Balada horská - především na Velký pátek

14.04.2019 - lidová zbožnost

měsíc předem

Slavné dílo zhudebněné pro potřeby dětského sborečku citlivým skladatelem.

Nabízím slova i nápěv této navýsost velikonoční básně.


Zacelené rány (Balada horská)
Slova: Jan Neruda - Balady a romance
Nápěv složil P. Karel Bříza L.P. 1988 v Křížové

Dítě:
Řekněte mi, babičko má, cože rány svírá,
po čem člověk těžce raněn přece neumírá.
Babička:
Rány hojí otevřené na tom lidském těle
jenom čarodějná šťáva z jarní jitrocele.

Dítě:
Řekněte mi, babičko má, co se dobře dává,
je-li ochořelá hlava bolestí až žhavá.
Babička:
Na tak těžký úpal hlavy pomoc jiná není
nežli mladé jarní listí z lesní jahodeni.

Sbor:
Dítě z chaty vyskočilo do sousedních polí.
Dítě:
Daruj štávy, jitroceli, na vše, co kde bolí.
Sbor:
Z pole spěchá ku lesině přes trní a hloží.
Dítě:
Dej mi to své mladé listí, jahodino Boží.

Sbor:
Co kde chtělo, rychle mělo, ke kostelu běží,
na kříži tam před oltářem Kristus rozpjat leží.
Dítě:
Potírám tvá svatá prsa, myji bok tvůj svatý,
tělíčko zas uzdraví se, Ježíšku můj zlatý.

Kladu čerstvé listy lesní na hlavu a líce,
nebude ti hlavičky tvé bodat úpal více.
Sbor:
Nad kostelem velké zvony do vůkolí zvoní,
lid se sbíhá, v prsa bije, zázraku se kloní.

Jak to dětská duše snila, vůle Boží vyplnila.
Podnes mají v horské vísce obraz Trpitele,
nemá rány ve svém boku, nemá trnu v čele,
bílá lilje v ranní záři po celičkém těle.

Poprvé ji zpívaly děti v Moutnicích v červnu 1988. Od té doby ji s nadšením zpívají na mnoha místech, takže se dá říci, že tento nápěv P. Břízy opravdu zlidověl.

 

noty se mi nepodařilo přenést, díky za trpělivost, budu to zkoušet zas


 

Komentáře:

léčivá moc bylinek | Iva Horáčková - 24.3.2015

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.10.2019: Nejvíc se mi líbí, když se řekne, že kněz mši svatou

slouží. (36)

 

obětuje. (5)

 

slaví. (34)

 

předsedá jí. (1)

 

vykoná obřad. (0)

 

Nejsem schopen posoudit. (5)

 

celkem hlasovalo 81 lidí

předchozí ankety

Dnes je 23. října 2019

svátek má Teodor

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU