Lidový i národní CÍRKEVNÍ KALENDÁŘ 2019

29.12.2018 - lidová zbožnost

Lidový i národní CÍRKEVNÍ KALENDÁŘ 2019,

s důrazem na svátky mariánské, cyrilometodějské, na patrony sousedních zemí a Evropy a se zvláštním zřetelem na světce a svědky z minulého století z naší vlasti i Slovenska. Zvýraznit světce, jejichž sochy máme ve svých kostelích, si můžete sami.

Vysvětlivky:

Jsou tam jména z občanského i církevního kalendáře se zvláštním zřetelem na světce minulého století z naší vlasti i Slovenska.

Liturgické památky - jména jsou ve druhém pádě (svátek sv. Vavřince), občanská jména jsou v 1. pádě jako v občanských kalendářích (dnes tam je Vavřinec)

 

Leden 2019

1 Úterý Matky Boží Panny Marie, zasvěcený svátek, - Nový rok

2 Středa v církevním kalendáři je svátek sv. Basila Velkého a sv. Řehoře

Naziánského, v občanském je uvedeno jméno Karina

3 Čtvrtek Nejsvětějšího Jména Ježíš, sv. Jenovéfy, Radmila

4 Pátek blah. Anděly z Foligna, Diana

5 Sobota sv. Eduarda, Dalimil

6 Neděle Zjevení Páně - sv. Tří králů

7 Pondělí sv. Rajmunda z Penafortu, Vilma

8 Úterý sv. Severina, blah. Tita Zemana, kněze, Čestmír

9 Středa sv. Marcelína, Vladan

10 Čtvrtek sv. Agathona (Dobromila), Břetislav

11 Pátek ct. Marie Elekty, Bohdana

12 Sobota sv. Proba (Pravoslava), Pravoslav

13 Neděle Křtu Páně, sv. Hilaria z Poitiers, Edita

14 Pondělí sv. Sávy Srbského, Radovan

15 Úterý sv. Pavla Poustevníka, Alice

16 Středa sv. Marcela I., Ctirad

17 Čtvrtek sv. Antonína Velikého, Drahoslav

18 Pátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, Vladislav

19 Sobota sv. Maria a Marty a jejich synů, Doubravka

20 Neděle 2. v mezidobí, sv. Fabiána a Šebestiána, Ilona

21 Pondělí sv. Anežky Římské, Běla

22 Úterý sv. Vincence, Slavomír

23 Středa sv. Ildefonse, Zdeněk

24 Čtvrtek sv. Františka Sáleského, Milena

25 Pátek Obrácení sv. Pavla, Miloš

26 Sobota sv. Timoteje (Bohuslava), Zora

27 Neděle 3. v mezidobí, sv. Anděly Mericiovy, Ingrid

28 Pondělí sv. Tomáše Akvinského, Otýlie

29 Úterý sv. Sulpicia, Zdislava

30 Středa sv. Martiny, Robin

31 Čtvrtek sv. Jana Boska, Marika

 

ÚNOR 2019

1 Pátek 1.2. sv. Pionia, Hynek

2 Sobota Uvedení Páně do chrámu, Nela

3 Neděle 4. v mezidobí, sv. Blažeje, sv. Ansgara (Oskara), sv. Simeona a Anny, Blažej

4 Pondělí sv. Ondřeje Corsini, Jarmila

5 Úterý sv. Agáty (Dobromily), Dobromila

6 Středa sv. Pavla Miki a druhů, Vanda

7 Čtvrtek sv. Veroniky, blah. Pia IX., Veronika

8 Pátek ct. Mlady, Milada

9 Sobota sv. Apollonie, blah. Anny Kateřiny Emmerichové, Apolena

10 Neděle 5. v mezidobí, sv. Scholastiky, Mojmír

11 Pondělí Panny Marie Lurdské, Božena,

12 Úterý sv. Benedikta Anianského, Slavěna

13 Středa sv. Kateřiny Ricciovy, Věnceslav

14 Čtvrtek sv. Valentina a zároveň den blaženého úmrtí sv. Cyrila, Valentýn

15 Pátek sv. Jiřiny, 14 blah. pražských františkánů, Jiřina

16 Sobota sv. Juliány, Ljuba

17 Neděle 6. v mezidobí, sv. Alexia (Aleše) a druhů, Miloslava

18 Pondělí sv. Simeona, Gizela

19 Úterý blah. Godšalka, Patrik

20 Středa blah. Hyacinty Marto z Fatimy, Oldřich

21 Čtvrtek sv. Petra Damiani, Lenka

22 Pátek Nastolení sv. Petra, Petr

23 Sobota sv. Polykarpa, Svatopluk

24 Neděle 7. v mezidobí, sv. Modesta, Matěj

25 Pondělí sv. Valburgy, Liliana

26 Úterý sv. Alexandra, Dorota

27 Středa sv. Gabriela od Bolestné Panny Marie, Alexandr

28 Čtvrtek sv. Romana, Lumír

 

BŘEZEN 2019

1 Pátek sv. Suitberta, Bedřich

2 Sobota sv. Simplicia, Anežka

3 Neděle 8. v mezidobí, sv. Kunhuty, Kamil

4 Pondělí sv. Kazimíra, Stela

5 Úterý sv. Teofila (Bohumila), Kazimír

6 Popeleční středa, blah. Friedricha (Bedřicha, Miroslava), Miroslav, den přísného postu

7 Čtvrtek sv. Perpetuy a Felicity, Tomáš

8 Pátek sv. Jana z Boha, Gabriela

9 Sobota sv. Františky Římské, sv. Dominika Savia, dříve sv. Cyrila a Metoděje, Františka

10 Neděle 1. postní, sv. Jana Ogilvie, Viktorie,

11 Pondělí sv. Eulogia z Kordoby, Anděla

12 Úterý sv. Kvirina, Řehoř

13 Středa sv. Patricie (Vlasty), Růžena

14 Čtvrtek sv. Matyldy, Rút

15 Pátek sv. Longina, Ida

16 Sobota sv. Heriberta, Elena

17 Neděle 2. postní, sv. Patrika (Vlastimila), Vlastimil

18 Pondělí sv. Cyrila Jeruzalémského, Eduard

19 Úterý sv. Josefa - doporučený svátek, Josef

20 Středa sv. Archipa, Světlana

21 Čtvrtek blah. Serapiona, Radek

22 Pátek sv. Epafrodita, Leona

23 Sobota sv. Turibia z Mongroveja, Ivona

24 Neděle 3. postní, sv. Kateřiny Švédské, 14 sv. pomocníků, Gabriel

25 Pondělí Zvěstování Panně Marii, sv. Dismase, Marian

26 Úterý sv. Kastula, Emanuel, ZMĚNA ČASU

27 Středa sv. Ruperta, Dita

28 Čtvrtek sv. Rogata, Soňa

29 Pátek blah. Ludolfa (Slavomila), Taťána,

30 Sobota sv. Jana Klimaka, Arnošt,

31 Neděle 4. postní, blah. Balbíny, Kvido

 

DUBEN 2019

1 Pondělí sv. Makaria, sv. Huga, Hugo

2 Úterý sv. Františka z Pauly, Erika

3 Středa sv. Nikity, Richard

4 Čtvrtek sv. Izidora, blah. Františka Marto z Fatimy, Ivana

5 Pátek sv. Vincence Ferrerského, Miroslava

6 Sobota sv. Notgera a zároveň den blaženého úmrtí sv. Metoděje, Vendula

7 Neděle 5. postní, sv. Jana Křtitele de la Salle, Heřman, Hermína

8 Pondělí sv. Alberta, Ema,

9 Úterý sv. Marie Kleofášovy, Dušan

10 Středa sv. Michaela de Sanctis, Darja

11 Čtvrtek, sv. Stanislava, Izabela

12 Pátek, sv. Julia I., Julius

13 Sobota sv. Martina I., Aleš

14 Neděle Květná neboli Pašijová sv. Lamberta, Vincenc

15 Pondělí Svatého týdne, sv. Anastázie, blah. Damiana de Veuster, Anastázie

16 Úterý Svatého týdne, sv. Bernadety Soubirousové, Irena

17 Středa Svatého týdne, sv. Inocence, Rudolf

18 Zelený čtvrtek, sv. Krescence (Rostislava), Valérie

19 Velký pátek, den přísného postu, sv. Emy, Rostislav

20 Bílá sobota, sv. Marcelína, Marcela

21 Neděle Hod Boží velikonoční, sv. Anselma, Alexandra

22 Pondělí velikonoční - dobrovolný svátek, sv. Leonida, Evženie

23 Úterý velikonoční, sv. Vojtěcha, Vojtěch

24 Středa velikonoční, sv. Jiří, Jiří

25 Čtvrtek velikonoční, sv. Marka, Marek

26 Pátek velikonoční, Panny Marie, Matky dobré rady, sv. Richaria, Oto

27 Sobota velikonoční, sv. Zity, Jaroslav

28 Neděle 2. velikonoční - svátek Božího milosrdenství, sv. Petra Chanela, Vlastislav

29 Pondělí sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy, Robert

30 Úterý sv. Zikmunda, Blahoslav

 

KVĚTEN 2019

1 Středa sv. Josefa dělníka, Svátek práce

2 Čtvrtek sv. Atanáše, Zikmund

3 Pátek sv. Filipa a Jakuba, Panny Marie, Královny Polska, Alexej

4 Sobota sv. Floriána (Květoslava), Květoslav

5 Neděle 3. velikonoční, sv. Gotharda, Klaudie

6 Pondělí sv. Jana Sarkandra, Radoslav

7 Úterý sv. Benedikta II., Stanislav

8 Středa Panny Marie, Prostřednice všech milostí,

9 Čtvrtek sv. Herma, Ctibor

10 Pátek sv. Izidora, Blažena,

11 Sobota sv. Ignáce z Lácony, Svatava

12 Neděle 4. velikonoční - den modliteb za povolání, sv. Pankráce, Pankrác,

13 Pondělí Panny Marie Fátimské, sv. Serváce, Servác

14 Úterý sv. Matěje a sv. Bonifáce, svátek matek, Bonifác

15 Středa sv. Žofie, Žofie

16 Čtvrtek sv. Jana Nepomuckého, Přemysl

17 Pátek sv. Paschala Baylona, Aneta

18 Sobota sv. Jana I., Nataša

19 Neděle 5. velikonoční, sv. Petra Celestýna, Ivo

20 Pondělí sv. Klementa Maria Hofbauera, výročí mučednické smrti P. Jana Buly Zbyšek

 

21 Úterý sv. Ondřeje Boboly, Monika

22 Středa sv. Julie, Emil

23 Čtvrtek sv. Jana Křtitele de Rossi, Vladimír

24 Pátek Panny Marie, Pomocnice křesťanů, sv. Vincence Lerinského, Jana

25 Sobota sv. Bedy Ctihodného, Viola

26 Neděle 6. velikonoční, sv. Filipa Neri, Filip

27 Pondělí sv. Augustina z Canterbury, Valdemar

28 Úterý sv. Emila, Vilém

29 Středa sv. Maximina, Maxmilián

30 Čtvrtek Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek, sv. Zdislavy, sv. Jany z Arku, Ferdinand

31 Pátek Navštívení Panny Marie, Kamila

 

ČERVEN 2019

1 Sobota sv. Justina, Laura

2 Neděle 7. velikonoční, sv. Marcelina a Petra, Jarmila

3 Pondělí sv. Karla Lwangy a druhů, Tamara

4 Úterý sv. Františka Caracciolo, Dalibor

5 Středa sv. Bonifáce (Dobroslava), Dobroslav

6 Čtvrtek sv. Norberta, Norbert

7 Pátek sv. Roberta, Iveta, Slavoj

8 Sobota, sv. Medarda, Medard

9 Neděle Seslání Ducha Svatého - Hod Boží, sv. Efréma Syrského, Stanislava

10 Pondělí svatodušní - Panny Marie Matky církve, sv. Maxima, Gita

11 Úterý svatodušní, sv. Barnabáše, Bruno

12 Středa sv. Jana z Fakunda, blah. Marie Antoníny Kratochvílové, Antonie

13 Čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, sv. Antonína z Padovy, Antonín

14 Pátek sv. Anastáze, Roland

15 Sobota sv. Víta, Vít

16 Neděle Nejsvětější Trojice Boží, sv. Benona (Zbyňka), Zbyněk

17 Pondělí sv. Řehoře Barbariga, Adolf

18 Úterý sv. Mariny, Milan

19 Středa sv. Jana Nepomuka Neumanna, Leoš

20 Čtvrtek Božího Těla - doporučený svátek, sv. Silveria, Květa

21 Pátek sv. Aloise z Gonzagy, Alois

22 Sobota sv. Jana Fishera a sv. Tomáše Mora, Pavla

23 Neděle 12. v mezidobí, sv. Josefa Cafassa, Zdeňka

24 Pondělí Narození sv. Jana Křtitele, Jan

25 Úterý sv. Viléma, ct. Ivana, Ivan

26 Středa sv. Jana a Pavla, Adriana

27 Čtvrtek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci, sv. Cyrila Alexandrijského, Ladislav

28 Pátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, sv. Ireneje (Lubomíra), Lubomír

29 Sobota sv. Petra a Pavla - doporučený svátek, Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Petr a Pavel

30 Neděle 13. neděle v mezidobí, sv. prvomučedníků římských, sv. Ladislava, Šárka

 

ČERVENEC 2019

1 Pondělí v církevním kalendáři je svátek sv. Theobalda (Děpolta), v občanském je uvedeno jméno Jaroslava

2 Úterý sv. Oty, Patricie

3 Středa sv. Tomáše, apoštola, Radomír

4 Čtvrtek sv. Prokopa, sv. Oldřicha, Prokop

5 Pátek sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a Evropy - doporučený svátek

6 Sobota sv. Marie Gorettiové, Jan Hus

7 Neděle 14. v mezidobí, sv. Vilibalda, Bohuslava

8 Pondělí sv. Kiliána, Nora

9 Úterý sv. Veroniky Giulianiové, Drahoslava

10 Středa sv. Amálie (Libuše)

11 Čtvrtek sv. Benedikta, patrona Evropy, Olga

12 Pátek sv. Jana Qualberta, Bořek

13 Sobota sv. Jindřicha, Markéta

14 Neděle 15. v mezidobí, blah. Hroznaty, Karolína

15 Pondělí sv. Bonaventury, Jindřich

16 Úterý Panny Marie Karmelské, Luboš

17 Středa blah. Česlava a sv. Hyacinta, blah. Pavla Gojdiče, Martina,

18 Čtvrtek sv. Emiliána, Drahoslava

19 Pátek sv. Makriny, Čeněk

20 Sobota sv. Eliáše (Ilji), Ilja

21 Neděle 16. v mezidobí, sv. Vavřince z Brindisi, Vítězslav

22 Pondělí sv. Marie Magdalény, Magdalena

23 Úterý sv. Brigity Švédské, patronky Evropy, blah. Vasila Hopka, Libor

24 Středa sv. Kristiny, Kristýna

25 Čtvrtek sv. Jakuba Staršího, sv. Kryštofa, Jakub

26 Pátek sv. Jáchyma a sv. Anny, Anna,

27 Sobota sv. Gorazda a druhů, Věroslav

28 Neděle 17. v mezidobí, sv. Viktora I., Viktor

29 Pondělí sv. Marty, Marta

30 Úterý sv. Petra Chryzologa, Bořivoj

31 Středa sv. Ignáce z Loyoly (Hynka), blah. Zdenky Schelingové, Ignác

 

SRPEN 2019

1 Čtvrtek sv. Alfonse z Liguori, Oskar

2 Pátek Panny Marie Andělské, Gustav

3 Sobota sv. Lydie, výročí mučednické smrti P. Václava Drboly, Miluše

4 Neděle 18. v mezidobí, sv. Jana Maria Vianneye, Dominik

5 Pondělí Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné, Kristián

6 Úterý Proměnění Páně, Oldřiška

7 Středa sv. Kajetána, Lada

8 Čtvrtek sv. Dominika, Soběslav

9 Pátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy, Roman

10 Sobota sv. Vavřince, Vavřinec

11 Neděle 19. v mezidobí, sv. Kláry, Zuzana

12 Pondělí sv. Jany Františky ze Chantal, Klára

13 Úterý sv. Ponciána a Hippolyta, Alena

14 Středa sv. Maxmiliána Kolbeho, Alan,

15 Čtvrtek Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek, sv. Tarsicia, Hana

16 Pátek sv. Štěpána I. Uherského, sv. Rocha, Jáchym

17 Sobota sv. Myrona, Petra

18 Neděle 20. v mezidobí, sv. Heleny, Helena

19 Pondělí sv. Jana Eudese, sv. Ludvíka, biskupa, Ludvík

20 Úterý sv. Bernarda, Bernard

21 Středa sv. Pia X., Johana

22 Čtvrtek Panny Marie Královny, Bohuslav,

23 Pátek sv. Růženy z Limy, Sandra

24 Sobota sv. Bartoloměje, Bartoloměj

25 Neděle 21. v mezidobí, sv. Ludvíka, krále, sv. Josefa Kalasanského, blah. Dominika Trčky, Radim

26 Pondělí Panny Marie Čenstochovské, patronky Polska, ct. Martina Středy, Luděk,

27 Úterý sv. Moniky, Otakar

28 Středa sv. Augustina, Augustýn

29 Čtvrtek Umučení sv. Jana Křtitele, Evelína

30 Pátek sv. Fiakra, Vladěna

31 Sobota sv. Rajmunda, sv. Josefa z Arimatie a Nikodéma, Pavlína

 

ZÁŘÍ 2019

1 Neděle 22. v mezidobí, sv. Jiljí, Linda

2 Pondělí sv. Justa, Adéla

3 Úterý sv. Řehoře Velikého, Bronislav

4 Středa sv. Růženy z Viterba, Jindřiška

5 Čtvrtek sv. Viktorína, blah. Terezy z Kalkaty, Boris

6 Pátek sv. Magna, Boleslav

7 Sobota sv. Melichara Grodeckého, Regina

8 Neděle 23. v mezidobí, Narození Panny Marie, Mariana

9 Pondělí sv. Petra Klavera, Daniela

10 Úterý blah. Karla Spinoly, Irma

11 Středa sv. Emiliána, Denisa

12 Čtvrtek Jména Panny Marie, Marie

13 Pátek sv. Jana Zlatoústého, Lubor

14 Sobota Povýšení svatého Kříže, Radka

15 Neděle 24. v mezidobí, Panny Marie Bolestné, patronky Slovenska, Jolana

16 Pondělí sv. Ludmily, Ludmila

17 Úterý sv. Kornélia a Cypriána, Naděžda

18 Středa sv. Josefa Kupertinského, Kryštof

19 Čtvrtek Panny Marie LaSaletské, sv. Januária, Zita

20 Pátek sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků korejských, Oleg

21 Sobota sv. Matouše, Matouš

22 Neděle 25. v mezidobí, sv. Mořice a druhů, Darina

23 Pondělí sv. Pia z Pietrelciny, kněze, Berta

24 Úterý sv. Gerharda (Jaromíra), Jaromír

25 Středa sv. Kleofáše, Zlata

26 Čtvrtek sv. Kosmy a Damiána, sv. Pavla VI., Andrea

27 Pátek sv. Vincence z Pauly, Jonáš

28 Sobota sv. Václava - doporučený svátek, Václav

29 Neděle 26. v mezidobí, sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, a zároveň výročí smrti arcibiskupa Stojana, Michal

30 Pondělí sv. Jeronýma, Jeroným

 

ŘÍJEN 2019

1 Úterý sv. Terezie Ježíškovy, Igor

2 Středa sv. Andělů strážných, Olivie

3 Čtvrtek sv. Maxmiliána, Bohumil

4 Pátek sv. Františka z Assisi, František

5 Sobota sv. Faustýny Kowalské, Eliška

6 Neděle 27. v mezidobí, sv. Bruna, Hanuš

7 Pondělí Panny Marie Růžencové, Justýna

8 Úterý sv. Simeona, Věra

9 Středa sv. Dionýsia (Denise, Diviše), Štefan

10 Čtvrtek sv. Paulina, Marina

11 Pátek sv. Jana XXIII., sv. Germana, Andrej

12 Sobota sv. Radima, Marcel

13 Neděle 28. v mezidobí, sv. Eduarda, Renata

14 Pondělí sv. Kalista I., Agáta

15 Úterý sv. Terezie Ježíšovy, Tereza

16 Středa sv. Hedviky a sv. Havla, sv. Markéty Marie Alacoque, Havel

17 Čtvrtek sv. Ignáce Antiochijského, Hedvika

18 Pátek sv. Lukáše, Lukáš

19 Sobota sv. Izáka Jogua a druhů, Michaela

20 Neděle 29. v mezidobí, sv. Ireny, sv. Vendelína, Vendelín

21 Pondělí blah. Karla Rakouského, Brigita

22 Úterý sv. Jana Pavla II., sv. Marie Salome, Sabina

23 P, sv. Jana Kapistránského, Teodor

24 Čtvrtek sv. Antonína Maria Klareta, Nina

25 Pátek sv. Kryšpína, Beáta

26 Sobota sv. Dimitrije Soluňského, dokončení překladu Písma do staroslovanštiny L.P.883, sv. Rustika, Erik, ZMĚNA ČASU

27 Neděle 30. v mezidobí, sv. Frumencia, Šarlota/Zoe

28 Pondělí sv. Šimona a Judy Tadeáše, státní svátek

29 Úterý blah. Marie Restituty Heleny Kafkové, Silvie

30 Středa sv. Marcela, Tadeáš

31 Čtvrtek sv. Wolfganga, Štěpánka

 

 

LISTOPAD 2019

1 Pátek Všech svatých - doporučený svátek, Felix

2 Sobota Všech věrných zemřelých

3 Neděle 31. v mezidobí, sv. Huberta, Hubert,

4 Pondělí sv. Karla Boromejského, Karel

5 Úterý sv. Zachariáše a Alžběty, Marian

6 Středa sv. Leonarda, Liběna

7 Čtvrtek sv. Vilibrorda, Saskie

8 Pátek sv. Gottfrieda (Bohumíra), Bohumír

9 Sobota Posvěcení lateránské baziliky, Bohdan

10 Neděle 32. v mezidobí, sv. Lva Velikého, Evžen

11 Pondělí sv. Martina, Martin

12 Úterý sv. Josafata, Benedikt

13 Středa sv. Anežky České, Tibor

14 Čtvrtek sv. Mikuláše Taveliče, Sáva

15 Pátek sv. Alberta Velikého, Leopold

16 Sobota sv. Markéty Skotské a sv. Otmara, Otmar

17 Neděle 33. v mezidobí, sv. Alžběty Uherské, Mahulena

18 Pondělí Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla, Romana

19 Úterý sv. Mechtildy, Alžběta

20 Středa sv. Felixe z Valois, blah. Anky Kolesárové, mučednice čistoty 1944, Nikola

21 Čtvrtek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, Albert

22 Pátek sv. Cecílie, Cecilie

23 Sobota sv. Klementa I., Klement

24 Neděle Krista Krále, sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků vietnamských, Emilie

25 Pondělí sv. Kateřiny, Kateřina

26 Úterý sv. Silvestra, opata, Artur

27 Středa sv. Virgila, Xénie

28 Čtvrtek sv. Mansueta (Miloslava), René

29 Pátek sv. Saturnina, Zina

30 Sobota sv. Ondřeje, Ondřej

 

 

PROSINEC 2019

1 Neděle 1. adventní, sv. Edmunda Kampiána, Iva

2 Pondělí sv. Bibiány (Blanky), Blanka

3 Úterý sv. Františka Xaverského, Svatoslav

4 Středa sv. Jana Damašského a sv. Barbory, Barbora

5 Čtvrtek sv. Judity (Jitky), Jitka

6 Pátek sv. Mikuláše, biskupa, Mikuláš

7 Sobota sv. Ambrože, Ambrož,

8 Neděle 2. adventní, Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, Květoslava

9 Pondělí sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, Vratislav

10 Úterý sv. Julie a Eulálie, Julie

11 Středa sv. Damasa I., Dana

12 Čtvrtek Panny Marie Guadalupské, Simona

13 Pátek sv. Lucie, sv. Otylie, Lucie

14 Sobota sv. Jana od Kříže, Lydie

15 Neděle 3. adventní, sv. Valeriána, Radana

16 Pondělí sv. Adelhaidy, Albína

17 Úterý sv. Lazara, Daniel,

18 Středa sv. Rufa a Zosima, Miloslav

19 Čtvrtek blah. Urbana, Ester

20 Pátek sv. Dominika Siloského, Dagmar

21 Sobota sv. Petra Kanisia, Natálie

22 Neděle 4. adventní, sv. Servula, Šimon

23 Pondělí sv. Jana Kentského, Vlasta

24 Úterý Štědrý den, Adam a Eva

25 Středa Narození Páně - Boží hod vánoční, zasvěcený svátek

26 Čtvrtek sv. Štěpána - dobrovolný svátek, Štěpán

27 Pátek sv. Jana, Žaneta

28 Sobota sv. Mláďátek Betlémských, Bohumila

29 Neděle Svaté rodiny, sv. Tomáše Becketta, Judita

30 Pondělí sv. Evžena, David

31 Úterý sv. Silvestra, papeže, Silvestr

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 16. listopadu 2019

svátek má Otmar

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU