Patroni spolků, stavů, řemesel, umění .... - C) Patroni pošty, rozhlasu, škol, mlynářů, hudebníků, instalatérů

01.01.2019 - lidová zbožnost

Sv. Gabriel, archanděl, patron pošťáků a pošt i rozhlasu, 29. září
Sv. Anežka Česká, patronka plynařů, 13. listopadu

Sv. Cecílie, patronka hudebníků, zvláště varhaníků a chrámové hudby, 22. listopadu

Sv. Kateřina Alexandrijská, patronka učitelů, mlynářů, kolářů a hrnčířů 25. listopadu


Sv. Gabriel, archanděl, patron pošťáků a pošt i rozhlasu, 29. září

Jeho jméno je hebrejského původu a znamená ,„Muž Boží" nebo „Bůh ukázal svou sílu". V Bibli se o něm dočteme v knize proroka Daniela (8,16 a 9,21. Nejvíce se o něm dozvídáme z evangelia sv. Lukáše, kde v 1. kapitole čteme o dvou radostných zprávách, které přinesl na zem. Zachariášovi, který se svou manželkou Alžbětou dlouho marně čekali dítě, oznámil že se jim narodí syn a Panně Marii zvěstoval narození Ježíšovo. Je patronem pošt a všech pošťáků a poštaček, protože oni roznášejí zprávy. Je také patronem rozhlasu, protože i ten má přece šířit dobré zprávy. Dříve byl jeho svátek 24. března, právě den před svátkem Zvěstování Páně, které samo je přesně 9 měsíců před Vánocemi, tedy narozením Páně. Dnes mají všichni tři archandělé známí jménem Michael, Gabriel a Rafael svátek 29. září.


Sv. Anežka Česká, patronka plynařů, 13. listopadu

Sv. Anežka se narodila v roce 1205 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I.. Odmítla nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II. S pomocí svého bratra Václava I. založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož v roce 1234 sama vstoupila a stala se jeho představenou. Založila též špitální bratrstvo, z něhož se později stal řád křížovníků s červenou hvězdou, jediný řád založený v naší vlasti. Zprostředkovala usmíření krále Václava I. - svého bratra - s jeho synem Přemyslem Otakarem II. Zemřela 2. března 1282 ve svém klášteře Na Františku. Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1874. Svatořečil ji Jan Pavel II. v Římě 12.listopadu nezapomenutelného roku 1989. Její svátek byl dán o do kalendáře o den později, protože 12. listopad už byl obsazen. Brzy poté se stala patronkou plynařů, protože při budování kláštera pro sestry tam zavedla teplovzdušné kanály. Věděla, že u nás by sestry v zimě bez topení v klášteře nevydržely. Potažmo ji můžeme považovat za patronku všech instalatérů.

Sv. Cecílie, patronka hudebníků, zvláště varhaníků a chrámové hudby, 22. listopadu

Patří mezi prvokřesťanské římské mučedníky. Žila v 2. nebo 3. století v Římě ve čtvrti Travestere a rodiče ji zasnoubili Valeriánovi. Cecílie jej i jeho bratra obrátila na křesťanství. Oba byli prozrazeni a umučeni. Cecílie byla také odsouzena k smrti ve vařící lázni. Ačkoli kati roztopili lázeň víc než obvykle, Cecílii se nic nestalo. Proto byla nakonec sťata mečem a pohřbena v katakombách. Odtud bylo její tělo přeneseno do baziliky postavené později v její rodné čtvrti. Při otevření hrobu v době renezanční bylo tělo nalezeno neporušené a podle něho vytvořil Maderna světoznámou sochu. Na obrazech mučení sv. Cecílie vidíme často trubky, které připomínají varhanní píšťaly. Ve skutečnosti to asi byly právě trubky s vařící vodou a párou. První hudební nástroj poháněný tlakem vzduchu je totiž znám až ze 4. století. To je důvod proč je svatá Cecílie patronkou všech, kdo hrají na varhany, kdo při tom zpívají i těch,kdo je staví. Říká se, že na její svátek už musí zpěváci vědět, co budou na Vánoce zpívat.
Z Bible víme, že král David skládala zpíval žalmy, to jest písně k oslavě Boží. Vyzpíval v nich svou radost z vítězství, svou důvěru v Boha (žalm 22. - Hospodin je můj pastýř), ale také svou lítost, když zhřešil. Protože žalmy se dodnes zpívají ve všech kostelích a inspirují i současné umělce, může být i David považován za jejich patrona. V úředním církevním kalendáři se jeho jméno neuvádí, běžně se slaví 29. prosince.

Sv. Kateřina Alexandrijská, patronka učitelů, 25. listopadu

Jediným Učitelem (s velkým U) je Pán Ježíš, jak sám řekl. Proto chápeme učitele národů, Jana Ámose Komenského, který zdůrazňuje víru i ve své škole. Přesto byla v minulosti patronkou učitelů svatá Kateřina Alexandrijská. Žila ve 3. století v egyptské Alexandrii. Byla to velmi vzdělaná dívka, která veřejně protestovala u císaře proti uctívání model. Císař proti ní postavil padesát filosofů, ona však, jenom osmnáctiletá, jak píší její životopisci, je všechny přemohla. Císař pak nabídl Kateřině ruku, ona jej odmítla s tím, že se zaslíbila Kristu. Ve vězení, kam se pak dostala, obrátila na víru císařovu manželku i vojáky. Za to ji chtěl zlomit mučením na ozubeném kole. To se však při mučení rozpadlo a nakonec byla sťata mečem. Proto je zobrazována s kolem a mečem. Z těchto důvodů se stala patronkou mlynářů, kolářů i hrnčířů (hrnčířský kruh). Kvůli své moudrosti a odvaze předstoupit před posluchače a umění je přesvědčit, je patronkou pařížské Sorbonny a učitelů, studentů a žáků. Patří mezi 14 svatých pomocníků a je nejznámější a nejuctívanější světicí po Panně Marii. Je zajímavé, že její svátek (25.11.) přichází těsně po té, co se v našich školách ukončí první rodičovské schůzky a uzavírá první neúřední hodnocení ke konci prvního čtvrtletí.

Komentáře:

ochrance domaciho zvirectva | jiri kozich - 14.10.2016

Ano, některá řemesla měla více patronů, | Jan Peňáz - 2.9.2014

patron pekařů | J. Vališka - 24.8.2014

Sv. Ambrož | jan - 3.11.2012

Chybné údaje | Petra - 31.10.2012

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)