Katolický kalendář pro rok spásy 2024

31.12.2023 - lidová zbožnost

Kalendář se všemi svátky pro rok spásy 2024

 

 Jsou tam jména z občanského i církevního kalendáře se zvláštním zřetelem na světce a mučedníky minulého století z naší vlasti i Slovenska.

Liturgické památky - jména jsou ve druhém pádě (svátek sv. Vavřince), občanská jména jsou v 1. pádě jako v občanských kalendářích (dnes tam je Vavřinec)

Kromě klasických liturgických barev tam jsou  modře svátky patronů Evropy, nebeskou modří všechny svátky mariánské a jsou tam také mariánské svátky v sousedních zemích, vínovou barvou památné cyrilometodějské dny. V kalendáři jsou též oranžově poznámky o druhu svátku - zasvěcený, doporučený nebo dobrovolný svátek

Hnědě jsou svátky těch, kdo mají ve Křtinách sochu nebo obraz, ale toho si nevšímejte.

 

Leden

1/1 2024 Pondělí - Matky Boží Panny Marie – SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MÍR - Nový rok – zasvěcený svátek

2/1 Úterý - v církevním kalendáři je svátek sv. Basila Velkého a sv. Řehoře

Naziánského, v občanském je uvedeno jméno Karina

3/1 Středa - Nejsvětějšího Jména Ježíš nebo sv. Jenovéfy, Radmila

4/1 Čtvrtek - sv. Anděly z Foligna, Diana

5/1 Pátek - sv. Eduarda, Dalimil

6/1 Sobota - Zjevení Páně - sv. Tří králů - doporučený svátek

7/1 2024 Neděle Křtu Páně - sv. Rajmunda z Penafortu, Vilma

8/1 Pondělí, sv. Severina, Čestmír

9/1 Úterý - sv. Marcelína, Vladan

10/1 Středa - sv. Agathona (Dobromila), Břetislav

11/1 Čtvrtek - ct. Marie Elekty, Bohdana

12/1 Pátek - sv. Proba (Pravoslava), Pravoslav

13/1 Sobota - sv. Hilaria z Poitiers, Edita

14/1 2024 Neděle 2. v mezidobí - sv. Sávy Srbského, Radovan

15/1 Pondělí sv. Pavla Poustevníka, Alice

16/1 Úterý - sv. Marcela I., Ctirad

17/1 Středa - sv. Antonína Velikého, Drahoslav

18/1 Čtvrtek - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, Vladislav

19/1 Pátek - sv. Maria a Marty a jejich synů, Doubravka

20/1 Sobota - sv. Fabiána a Šebestiána, Ilona

21/1 2024 Neděle 3. v mezidobí – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA - sv. Anežky Římské, Běla

22/1 Pondělí - sv. Vincence, Slavomír

23/1 Úterý - sv. Ildefonse, Zdeněk

24/1 Středa - sv. Františka Sáleského, Milena

25/1 Čtvrtek - Obrácení sv. Pavla, Miloš

26/1 Pátek - sv. Timoteje (Bohuslava), Zora

27/1 Sobota - sv. Anděly Mericiovy, Ingrid

28/1 2024 Neděle 4. v mezidobí - sv. Tomáše Akvinského, Otýlie

29/1 Pondělí - sv. Sulpicia, Zdislava

30/1 Úterý -  sv. Martiny, Robin

31/1 Středa - sv. Jana Boska, Marika

 

ÚNOR 2024

1/2 Čtvrtek - sv. Pionia, Hynek

2/2 Pátek - Uvedení Páně do chrámu, Nela

3/2 Sobota - sv. Blažeje nebo sv. Ansgara (Oskara) nebo sv. Simeona a Anny, Blažej

4/2 2024 Neděle 5. v mezidobí - sv. Ondřeje Corsini, Jarmila

5/2 Pondělí - sv. Agáty (Dobromily), Dobromila

6/2 Úterý -  sv. Pavla Miki a druhů, Vanda

7/2 Středa - sv. Veroniky nebo blah. Pia IX., Veronika

8/2 Čtvrtek - ct. Milady, Milada

9/2 Pátek - sv. Apollonie nebo blah. Anny Kateřiny Emmerichové, Apolena

10/2 Sobota - sv. Scholastiky, Mojmír

11/2 2024 Neděle 6. v mezidobí - Panny Marie Lurdské, Božena,

12/2 Pondělí - sv. Benedikta Anianského, Slavěna

13/2 Úterý - sv. Kateřiny Ricciovy, Věnceslav

14/2 Popeleční středa - sv. Valentina a zároveň den blaženého úmrtí sv. Cyrila (869 Řím), Valentýn

15/2 Čtvrtek - sv. Jiřiny nebo 14 blah. pražských františkánů, Jiřina

16/2 Pátek - sv. Juliány, Ljuba

17/2 Sobota - sv. Alexia (Aleše) a druhů, Miloslava

18/2 2024 Neděle 1. postní - sv. Simeona, Gizela

19/2 Pondělí - blah. Godšalka, Patrik

20/2 Úterý - sv. Františka a Hyacinty Marto z Fatimy, Oldřich

21/2 Středa - sv. Petra Damiani, Lenka

22/2 Čtvrtek - Nastolení sv. Petra, Petr

23/2 Pátek - sv. Polykarpa, Svatopluk

24/2 Sobota - sv. Modesta, Matěj

25/2 2024 Neděle 2. postní - sv. Valburgy, Liliana, výročí mučednické smrti P. Josefa Toufara, rodáka z Arnolce (+1950)

26/2 Pondělí - sv. Alexandra, Dorota

27/2 Úterý - sv. Řehoře z Nareku, opata a učitele církve, sv. Gabriela od Bolestné Panny Marie, Alexandr

28/2 Středa - sv. Romana, Lumír

29/2 Čtvrtek – sv. Kasián, Horymír

 

BŘEZEN 2024

1/3 Pátek - sv. Suitberta, Bedřich

2/3 Sobota - sv. Simplicia, Anežka

3/3 2024 Neděle 3. postní - sv. Kunhuty, Kamil

4/3 Pondělí - sv. Kazimíra, Stela

5/3 Úterý - sv. Teofila (Bohumila), Kazimír

6/3 Středa - blah. Friedricha (Bedřicha, Miroslava), Miroslav

7/3 Čtvrtek - sv. Perpetuy a Felicity, Tomáš

8/3 Pátek - sv. Jana z Boha, Gabriela

9/3 Sobota - sv. Františky Římské nebo sv. Dominika Savia, dříve sv. Cyrila a Metoděje, Františka

10/3 2024 Neděle 4. postní - sv. Jana Ogilvie, Viktorie,

11/3 Pondělí - sv. Eulogia z Kordoby, Anděla

12/3 Úterý - sv. Kvirina, Řehoř

13/3 Středa - sv. Patricie (Vlasty), Růžena

14/3 Čtvrtek - sv. Matyldy, Rút

15/3 Pátek - sv. Longina, Ida

16/3 Sobota - sv. Heriberta, Elena

17/3 2024 Neděle 5. postní - sv. Patrika (Vlastimila), Vlastimil

18/3 Pondělí - sv. Cyrila Jeruzalémského, Eduard

19/3 Úterý - sv. Josefa - doporučený svátek, Josef

20/3 Středa - sv. Archipa, Světlana

21/3 Čtvrtek - blah. Serapiona, Radek

22/3 Pátek - sv. Epafrodita, Leona

23/3 Sobota - sv. Turibia z Mongroveja, Ivona

24/3 2024 Neděle Květná neboli Pašijová - sv. Kateřiny Švédské nebo 14 sv. pomocníků, Gabriel

25/3 Pondělí Svatého týdne - Zvěstování Panně Marii, sv. Dismase, Marian

26/3 Úterý Svatého týdne - sv. Kastula, Emanuel, ZMĚNA ČASU

27/3 Středa Svatého týdne - sv. Ruperta, Dita

28/3 Zelený čtvrtek - sv. Rogata, Soňa

29/3 Velký pátek - blah. Ludolfa (Slavomila), Taťána,

30/3 Bílá sobota - sv. Jana Klimaka, Arnošt,

31/3 2024 Neděle 1. velikonoční – Hod Boží - blah. Balbíny, Kvido

 

DUBEN 2024

1/4 Pondělí velikonoční - dobrovolný svátek  - sv. Makaria nebo sv. Huga, Hugo

2/4 Úterý velikonoční - sv. Františka z Pauly, Erika

3/4 Středa velikonoční - sv. Nikity, Richard

4/4 Čtvrtek velikonoční - sv. Izidora, Ivana

5/4 Pátek velikonoční - sv. Vincence Ferrerského, Miroslava

6/4 Sobota velikonoční - sv. Notgera a zároveň den blaženého úmrtí sv. Metoděje (885 Velehrad), Vendula

7/4 2024 Neděle 2. velikonoční - svátek Božího milosrdenství - sv. Jana Křtitele de la Salle, Heřman nebo Hermína

8/4 Pondělí - Zvěstování Páně - sv. Alberta, Ema,

9/4 Úterý - sv. Marie Kleofášovy, Dušan

10/4 Středa - sv. Michaela de Sanctis, Darja

11/4 Čtvrtek - sv. Stanislava, Izabela

12/4 Pátek - sv. Julia I., Julius

13/4 Sobota - sv. Martina I., Aleš

14/4 2024 Neděle 3. velikonoční - sv. Lamberta, Vincenc

15/4  Pondělí - sv. Anastázie nebo blah. Damiana de Veuster, Anastázie

16/4 Úterý -  sv. Bernadety Soubirousové, Irena

17/4 Středa - sv. Inocence, Rudolf

18/4 Čtvrtek  - sv. Krescence (Rostislava), Valérie

19/4 Pátek - sv. Emy, Rostislav

20/4 Sobota - sv. Marcelína, Marcela

21/4 2024 Neděle 4. velikonoční - den modliteb za povolání - sv. Anselma, Alexandra

22/4 Pondělí velikonoční - sv. Leonida, Evženie

23/4 Úterý - sv. Vojtěcha, Vojtěch

24/4 Středa - sv. Jiří, Jiří

25/4 Čtvrtek - sv. Marka, Marek

26/4 Pátek - Panny Marie, Matky dobré rady nebo sv. Richaria, Oto

27/4 Sobota - sv. Zity, Jaroslav

28/4 2024 Neděle 5. velikonoční - sv. Petra Chanela, Vlastislav

29/4 Pondělí - sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy, Robert

30/4 Úterý - sv. Zikmunda, Blahoslav

 

KVĚTEN 2024

1/5 Středa - sv. Josefa dělníka, Svátek práce

2/5 Čtvrtek - sv. Atanáše, Zikmund

3/5 Pátek - sv. Filipa a Jakuba, Panny Marie, Královny Polska, Alexej, 

4/5 Sobota - sv. Floriána (Květoslava), Květoslav

5/5 2024 Neděle 6. velikonoční - sv. Gotharda, Klaudie

6/5 Pondělí - sv. Jana Sarkandra, Radoslav

7/5 Úterý - sv. Benedikta II., Stanislav

8/5 Středa - Panny Marie, Prostřednice všech milostí, Den vítězství, státní svátek

9/5 Čtvrtek - Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek - sv. Herma, Ctibor

10/5 Pátek - sv. Jana z Ávily, kněze a učitele církve; sv. Izidora, Blažena,

11/5 Sobota - sv. Ignáce z Lácony, Svatava

12/5 2024 Neděle 7. velikonoční - sv. Pankráce, Pankrác, svátek matek

13/5 Pondělí - Panny Marie Fátimské, sv. Serváce, Servác

14/5 Úterý - sv. Matěje a sv. Bonifáce, Bonifác

15/5 Středa - sv. Žofie, Žofie

16/5 Čtvrtek - sv. Jana Nepomuckého, Přemysl

17/5 Pátek - sv. Paschala Baylona, Aneta

18/5 Sobota - sv. Jana I., Nataša

19/5 2024 Neděle - Seslání Ducha Svatého - Hod Boží - sv. Petra Celestýna, Ivo

20/5 Pondělí svatodušní, Panny Marie, Matky církve - dobrovolný svátek, - sv. Klementa Maria Hofbauera, Zbyšek, výročí mučednické smrti P. Jana Buly (1952)

21/5 Úterý - svatodušní - sv. Ondřeje Boboly, Monika

22/5 Středa - sv. Julie, Emil

23/5 Čtvrtek - svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, sv. Jana Křtitele de Rossi, Vladimír

24/5 Pátek - Panny Marie, Pomocnice křesťanů, sv. Vincence Lerinského, Jana

25/5 Sobota - sv. Bedy Ctihodného, Viola

26/5 2024 Neděle Nejsvětější Trojice Boží - sv. Filipa Neri, Filip

27/5 Pondělí - sv. Augustina z Canterbury, Valdemar

28/5 Úterý - sv. Emila, Vilém

29/5 Středa - sv. Maximina, sv. Pavla VI., Maxmilián

30/5 Čtvrtek - Božího Těla - doporučený svátek - sv. Zdislavy nebo sv. Jany z Arku, Ferdinand

31/5 Pátek - Navštívení Panny Marie, Kamila

 

ČERVEN 2024

1/6 Sobota - sv. Justina, Laura

2/6 2024 Neděle 9. v mezidobí - sv. Marcelina a Petra, Jarmila

3/6 Pondělí - sv. Karla Lwangy a druhů, Tamara

4/6  Úterý - sv. Františka Caracciolo, Dalibor

5/6 Středa - sv. Bonifáce (Dobroslava), Dobroslav

6/6 Čtvrtek - sv. Norberta, Norbert

7/6 Pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,- sv. Roberta, Iveta nebo Slavoj

8/6 Sobota - Neposkvrněného Srdce Panny Marie, sv. Medarda, Medard

9/6 2024 Neděle 10. v mezidobí - sv. Efréma Syrského, Stanislava

10/6 Pondělí - sv. Maxima, Gita

11/6 Úterý - sv. Barnabáše, Bruno

12/6 Středa - sv. Jana z Fakunda nebo blah. Marie Antoníny Kratochvílové, Antonie

13/6 Čtvrtek - sv. Antonína z Padovy, Antonín

14/6 Pátek - sv. Anastáze, Roland

15/6 Sobota - sv. Víta, Vít

16/6 2024 Neděle 11. v mezidobí - sv. Benona (Zbyňka), Zbyněk

17/6 Pondělí - sv. Řehoře Barbariga, Adolf

18/6 Úterý - sv. Mariny, Milan

19/6 Středa - sv. Jana Nepomuka Neumanna, Leoš

20/6 Čtvrtek - sv. Silveria, Květa

21/6 Pátek - sv. Aloise z Gonzagy, Alois

22/6 Sobota - sv. Jana Fishera a sv. Tomáše Mora, Pavla

23/6 2024 Neděle 12. v mezidobí - sv. Josefa Cafassa, Zdeňka

24/6 Pondělí - Narození sv. Jana Křtitele, Jan

25/6 Úterý - sv. Viléma nebo sv. Dobroslavy, mučednice z 9. století nebo ct. Ivana, Ivan

26/6 Středa - sv. Jana a Pavla, Adriana

27/6 Čtvrtek - Panny Marie, Matky ustavičné pomoci, sv. Cyrila Alexandrijského, Ladislav

28/6 Pátek - sv. Ireneje (Lubomíra), Lubomír

29/6 Sobota - sv. Petra a Pavla - doporučený svátek, Petr a Pavel

30/6 2024 Neděle 13. v mezidobí - sv. prvomučedníků římských nebo sv. Ladislava, Šárka

 

ČERVENEC 2024

1/7 Pondělí - v církevním kalendáři je svátek sv. Theobalda (Děpolta), v občanském je uvedeno jméno Jaroslava

2/7 Úterý - sv. Oty, Patricie

3/7 Středa - sv. Tomáše, apoštola, Radomír

4/7 Čtvrtek - sv. Prokopa nebo sv. Oldřicha, Prokop

5/7 Pátek - sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a Evropy - doporučený svátek

6/7 Sobota - sv. Marie Gorettiové, Jan Hus

7/7 2024 Neděle 14. v mezidobí - sv. Vilibalda, Bohuslava

8/7 Pondělí - sv. Kiliána, Nora

9/7 Úterý - sv. Veroniky Giulianiové, Drahoslava

10/7 Středa - sv. Amálie (Libuše)

11/7 Čtvrtek - sv. Benedikta, patrona Evropy, Olga

12/7 Pátek - sv. Jana Qualberta, Bořek

13/7 Sobota - sv. Jindřicha, Markéta

14/7 2024 Neděle 15. v mezidobí - blah. Hroznaty, Karolína

15/7 Pondělí - sv. Bonaventury, Jindřich

16/7 Úterý - Panny Marie Karmelské, Luboš

17/7 Středa - blah. Česlava a sv. Hyacinta nebo blah. Pavla Gojdiče, Martina,

18/7 Čtvrtek - sv. Emiliána, Drahoslava

19/7 Pátek - sv. Makriny, Čeněk

20/7 Sobota - sv. Eliáše (Ilji), Ilja

21/7 2024 Neděle 16. v mezidobí - sv. Vavřince z Brindisi, Vítězslav

22/7 Pondělí - svátek sv. Marie Magdalény, Magdalena

23/7 Úterý -  sv. Brigity Švédské, patronky Evropy nebo blah. Vasila Hopka, Libor

24/7 Středa - sv. Kristiny, Kristýna

25/7 Čtvrtek - sv. Jakuba Staršího nebo sv. Kryštofa, Jakub

26/7 Pátek - sv. Jáchyma a Anny, Anna,

27/7 Sobota - sv. Gorazda a druhů, Věroslav

28/7 2024 Neděle 17. v mezidobí - sv. Viktora I., Viktor

29/7 Pondělí - sv. Marty, Marie a Lazara, sourozenců z Betánie, Marta

30/7 Úterý - sv. Petra Chryzologa, Bořivoj

31/7 Středa - sv. Ignáce z Loyoly (Hynka) nebo blah. Zdenky Schelingové, Ignác

 

SRPEN 2024

1/8 Čtvrtek - sv. Alfonse z Liguori, Oskar

2/8 Pátek - Panny Marie Andělské, Gustav

3/8 Sobota - sv. Lydie, Miluše, výročí mučednické smrti P. Václava Drboly a P. Františka Pařila  (1951)

4/8 2024 Neděle 18. v mezidobí - sv. Jana Maria Vianneye, Dominik

5/8 Pondělí - Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné, Kristián

6/8 Úterý - Proměnění Páně, Oldřiška

7/8 Středa - sv. Kajetána, Lada

8/8 Čtvrtek - sv. Dominika, Soběslav

9/8 Pátek - sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy, Roman

10/8 Sobota - sv. Vavřince, Vavřinec

11/8 Neděle 19. v mezidobí - sv. Kláry, Zuzana

12/8 2024 Pondělí - sv. Jany Františky ze Chantal, Klára

13/8 Úterý -  sv. Ponciána a Hippolyta, Alena

14/8 Středa - sv. Maxmiliána Kolbeho, Alan,

15/8 Čtvrtek - Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek, Hana

16/8 Pátek - sv. Štěpána I. Uherského nebo sv. Rocha, Jáchym

17/8 Sobota - sv. Myrona, Petra

18/8 2024 Neděle 20. v mezidobí - sv. Heleny, Helena

19/8 Pondělí - sv. Jana Eudese nebo sv. Ludvíka, biskupa, Ludvík

20/8 Úterý -  sv. Bernarda, Bernard

21/8 Středa - sv. Pia X., Johana

22/8 Čtvrtek - Panny Marie Královny, Bohuslav,

23/8 Pátek - sv. Růženy z Limy, Sandra

24/8 Sobota - sv. Bartoloměje, Bartoloměj

25/8 2024 Neděle 21. v mezidobí - sv. Ludvíka, krále nebo blah. Dominika Trčky, Radim

26/8 Pondělí - Panny Marie Čenstochovské, patronky Polska, ct. Martina Středy, Luděk,

27/8 Úterý -  sv. Moniky, Otakar

28/8 Středa - sv. Augustina, Augustýn

29/8 Čtvrtek - Umučení sv. Jana Křtitele, Evelína

30/8 Pátek - sv. Fiakra, Vladěna 

31/8 Sobota - sv. Rajmunda nebo sv. Josefa z Arimatie a Nikodéma, Pavlína

 

ZÁŘÍ 2024

1/9 2024 Neděle 22. v mezidobí - sv. Jiljí, Linda

2/9 Pondělí - sv. Justa, Adéla

3/9 Úterý - sv. Řehoře Velikého, Bronislav

4/9 Středa - sv. Růženy z Viterba, Jindřiška

5/9 Čtvrtek - sv. Viktorína nebo sv. Terezy z Kalkaty, Boris

6/9 Pátek - sv. Magna, Boleslav

7./9 Sobota - sv. Melichara Grodeckého, Regina

8/9 2024 Neděle  23. v mezidobí - Narození Panny Marie, Mariana

9/9 Pondělí - sv. Petra Klavera, Daniela

10/9 Úterý - blah. Karla Spinoly, Irma

11/9 Středa - sv. Emiliána, Denisa

12/9 Čtvrtek - Jména Panny Marie, Marie

13/9 Pátek - sv. Jana Zlatoústého, Lubor

14/9 Sobota - Povýšení svatého Kříže, Radka

15/9 2024 Neděle 24. v mezidobí - Panny Marie Bolestné, patronky Slovenska, Jolana

16/9 Pondělí - sv. Ludmily, Ludmila

17/9 Úterý -  sv. Hildegardy z Bingen, panny a učitelky církve, sv. Kornélia a Cypriána, Naděžda

18/9 Středa - sv. Josefa Kupertinského, Kryštof

19/9 Čtvrtek - Panny Marie LaSaletské, sv. Januária, Zita

20/9 Pátek - sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků korejských, Oleg

21/9 Sobota - sv. Matouše, Matouš

22/9 2024 Neděle 25. v mezidobí - sv. Mořice a druhů, Darina

23/9 Pondělí - sv. Pia z Pietrelciny, kněze, Berta

24/9 Úterý - sv. Gerharda (Jaromíra), Jaromír

25/9 Středa - sv. Kleofáše, Zlata

26/9 Čtvrtek - sv. Kosmy a Damiána, Andrea

27/9 Pátek - sv. Vincence z Pauly, Jonáš

28/9 Sobota - sv. Václava - doporučený svátek, Václav

29/9 2024 Neděle 26. v mezidobí - sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, a zároveň výročí smrti arcibiskupa Stojana, Michal

30/9 Pondělí - sv. Jeronýma, Jeroným

 

ŘÍJEN 2024

1/10 Úterý - sv. Terezie Ježíškovy, Igor

2/10 Středa - sv. Andělů strážných, Olivie

3/10 Čtvrtek - sv. Maxmiliána, Bohumil

4/10 Pátek - sv. Františka z Assisi, František

5/10 Sobota - sv. Faustýny Kowalské, Eliška

6/10 2024 Neděle 27. v mezidobí - sv. Bruna, Hanuš

7/10 Pondělí - Panny Marie Růžencové, Justýna

8/10 Úterý - sv. Simeona, Věra

9/10 Středa - sv. Dionýsia (Denise, Diviše), Štefan

10/10 Čtvrtek - sv. Paulina, Marina

11/10 Pátek - sv. Jana XXIII. nebo sv. Germana (Heřmana), Andrej

12/10 Sobota - sv. Radima, Marcel

13/10 2024 Neděle 28. v mezidobí - sv. Eduarda, Renata

14/10 Pondělí - sv. Kalista I., Agáta

15/10 Úterý - sv. Terezie Ježíšovy, Tereza

16/10 Středa - sv. Hedviky a sv. Havla, sv. Markéty Marie Alacoque, Havel

17/10 Čtvrtek - sv. Ignáce Antiochijského, Hedvika

18/10 Pátek - sv. Lukáše, Lukáš

19/10 Sobota - sv. Izáka Jogua a druhů, Michaela

20/10 2024 Neděle 29. v mezidobí - sv. Ireny, sv. Vendelína, Vendelín

21/10 Pondělí - blah. Karla Rakouského, Brigita

22/10  Úterý - sv. Jana Pavla II. nebo sv. Marie Salome, Sabina

23/10 Středa - sv. Jana Kapistránského, Teodor

24/10 Čtvrtek - sv. Antonína Maria Klareta, Nina

25/10 Pátek - sv. Kryšpína, Beáta

26/10 Sobota - sv. Dimitrije Soluňského, dokončení překladu Písma, sv. Rustika, Erik

27/10 2024 Neděle 30. v mezidobí - sv. Frumencia, Šarlota/Zoe, ZMĚNA ČASU

28/10 Pondělí - sv. Šimona a Judy Tadeáše, státní svátek

29/10 Úterý - blah. Marie Restituty Heleny Kafkové, Silvie

30/10 Středa - sv. Marcela, Tadeáš

31/10 Čtvrtek - sv. Wolfganga, Štěpánka

 

 

LISTOPAD 2024

1/11 Pátek - Všech svatých - doporučený svátek, Felix

2/11 Sobota - Všech věrných zemřelých

3/11 2024 Neděle 31. v mezidobí - sv. Huberta, Hubert,

4/11 Pondělí - sv. Karla Boromejského, Karel

5/11  Úterý - sv. Zachariáše a Alžběty, Marian

6/11 Středa - sv. Leonarda, Liběna

7/11 Čtvrtek - sv. Vilibrorda, Saskie

8/11 Pátek - sv. Gottfrieda (Bohumíra), Bohumír

9/11 Sobota - Posvěcení lateránské baziliky, Bohdan

10/11 2024 Neděle 32. v mezidobí - sv. Lva Velikého, Evžen

11/11 Pondělí - sv. Martina, Martin

12/11 Úterý - sv. Josafata, Benedikt

13/11 Středa - sv. Anežky České, Tibor

14/11 Čtvrtek - sv. Mikuláše Taveliče, Sáva

15/11 Pátek - sv. Alberta Velikého, Leopold

16/11 Sobota - sv. Markéty Skotské a sv. Otmara, Otmar

17/11 2024 Neděle 33. v mezidobí - sv. Alžběty Uherské, Mahulena, státní svátek

18/11 Pondělí - Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla, Romana

19/11 Úterý - sv. Mechtildy, Alžběta

20/11 Středa - sv. Felixe z Valois, blah. Anny Kolesárové, Nikola

21/11 Čtvrtek - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, Albert

22/11 Pátek - sv. Cecílie, Cecilie

23/11 Sobota - sv. Klementa I., Klement

24/11 2024 Neděle Krista Krále - sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků vietnamských, Emilie

25/11 Pondělí - sv. Kateřiny, Kateřina

26/11 Úterý - sv. Silvestra, opata, Artur

27/11 Středa - sv. Virgila, Xénie

28/11 Čtvrtek - sv. Mansueta (Miloslava), René

29/11 Pátek - sv. Saturnina, Zina

30/11 Sobota - sv. Ondřeje, Ondřej

 

 

PROSINEC 2024

1/12 2024 Neděle 1. adventní - sv. Edmunda Kampiána, Iva

2/12 Pondělí - sv. Bibiány (Blanky), Blanka

3/12 Úterý - sv. Františka Xaverského, Svatoslav

4/12 Středa - sv. Jana Damašského a sv. Barbory, Barbora

5/12 Čtvrtek - sv. Judity (Jitky), Jitka

6/12 Pátek - sv. Mikuláše, biskupa, Mikuláš

7/12 Sobota - sv. Ambrože, Ambrož,

8/12 2024 Neděle 2. adventní - Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, - dobrovolný svátek, Květoslava

9/12 Pondělí - sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, Vratislav

10/12 Úterý -  Panny Marie Loretánské, sv. Julie a Eulálie, Julie

11/12 Středa - sv. Damasa I., Dana

12/12 Čtvrtek - Panny Marie Guadalupské, Simona

13/12 Pátek - sv. Lucie, Lucie

14/12 Sobota - sv. Jana od Kříže, Lydie

15/12 2024 Neděle 3. adventní - sv. Valeriána, Radana

16/12 Pondělí - sv. Adelhaidy, Albína

17/12 Úterý - sv. Lazara, Daniel,

18/12 Středa - sv. Rufa a Zosima, Miloslav

19/12 Čtvrtek - blah. Urbana, Ester

20/12 Pátek - sv. Dominika Siloského, Dagmar

21/12 Sobota - sv. Petra Kanisia, Natálie

22/12 2024 Neděle 4. adventní - sv. Servula, Šimon

23/12 Pondělí - sv. Jana Kentského, Vlasta

24/12. Úterý - Štědrý den, Adam a Eva

25/12 Středa - Narození Páně - Boží hod vánoční - zasvěcený svátek

26/12 Čtvrtek - sv. Štěpána - dobrovolný svátek, Štěpán

27/12 Pátek - sv. Jana, Žaneta

28/12 Sobota - sv. Mláďátek Betlémských, Bohumila

29/12 2024 Neděle Svaté rodiny - sv. Tomáše Becketta, Judita

30/12 Pondělí - sv. Evžena, David

31/12 2024 Úterý -  sv. Silvestra, papeže, Silvestr

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2024: Když prochladnu, nejlépe mě zahřeje

grog. (3)

 

svařené víno. (4)

 

lok slivovice. (6)

 

horká polévka. (3)

 

chvilku běhat. (1)

 

zalézt do peřin. (1)

 

dát nohy do vřelé vody. (1)

 

sprcha. (2)

 

celkem hlasovalo 21 lidí

předchozí ankety

Dnes je 22. února 2024

svátek má Petr

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)