HESLA, KTERÁ ZNAMENAJÍ DOTEK SRDCE

21.04.2019 - lidová zbožnost

(z pozůstalosti Mons Aloise Pekárka)

 

Vypsaná z nástěnek, nejprve 313 jednořádková, pak 96 dvojřádkových.

 

    1. Láska nemyslí jen na sebe.

    2. Dobro je silnější než zlo.

    3. Udělej světlo a tma uteče.

    4. Osobnost tohoto týdne.

    5. Svátky tohoto týdne.

    6. Kdo věří, ten se netřese.

    7. Přes překážky k cíli.

    8. Vzhůru srdce.

    9. Můj Ježíš je stále se mnou.

  10. Vrať se ke mně zas.

  11. Pravda a láska vítězí.

  12. Z vrány nebude sokol.

  13. Pokud žijeme, učíme se žít.

  14. Přemáhej zlo dobrem.

  15. Bez boje není vítězství.

  16. Nesme svůj kříž.

  17. Do nebe vede mnoho cest.

  18. Naděje udržuje náš život.

  19. Málo slovy řekni mnoho.

  20. Den má 86.400 vteřin.

  21. Odklad je zloděj úspěchu.

  22. Nadšení dává křídla.

  23. Zlost a hněv kazí krev.

  24. Drzý se zmrzí brzy.

  25. Čas platí víc než peníze.

  26. Čistota sluší tělu i duši.

  27. Hněv je krátké šílenství.

  28. Láska zahřívá, vášeň ničí.

  29. Dobré srdce nestárne.

  30. Přečtěte si to.

  31. Pěknou dovolenou.

  32. Děti, toto je pro Vás.

  33. Naše služby.

  34. Apoštolát modlitby.

  35. Upřímné poděkování.

  36. Dotazy a odpovědi.

  37. Vychovávej nástupce.

  38. Kdo nic nezkusil, nic neví.

  39. Zdravý neví jak je „Bohatý".

  40. Ničeho příliš.

  41. Prázdný sud nejvíc duní.

  42. Chtivost je bez hranic.

  43. Skrze Marii k Ježíšovi.

  44. Zlo plave vždy nahoře.

  45. Šetři čas a své síly.

  46. Co zaseješ, sklidíš.

  47. Vždy s úsměvem.

  48. Stavějme most mezi lidmi.

  49. Nepropadni zoufalství.

  50. Začněme znovu.

  51. Rozčilení není program.

  52. Lež je štít zbabělců.

  53. Plný klas se nejvíce klaní.

  54. Jazyk za zuby.

  55. Pravda vás osvobodí.

  56. Buďte trpěliví.

  57. Pocty kazí mravy.

  58. Pýcha vede k pádu.

  59. Myšlenky nelze zabít.

  60. Nesuďte podle zdání.

  61. Buď milosrdný.

  62. Strach má velké oči.

  63. Není štěstí bez závisti.

  64. Odpouštěj vždycky.

  65. Není pole bez koukole.

  66. Zachovejme jednotu.

  67. Jak nabyl, tak pozbyl.

  68. Pravda vyjde na povrch.

  69. Z cizího nezbohatneš.

  70. Nejlepší rada - ukaž to!

  71. Nehaň, ukaž lepší.

  72. Nový nápad ihned napiš.

  73. Stále něco zlepšovat.

  74. Buďte služebníky všech.

  75. Poznej a plň své poslání.

  76. Duch hýbe hmotou.

  77. Mluvením se rýže neuvaří.

  78. Zrádcem nebudu.

  79. Mnoho řečí, málo skutků.

  80. Svého si hleď a cizí nech.

  81. Čiň sám, čemu učíš.

  82. Chraňme život nenarozených.

  83. Bibli nejen čti, ale prožívej.

  84. Jsi uzdraven, nehřeš více.

  85. Přemáhejte pokušení.

  86. Ostnem smrti je hřích.

  87. Odvalte kámen.

  88. Umírat budeme sami.

  89. Neboj se, jen věř.

  89. Milovat, věřit, odpouštět.

  90. Odpouštějte si navzájem.

  91. Hřích deformuje duši.

  92. Dobré srdce nestárne.

  93. Kdo hoří, zapaluje.

  94. Láska je dotek Boží.

  95. Láska bývá němá.

  96. Hořící srdce zapaluje.

  97. „Pojď v mých stopách".

  98. Poctivost trvá na věčnost.

  99. Proste a dostanete.

100. Nebuď nevěřící, ale věřící.

101. Velcí lidé mají cíl, malí lidé přání.

102. Získávat láskou a dobrotou.

103. Začít je lehké, vytrvat těžké.

104. Kdo chce být největší, ať slouží všem.

105. Zlé slovo poraní víc než ostrý meč.

106. Jasné světlo vrhá temné stíny.

107. Past na myši slona nezabije.

108. Miluj a nečekej, až budeš milován.

109. I bílá lilie vrhá černý stín.

110. Dobrá kovadlina se perlíku nebojí.

111. Jedna lež zplodí deset dalších.

112. Bohatý je ten, kdo miluje a je milován.

113. Hořící srdce je silný motor.

114. Kdo za pluhem kleje, zlé semeno seje.

115. Vlažná víra nikoho nezapálí.

116. Sloužit Bohu znamená kralovat.

117. Láska se musí projevit skutkem.

118. Svíci zapálíme jenom plamenem.

119. Chceš-li být milován, miluj.

120. Ježíš kříž nevztyčil, on jej nesl.

121. Boží díla mají malý začátek.

122. Nejsilnější je, kdo miluje nejvíc.

123. Kdo chce zapalovat, musí sám hořet.

124. Slaný pot je zdravější než slané slzy.

125. Nezapomínej na vděčnost a věčnost.

126. Věřit máme pevně, činně a vytrvale.

127. Někdo už má moc a pořád nemá dost.

128. Podvod a klam zradí se sám.

129. Příteli přej, nepřítele nehněvej.

130. I po špatné sklizni se musí znovu sít.

131. Hlava bez rozumu je svícen bez svíčky.

132. Vy dobře začněte - Bůh udělá ostatní.

133. Povinnost začíná životem a končí smrtí.

134. Nemůžeme opakovat ani minutu svého života.

135. Na hřbitově je mnoho nenahraditelných lidí.

136. I přes mříže může letět duše k otevřenému nebi.

137. Slova, která jdou ze srdce, hřejí tři zimy.

138. Nikdo ještě nezískal přátele hrubostí.

139. Neštěstí mě naučilo pomáhat nešťastným.

140. Hodnotu věci poznáte v krizové situaci.

141. Vlastní smysl bohatství je: rozdávat.

142. Řeč je živá, mluví-li skutky.

143. Bez lásky je chudý i sám král.

144. Kašel, kouř a lásku lze těžko zakrýt.

145. Přítel starý je lepší než dva noví.

146. Víra je útočiště v těžkých chvílích.

147. Co vlk zchvátí, nerad vrátí.

148. Ve sklínce se utopí víc než v moři.

149. Nestřídmost zabíjí víc lidí než meč.

150. Zdrženlivost je nejlepší lék.

151. Satan má víc než dvanáct apoštolů.

152. Lidé lační po lásce, nejen po chlebě.

153. Lidé budují mnoho ohrad a málo mostů.

154. Učit může ten, kdo se sám naučil.

155. Práce obyčejné konejme neobyčejně.

156. Služte v lásce jedni druhým.

157. Kde byl hřích, ať nastoupí ctnost.

158. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.

159. Buď pozdraven kříži, naděje jediná.

160. Neshromažďujte si poklady na zemi.

161. Učíme se od toho, koho milujeme.

162. Víra nám dává sílu, radost a poezii.

163. Víc poslouchej Boha než lidi.

164. Bůh se ujímá nemilovaných.

165. Každým hříchem mučíme Krista.

166. Nevnucuj svůj názor druhému.

167. Kříž - znamení víry, naděje a lásky.

168. Jakou mírou měříte, naměří se i vám.

169. Panno Maria, jsem celý tvůj.

170. Světlo je symbolem víry a naděje.

171. Co chceš, Pane, abych činil?

172. Bolest a utrpení je cesta ke slávě.

173. Kdo miluje, vládne bez násilí.

174. Modlitba je most mezi nebem a zemí.

175. Velikášství je nemoc trpaslíků.

176. Nikoli dlouho žít, ale dobře žít.

177. Zbytečné řeči škodí a mrzutost plodí.

178. Dnes je radostná neděle.

179. Síla stromu není ve větvích, ale v kořenech.

180. Kdo miluje, slouží aniž by byl otrokem.

181. Hřích miluje tmu. Žij jako ve skle.

182. Víru hlásej životem, ne slovy.

183. Největší vítězství je zvítězit sám nad sebou.

184. Lepší je zjevený nepřítel než úlisný přítel.

185. Přítel nám řekne pravdu a nepochlebuje.

186. Nestyď se mlčet, když nemáš co říct.

187. Milující srdce je veselé srdce.

188. Opravdovou lásku nepopírej, ukaž ji.

189. Dávej tělu co potřebuje, ne co chce.

190. Smrt má klíček od tvých úspor.

191. Pozorně naslouchat je těžší než mlčet.

192. Nejhorší kolo nejvíc skřípe.

193. Obra poznáme třeba i podle malíčku.

194. Podle kněze posuzují lidé Boha.

195. Nepořádek - jako písek ve stroji.

196. Tloustnout znamená stárnout.

197. Lev ani v kleci se nestane oslem.

198. Sdílená bolest - poloviční bolest.

199. Sdílená radost - dvojnásobná radost.

200. Rozpad rodiny je těžká havárie!

201. Břemeno, které neseme rádi, necítíme.

202. Nad mraky vždy září slunce.

203. Od včelky med, od hada jed.

204. Velcí muži vždy šetřili časem.

205. Po proudu plave i mrtvá ryba.

206. Čím výš šplháš, tím horší pád.

207. Kdo touží po cizím, přichází o své.

208. Starý hřích přináší novou hanbu.

209. Kdo se usmívá je silnější než kdo zuří.

210. Rána se zahojí, ale jizva zůstane.

211. Žeň je velká, ale dělníků málo.

212. Peníze jednomu slouží, druhému poroučejí.

213. Nestačí pravdu hlásat, nutno ji žít.

214. Štědrost nepřivede na mizinu.

215. U Boha není nic nemožného.

216. Nešťastný člověk, který nemá co dělat.

217. Čiňme všechno k větší slávě Boží.

218. Každý ať kritizuje sám sebe.

219. Když máš málo - i z mála dávej.

220. V hněvu jede člověk na splašeném koni.

221. I s lidmi stejného jazyka je často těžká řeč.

222. Násilím nikoho nepřesvědčíš.

223. Být dobrý je víc než být šťastný.

224. Konej dobro a staneš se dobrý.

225. Z potůčku se stane velká řeka.

226. Pole dává víc než jsi do něj zasel.

227. Láska nesmí pálit, musí hřát.

228. My bojujeme, Bůh dává vítězství.

229. Mnoho kapek i žulu provrtá.

230. Strojům dřinu, lidem myšlení.

231. Lidem nechybí síla, ale vůle.

232. Za spáchání chyby podejme náhradu.

233. Z malé jiskry velký oheň bývá.

234. Oči věří samy sobě, uši věří druhým.

235. Hleď, co máš dělat, ne cos už udělal.

236. Čím více peněz, tím více starostí.

237. Láska tvoří, nenávist boří.

238. Buďte jeden druhému oporou.

239. Mlýny Boží melou pomalu, ale jistě.

240. K dobré studánce ušlapaná cestička.

241. Být opravdový až do morku kostí.

242. Využijme čas! Čas je krátký.

243. Varuj se zlého a konej dobré.

244. Nechval do očí, nehaň za zády.

245. Lépe křivdu trpět než učinit.

246. Nesuďte a nebudete souzeni.

247. Vzdělávej se ve víře.

248. Přísný k sobě - shovívaný k druhým.

249. Nehledej svůj vlastní prospěch.

250. Nejlepší recept proti hněvu - odklad.

251. Odpuštění je lék na všechny hádky.

252. Neposuzujte strom podle padavek.

253. K čemu žít, kdyby život neměl cenu?

254. Pamatuj na smrt a nikdy nezhřešíš.

255. Rodina, kde se společně modlí, drží pohromadě.

256. Bůh je naše útočiště a síla.

257. Jděme ve stopách Kristových.

258. Nemoc přicválá na koni a odchází pěšky.

259. Všechno do času, Pán Bůh na věky.

260. Co nemáš rád, nikomu nedělej.

261. Štěstí nás opustí, naděje nikdy.

262. Dnes, ne zítra, zítra je pozdě.

263. Na chytrého mrkni, hloupého trkni.

264. Smrt není konec, smrt je začátek.

265. Opilému ať každý z cesty uhne.

266. Častá krůpěj i kámen prorazí.

267. Pluh, který orá, nerezaví.

268. Do mrtvého lva i dítě kopne.

269. Oheň ohněm neuhasíš, ani olejem.

270. Bůh má vždycky přednost.

271. Kdo nedokončil, jakoby nezačal.

272. I nejlepší kůň někdy klopýtne.

273. Kdo má srdce plné lásky, je krásný.

274. Odpouštějte a bude vám odpuštěno.

275. Nebýt proti něčemu, ale pro něco.

276. Hovořte o tom, co zajímá druhého.

277. Cizí oči vidí naše nedostatky.

278. Kdo se povyšuje, padne z výšky.

279. Smrt je jistá, hodina smrti nejistá.

280. Nemusíš všechno mít, uč se zapírat.

281. My veslujeme a Bůh drží kormidlo.

282. Prudká vášeň mívá prudký konec.

283. Hospodin je milosrdný a milostivý.

284. Učení má hořký kořen, ale sladký plod.

285. Oběť není cíl, ale cesta k cíli.

286. Když je ti zle - podívej se nahoru.

287. Dívej se nahoru, hleď k nebi.

288. Kdo zhřešil, ať dělá pokání.

289. Klopýtnutí nahradíme pokáním.

290. Postem zesílí vůle člověka.

291. Kdo byl milován, nebude zapomenut.

292. Neboj se, když vítr vane proti.

293. I ďábel má vůli, ale nemá lásku.

294. Světlo vynikne víc na temném pozadí.

295. Dobro v člověku nakonec zvítězí.

296. Vítězství patří nejvytrvalejším.

297. „Měj dosti na svém  a cizího nežádej!"

298. Kdo boří víru, bourá i mravnost.

299. Poutník přejde, ale stopa zůstává.

300. Modlitba je mocnější než atom.

301. Dobro je nakažlivější než zlo.

302. Bože, buď milostiv mně hříšnému.

303. Dokonalý obraz má světlo i stín.

304. Maria Panno, přines na zem mír z nebe.

305. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem.

306. Jedno dobré slovo hřeje srdce celou zimu.

307. Celý život je věčně nový začátek.

308. Nejkratší cestou mezi lidmi je úsměv.

309. Ze mše svaté čerpáme poučení, radost a sílu.

310. Nejvíce brzdí křesťanství špatný život křesťanů.

311. Maminka nesmí nikdy  uzavřít srdce chybujícímu dítěti.

312. Nejhezčí a nejlacinější kosmetická úprava tváře  je úsměv.

313. Z minulosti se učit, přítomnost naplnit,  budoucnost připravovat.

 

 (dvouřádková)

    1.    Ztracené zlato se někdy najde,

            ztracený čas nikdy.

    2.     Válku nezastavíme,

            když nemůžeme zastavit potyčky doma!

    3.     Nežádej práva, plň své povinnosti,

            buď opravdový až do morku kostí.

    4.     Ježíši, Králi nebe a země,

            přitáhni k sobě náš český lid.

    5.     „Kdo mě vyzná před lidmi,

            toho vyznám před Otcem v nebi".

    6.     Při narození jsme si nic nepřinesli,

            při smrti nic neodneseme.

    7.     Člověk se nerodí jako světec, 

            musí se ke svatosti probojovat.

    8.    Ať slavné Kristovo vzkříšení

            naši tmu ve světlo promění.

    9.    Škoda, že nejsi milován,

            ale neštěstí by bylo, kdybys nemiloval.

  10.     Na jednu kapku medu získáme víc,

            než na sud octa.

  11.     Bez lásky je kříž těžký,

            bez kříže je láska prázdná.

  12.     Bez lásky není možné nic,

            s láskou nic není nemožné.

  13.     Láska činí věci trpké sladkými,

            nesnesitelné lehkými.

  14.     Nenajde se tak těžká lidská vina,

            kterou by nesmyla Krista krev nevinná.

  15.     Žádný člověk není takový hlupák,

            aby nedosáhl úspěchu alespoň v jedné věci, je-li vytrvalý.              L. da Vinci.

  16.    Proste Pána žně,

            aby poslal dělníky na svou žeň.

   17.   Pěkné si domy stavíme, kde jen tak krátce bydlíme.

            A tam, kde máme věčně žít, si nechystáme žádný byt?

  18.     Co je platná sůl v solničce,

            když se nedá do pokrmu.

  19.    Trpaslík zůstane trpaslíkem,

            i když je na hoře.

  20.     Když něco žádal, byl jak beránek,

            když nedostal, je jako hyena.

  21.     Nejlepší přípravou na šťastnou smrt

            je dobrý život.

  22.     Nezapomeň vždy cos daroval,

            ale nikdy nezapomeň cos dostal.

  23.     Časně jít spát a časně vstávat,

            budeš bohatý, moudrý a zdráv.

  24.     Máme dvě uši a jedna ústa,

            proto víc poslouchej a méně mluv.

  25.     Dá se žít bez chleba, bez tepla,

            ale nedá se žít bez naděje.

  26.     Kdo nechce vidět,

            tomu nepomůže ani světlo, ani brýle.

  27.     Co můžeš dobrého učinit dnes,

            neodkládej na zítřek.

  28.     Sláva, sláva, duše zaplesá,

            pod jhem hříchu, že už neklesá.

  29.     Proto Kristus na svět přišel,

            zbloudilou ovečku aby našel.

  30.     Kdo nic nedělá, nic nepokazí,

            ale ničeho nedosáhne.

  31.     Bohu se budu klanět,

            před lidmi se hrbit nebudu!

  32.     Pohodlí dělá z mužů děti,

            těžký život dělá z dětí muže.

  33.     Kdyby nebyla smrt,

            nepoznali bychom nesmrtelnost.

  34.     Raduj se, nejsem sám.

            Ty  jsi se mnou. Vytrvám.

  35.     Pán Bůh má čas -

            on je věčný, může počkat.

  36.     Věci udělal Bůh hotové,

            člověk ať dokončí sám, jaký bude.

  37.     Mír se nebuduje od střechy,

            začneme od základů, u sebe.

  38.     V betlémské jeskyni je místo pro každého,

            kdo se dokáže sklonit.

  39.     Optimista ví, že všecko nepůjde dobře,

            ale ví také, že nepůjde všechno špatně.

  40.     Hodina spánku před půlnocí

            je lepší než dvě po půlnoci.

  41.     Velký člověk zůstane velkým,

            i když mu hlavu useknou.

  42.     Člověk je na světě jako host,

            putuje ze země na věčnost.

  43.     Každá věc ať má své místo,

            každá práce svůj čas.

  44.     Učme se běhat proti větru,

            plavat proti proudu.

  45.     Nemožné rozdělíme na tisíc kousků

            a každý bude možný.

  46.     Kdo odsuzuje, může se mýlit,

            kdo odpouští, nemýlí se nikdy.

  47.     Musíš se mnoho učit, abys poznal,

             jak málo toho víš.

  48.     Když si necháš ústa spálit,

            musíš mlčet nebo chválit.

  49.     Pro Boha čas nemáš,

            chceš, aby on měl čas pro tebe.

  50.     Modlitba není záležitostí mnoha slov,

            ale mnohého milování.

  51.     Když se octneš na rozcestí,

            dej se cestou vzhůru.

  52.     Církev nezvítězí s mečem v ruce,

            ale s láskou v srdci.

  53.     Za hlasem Božím jsem šel

            a nikdy jsem toho nelitoval.

  54.     Jeden gram dobrého příkladu

            váží víc než metrák slov.

  55.     Po zpovědi září tvář jako slunce

            a duše je čistá jako sníh.

   56.   Poučení z historie:

            byli jsme na výši,   když s námi bylo zle.

  57.     Bože, co dnes budu myslit, mluvit, konat,

            obětuji pro tebe.

  58.     Od sedmi roků do dneška

            svítí jak lampa Anežka.

  59.     Díky tobě za čas pokání,

            za hříchů našich vyznání.

  60.     Cesty mohou býti rozličné,

            ale vůli mějme všichni svornou.

  61.     V podstatných věcech jednota,

            ve vedlejších svoboda a ve všem, láska....

  62.     Jeden sluneční paprsek postačí,

            aby prosvítil hodně temna.

  63.     Všichni svatí při nás stůjte,

            zahynouti nám nedejte.

  64.     I když zlé skutky zavalila zem,

            přece se jednou zjeví lidem všem.

  65.     Kéž bychom se z hříchů káli,

            došli v nebi věčné chvály.

  66.     Pane, ty jsi přítel náš,

            k sobě nás vždy přijímáš.

  67.     Jako laň prahne po bystřinách,

            tak touží duše má po tobě, Bože.

  68.     Povznes se myslí k nebi,

            nad mraky vždycky září slunce.

  69.     Bože, v tebe důvěřuji,

            do tvých rukou svěřuji svůj život.

  70.     Kriste, s láskou voláš hříšné,

            vážně však varuješ pyšné.

  71.     Kriste, když zlo hlavu zvedá,

            láska tvá mi klesnout nedá.

  72.     Úkoly rozdělme na nutné, potřebné a zbytečné.

            Ty první neodkládejme.

  73.     V náboženství neplatí začátek,

            ale šťastný konec.

  74.     Chcete zmírnit vlastní bolest?

            Pohleďte na bolest cizí.

  75.     Kristus za mě zemřel.

            Nikdo mě neměl nikdy víc rád.

  76.     Čekáme na veliké štěstí

            a mnoho nám uniká.

  77.     Učme se od živých umírat

            a od umírajících žít.

  78.     Člověk si denně upravuje vlasy.

            Proč ne také své srdce?

  79.     Žije náš král, chceme žíti s ním,

            s Ježíšem Kristem vítězným.

  80.     Toto je den, který učinil Pán.

            Jásejme a radujme se z něho.

  81.     Poznám, že jsi odpustil,

            když se umíš usmát.

  82.     Největším bohatstvím pod sluncem

            je milující srdce.

  83.     Nejvíce námahy stojí ovládat lásku a hněv.

  84.     Buď světlem pro lidi

            a šiř kolem sebe lásku.

  85.     Statečný umírá jednou,

            zbabělý stokrát.

  86.    Kdo v neděli vydělává,

            mnohem více prodělává.

  87.     I na křivých linkách

            Bůh dovede psát rovně.

  88.     Kristus vstal z mrtvých.

            My také vstaneme. Aleluja!

  89.     Kde je všecko dovoleno,

            tam nastane zmatek.

  90.     Malí lidé se perou o prestiž,

            velcí ji mají.

  91.     Chvalme vzkříšeného Pána,

            smrt je navždy překonána.

  92.     My také s Kristem vstaneme,

            s ním věčně žíti budeme.

  93.    Nejmocnější je ten člověk,

           který vládl sám sobě.  Seneca.

  94.    Mohli jiní, mohly jiné,

           pročpak ty ne, Augustine?

  95.  Ten, kdo ví a neví, že ví, spí.

         Probuďte ho!

         Ten, kdo neví a ví, že neví, je prostý.

         Poučte ho!

         Ten, kdo neví a neví, že neví, je hlupák.

         Vyhněte se mu!

         Ten, kdo ví a ví, že ví, je moudrý.

         Následujte ho!

  96.  Moudré rady jsou již napsány,

          ještě zbývá je uskutečnit.

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře:

1000 lajků | Michal k - 1.12.2017

LBC


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Od 1.5.2020: Z volně žijících ptáků mi jako člověku nejbližší a téměř domácí připadá:

čáp (5)

 

holub (5)

 

hrdlička (2)

 

kominíček(rehek) (9)

 

kos (13)

 

skřivánek (4)

 

vlaštovička (25)

 

vrabčák (35)

 

celkem hlasovalo 98 lidí

předchozí ankety

Dnes je 28. května 2020

svátek má Vilém

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU