Lidový i národní CÍRKEVNÍ KALENDÁŘ 20020

01.01.2020 - lidová zbožnost

Kalendář se všemi svátky L.P. 2020

Opravený dle rozhodnutí papeže Františka z 31.10.2019 o svátku PM Loretánské

Vysvětlivky:

Jsou tam jména z občanského i církevního kalendáře se zvláštním zřetelem na světce a mučedníky minulého století z naší vlasti i Slovenska.

Liturgické památky - jména jsou ve druhém pádě (svátek sv. Vavřince), občanská jména jsou v 1. pádě jako v občanských kalendářích (dnes tam je Vavřinec)

Kromě klasických liturgických barev tam jsou  modře svátky patronů Evropy, nebeskou modří všechny svátky mariánské a jsou tam také mariánské svátky v sousedních zemích, vínovou barvou památné cyrilometodějské dny. V kalendáři jsou též oranžově poznámky o druhu svátku.

Hnědě jsou svátky těch, kdo mají ve Křtinách sochu nebo obraz, ale toho si nevšímejte.

 

LEDEN 2020

 1/1 2020 Středa Matky Boží Panny Marie - Nový rok

2/1 Čtvrtek - v církevním kalendáři je svátek sv. Basila Velkého a sv. Řehoře

Naziánského, v občanském je uvedeno jméno Karina

3/1 Pátek - Nejsvětějšího Jména Ježíš nebo sv. Jenovéfy, Radmila

4/1 Sobota - blah. Anděly z Foligna, Diana

5/1 Neděle 2. v době vánoční - sv. Eduarda, Dalimil

6/1 Pondělí - Zjevení Páně - sv. Tří králů - doporučený svátek

7/1 Úterý - sv. Rajmunda z Penafortu, Vilma

8/1 Středa - sv. Severina, Čestmír

9/1 Čtvrtek - sv. Marcelína, Vladan

10/1 Pátek - sv. Agathona (Dobromila), Břetislav

11/1 Sobota - ct. Marie Elekty, Bohdana

12/1 Neděle Křtu Páně - sv. Proba (Pravoslava), Pravoslav

13/1 Pondělí - sv. Hilaria z Poitiers, Edita

14/1 Úterý - sv. Sávy Srbského, Radovan

15/1 Středa - sv. Pavla Poustevníka, Alice

16/1 Čtvrtek - sv. Marcela I., Ctirad

17/1 Pátek - sv. Antonína Velikého, Drahoslav

18/1 Sobota - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, Vladislav

19/1 Neděle 2. v mezidobí - sv. Maria a Marty a jejich synů, Doubravka

20/1 Pondělí - sv. Fabiána a Šebestiána, Ilona

21/1 Úterý - sv. Anežky Římské, Běla

22/1 Středa - sv. Vincence, Slavomír

23/1 Čtvrtek - sv. Ildefonse, Zdeněk

24/1 Pátek - sv. Františka Sáleského, Milena

25/1 Sobota - Obrácení sv. Pavla, Miloš

26/1 Neděle 3. v mezidobí - NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA - sv. Timoteje (Bohuslava), Zora

27/1 Pondělí - sv. Anděly Mericiovy, Ingrid

28/1 Úterý - sv. Tomáše Akvinského, Otýlie

29/1 Středa - sv. Sulpicia, Zdislava

30/1 Čtvrtek - sv. Martiny, Robin

31/1 Pátek - sv. Jana Boska, Marika

 

ÚNOR 2020

1/2 Sobota - 1.2. sv. Pionia, Hynek

2/2 Neděle - Uvedení Páně do chrámu, (4. v mezidobí) Nela

3/2 Pondělí - sv. Blažeje nebo sv. Ansgara (Oskara) nebo sv. Simeona a Anny, Blažej

4/2 Úterý - sv. Ondřeje Corsini, Jarmila

5/2 Středa - sv. Agáty (Dobromily), Dobromila

6/2 Čtvrtek - sv. Pavla Miki a druhů, Vanda

7/2 Pátek - sv. Veroniky nebo blah. Pia IX., Veronika

8/2 Sobota - ct. Milady, Milada

9/2 Neděle 5. v mezidobí - sv. Apollonie nebo blah. Anny Kateřiny Emmerichové, Apolena

10/2 Pondělí - sv. Scholastiky, Mojmír

11/2 Úterý - Panny Marie Lurdské, Božena,

12/2 Středa - sv. Benedikta Anianského, Slavěna

13/2 Čtvrtek - sv. Kateřiny Ricciovy, Věnceslav

14/2 Pátek - sv. Valentina a zároveň den blaženého úmrtí sv. Cyrila (869), Valentýn

15/2 Sobota - sv. Jiřiny nebo 14 blah. pražských františkánů, Jiřina

16/2 Neděle 6. v mezidobí - sv. Juliány, Ljuba

17/2 Pondělí - sv. Alexia (Aleše) a druhů, Miloslava

18/2 Úterý - sv. Simeona, Gizela

19/2  Středa - blah. Godšalka, Patrik

20/2 Čtvrtek - sv. Františka a Hyacinty Marto z Fatimy, Oldřich

21/2 Pátek - sv. Petra Damiani, Lenka

22/2 Sobota - Nastolení sv. Petra, Petr

23/2 Neděle 7. v mezidobí - sv. Polykarpa, Svatopluk

24/2 Pondělí - sv. Modesta, Matěj

25/2 Úterý - sv. Valburgy, Liliana, výročí mučednické smrti P. Josefa Toufara, rodáka z Arnolce (+1950)

26/2 Popeleční středa - sv. Alexandra, Dorota

27/2 Čtvrtek - sv. Gabriela od Bolestné Panny Marie, Alexandr

28/2 Pátek - sv. Romana, Lumír

29/2 Sobota - sv. Osvalda, Osvald

 

BŘEZEN 2020

1/3 Neděle 1. postní - sv. Suitberta, Bedřich

2/3 Pondělí - sv. Simplicia, Anežka

3/3 Úterý - sv. Kunhuty, Kamil

4/3 Středa - sv. Kazimíra, Stela

5/3  Čtvrtek sv. Teofila (Bohumila), Kazimír

6/3 Pátek - blah. Friedricha (Bedřicha, Miroslava), Miroslav

7/3 Sobota - sv. Perpetuy a Felicity, Tomáš

8/3 Neděle 2. postní - sv. Jana z Boha, Gabriela

9/3 Pondělí - sv. Františky Římské nebo sv. Dominika Savia, dříve sv. Cyrila a Metoděje, Františka

10/3 Úterý - sv. Jana Ogilvie, Viktorie,

11/3 Středa - sv. Eulogia z Kordoby, Anděla

12/3  Čtvrtek - sv. Kvirina, Řehoř

13/3 Pátek - sv. Patricie (Vlasty), Růžena

14/3 Sobota - sv. Matyldy, RÚterý

15/3 Neděle 3. postní - sv. Longina, Ida

16/3 Pondělí - sv. Heriberta, Elena

17/3 Úterý - sv. Patrika (Vlastimila), Vlastimil

18/3 Středa - sv. Cyrila Jeruzalémského, Eduard

19/3 Čtvrtek - sv. Josefa - doporučený svátek, Josef

20/3 Pátek - sv. Archipa, Světlana

21/3 Sobota - blah. Serapiona, Radek

22/3 Neděle 4. postní - sv. Epafrodita, Leona

23/3 Pondělí - sv. Turibia z Mongroveja, Ivona

24/3 Úterý - sv. Kateřiny Švédské nebo 14 sv. pomocníků, Gabriel

25/3 Středa - Zvěstování Panně Marii, sv. Dismase, Marian

26/3 Čtvrtek - sv. Kastula, Emanuel,

27/3 Pátek - sv. Ruperta, Dita

28/3 Sobota - sv. Rogata, Soňa

29/3 Neděle 5. postní - blah. Ludolfa (Slavomila), Taťána, ZMĚNA ČASU

30/3 Pondělí - sv. Jana Klimaka, Arnošt,

31/3 Úterý - blah. Balbíny, Kvido

 

DUBEN 2020

1/4 Středa - sv. Makaria nebo sv. Huga, Hugo

2/4 Čtvrtek - sv. Františka z Pauly, Erika

3/4 Pátek - sv. Nikity, Richard

4/4 Sobota - sv. Izidora, Ivana

5/4 Neděle Květná neboli Pašijová - sv. Vincence Ferrerského, Miroslava

6/4 Pondělí Svatého týdne - sv. Notgera a zároveň den blaženého úmrtí sv. Metoděje (885), Vendula

7/4 Úterý Svatého týdne - sv. Jana Křtitele de la Salle, Heřman nebo Hermína

8/4 Středa Svatého týdne - sv. Alberta, Ema,

9/4 Zelený čtvrtek - sv. Marie Kleofášovy, Dušan

10/4 Velký pátek - sv. Michaela de Sanctis, Darja

11/4 Bílá sobota - sv. Stanislava, Izabela

12/4 Neděle 1. velikonoční - Hod Boží velikonoční - sv. Julia I., Julius

13/4 Pondělí velikonoční - sv. Martina I., Aleš - dobrovolný svátek,

14/4 Úterý velikonoční - sv. Lamberta, Vincenc

15/4 Středa velikonoční - sv. Anastázie nebo blah. Damiana de Veuster, Anastázie

16/4 Čtvrtek velikonoční - sv. Bernadety Soubirousové, Irena

17/ Pátek velikonoční - sv. Inocence, Rudolf

18/4 Sobota velikonoční - sv. Krescence (Rostislava), Valérie

19/4 Neděle 2. velikonoční - svátek Božího milosrdenství - sv. Emy, Rostislav

20/4 Pondělí  sv. Marcelína, Marcela

21/4 Úterý - sv. Anselma, Alexandra

22/4 Středa - sv. Leonida, Evženie

23/4  Čtvrtek -  sv. Vojtěcha, Vojtěch

24/4 Pátek - sv. Jiří, Jiří

25/4 Sobota - sv. Marka, Marek

26/4 Neděle 3. velikonoční - Panny Marie, Matky dobré rady nebo sv. Richaria, Oto

27/4 Pondělí - sv. Zity, Jaroslav

28/4 Úterý - sv. Petra Chanela, Vlastislav

29/4 Středa - sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy, Robert

30/4 Čtvrtek - sv. Zikmunda, Blahoslav

 

KVĚTEN 2020

1/5 Pátek - sv. Josefa dělníka, Svátek práce

2/5 Sobota - sv. Atanáše, Zikmund

3/5 Neděle 4. velikonoční - den modliteb za povolání - sv. Filipa a Jakuba, Panny Marie, Královny Polska, Alexej

4/5 Pondělí - sv. Floriána (Květoslava), Květoslav

5/5 Úterý - sv. Gotharda, Klaudie

6/5 Středa - sv. Jana Sarkandra, Radoslav

7/5 Čtvrtek , sv. Benedikta II., Stanislav

8/5 Pátek - Panny Marie, Prostřednice všech milostí, Den vítězství

9/5 Sobota - sv. Herma, Ctibor

10/5 Neděle 5. velikonoční - sv. Izidora, Blažena, svátek matek,

11/5 Pondělí - sv. Ignáce z Lácony, Svatava 2009 + P. Alois Weigl

12/5 Úterý - sv. Pankráce, Pankrác,

13/5 Středa - Panny Marie Fátimské, sv. Serváce, Servác

14/5 Čtvrtek - sv. Matěje a sv. Bonifáce, Bonifác

15/5 Pátek - sv. Žofie, Žofie

16/5 Sobota - sv. Jana Nepomuckého, Přemysl 1986 + Vlastimil Šenkýř

17/5 Neděle 6. velikonoční - sv. Paschala Baylona, Aneta

18/5 Pondělí - sv. Jana I., Nataša

19/5 Úterý - sv. Petra Celestýna, Ivo

20/5 Středa - sv. Klementa Maria Hofbauera, Zbyšek, výročí mučednické smrti P. Jana Buly (1952)

 

21/5 Čtvrtek  - Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek,  sv. Ondřeje Boboly, Monika

22/5 Pátek - sv. Julie, Emil

23/5 Sobota - sv. Jana Křtitele de Rossi, Vladimír

24/5 Neděle 7. velikonoční - Panny Marie, Pomocnice křesťanů, sv. Vincence Lerinského, Jana

25/5 Pondělí - sv. Bedy Ctihodného, Viola

26/5 Úterý - sv. Filipa Neri, Filip

27/5 Středa - sv. Augustina z Canterbury, Valdemar

28/5 Čtvrtek, sv. Emila, Vilém

29/5 Pátek - sv. Maximina, sv. Pavla VI., Maxmilián

30/5 Sobota - sv. Zdislavy nebo sv. Jany z Arku, Ferdinand

31/5 Neděle Seslání Ducha Svatého - Hod Boží svatodušní - Navštívení Panny Marie, Kamila

 

ČERVEN 2020

1/6 Pondělí svatodušní - Panny Marie, Matky církve - dobrovolný svátek, sv. Justina, Laura

2/6 Úterý svatodušní - sv. Marcelina a Petra, Jarmila

3/6 Středa - sv. Karla Lwangy a druhů, Tamara

4/6 Čtvrtek - svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, sv. Františka Caracciolo, Dalibor

5/6 Pátek -,sv. Bonifáce (Dobroslava), Dobroslav

6/6 Sobota - sv. Norberta, Norbert

7/6 Neděle Nejsvětější Trojice Boží - sv. Roberta, Iveta nebo Slavoj

8/6 Pondělí - sv. Medarda, Medard

9/6 Úterý - sv. Efréma Syrského, Stanislava

10/6 Středa - sv. Maxima, Gita

11/6 Čtvrtek - Božího Těla - doporučený svátek - sv. Barnabáše, Bruno

12/6 Pátek - sv. Jana z Fakunda nebo blah. Marie Antoníny Kratochvílové, Antonie

13/6 Sobota - sv. Antonína z Padovy, Antonín

14/6 Neděle 11. v mezidobí - sv. Anastáze, Roland

15/6 Pondělí - sv. Víta, Vít

16/6 Úterý - sv. Benona (Zbyňka), Zbyněk

17/6 Středa - sv. Řehoře Barbariga, Adolf

18/6 Čtvrtek - sv. Mariny, Milan

19/6 Pátek - Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - sv. Jana Nepomuka Neumanna, Leoš

20/6 Sobota Neposkvrněného Srdce Panny Marie - sv. Silveria, Květa

21/6 Neděle 12. v mezidobí - sv. Aloise z Gonzagy, Alois

22/6 Pondělí - sv. Jana Fishera a sv. Tomáše Mora, Pavla

23/6 Úterý - sv. Josefa Cafassa, Zdeňka

24/6 Středa - Narození sv. Jana Křtitele, , Jan

25/6 Čtvrtek - sv. Viléma nebo sv. Dobroslavy, mučednice z 9. století nebo ct. Ivana, Ivan

26/6 Pátek - sv. Jana a Pavla, Adriana

27/6 Sobota - Panny Marie, Matky ustavičné pomoci, sv. Cyrila Alexandrijského, Ladislav

28/6 Neděle 13. v mezidobí - sv. Ireneje (Lubomíra), Lubomír

29/6 Pondělí - sv. Petra a Pavla - doporučený svátek, Petr a Pavel

30/6 Úterý - sv. prvomučedníků římských nebo sv. Ladislava, Šárka

 

ČERVENEC 2020

1/7 Středa - v církevním kalendáři je svátek sv. Theobalda (Děpolta), v občanském je uvedeno jméno Jaroslava

2/7 Čtvrtek - sv. Oty, Patricie

3/7 Pátek - sv. Tomáše, apoštola, Radomír

4/7 Sobota - sv. Prokopa nebo sv. Oldřicha, Prokop

5/7 Neděle - sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a Evropy (14. v mezidobí)

6/7 Pondělí - sv. Marie Gorettiové, Jan Hus

7/7 Úterý - sv. Vilibalda, Bohuslava

8/7 Středa - sv. Kiliána, Nora

9/7 Čtvrtek - sv. Veroniky Giulianiové, Drahoslava

10/7 Pátek - sv. Amálie (Libuše)

11/7 Sobota - sv. Benedikta, patrona Evropy, Olga

12/7 Neděle 15. v mezidobí - sv. Jana Qualberta, Bořek

13/7 Pondělí - sv. Jindřicha, Markéta

14/7 Úterý - blah. Hroznaty, Karolína

15/7 Středa - sv. Bonaventury, Jindřich

16/7 Čtvrtek - Panny Marie Karmelské, Luboš

17/7 Pátek - blah. Česlava a sv. Hyacinta nebo blah. Pavla Gojdiče, Martina,

18/7 Sobota - sv. Emiliána, Drahoslava

19/7 Neděle 16. v mezidobí - sv. Makriny, Čeněk

20/7 Pondělí - sv. Eliáše (Ilji), Ilja

21/7 Úterý - sv. Vavřince z Brindisi, Vítězslav

22/7 Středa - svátek sv. Marie Magdalény, Magdalena

23/7 Čtvrtek - sv. Brigity Švédské, patronky Evropy nebo blah. Vasila Hopka, Libor

24/7 Pátek - sv. Kristiny, Kristýna

25/7 Sobota - sv. Jakuba Staršího nebo sv. Kryštofa, Jakub

26/7 Neděle 17. v mezidobí - sv. Jáchyma a Anny, Anna,

27/7 Pondělí - sv. Gorazda a druhů, Věroslav

28/7 Úterý - sv. Viktora I., Viktor

29/7 Středa - sv. Marty, Marta

30/7 Čtvrtek - sv. Petra Chryzologa, Bořivoj

31/7 Pátek - sv. Ignáce z Loyoly (Hynka) nebo blah. Zdenky Schelingové, Ignác

 

SRPEN 2020

1/8 Sobota - sv. Alfonse z Liguori, Oskar

2/8 Neděle 18. v mezidobí - Panny Marie Andělské, Gustav

3/8 Pondělí - sv. Lydie, Miluše, výročí mučednické smrti P. Václava Drboly (1951)

 

4/8 Úterý - sv. Jana Maria Vianneye, Dominik

5/8 Středa - Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné, Kristián

6/8 Čtvrtek Proměnění Páně, Oldřiška

7/8 Pátek - sv. Kajetána, Lada

8/8 Sobota - sv. Dominika, Soběslav

9/8 Neděle 19. v mezidobí - sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy, Roman

10/8 Pondělí - sv. Vavřince, Vavřinec

11/8 Úterý - sv. Kláry, Zuzana

12/8 Středa - sv. Jany Františky ze Chantal, Klára

13/8 Čtvrtek - sv. Ponciána a Hippolyta, Alena

14/8 Pátek - sv. Maxmiliána Kolbeho, Alan,

15/8 Sobota - Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek, Hana

16/8 Neděle 20. v mezidobí - sv. Štěpána I. Uherského nebo sv. Rocha, Jáchym

17/8 Pondělí - sv. Myrona, Petra

18/8 Úterý - sv. Heleny, Helena

19/8 Středa - sv. Jana Eudese nebo sv. Ludvíka, biskupa, Ludvík

20/8 Čtvrtek - sv. Bernarda, Bernard

21/8 Pátek - sv. Pia X., Johana

22/8 Sobota - Panny Marie Královny, Bohuslav,

23/8 Neděle 21. v mezidobí - sv. Růženy z Limy, Sandra

24/8 Pondělí - sv. Bartoloměje, Bartoloměj

25/8 Úterý - sv. Ludvíka, krále nebo blah. Dominika Trčky, Radim

26/8 Středa - Panny Marie Čenstochovské, patronky Polska, ct. Martina Středy, Luděk,

27/8 Čtvrtek - sv. Moniky, Otakar

28/8 Pátek - sv. Augustina, Augustýn

29/8 Sobota - Umučení sv. Jana Křtitele, Evelína

30/8 Neděle 22. v mezidobí - sv. Fiakra, Vladěna

31/8 Pondělí - sv. Rajmunda nebo sv. Josefa z Arimatie a Nikodéma, Pavlína

 

ZÁŘÍ 2020

1/9 Úterý - sv. Jiljí, Linda

2/9 Středa - sv. Justa, Adéla

3/9 Čtvrtek - sv. Řehoře Velikého, Bronislav

4/9 Pátek - sv. Růženy z Viterba, Jindřiška

5/9 Sobota - sv. Viktorína nebo sv. Terezy z Kalkaty, Boris

6/9 Neděle 23. v mezidobí - sv. Magna, Boleslav

7./9 Pondělí - sv. Melichara Grodeckého, Regina

8/9 Úterý - Narození Panny Marie, Mariana

9/9 Středa - sv. Petra Klavera, Daniela

10/9 Čtvrtek - blah. Karla Spinoly, Irma

11/9 Pátek - sv. Emiliána, Denisa

12/9 Sobota - Jména Panny Marie, Marie

13/9 Neděle 24. v mezidobí - sv. Jana Zlatoústého, Lubor

14/9 Pondělí - Povýšení svatého Kříže, Radka

15/9 Úterý - Panny Marie Bolestné, patronky Slovenska, Jolana

16/9 Středa - sv. Ludmily, Ludmila

17/9 Čtvrtek - sv. Kornélia a Cypriána, Naděžda

18/9 Pátek - sv. Josefa Kupertinského, Kryštof

19/9 Sobota - Panny Marie LaSaletské, sv. Januária, Zita

20/9 Neděle 25. v mezidobí - sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků korejských, Oleg

21/9 Pondělí - sv. Matouše, Matouš

22/9 Úterý - sv. Mořice a druhů, Darina

23/9 Středa - sv. Pia z Pietrelciny, kněze, Berta

24/9 Čtvrtek - sv. Gerharda (Jaromíra), Jaromír

25/9 Pátek - sv. Kleofáše, Zlata

26/9 Sobota - sv. Kosmy a Damiána, Andrea

27/9 Neděle 26. v mezidobí - sv. Vincence z Pauly, Jonáš

28/9 Pondělí - sv. Václava - doporučený svátek, Václav

29/9 Úterý - sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, a zároveň výročí smrti arcibiskupa Stojana (1923), Michal

30/9 Středa - sv. Jeronýma, Jeroným

 

ŘÍJEN 2020

1/10 Čtvrtek - sv. Terezie Ježíškovy, Igor

2/10 Pátek - sv. Andělů strážných, Olivie

3/10 Sobota - sv. Maxmiliána, Bohumil

4/10 Neděle 27. v mezidobí - sv. Františka z Assisi, František

5/10 Pondělí - sv. Faustýny Kowalské, Eliška

6/10 Úterý - sv. Bruna, Hanuš

7/10 Středa - Panny Marie Růžencové, Justýna

8/10  Čtvrtek - sv. Simeona, Věra

9/10 Pátek - sv. Dionýsia (Denise, Diviše), Štefan

10/10 Sobota - sv. Paulina, Marina

11/10 Neděle 28. v mezidobí - sv. Jana XXIII. nebo sv. Germana, Andrej

12/10 Pondělí - sv. Radima, Marcel

13/10 Úterý - sv. Eduarda, Renata

14/10 Středa - sv. Kalista I., Agáta

15/10 Čtvrtek - sv. Terezie Ježíšovy, Tereza

16/10 Pátek - sv. Hedviky a sv. Havla, sv. Markéty Marie Alacoque, Havel

17/10 Sobota - sv. Ignáce Antiochijského, Hedvika

18/10 Neděle 29. v mezidobí - sv. Lukáše, Lukáš

19/10 Pondělí - sv. Izáka Jogua a druhů, Michaela

20/10 Úterý - sv. Ireny, sv. Vendelína, Vendelín

21/10 Středa - blah. Karla Rakouského, Brigita

22/10 Čtvrtek - sv. Jana Pavla II. nebo sv. Marie Salome, Sabina

2310 Pátek -  sv. Jana Kapistránského, Teodor

24/10 Sobota - sv. Antonína Maria Klareta, Nina

25/10 Neděle 30. v mezidobí - sv. Kryšpína, Beáta - ZMĚNA ČASU

26/10 Pondělí - sv. Dimitrije Soluňského, dokončení překladu Písma, sv. Rustika, Erik

27/10 Úterý - sv. Frumencia, Šarlota/Zoe

28/10 Středa - sv. Šimona a Judy Tadeáše, státní svátek

29/10 Čtvrtek - blah. Marie Restituty Heleny Kafkové, Silvie,

30/10 Pátek - sv. Marcela, Tadeáš

31/10 Sobota - sv. Wolfganga, Štěpánka

 

 

LISTOPAD 2020

1/11 Neděle - Všech svatých - (31. v mezidobí)  - Felix

2/11 Pondělí - Všech věrných zemřelých

3/11 Úterý - sv. Huberta, Hubert,

4/11 Středa - sv. Karla Boromejského, Karel

5/11 Čtvrtek - sv. Zachariáše a Alžběty, Marian

6/11 Pátek - sv. Leonarda, Liběna

7/11 Sobota - sv. Vilibrorda, Saskie

8/11 Neděle 32. v mezidobí - sv. Gottfrieda (Bohumíra), Bohumír

9/11 Pondělí - Posvěcení lateránské baziliky, Bohdan

10/11 Úterý - sv. Lva Velikého, Evžen

11/11 Středa - sv. Martina, Martin

12/11 Čtvrtek - sv. Josafata, Benedikt

13/11 Pátek - sv. Anežky České, Tibor

14/11 Sobota - sv. Mikuláše Taveliče, Sáva

15/11 Neděle 33. v mezidobí - sv. Alberta Velikého, Leopold

16/11 Pondělí - sv. Markéty Skotské a sv. Otmara, Otmar

17/11 Úterý - sv. Alžběty Uherské, Mahulena

18/11 Středa - Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla, Romana

19/11 Čtvrtek - sv. Mechtildy, Alžběta

20/11 Pátek - sv. Felixe z Valois, blah. Anny Kolesárové, Nikola

21/11 Sobota - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, Albert

22/11 Neděle Krista Krále - sv. Cecílie, Cecilie

23/11 Pondělí - sv. Klementa I., Klement

24/11 Úterý - sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků vietnamských, Emilie

25/11 Středa - sv. Kateřiny, Kateřina

26/11  Čtvrtek - sv. Silvestra, opata, Artur

27/11 Pátek - sv. Virgila, Xénie

28/11 Sobota - sv. Mansueta (Miloslava), René

29/11 Neděle 1. adventní - sv. Saturnina, Zina

30/11 Pondělí - sv. Ondřeje, Ondřej

 

 

PROSINEC 2020

1/12 Úterý - sv. Edmunda Kampiána, Iva

2/12 Středa - sv. Bibiány (Blanky), Blanka

3/12  Čtvrtek - sv. Františka Xaverského, Svatoslav

4/12 Pátek - sv. Jana Damašského a sv. Barbory, Barbora

5/12 Sobota - sv. Judity (Jitky), Jitka

6/12 Neděle 2. adventní - sv. Mikuláše, biskupa, Mikuláš

7/12 Pondělí - sv. Ambrože, Ambrož,

8/12 Úterý - Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek, Květoslava

9/12 Středa - sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, Vratislav

10/12 Čtvrtek - Panny Marie Loretánské, sv. Julie a Eulálie, Julie

11/12 Pátek - sv. Damasa I., Dana

12/12 Sobota - Panny Marie Guadalupské, Simona

13/12 Neděle 3. adventní - sv. Lucie, Lucie

14/12 Pondělí - sv. Jana od Kříže, Lydie

15/12 Úterý - sv. Valeriána, Radana

16/12 Středa - sv. Adelhaidy, Albína

17/12 Čtvrtek - sv. Lazara, Daniel,

18/12 Pátek - sv. Rufa a Zosima, Miloslav

19/12 Sobota - blah. Urbana, Ester

20/12 Neděle 4. adventní - sv. Dominika Siloského, Dagmar

21/12 Pondělí - sv. Petra Kanisia, Natálie

22/12 Úterý - sv. Servula, Šimon

23/12 Středa - sv. Jana Kentského, Vlasta

24/12 Čtvrtek - Štědrý den, Adam a Eva

25/12 Pátek - Narození Páně - Hod Boží vánoční

26/12 Sobota - sv. Štěpána, Štěpán - dobrovolný svátek,

27/12 Neděle Svaté rodiny - sv. Jana, Žaneta

28/12 Pondělí - sv. Mláďátek Betlémských, Bohumila

29/12 Úterý - sv. Tomáše Becketta, Judita

30/12 Středa - sv. Evžena, David

31/12 2020 Čtvrtek -  sv. Silvestra, papeže, Silvestr

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 9. srpna 2020

svátek má Roman

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU