Korunka odčiňování za kněze

04.05.2022 - lidová zbožnost

tak potřebná

 

Korunka odčiňování obětování předrahé Krve za kněze

Tato korunka odčiňování se modli

na klasickém růženci o pěti desátcích.

sv.-petr-korunka.jpg

Na zrnkách modlitby Otčenáš:

Věčný Otče, obětuji ti předrahou Krev tvého milovaného Syna,

našeho Pána, Ježíše Krista, Beránka bez vady a poskvrny, jako odčinění za mé hříchy a za hříchy všech kněží.

 

Na zrnkách modlitby Zdrávas:

Svou předrahou Krví, milý Ježíši, očisť  a posvěť své kněze.

 

Místo Sláva Otci:

Otče, od něhož má všechno otcovství na nebi i na zemi své jméno, smiluj se  nad všemi svými kněžím a obmyj je Beránkovou Krví.

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)