Katolický kalendář pro rok spásy 2024

31.12.2023 - lidová zbožnost

Kalendář se všemi svátky pro rok spásy 2024

 

 Jsou tam jména z občanského i církevního kalendáře se zvláštním zřetelem na světce a mučedníky minulého století z naší vlasti i Slovenska.

Liturgické památky - jména jsou ve druhém pádě (svátek sv. Vavřince), občanská jména jsou v 1. pádě jako v občanských kalendářích (dnes tam je Vavřinec)

Kromě klasických liturgických barev tam jsou  modře svátky patronů Evropy, nebeskou modří všechny svátky mariánské a jsou tam také mariánské svátky v sousedních zemích, vínovou barvou památné cyrilometodějské dny. V kalendáři jsou též oranžově poznámky o druhu svátku - zasvěcený, doporučený nebo dobrovolný svátek

Hnědě jsou svátky těch, kdo mají ve Křtinách sochu nebo obraz, ale toho si nevšímejte.

 

Leden

1/1 2024 Pondělí - Matky Boží Panny Marie – SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MÍR - Nový rok – zasvěcený svátek

2/1 Úterý - v církevním kalendáři je svátek sv. Basila Velkého a sv. Řehoře

Naziánského, v občanském je uvedeno jméno Karina

3/1 Středa - Nejsvětějšího Jména Ježíš nebo sv. Jenovéfy, Radmila

4/1 Čtvrtek - sv. Anděly z Foligna, Diana

5/1 Pátek - sv. Eduarda, Dalimil

6/1 Sobota - Zjevení Páně - sv. Tří králů - doporučený svátek

7/1 2024 Neděle Křtu Páně - sv. Rajmunda z Penafortu, Vilma

8/1 Pondělí, sv. Severina, Čestmír

9/1 Úterý - sv. Marcelína, Vladan

10/1 Středa - sv. Agathona (Dobromila), Břetislav

11/1 Čtvrtek - ct. Marie Elekty, Bohdana

12/1 Pátek - sv. Proba (Pravoslava), Pravoslav

13/1 Sobota - sv. Hilaria z Poitiers, Edita

14/1 2024 Neděle 2. v mezidobí - sv. Sávy Srbského, Radovan

15/1 Pondělí sv. Pavla Poustevníka, Alice

16/1 Úterý - sv. Marcela I., Ctirad

17/1 Středa - sv. Antonína Velikého, Drahoslav

18/1 Čtvrtek - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, Vladislav

19/1 Pátek - sv. Maria a Marty a jejich synů, Doubravka

20/1 Sobota - sv. Fabiána a Šebestiána, Ilona

21/1 2024 Neděle 3. v mezidobí – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA - sv. Anežky Římské, Běla

22/1 Pondělí - sv. Vincence, Slavomír

23/1 Úterý - sv. Ildefonse, Zdeněk

24/1 Středa - sv. Františka Sáleského, Milena

25/1 Čtvrtek - Obrácení sv. Pavla, Miloš

26/1 Pátek - sv. Timoteje (Bohuslava), Zora

27/1 Sobota - sv. Anděly Mericiovy, Ingrid

28/1 2024 Neděle 4. v mezidobí - sv. Tomáše Akvinského, Otýlie

29/1 Pondělí - sv. Sulpicia, Zdislava

30/1 Úterý -  sv. Martiny, Robin

31/1 Středa - sv. Jana Boska, Marika

 

ÚNOR 2024

1/2 Čtvrtek - sv. Pionia, Hynek

2/2 Pátek - Uvedení Páně do chrámu, Nela

3/2 Sobota - sv. Blažeje nebo sv. Ansgara (Oskara) nebo sv. Simeona a Anny, Blažej

4/2 2024 Neděle 5. v mezidobí - sv. Ondřeje Corsini, Jarmila

5/2 Pondělí - sv. Agáty (Dobromily), Dobromila

6/2 Úterý -  sv. Pavla Miki a druhů, Vanda

7/2 Středa - sv. Veroniky nebo blah. Pia IX., Veronika

8/2 Čtvrtek - ct. Milady, Milada

9/2 Pátek - sv. Apollonie nebo blah. Anny Kateřiny Emmerichové, Apolena

10/2 Sobota - sv. Scholastiky, Mojmír

11/2 2024 Neděle 6. v mezidobí - Panny Marie Lurdské, Božena,

12/2 Pondělí - sv. Benedikta Anianského, Slavěna

13/2 Úterý - sv. Kateřiny Ricciovy, Věnceslav

14/2 Popeleční středa - sv. Valentina a zároveň den blaženého úmrtí sv. Cyrila (869 Řím), Valentýn

15/2 Čtvrtek - sv. Jiřiny nebo 14 blah. pražských františkánů, Jiřina

16/2 Pátek - sv. Juliány, Ljuba

17/2 Sobota - sv. Alexia (Aleše) a druhů, Miloslava

18/2 2024 Neděle 1. postní - sv. Simeona, Gizela

19/2 Pondělí - blah. Godšalka, Patrik

20/2 Úterý - sv. Františka a Hyacinty Marto z Fatimy, Oldřich

21/2 Středa - sv. Petra Damiani, Lenka

22/2 Čtvrtek - Nastolení sv. Petra, Petr

23/2 Pátek - sv. Polykarpa, Svatopluk

24/2 Sobota - sv. Modesta, Matěj

25/2 2024 Neděle 2. postní - sv. Valburgy, Liliana, výročí mučednické smrti P. Josefa Toufara, rodáka z Arnolce (+1950)

26/2 Pondělí - sv. Alexandra, Dorota

27/2 Úterý - sv. Řehoře z Nareku, opata a učitele církve, sv. Gabriela od Bolestné Panny Marie, Alexandr

28/2 Středa - sv. Romana, Lumír

29/2 Čtvrtek – sv. Kasián, Horymír

 

BŘEZEN 2024

1/3 Pátek - sv. Suitberta, Bedřich

2/3 Sobota - sv. Simplicia, Anežka

3/3 2024 Neděle 3. postní - sv. Kunhuty, Kamil

4/3 Pondělí - sv. Kazimíra, Stela

5/3 Úterý - sv. Teofila (Bohumila), Kazimír

6/3 Středa - blah. Friedricha (Bedřicha, Miroslava), Miroslav

7/3 Čtvrtek - sv. Perpetuy a Felicity, Tomáš

8/3 Pátek - sv. Jana z Boha, Gabriela

9/3 Sobota - sv. Františky Římské nebo sv. Dominika Savia, dříve sv. Cyrila a Metoděje, Františka

10/3 2024 Neděle 4. postní - sv. Jana Ogilvie, Viktorie,

11/3 Pondělí - sv. Eulogia z Kordoby, Anděla

12/3 Úterý - sv. Kvirina, Řehoř

13/3 Středa - sv. Patricie (Vlasty), Růžena

14/3 Čtvrtek - sv. Matyldy, Rút

15/3 Pátek - sv. Longina, Ida

16/3 Sobota - sv. Heriberta, Elena

17/3 2024 Neděle 5. postní - sv. Patrika (Vlastimila), Vlastimil

18/3 Pondělí - sv. Cyrila Jeruzalémského, Eduard

19/3 Úterý - sv. Josefa - doporučený svátek, Josef

20/3 Středa - sv. Archipa, Světlana

21/3 Čtvrtek - blah. Serapiona, Radek

22/3 Pátek - sv. Epafrodita, Leona

23/3 Sobota - sv. Turibia z Mongroveja, Ivona

24/3 2024 Neděle Květná neboli Pašijová - sv. Kateřiny Švédské nebo 14 sv. pomocníků, Gabriel

25/3 Pondělí Svatého týdne - Zvěstování Panně Marii, sv. Dismase, Marian

26/3 Úterý Svatého týdne - sv. Kastula, Emanuel, ZMĚNA ČASU

27/3 Středa Svatého týdne - sv. Ruperta, Dita

28/3 Zelený čtvrtek - sv. Rogata, Soňa

29/3 Velký pátek - blah. Ludolfa (Slavomila), Taťána,

30/3 Bílá sobota - sv. Jana Klimaka, Arnošt,

31/3 2024 Neděle 1. velikonoční – Hod Boží - blah. Balbíny, Kvido

 

DUBEN 2024

1/4 Pondělí velikonoční - dobrovolný svátek  - sv. Makaria nebo sv. Huga, Hugo

2/4 Úterý velikonoční - sv. Františka z Pauly, Erika

3/4 Středa velikonoční - sv. Nikity, Richard

4/4 Čtvrtek velikonoční - sv. Izidora, Ivana

5/4 Pátek velikonoční - sv. Vincence Ferrerského, Miroslava

6/4 Sobota velikonoční - sv. Notgera a zároveň den blaženého úmrtí sv. Metoděje (885 Velehrad), Vendula

7/4 2024 Neděle 2. velikonoční - svátek Božího milosrdenství - sv. Jana Křtitele de la Salle, Heřman nebo Hermína

8/4 Pondělí - Zvěstování Páně - sv. Alberta, Ema,

9/4 Úterý - sv. Marie Kleofášovy, Dušan

10/4 Středa - sv. Michaela de Sanctis, Darja

11/4 Čtvrtek - sv. Stanislava, Izabela

12/4 Pátek - sv. Julia I., Julius

13/4 Sobota - sv. Martina I., Aleš

14/4 2024 Neděle 3. velikonoční - sv. Lamberta, Vincenc

15/4  Pondělí - sv. Anastázie nebo blah. Damiana de Veuster, Anastázie

16/4 Úterý -  sv. Bernadety Soubirousové, Irena

17/4 Středa - sv. Inocence, Rudolf

18/4 Čtvrtek  - sv. Krescence (Rostislava), Valérie

19/4 Pátek - sv. Emy, Rostislav

20/4 Sobota - sv. Marcelína, Marcela

21/4 2024 Neděle 4. velikonoční - den modliteb za povolání - sv. Anselma, Alexandra

22/4 Pondělí velikonoční - sv. Leonida, Evženie

23/4 Úterý - sv. Vojtěcha, Vojtěch

24/4 Středa - sv. Jiří, Jiří

25/4 Čtvrtek - sv. Marka, Marek

26/4 Pátek - Panny Marie, Matky dobré rady nebo sv. Richaria, Oto

27/4 Sobota - sv. Zity, Jaroslav

28/4 2024 Neděle 5. velikonoční - sv. Petra Chanela, Vlastislav

29/4 Pondělí - sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy, Robert

30/4 Úterý - sv. Zikmunda, Blahoslav

 

KVĚTEN 2024

1/5 Středa - sv. Josefa dělníka, Svátek práce

2/5 Čtvrtek - sv. Atanáše, Zikmund

3/5 Pátek - sv. Filipa a Jakuba, Panny Marie, Královny Polska, Alexej, 

4/5 Sobota - sv. Floriána (Květoslava), Květoslav

5/5 2024 Neděle 6. velikonoční - sv. Gotharda, Klaudie

6/5 Pondělí - sv. Jana Sarkandra, Radoslav

7/5 Úterý - sv. Benedikta II., Stanislav

8/5 Středa - Panny Marie, Prostřednice všech milostí, Den vítězství, státní svátek

9/5 Čtvrtek - Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek - sv. Herma, Ctibor

10/5 Pátek - sv. Jana z Ávily, kněze a učitele církve; sv. Izidora, Blažena,

11/5 Sobota - sv. Ignáce z Lácony, Svatava

12/5 2024 Neděle 7. velikonoční - sv. Pankráce, Pankrác, svátek matek

13/5 Pondělí - Panny Marie Fátimské, sv. Serváce, Servác

14/5 Úterý - sv. Matěje a sv. Bonifáce, Bonifác

15/5 Středa - sv. Žofie, Žofie

16/5 Čtvrtek - sv. Jana Nepomuckého, Přemysl

17/5 Pátek - sv. Paschala Baylona, Aneta

18/5 Sobota - sv. Jana I., Nataša

19/5 2024 Neděle - Seslání Ducha Svatého - Hod Boží - sv. Petra Celestýna, Ivo

20/5 Pondělí svatodušní, Panny Marie, Matky církve - dobrovolný svátek, - sv. Klementa Maria Hofbauera, Zbyšek, výročí mučednické smrti P. Jana Buly (1952)

21/5 Úterý - svatodušní - sv. Ondřeje Boboly, Monika

22/5 Středa - sv. Julie, Emil

23/5 Čtvrtek - svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, sv. Jana Křtitele de Rossi, Vladimír

24/5 Pátek - Panny Marie, Pomocnice křesťanů, sv. Vincence Lerinského, Jana

25/5 Sobota - sv. Bedy Ctihodného, Viola

26/5 2024 Neděle Nejsvětější Trojice Boží - sv. Filipa Neri, Filip

27/5 Pondělí - sv. Augustina z Canterbury, Valdemar

28/5 Úterý - sv. Emila, Vilém

29/5 Středa - sv. Maximina, sv. Pavla VI., Maxmilián

30/5 Čtvrtek - Božího Těla - doporučený svátek - sv. Zdislavy nebo sv. Jany z Arku, Ferdinand

31/5 Pátek - Navštívení Panny Marie, Kamila

 

ČERVEN 2024

1/6 Sobota - sv. Justina, Laura

2/6 2024 Neděle 9. v mezidobí - sv. Marcelina a Petra, Jarmila

3/6 Pondělí - sv. Karla Lwangy a druhů, Tamara

4/6  Úterý - sv. Františka Caracciolo, Dalibor

5/6 Středa - sv. Bonifáce (Dobroslava), Dobroslav

6/6 Čtvrtek - sv. Norberta, Norbert

7/6 Pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,- sv. Roberta, Iveta nebo Slavoj

8/6 Sobota - Neposkvrněného Srdce Panny Marie, sv. Medarda, Medard

9/6 2024 Neděle 10. v mezidobí - sv. Efréma Syrského, Stanislava

10/6 Pondělí - sv. Maxima, Gita

11/6 Úterý - sv. Barnabáše, Bruno

12/6 Středa - sv. Jana z Fakunda nebo blah. Marie Antoníny Kratochvílové, Antonie

13/6 Čtvrtek - sv. Antonína z Padovy, Antonín

14/6 Pátek - sv. Anastáze, Roland

15/6 Sobota - sv. Víta, Vít

16/6 2024 Neděle 11. v mezidobí - sv. Benona (Zbyňka), Zbyněk

17/6 Pondělí - sv. Řehoře Barbariga, Adolf

18/6 Úterý - sv. Mariny, Milan

19/6 Středa - sv. Jana Nepomuka Neumanna, Leoš

20/6 Čtvrtek - sv. Silveria, Květa

21/6 Pátek - sv. Aloise z Gonzagy, Alois

22/6 Sobota - sv. Jana Fishera a sv. Tomáše Mora, Pavla

23/6 2024 Neděle 12. v mezidobí - sv. Josefa Cafassa, Zdeňka

24/6 Pondělí - Narození sv. Jana Křtitele, Jan

25/6 Úterý - sv. Viléma nebo sv. Dobroslavy, mučednice z 9. století nebo ct. Ivana, Ivan

26/6 Středa - sv. Jana a Pavla, Adriana

27/6 Čtvrtek - Panny Marie, Matky ustavičné pomoci, sv. Cyrila Alexandrijského, Ladislav

28/6 Pátek - sv. Ireneje (Lubomíra), Lubomír

29/6 Sobota - sv. Petra a Pavla - doporučený svátek, Petr a Pavel

30/6 2024 Neděle 13. v mezidobí - sv. prvomučedníků římských nebo sv. Ladislava, Šárka

 

ČERVENEC 2024

1/7 Pondělí - v církevním kalendáři je svátek sv. Theobalda (Děpolta), v občanském je uvedeno jméno Jaroslava

2/7 Úterý - sv. Oty, Patricie

3/7 Středa - sv. Tomáše, apoštola, Radomír

4/7 Čtvrtek - sv. Prokopa nebo sv. Oldřicha, Prokop

5/7 Pátek - sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a Evropy - doporučený svátek

6/7 Sobota - sv. Marie Gorettiové, Jan Hus

7/7 2024 Neděle 14. v mezidobí - sv. Vilibalda, Bohuslava

8/7 Pondělí - sv. Kiliána, Nora

9/7 Úterý - sv. Veroniky Giulianiové, Drahoslava

10/7 Středa - sv. Amálie (Libuše)

11/7 Čtvrtek - sv. Benedikta, patrona Evropy, Olga

12/7 Pátek - sv. Jana Qualberta, Bořek

13/7 Sobota - sv. Jindřicha, Markéta

14/7 2024 Neděle 15. v mezidobí - blah. Hroznaty, Karolína

15/7 Pondělí - sv. Bonaventury, Jindřich

16/7 Úterý - Panny Marie Karmelské, Luboš

17/7 Středa - blah. Česlava a sv. Hyacinta nebo blah. Pavla Gojdiče, Martina,

18/7 Čtvrtek - sv. Emiliána, Drahoslava

19/7 Pátek - sv. Makriny, Čeněk

20/7 Sobota - sv. Eliáše (Ilji), Ilja

21/7 2024 Neděle 16. v mezidobí - sv. Vavřince z Brindisi, Vítězslav

22/7 Pondělí - svátek sv. Marie Magdalény, Magdalena

23/7 Úterý -  sv. Brigity Švédské, patronky Evropy nebo blah. Vasila Hopka, Libor

24/7 Středa - sv. Kristiny, Kristýna

25/7 Čtvrtek - sv. Jakuba Staršího nebo sv. Kryštofa, Jakub

26/7 Pátek - sv. Jáchyma a Anny, Anna,

27/7 Sobota - sv. Gorazda a druhů, Věroslav

28/7 2024 Neděle 17. v mezidobí - sv. Viktora I., Viktor

29/7 Pondělí - sv. Marty, Marie a Lazara, sourozenců z Betánie, Marta

30/7 Úterý - sv. Petra Chryzologa, Bořivoj

31/7 Středa - sv. Ignáce z Loyoly (Hynka) nebo blah. Zdenky Schelingové, Ignác

 

SRPEN 2024

1/8 Čtvrtek - sv. Alfonse z Liguori, Oskar

2/8 Pátek - Panny Marie Andělské, Gustav

3/8 Sobota - sv. Lydie, Miluše, výročí mučednické smrti P. Václava Drboly a P. Františka Pařila  (1951)

4/8 2024 Neděle 18. v mezidobí - sv. Jana Maria Vianneye, Dominik

5/8 Pondělí - Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné, Kristián

6/8 Úterý - Proměnění Páně, Oldřiška

7/8 Středa - sv. Kajetána, Lada

8/8 Čtvrtek - sv. Dominika, Soběslav

9/8 Pátek - sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy, Roman

10/8 Sobota - sv. Vavřince, Vavřinec

11/8 Neděle 19. v mezidobí - sv. Kláry, Zuzana

12/8 2024 Pondělí - sv. Jany Františky ze Chantal, Klára

13/8 Úterý -  sv. Ponciána a Hippolyta, Alena

14/8 Středa - sv. Maxmiliána Kolbeho, Alan,

15/8 Čtvrtek - Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek, Hana

16/8 Pátek - sv. Štěpána I. Uherského nebo sv. Rocha, Jáchym

17/8 Sobota - sv. Myrona, Petra

18/8 2024 Neděle 20. v mezidobí - sv. Heleny, Helena

19/8 Pondělí - sv. Jana Eudese nebo sv. Ludvíka, biskupa, Ludvík

20/8 Úterý -  sv. Bernarda, Bernard

21/8 Středa - sv. Pia X., Johana

22/8 Čtvrtek - Panny Marie Královny, Bohuslav,

23/8 Pátek - sv. Růženy z Limy, Sandra

24/8 Sobota - sv. Bartoloměje, Bartoloměj

25/8 2024 Neděle 21. v mezidobí - sv. Ludvíka, krále nebo blah. Dominika Trčky, Radim

26/8 Pondělí - Panny Marie Čenstochovské, patronky Polska, ct. Martina Středy, Luděk,

27/8 Úterý -  sv. Moniky, Otakar

28/8 Středa - sv. Augustina, Augustýn

29/8 Čtvrtek - Umučení sv. Jana Křtitele, Evelína

30/8 Pátek - sv. Fiakra, Vladěna 

31/8 Sobota - sv. Rajmunda nebo sv. Josefa z Arimatie a Nikodéma, Pavlína

 

ZÁŘÍ 2024

1/9 2024 Neděle 22. v mezidobí - sv. Jiljí, Linda

2/9 Pondělí - sv. Justa, Adéla

3/9 Úterý - sv. Řehoře Velikého, Bronislav

4/9 Středa - sv. Růženy z Viterba, Jindřiška

5/9 Čtvrtek - sv. Viktorína nebo sv. Terezy z Kalkaty, Boris

6/9 Pátek - sv. Magna, Boleslav

7./9 Sobota - sv. Melichara Grodeckého, Regina

8/9 2024 Neděle  23. v mezidobí - Narození Panny Marie, Mariana

9/9 Pondělí - sv. Petra Klavera, Daniela

10/9 Úterý - blah. Karla Spinoly, Irma

11/9 Středa - sv. Emiliána, Denisa

12/9 Čtvrtek - Jména Panny Marie, Marie

13/9 Pátek - sv. Jana Zlatoústého, Lubor

14/9 Sobota - Povýšení svatého Kříže, Radka

15/9 2024 Neděle 24. v mezidobí - Panny Marie Bolestné, patronky Slovenska, Jolana

16/9 Pondělí - sv. Ludmily, Ludmila

17/9 Úterý -  sv. Hildegardy z Bingen, panny a učitelky církve, sv. Kornélia a Cypriána, Naděžda

18/9 Středa - sv. Josefa Kupertinského, Kryštof

19/9 Čtvrtek - Panny Marie LaSaletské, sv. Januária, Zita

20/9 Pátek - sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků korejských, Oleg

21/9 Sobota - sv. Matouše, Matouš

22/9 2024 Neděle 25. v mezidobí - sv. Mořice a druhů, Darina

23/9 Pondělí - sv. Pia z Pietrelciny, kněze, Berta

24/9 Úterý - sv. Gerharda (Jaromíra), Jaromír

25/9 Středa - sv. Kleofáše, Zlata

26/9 Čtvrtek - sv. Kosmy a Damiána, Andrea

27/9 Pátek - sv. Vincence z Pauly, Jonáš

28/9 Sobota - sv. Václava - doporučený svátek, Václav

29/9 2024 Neděle 26. v mezidobí - sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, a zároveň výročí smrti arcibiskupa Stojana, Michal

30/9 Pondělí - sv. Jeronýma, Jeroným

 

ŘÍJEN 2024

1/10 Úterý - sv. Terezie Ježíškovy, Igor

2/10 Středa - sv. Andělů strážných, Olivie

3/10 Čtvrtek - sv. Maxmiliána, Bohumil

4/10 Pátek - sv. Františka z Assisi, František

5/10 Sobota - sv. Faustýny Kowalské, Eliška

6/10 2024 Neděle 27. v mezidobí - sv. Bruna, Hanuš

7/10 Pondělí - Panny Marie Růžencové, Justýna

8/10 Úterý - sv. Simeona, Věra

9/10 Středa - sv. Dionýsia (Denise, Diviše), Štefan

10/10 Čtvrtek - sv. Paulina, Marina

11/10 Pátek - sv. Jana XXIII. nebo sv. Germana (Heřmana), Andrej

12/10 Sobota - sv. Radima, Marcel

13/10 2024 Neděle 28. v mezidobí - sv. Eduarda, Renata

14/10 Pondělí - sv. Kalista I., Agáta

15/10 Úterý - sv. Terezie Ježíšovy, Tereza

16/10 Středa - sv. Hedviky a sv. Havla, sv. Markéty Marie Alacoque, Havel

17/10 Čtvrtek - sv. Ignáce Antiochijského, Hedvika

18/10 Pátek - sv. Lukáše, Lukáš

19/10 Sobota - sv. Izáka Jogua a druhů, Michaela

20/10 2024 Neděle 29. v mezidobí - sv. Ireny, sv. Vendelína, Vendelín

21/10 Pondělí - blah. Karla Rakouského, Brigita

22/10  Úterý - sv. Jana Pavla II. nebo sv. Marie Salome, Sabina

23/10 Středa - sv. Jana Kapistránského, Teodor

24/10 Čtvrtek - sv. Antonína Maria Klareta, Nina

25/10 Pátek - sv. Kryšpína, Beáta

26/10 Sobota - sv. Dimitrije Soluňského, dokončení překladu Písma, sv. Rustika, Erik

27/10 2024 Neděle 30. v mezidobí - sv. Frumencia, Šarlota/Zoe, ZMĚNA ČASU

28/10 Pondělí - sv. Šimona a Judy Tadeáše, státní svátek

29/10 Úterý - blah. Marie Restituty Heleny Kafkové, Silvie

30/10 Středa - sv. Marcela, Tadeáš

31/10 Čtvrtek - sv. Wolfganga, Štěpánka

 

 

LISTOPAD 2024

1/11 Pátek - Všech svatých - doporučený svátek, Felix

2/11 Sobota - Všech věrných zemřelých

3/11 2024 Neděle 31. v mezidobí - sv. Huberta, Hubert,

4/11 Pondělí - sv. Karla Boromejského, Karel

5/11  Úterý - sv. Zachariáše a Alžběty, Marian

6/11 Středa - sv. Leonarda, Liběna

7/11 Čtvrtek - sv. Vilibrorda, Saskie

8/11 Pátek - sv. Gottfrieda (Bohumíra), Bohumír

9/11 Sobota - Posvěcení lateránské baziliky, Bohdan

10/11 2024 Neděle 32. v mezidobí - sv. Lva Velikého, Evžen

11/11 Pondělí - sv. Martina, Martin

12/11 Úterý - sv. Josafata, Benedikt

13/11 Středa - sv. Anežky České, Tibor

14/11 Čtvrtek - sv. Mikuláše Taveliče, Sáva

15/11 Pátek - sv. Alberta Velikého, Leopold

16/11 Sobota - sv. Markéty Skotské a sv. Otmara, Otmar

17/11 2024 Neděle 33. v mezidobí - sv. Alžběty Uherské, Mahulena, státní svátek

18/11 Pondělí - Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla, Romana

19/11 Úterý - sv. Mechtildy, Alžběta

20/11 Středa - sv. Felixe z Valois, blah. Anny Kolesárové, Nikola

21/11 Čtvrtek - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, Albert

22/11 Pátek - sv. Cecílie, Cecilie

23/11 Sobota - sv. Klementa I., Klement

24/11 2024 Neděle Krista Krále - sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků vietnamských, Emilie

25/11 Pondělí - sv. Kateřiny, Kateřina

26/11 Úterý - sv. Silvestra, opata, Artur

27/11 Středa - sv. Virgila, Xénie

28/11 Čtvrtek - sv. Mansueta (Miloslava), René

29/11 Pátek - sv. Saturnina, Zina

30/11 Sobota - sv. Ondřeje, Ondřej

 

 

PROSINEC 2024

1/12 2024 Neděle 1. adventní - sv. Edmunda Kampiána, Iva

2/12 Pondělí - sv. Bibiány (Blanky), Blanka

3/12 Úterý - sv. Františka Xaverského, Svatoslav

4/12 Středa - sv. Jana Damašského a sv. Barbory, Barbora

5/12 Čtvrtek - sv. Judity (Jitky), Jitka

6/12 Pátek - sv. Mikuláše, biskupa, Mikuláš

7/12 Sobota - sv. Ambrože, Ambrož,

8/12 2024 Neděle 2. adventní - Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, - dobrovolný svátek, Květoslava

9/12 Pondělí - sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, Vratislav

10/12 Úterý -  Panny Marie Loretánské, sv. Julie a Eulálie, Julie

11/12 Středa - sv. Damasa I., Dana

12/12 Čtvrtek - Panny Marie Guadalupské, Simona

13/12 Pátek - sv. Lucie, Lucie

14/12 Sobota - sv. Jana od Kříže, Lydie

15/12 2024 Neděle 3. adventní - sv. Valeriána, Radana

16/12 Pondělí - sv. Adelhaidy, Albína

17/12 Úterý - sv. Lazara, Daniel,

18/12 Středa - sv. Rufa a Zosima, Miloslav

19/12 Čtvrtek - blah. Urbana, Ester

20/12 Pátek - sv. Dominika Siloského, Dagmar

21/12 Sobota - sv. Petra Kanisia, Natálie

22/12 2024 Neděle 4. adventní - sv. Servula, Šimon

23/12 Pondělí - sv. Jana Kentského, Vlasta

24/12. Úterý - Štědrý den, Adam a Eva

25/12 Středa - Narození Páně - Boží hod vánoční - zasvěcený svátek

26/12 Čtvrtek - sv. Štěpána - dobrovolný svátek, Štěpán

27/12 Pátek - sv. Jana, Žaneta

28/12 Sobota - sv. Mláďátek Betlémských, Bohumila

29/12 2024 Neděle Svaté rodiny - sv. Tomáše Becketta, Judita

30/12 Pondělí - sv. Evžena, David

31/12 2024 Úterý -  sv. Silvestra, papeže, Silvestr

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)