotografie a popis  všech 10 zastavení 

cesta-zivota-vejdoch.jpg

Vážení, vítáme vás v Obci Jámy, v jedné z nejstarších obcí  na Vysočině. Těší nás, že jste se rozhodli navštívit kopec Vejdoch (662 m n. m.)  a vyhlídku u Stromu života.

Právě stojíte na počátku Cesty života, která vede ke Stromu života.  Zastavení desatera vytvořil kovář Josef Tulis. Verše, které si můžete stáhnout z QR kódu jsou ovlivněné životními prožitky paní Rudolfy Vrbecké z Nového Města na Moravě. Napsala je ve svých 97 letech.

Každá životní cesta je provázena různými křižovatkami, problémy, nástrahami a pokušeními. 

Na deseti zastaveních - jednotlivých kamenech vás bude provázet pozitivní desatero životních zásad - přikázání, které by měl každý z nás na životní pouti dodržovat. Cílem je nevnucovat myšlenku, ale během klidné procházky  navodit zamyšlení nad sebou samým, možná se vrátit k samému zrození. 

Můžeme si  představit, že se nacházíme na prahu vlastního života a vycházíme nejistými kroky na svoji životní cestu.  S určitostí budeme potkávat právě těchto deset milníků našeho pozitivního desatera. Řešení životních situací a konečné rozhodnutí budou  jenom na nás. Naším přáním a trochu i  záměrem je navodit dobrý pocit nejen z krásných rozhledů  po Vysočině, ale také zamyšlení nejen nad slovy v básních. 

Budou rozhledy na konci cesty u Stromu života krásné a ničím nezakalené?  Nebo budou zamračené, bez možnosti něco krásného uvidět. Na konci cesty se už na prožitém životě nedá nic změnit. Přejeme vám nejen příjemný výstup, ale i zajímavé a nevšední výhledy po naší krásné Vysočině.

 V Jámách 19.09.2021

Jiří Šikl, starosta

 

FOTOGRAFIE JSOU ZDE:

https://www.zonerama.com/paveljuracek7/Album/7650591?fbclid=IwAR1HHYlEdZkUkbuXzQwSYNvOR9k4myE42TOcgXp4ZsBmk7OErcnfUD53ZVM

VIDEO je zde  

 CESTA ŽIVOTA - MŠE SVATÁ (Kamera: Stanislav Černý)

https://www.youtube.com/watch?v=F4Co5BLrkl0

ŽEHNÁNÍ CESTY ŽIVOTA (Kamera: Stanislav Černý)

https://www.youtube.com/watch?v=tYvGlPJiF4Y

DALŠÍ MOŽNOSTI https://www.obec-jamy.cz/o-obci/cesta-zivota/

 

 I. VÍRA

 V jednoho Boha věřiti budeš...

Otevřený oblouk symbolizuje dveře.

Otevřené dveře, cesta k jedinému Bohu. Zároveň začátek cesty desatera.

CESTA KE STROMU ŽIVOTA

Rudolfa Vrbecká

VÍRA

V nouzi víra na nás v dálce světlem kývá,

často mocnější než rozum bývá.

Víra povzbuzuje mnoho tváří,

pro každého jinou barvou září.

Bez víry lze žít jenom stěží,

proto nezraď toho, kdo tě stvořil.

 

 II. ÚCTA

 Nevezmeš jména...

Dvě desky stejné velikosti. Jedna vystupující do popředí v horní části přihnutá ke spodní desce vyjadřující úctu k tomu, co nás převyšuje.

 CESTA KE STROMU ŽIVOTA

Rudolfa Vrbecká

ÚCTA

Moudrý člověče odlož svoji pýchu

a přestaň páchat škody,

v pokoře a úctě uč se od přírody.

Příroda je živitelka naše, našich předků i budoucích dětí,

měj k ní úctu a přestaň
na ni kydat své spotřební smetí.

  

III. KLID

 Pomni, abys den...

Dvě desky prohnuté stejným směrem symbolizující plachty lodi, na které si můžeme odpočinout a vítr nás ponese. Nebo dvě „postavy" jdoucí vstříc ke dni odpočinku. 

CESTA KE STROMU ŽIVOTA

Rudolfa Vrbecká

KLID

Spravedlivý spánek po poctivé práci,

duši jemně hladí, tělu sílu vrací.

Spánek - odpočinek přírodou všem

živým tvorům daný,

tak to prosím respektujte mládenci i panny.

Měnit zábavu za spánek, nekalé jsou zvyky,

často dělá z mladých lidí, mladé neurotiky.

Zaměstnání, práce, odpočinek často mění polohu,

stačí změnit přísné slovo „musíš" za veselejší slůvko „to mohu".

Pak se z práce stane koníček či odpočinek aktivní,

rozšíří ti obzor, dodá sílu i nervy ti uklidní.

 

 IV. VDĚK

 Cti otce svého...

Dvě desky. Deska v pozadí nakloněná dopředu symbolizující rodiče, který potřebuje podepřít a před ní deska symbolizující dítě, které podepírá rodiče, kterému docházejí síly. Vyjádření vděku za provázení životem. Může být chápáno i naopak.

 CESTA KE STROMU ŽIVOTA

Rudolfa Vrbecká

VDĚK

Vděčný buď za schopnosti a dary,

co jsi do života dostal,

jejich pravou cenu poznáš,

až je ztratíš nebo odevzdáš.

 

V. ŽIVOT

 Nezabiješ...

Dvě desky prokované do tvaru srdce symbolizující lásku a život. Život chápán jako nejvyšší z hodnot.

 CESTA KE STROMU ŽIVOTA

Rudolfa Vrbecká

 ŽIVOT

Žitím poznáš mnoho lásek, co opřádají svět.

Lásky něžné, plaché, vášnivé, tklivé, hořké, jiné sladké jako med.

Mezi nimi je sobecká sebeláska

- otrávený květ,

nezačni s ní koketovat, zapuď ji teď hned.

 

VI. SLIB

 Nesesmilníš...

Desky spojeny dvěma kruhy symbolizující snubní prsteny. Porušením tohoto přikázání způsobujeme bolest člověku tím, že porušujeme slib lásky, úcty a věrnost.

CESTA KE STROMU ŽIVOTA

Rudolfa Vrbecká

SLIB

Lehké je být věrným, když tě štěstí provází,

v hrdinství ho musíš změnit,

když o pomoc volá druh či vlast,

když dostali se do neštěstí i do nesnází.

  

VII. ČEST

 Nepokradeš...

Dvě desky, jedna menší, druhá větší. Symbol dlaně levé ruky (blíže
k srdci) zvednuté k pozdravu vyjadřující otevřenost čistého svědomí (cti)... Člověk, který krade ztrácí čest hlavně sám před sebou.

CESTA KE STROMU ŽIVOTA

Rudolfa Vrbecká

ČEST

Poctivost je jako zlaté zrnko

ve hromadě písku,

když na tebe tržní doba volá

- hleď vlastního zisku.

Kdo ignoruje toto volání

a za poctivý peníz dá poctivé zboží,

poctivec je a pak klidně předstoupí

i před ten soud boží.

 

VIII. PRAVDA

 Nepromluvíš křivého...

Dvě desky tentokrát symbolizující otevřenou knihu s vyznačenými oblouky desatera. Vyjadřuje, že naše lži a nepravdy se zapíšou a budeme se z nich zodpovídat.

 CESTA KE STROMU ŽIVOTA

Rudolfa Vrbecká

PRAVDA

Slovo pravda, právo, spravedlnost pocházejí ze společného mluvnického kmene,

proto mohou žít jen spolu, nikdy osaměle.

Když pravdě odcizili právo a spravedlnost,

a pravda zůstala sama,

byla křivena, ohýbána mocnou rukou moci pána.

Hlas slyšeli jsme potom, hlas falešný a cizí,

zneuctěná pravda z obzoru nám mizí.

To šlo hledat svoje bratry- právo, spravedlnost,

hledá volá, na dveře ti buší,

otevři jí srdce a upiš jí svou duši.

Sejdou se zas, pravda, právo, spravedlnost

u jednoho stolu, starejme se vždycky o to,

ať mohou žít ruku v ruce až na věky spolu.

 

IX. RODINA

 Nepožádáš manželky...

Dvě desky rozložené postupně na více částí symbolizující členy rodiny. Při porušení tohoto přikázání zraňujeme blízké (rodinu) kolem sebe.

 CESTA KE STROMU ŽIVOTA

Rudolfa Vrbecká

RODINA

Rodina je pouto osudem nám dané,

nejpevnější bývá, když věrnou láskou je otkané.

Je to malý vesmír a má svůj vlastní řád,

jeho heslem je- mít každý každého víc jak sebe rád.

Štěstí jednoho pak patří členům všem,

a smutek jedince pak všichni unesem.

Nároky a povinnosti otec, matka láskou měří

a děti je ctí a bezmezně jim věří.

Ruka s láskou hladí, ba i s láskou trestá,

aby v budoucnosti byla dětí rovná cesta.

A kdo v dětství tuto atmosféru vstřebal, jeho povinností je,

aby jí pak štafetový kolík v dalším pokolení předal.

 

X. DAR

 Aniž požádáš statku jeho...

Dvě desky, z nichž vyříznutá část jedné otočená na druhou vyjadřuje dar, něco ze sebe dávám. Je to opak toho, že závidíme to, co patří druhému.

 CESTA KE STROMU ŽIVOTA

Rudolfa Vrbecká

DAR

Hodit drobné mince poddaným

z truhlice jeho výsosti,

a pak čekat, že svého pána poddaní

hojně pohostí, to je opak štědrosti.

Štědrost bývá nenápadná, tichá,

všude tam, kde člověk těžce dýchá.

Důchodce dá pár korunek

na vozík pro postižené dítě,

jiný vypomůže ženě choré na úbytě.

V nouzi, když je třeba,

dovede se rozdělit o poslední krajíc chleba.

Když máš majetek a dobré srdce máš,

sobě i druhým radost uděláš,

když budeš mecenáš.

 

Cestu života požehnal 19.9. 2021

kanovník královské stoliční kapituly v Brně

Mgr. Jaroslav Čupr

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.11.2021: Předpovědím počasí (denním i dlouhodobým) věřím na

75 % (9)

 

50 % (6)

 

25 % (5)

 

Těžko říci. (6)

 

Nesleduji to tolik. (3)

 

celkem hlasovalo 29 lidí

předchozí ankety

Dnes je 5. prosince 2021

svátek má Jitka

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)