Vděčnost našim zemřelým

02.11.2020 - lidová zbožnost

Většinou naši muzikanti hrávali na hřbitově právě na Dušičky. Letos místo toho pustíme našim zemřelým v podvečer  2.11. všechny zvony - v N. Veselí v 16 hodin, v Bohdalově v 16.30 h.

ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JIM, PANE, A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ. AŤ ODPOČÍVAJÍ V POKOJI.

Ale také:

Bože, buď milosrdný a odplať všem našim dobrodincům, především rodičům, lékařům, učitelům a kněží a také všem našim předkům.

Platí pořád nejen jejich němá výzva:

Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy.

ale také naše odpověď:

Kdybyste nebyli vy, nebyli bychom ani my.

 

Každý z nás totiž musí mít  2 dědečky a 2 babičky, 4 pradědečky a 4 prababičky

a tak dále (i když je možné, že třeba někdo z nich není zapsaný v rodokmenech).

Proto jim děkujeme, proto za ně prosíme.

 

Můžeme si je spočítat lehce:

Když spočítáme počet slabik PRA  v názvu předka, k tomu připočteme jedničku a tímto číslem  umocníme dvojku, dostaneme počet těchto předků v rodokmenu.

Prarodiče - 2 na (1+1) = 4 - a máme skutečně 4 prarodiče

Prababičky - stejně tak

Praprarodiče - 2 na (2+1) = 8 - a máme skutečně 8 praprarodičů, 4 prababičky a 4 pradědečky.

A postupně dále do kořenů...

Platí to i o rodičích, máme dva, jsou bez předpony pra, takže 2 na (0+1) tedy dva na prvou a vyjdou nám zase 2.

 

Musíme však dát pozor: tento vzoreček platí v češtině a ruštině. V germánských  jazycích a francouzštině je to úplně jinak a Slováci i Poláci v tom jsou blíže jim než nám. A Italové a Španělé počítají a pojmenovávají po svém.

Jak mi prozradila teta z interneta, shodneme se pouze s bratry Rusy:

 

Porovnejte si to sami.

Našemu .... otec, matka, rodiče -- dědeček, babička, prarodiče --  pradědeček, prababička, praprarodiče -- prapradědeček .... odpovídá:

SK

otec, matka, rodičia --- dedko, babička, starí rodičia - pradedko, prababka, PRARODIČIA  -- prapradedko, praprababka,  PRAPRARODIČIA  

PL

Ojciec, matka, rodzice -- dziadek, babcia, dziadkowie -- pradziadek, prababcia, pradziadkowie -- prapradziadek, praprababcia, prapradziadkowie

GB

father, mother, parents -- grandfather, grandmother, grandparents    -- great-grandfather, great-grandmother, great-grandparents -- great-great-grandfather ......

D

der Vater, die Mutter, die Eltern -- der Großvater, die Großmutter, die Großeltern -- der Urgroßvater, die Urgroßmutter, die Urgroßeltern -- der Ururgroßvater

F

père, mère, parents -- grand-père, grand-mère, grands-parents --  arrière-grand-père, arrière-grand-mère, arrière-grand-parents ---  arrière-arrière-grand-père ....

I

padre, papà, madre, mamma, genitori - nonno, nonna, nonni - bisnonno, bisnonna, bisnonni -  trisavolo ...

E

padre, madre, padres -- abuelo, abuela, abuelos --- bisabuelo, bisabuela, bisabuelos - tatarabuelo, tatarabuela ....

RUS

отец, мать, родители  -- дедушка, бабушка, прародители - прадедушка, прабабушка, прапрародители -- прапрадедушка ..........

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.11.2021: Předpovědím počasí (denním i dlouhodobým) věřím na

75 % (21)

 

50 % (14)

 

25 % (5)

 

Těžko říci. (8)

 

Nesleduji to tolik. (11)

 

celkem hlasovalo 59 lidí

předchozí ankety

Dnes je 20. ledna 2022

svátek má Ilona

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)