Patroni spolků, stavů, řemesel, umění .... - B) Patroni tesařů a stavbařů, kuchařů, hostinských, lékárníků, lékařů

01.01.2019 - lidová zbožnost

sv. Josef, patron tesařů a stavbařů, dělníků, inženýrů, sv. Marta, patronka kuchařů, kuchařek, hostinských a au-pair, sv. Kosma a Damián, patron lékařů a lékárníků, sv. Lukáš, patron malířů (a lékařů) 

Sv. Josef, patron tesařů (a stavbařů), inženýrů, dělníků, zemský patron Čech, 19. března

Byl zasnouben Panně Marii a když porodila Ježíše Krista, kterého počala z Ducha Svatého, stal se jeho pěstounem. Podle tradice byl tesařem. Potvrzuje to i evangelium sv. Marka, kde se o Pánu Ježíši píše jako o tesaři, synu Mariinu (6,3). Jako většina ostatních lidí se musel vyučit doma, tedy u sv. Josefa, tesařského mistra.
Novější biblické výzkumy zjistily, že právě v té době budovali Římané poblíž Nazareta město Sephoris a že na něm pracovali muži z celého okolí. Přitom dělali všechny práce, ještě nebyla taková specializace, proto můžeme říci, že sv. Josef (i Pán Ježíš do začátku svého kázání) byli stavbaři. A protože si tenkrát mistr musel sám všechno předem promyslet podle hesla: Dvakrát měř, jedou řež!, dělal vlastně i práci dnešního inženýra a projektanta.
Papež Pius XII. zavedl v roce 1955 svátek Josefa dělníka na 1. května, kdy je občanský svátek práce. Tím se sv. Josef stal i patronem dělníků.
Sv. Josef také od roku 1654 patří k patronům země české, přesněji Čech.

Sv. Marta, patronka kuchařů, kuchařek, hostinských, pomocnic v domácnosti, ale také děvčat pracujících au-pair, 29. července

Byla to sestra Lazara a Marie, Ježíš býval hostem v jejich domě. Sv. Lukáš o tom píše: Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. (10, 38-40) Posluhovala také při hostině v domě Šimona Malomocného v sobotu před Květnou nedělí. (Jan 12) Proto se stala patronkou všech těchto zaměstnání a služeb.
Jiní evangelisté však uvádějí další události z jejího života, které svědčí o tom, že i při jednoduché práci člověk může a má člověk myslet na vyšší věci. Svatý Jan píše v 11. kapitole svého evangelia o Martě, že byla při vzkříšení bratra Lazara. Před tímto zázrakem vyznala svou víru jak v moc Boží: „Vím, že o cokoli Boha požádáš, on ti dá" a ve vzkříšení: „Vím, že můj bratr vstane při vzkříšení v poslední den" tak v Ježíšovo božství: „Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží".

Sv. Kosma a Damián, patroni lékařů a lékárníků, 27. září

Podle nejstarších literárních památek byli dvojčata, žili v maloasijské Kilikii (dnešním jižním Turecku) a bezplatně léčili nemocné. V době Diokleciánova pronásledování (kolem roku 305) položili život za svou víru a byli pohřbeni v syrském městě Cyrrhu. Odtud se jejich úcta rozšířila na Východě i na Západě. Papež Felix IV (525-530) jim dal postavit baziliku na římském Foru, jejich památka slavená 27.9. byla patrně výročním dnem posvěcení této baziliky. Na začátku 10. století jim byl zasvěcen kostel ve Staré Boleslavi.

Sv. Lukáš, patron malířů (a lékařů), 18. října

Byl syrského původu a byl lékařem, jak dosvědčuje zmínka v listě sv. apoštola Pavla Kolosanům (4,1). Doprovázel svatého apoštola Pavla na jeho druhé cestě od Troady až do Filip. Tam asi 6 let upevňoval křesťanské učení a potom se znovu přidal k apoštolu Pavlovi. Byl s ním i na cestě do římského vězení a jako jediný zůstal v Pavlově blízkosti i před jeho smrtí. Napsal evangelium a Skutky apoštolů, které zdůrazňují Boží milosrdenství a otevřenost spásy pro všechny národy i společenské vrstvy.
V evangeliu však nezapřel, že je lékař a znovu ukázal svou mírnost, když o uzdravení krvotoké ženy napsal: A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo. (8, 43 - 44) V jiném evangeliu o stejné události čteme: A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když zaslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena!" (Marek 5, 25-28)
Známější je však jako patron malířů. Legenda vypráví, že portrétoval Pannu Marii. Je to jistě ohlas toho, že jediný Lukáš dopodrobna popisuje, přímo vykresluje události kolem Ježíšova početí, Mariina požehnaného stavu a porodu. Zřejmě se mu jako lékaři se vším svěřila.

Komentáře:

ochrance domaciho zvirectva | jiri kozich - 14.10.2016

Jen jsem se chtel preptat, zda maji sveho patrona (ochrance) take pejsci, kocicky, proste domaci mazlicci?

Ano, některá řemesla měla více patronů, | Jan Peňáz - 2.9.2014

někteří světci zase byli vzývání více skupinami řemeslníků a lidí vůbec. Na př. včelaři uctívají sv. Ambrože nebo sv. Prokopa, hasiči u nás sv. Floriána, v západní Evropě sv. Barboru, sv. Mikuláš a sv. Jan Nepomucký jsou patroni plavců, vorařů a podobně, sv. Kryštof je patronem řidičů, hostinských (a policistů)

patron pekařů | J. Vališka - 24.8.2014

vážený Msgre., obracím se s dotazem - narazil jsem při vyhledávání patrona pekařů kromě sv. Sv. Klementa Marii Hofbauera ještě na informaci, že jejich patronem je rovněž sv. Vavřinec (viz text níže), uváděný jinak jako patron kuchařů a účetních. Mají tedy pekaři více patronů? Svatý Vavřinec je patron kuchařů, pekařů a cukrářů. Člověk, který byl upečen, se stal patronem povolání, které pracuje s roštem.Do obecního znaku však pronikl později-tedy ne přímo on, ale onen rošt, který se mu stal osudným. Původně totiž znak obsahoval mlýnské kolo a lopatku, kterou používali jak mlynáři, tak pekaři a tudy mohla cesta vést k patronu obce.

Sv. Ambrož | jan - 3.11.2012

je uctíván jako patron včelařů, na Sv. Hostýně mu dokonce postavili sochu. To vše se dočtete na konci článku o sv. Prokopu, který jako poustevník na Sázavě se živil medem divokých včel a proto si ho v některých krajích včelaři vybrali jako patrona.

Chybné údaje | Petra - 31.10.2012

Patronem včelařů je sv. Ambroš


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)