Na sv. Barboru ........

03.12.2023 - lidová zbožnost

Zpívaná scénka: Barbora, otec, sbor

Nápěv: P. Karel Bříza 1999 - najdete jej dole

Slova upravil: P. Jan Peňáz 1999

 

1.
Sbor:
Dceru měl kupec bohatý - Barbora je jméno její.
Barbora:
Tatínku, pročpak stále jsem - zavřena v té naší věži?
Otec:
Aby tě zlákat nemohla - ta nová křesťanská víra.
Samotna budeš přemýšlet, - já pluji na moře širá.
2.

Sbor:
Barbora byla křesťankou, - víru svou vážně vždy brala,
ke dvěma oknům ve věži - třetí pak udělat dala,
aby jí Boží Trojici - všechna tři připomínala.
Před křížem život v čistotě - Ježíši obětovala.
3.

Otec:
Copak ta trojka znamená - a tohle znamení kříže?
Barbora:
V pohanské modly nevěřím - ty nikdy nebyly živé!
Otci i Synu i Duchu - se klaním v Trojici svaté,
Ježíši Kristu děkuji, - z kříže mi spasení kane.
4.

Otec:
Marcián soudce je přísný - mučením ti spraví hlavu,
A když se k modlám nevrátíš, - předá tě k popravě katu.
Barbora:
Ježíše Krista nezapřu - i těžké proň snesu věci.
Jemu svůj život zasvětím - jiného ženicha nechci.
5.

Sbor:
Barboru krutě mučili. - Když ji kat do kobky vede,
o její šaty zavadí - malinká větvička třešně.
Do vody v kobce ji dala, - za pár dní div se stal velký.
Uprostřed mrazu zimního - z větvičky pučely květy.

6.
Barbora:
Zdála ses mrtvá, větvičko, - přesto jsi skrývala život.
Věřím, že smrt je branou jen - na cestě v nebeskou radost.
Zdála ses suchá, větvičko, - a přesto vykvetlas krásně,
i když kat dneska mě setne, - můj život s Ježíšem začne.

7.
Sbor:
Znamením pěkným stala se - v adventě větvička třešně.
Na svatou pannu Barboru - čtvrtého prosince přesně,
děti ji venku uříznou - a doma do vázy dají,
na Štědrý večer u stromku - běloučké kvítečky mají.
8.

/:Na Štědrý večer, kdy všichni, - zrození Ježíška slaví,
toho, jenž lidstvu celému - naději před oči staví. :/
notybarbora.jpgKomentáře:

přidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)