Na Tři krále v kostele i na koledě

01.01.2021 - lidová zbožnost

Píseň na Tři krále

1) nově složená k tříkrálové sbírce (nápěv uveden na závěr)
2) rozšířená lidová na klasický nápěv

NOVÁ PÍSEŇ:

R: My jsme průvod od Tří králů, - zdravíme vás srdečně (upřímně),
přejeme vám štěstí, zdraví, - ať se daří výtečně.

1. Krále začnem představovat, nejstarší je Melichar,
nemůžem to protahovat, je už totiž velmi stár.
R:
2. Král Kašpar je velký vládce, přichází dnes také k vám,
jeho sídlo je až v dálce, chce jen říci: „Díky vám."
R:
3. Třetí král je celý černý, Baltazar se jmenuje,
Pánu Bohu byl vždy věrný, úsměv vám teď věnuje.
R:
4. Řekneme to velmi zkrátka, jdeme prosit o váš dar,
odměna je v nebi sladká, nelitujte korun pár.
R:
5. Na Charitu vybíráme, neprosíme za sebe,
je už na vás, kolik dáte, pamatujte na nebe.
R:
6. Chceme pěkně poděkovat za dar vaší štědrosti,
ať se pokoj u vás doma pro tento rok rozhostí.
R:

 

KLASICKÁ PÍSEŇ:

Zpívají tři králové:
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka.
Kašpar:
Král Kašpar já se jmenuji, v dálné Persii panuji.
Mé jméno česky znamená, že se o poklad starat mám.
Melichar:
Král Melichar jsem zase já, a Sýrie je země má.
Aramejské je jméno mé, značí, že můj král světlo je.
Sbor:
Co ty, černý, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
Baltazar:
Já jsem Baltazar z východu a za svou barvu nemohu.
Slunce je toho příčina, že má tvář je opálena.
Mé jméno babylonsky zní: Ať Bůh králi život chrání.
Sbor:
Kdybys na slunce nechodil tak by ses byl neopálil.
Baltazar:
Slunce je drahé koření, od Pána Boha stvoření.
Slunce je drahé kamení z něhož nám život pramení.
Slunce je naše znamení od Božího narození.
Sbor:
Král Herodes z okna kouká, vidí tři krále zdaleka.
Herodes:
Vy tři králi, kampak jdete, komu své dary nesete?
Tři králi:
Daleká je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Herodes:
Co je v Betlémě nového, že pospícháte do něho?
Tři králi:
Narodil se tam Spasitel, všeho světa Vykupitel.
Herodes:
Jaké jsou to řeči vaše, ty mně obtěžují srdce.
Vždyť já jsem král sám jediný, krom mne není žádný jiný.
Jděte, tři králi, pospěšte, zprávu o všem mně doneste.
Sbor:
Když do Betléma přijeli, Ježíška v jeslích viděli.
Král Kašpar zlato daroval, moc jeho tím slavně vyznal.
(Kašpar dá k jesličkám ozdobnou kazetu)
Melichar mu kadilo dal, jako Bohu poctu mu vzdal.
(Melichar dá k jesličkám kadidelnici)
Baltazar myrhu věnoval, smrt a pohřeb oznamoval.
(Baltazar dá k jesličkám skleněnou nádobu)
Ježíškovi se klaněli, Herodesovi ujeli.
(Tři králi si kleknou.)
Všichni mohou zpívat 4. až 7. sloku písně č. 202
- Pojďme všichni k jesličkám...
I my se ti klaníme, - Ježíšku náš malý, -
zrození tvé slavíme, - neseme ti dary.
Vítej nám, vítej nám, - dítě nebes krásy, -
světa všem končinám - vzešlo světlo spásy.

Zlato jako mudrci - tobě, Králi, dáme, -
vše, co máme na srdci - též ti odevzdáme. - Vítej nám ...

Kadidlo ti spalujem, - ke tvé poctě, Králi. -
Srdce své ti věnujem, - celý svět tě chválí. - Vítej nám ...

Myrhu tobě neseme, - odpusť naše viny, -
nesuď, co je zkažené, - přijmi lásky činy. - Vítej nám ...
(Tři králi vstanou.)
Sbor:
Vzbudil se Josef ze spaní a vzal Ježíška s Marií.
Odjel s nimi do Egypta, tam přebýval po tři léta.
Když umřel zlý král Herodes, tak je zase zpátky odvez.
Baltazar:
A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.
Tři králi:
A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem.
Bychom přes rok zas k vám přišli a ve zdraví vás tu našli.
Zůstávejte s Pánem Bohem až na věky věků. Amen.

Tři králi píší křídou a říkají přitom:

Teď vám tu napíšem svaté tři krále,
by s vámi zůstali, my půjdem dále.


Kašpar:

První se napíše Kašpar, král zlatý, ..............................K
by místo zlata nám nes pokoj svatý.
Melichar:
K němu král Melichar s kadidlem druhý, .......................M
by z nás Bůh vždycky měl své věrné sluhy.
Baltazar:
S myrhou se za oba Baltazar staví, ...............................B
by nás Bůh zachoval ve stálém zdraví.

A mezi krále se tři kříže kreslí, ................................+++
bychom je oddaně celý rok nesli.

Nakonec číslice nového roku, ................................. 2 0 2  1
by nám Bůh požehnal na každém kroku.


Sbor může zpívat:
Den přeslavný k nám jest přišel, v němž má býti každý vesel.
Dítě se nám narodilo, proroctví se vyplnilo.
Radujme se, veselme se - v celém tomto novém roce,
že přijeli tři králové, přinesli dary veliké.

MOŽNO TÉŽ PSÁT ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI -- M M  X  X  I

Komentáře:

z Bukovinky | Ivana Horáčková - 9.1.2010

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (8)

 

lípu. (2)

 

dub. (0)

 

buk. (0)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (1)

 

nějaký keř. (0)

 

žádný strom ani keř. (1)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. dubna 2021

svátek má Valérie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)