Patroni spolků, stavů, řemesel, umění .... - D) Patroni architektů a projektantů, účetních, taxikářů, přípravy jídel a nápojů.

01.01.2019 - lidová zbožnost

  

Sv. Barbora, patronka architektů a projektantů, horníků a mnoha dalších, 4. prosince

Sv. Fiakr, patron taxikářů, 30. srpna

Sv. Klement Maria Hofbauer, patron pekařů, 15. března nebo 20. května

Sv. Ambrož, patron cukrářů, 7. prosince

Sv. Bartoloměj, patron řezníků, 24. srpna

Sv. Vavřinec, patron kuchařů, účetních, 10. srpna

Sv. Urban, patron vinařů, 25. května

Sv.Václav, patron jezdců, sládků, hlavní patron českého národa v Čechách a na Moravě, 28. září

Sv. Mikuláš z Myry, patron obchodníků a prodavačů (a lihovarníků), 6. prosince

 

Sv. Barbora, patronka architektů a projektantů, horníků a mnoha dalších, 4. prosince

Svatá Barbora, panna a mučednice, patří mezi 14 svatých pomocníků, žila ve 3. století a byla popravena za pronásledování Maximiánova začátkem 4.století. Zprávy o jejím mučednictví uvádějí, že otec, který byl pohanem, dal postavit věž a v ní ji uvěznil, aby ji uchránil před vlivem křesťanského učení. Dívku však neuhlídal, byla tajně pokřtěna a ve věži dala vysekat třetí okno. Otci vysvětlila, že si tak chce připomínat Nejsvětější Trojici Boží. Ten ji za to udal a byla umučena. Svátek má 4. prosince. S ním je spojen zvyk řezat ratolesti třešní - barborky. Kvůli úpravám ve věži je patronkou architektů a projektatntů, kvůli tomu, že bylo potřeba kutat tlustou zeď, si ji vybrali i horníci, i ti, kteří pracovali v Kutné Hoře. Je patronkou mnoha dalších povolání, mimo jiné také slévačů, i těch, kdo odlévali zvony a děla (a z nich pak stříleli), ve Francii je i patronkou hasičů.

Sv. Fiakr, patron taxikářů, 30. srpna

Sv. Fiakr se narodil kolem roku 610 v Irsku, pak svou vlast opustil, aby vyhledal větší samotu ve Francii. Nakonec ho přijal biskup z Meaux u Paříže a daroval mu půdu na postavení poustevny. Fiakr tu založil zahradu a vypráví se , že místo pluhem tam oral vlastní holí. Zemřel okolo roku 670 v Meaux, v místní katedrále je pohřben. Na místě, kde pobýval je dnes město Saint-Fiacre-en-Brie. Svátek má 30. srpna, je patronem zahradníků a bývá zobrazován s rýčem. Drožky se poprvé objevily v Paříži kolem roku 1620 a měly své stanoviště u kostela, který mu byl zasvěcen. Jiní uvádějí, že to byl útulek sv. Fiakra. V každém případě tak vzniklo jméno fiakristé, které pak přešlo i na taxikáře, a svatý Fiakr je patronem obou dvou povolání.

Sv. Klement Maria Hofbauer, patron pekařů, 15. března nebo 20. května

Narodil se v Tasovicích na Moravě v roce 1751 jako syn česky mluvícího řezníka Dvořáka (německy Hofbauer) a německy mluvící matky Marie rozené Sternové. Ve Znojmě se vyučil pekařem. Pak mnohokrát putoval do Říma, žil jako poustevník, vystudoval na kněze, vstoupil k redemptoristům a se stal šiřitelem této kongregace na sever od Alp. Je nazýván apoštol Varšavy a Vídně. Tam zemřel 15. března 1821 a tam je pochován. Na tento den připadal dříve jeho svátek a pekaři jej doposud slaví. V českém národním kalendáři jej najdeme 20. května.


Sv. Ambrož, patron cukrářů, 7. prosince

Sv. Ambrož se narodil se v roce 339 Trevíru, vystudoval řečnictví a práva. Byl zvolen biskupem v Miláně a 7.12. 374 přijal biskupské svěcení. Svým kázáním tak zapůsobil na sv. Augustina, že zanechal hříšného života a obrátil se. Zavedl zvláštní liturgii, která se dodnes v Miláně používá. Zemřel v roce 397 a byl prohlášen učitelem církve. V životopisech se vypráví, že jako dítě spal s otevřenými ústy a včelí roj mu nanesl do úst med. To byl předobraz jeho pozdější píle, výmluvnosti a sladkosti jeho řeči. To je také důvod, proč je patronem cukrářů, kteří před objevením Ameriky nepoužívali cukr, ale med.

Sv. Bartoloměj, patron řezníků, 24. srpna

Původním jménem Natanael. Přítel Filip ho upozornil na Pána Ježíše, on o něm pochyboval, ale nakonec ho následoval, jak píše apoštol Jan v 1.kapitole svého evangelia. Ježíšovo poselství hlásal na východě a tam byl také perským způsobem popraven - za živa stažen z kůže. Proto je jeho znakem nůž. A proto se stal patronem řezníků.

 

Sv. Vavřinec, patron kuchařů, účetních, 10. srpna

Narodil se kolem roku 230 ve Španělsku. Byl jedním ze sedmi římských jáhnů a měl na starosti chudé. Byl umučen r. 258 v Římě a nad jeho hrobem dodnes stojí slavná bazilika. Svátek má 10. srpna a meteority, které se v těch dnech na obloze objevují, jsou někdy nazývány „Vavřincovy slzy". K jeho svátku se pojí mnoho lidových pranostik. Byl sťat, ale před popravou byl ještě opékán na rožni. Vypráví se, že císař po něm chtěl,aby mu přinesl poklady církve, protože věděl, že Vavřinec sbírá dary pro chudé. On mu však přímo přivedl ty chudé, a řekl, že oni jsou pokladem církve. To císaře tak rozzuřilo, že sám přikládal na oheň, kterým Vavřince před popravou mučili navíc. Proto je patronem kuchařů. A protože dary pro tehdejší charitu musel pochopitelně poctivě zapisovat a odpisovat, je také patronem účetních. Za svého patrona si ho vybrali i ostatní, kdo pracují s ohněm: hasiči, žehlířky, nožíři a zbrojíři, kteří kují své nástroje, také sládkové, hostinští, skláři a další.

Sv. Urban, patron vinařů, 25. května

Svatý Urban byl papežem ve 3. století a byl prvním toho jména. Bylo to i jeho jméno křestní, protože tenkrát si papežové při nástupu ještě nové jméno nedávali. Svátek má 25. května (podle jiných kalendářů i 19. května) a v našich zemích je uctíván všemi vinaři. V některých zemích je jako patron vinařů uctíván svatý Urban, biskup z Langres v Burgundsku (nynější východní Francie). Žil ve 4. a 5. století a píše se o něm, že uměl vyprosit i slunné počasí i déšť, jak vinaři potřebovali. Při pronásledování se ukrýval ve vinohradě. Svátek má 28. listopadu, což není pro vinaře tak špatné datum.

Sv.Václav, patron jezdců, sládků, hlavní patron českého národa v Čechách a na Moravě, 28. září¨

Český kníže, panoval 925 až 929 (935), kdy byl 28. 9. umučen ve Staré Boleslavi. Legendy zdůrazňují jeho lásku k chudým, kterým nosil jídlo i nápoje. Pravidelně ministroval při mších a sám podle tradice pěstoval pšenici a z ní připravoval hostie. Na stráních kolem Pražského hradu pěstoval i vinnou révu a připravoval mešní víno. Z těchto důvodů si jej naši sládci vybrali jako patrona. V cizině jsou známi i jiní patroni tohoto řemesla. Téměř vždycky je zobrazován na koni, proto je patronem jezdců a v den jeho svátku bývá často žehnání koní.


Sv. Mikuláš z Myry, patron obchodníků a prodavačů (a lihovarníků), 6. prosince

Svatý Mikuláš se narodil před 1700 lety v dnešní Turecké republice. V mládí se vypravil na pouť do Svaté země. Pluli tam lodí a zažili přitom velkou bouři. Mikuláš se modlil a na jeho přímluvu Bůh bouři utišil. Proto je vzýván jako pomocník lidí kolem vody, námořníků, vorařů a také těch, kteří jsou ohroženi vodním živlem při povodních. Proto jsou jeho kostely v blízkosti řek (v Praze na Malé Straně) anebo mezi nimi (Velké Meziříčí, České Budějovice). S lodní dopravou je spojena ještě jedna událost z jeho života. V jeho biskupském městě byl velký hlad. Do přístavu připlula loď naložená obilím, které měla dovézt do Říma. Mikuláš žádal, aby lodníci složili část nákladu na záchranu místních obyvatel před hladem. Ti nechtěli, protože měli dovézt do cíle všechno a báli se, že budou potrestáni, když bude něco chybět. Mikuláš je ujistil, že to dobře dopadne, oni ho poslechli a v Římě skutečně nic nechybělo. To vedlo k tomu, že byl uctíván jako patron obchodníků a prodavačů. Někdy je zařazen jako náhradník mezi 14 svatých pomocníků a mnoho řemesel i stavů ho vzývá jako patrona, mezi jiným také cestující, řezníci vinaři, sládkové a také lihovarníci. Bylo by dobré, aby ho o pomoc prosili nejen výrobci lihovin, ale i jejich spotřebitelé, zvláště když rozdávají dárky dětem. Když se 5. prosince věnují alkoholu nadprůměrně, dopadne pro děti celý večer podprůměrně. Je zobrazován jako biskup s knihou a třemi zlatými koulemi na ní (někdy s třemi jablky). Je to připomínka toho, že darem peněz zachránil tři dcery chudého tatínka před prodejem. Někdy je zobrazován, jak zachraňuje tři nevinné mladíky před falešným obviněním. Ve Francii je zase častý obraz tří dětí, který zlý řezník zabil a naložil do soli. Svatý Mikuláš je probudil a ony měly dojem, že jen spaly.

Komentáře:

ochrance domaciho zvirectva | jiri kozich - 14.10.2016

Ano, některá řemesla měla více patronů, | Jan Peňáz - 2.9.2014

patron pekařů | J. Vališka - 24.8.2014

Sv. Ambrož | jan - 3.11.2012

Chybné údaje | Petra - 31.10.2012

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)