Francouzská kaplička na Velehradě - Fotografie a vysvětlení česky

25.12.2021 - Křesťanská Evropa

U ní jsme se přímo nezastavili, ale stojí za to. I za modlitbu k Pražskému Jezulátku, které tam Francouzi dali, abychom právě u něj a v duchovním středu Evropy prosili za její lidskou i křesťanskou budoucnost.

Následují fotohgrafie pořízené při 8. pěší pouti bratrem Jiřím Horským a vysvětlení přímo od Francouzů.

 

p8230100velehrad.jpgp8230101velehrad.jpgp8230103velehrad.jpgp8230102velehrad.jpg

 

Poutní cesta křesťanskou Evropou

 

Po návratu ze své pěší pouti po křesťanských kořenech Evropy z Vézelay v Burgundsku do Kyjeva (od 12/4 do 27/9 2004 - 4000 km) se manželé Mestelanovi z Velleron nedaleko Avignonu s dalšími přáteli rozhodli zbudovat Poutní cestu křesťanskou Evropou. Přejí si, aby od Fatimy v Portugalsku až na Ukrajinu byl náš světadíl  Evropa propojen svatyněmi a poutními zastaveními. Z hlavní trasy budou vycházet odbočky do Anglie a Irska, do skandinávských zemí, přes Itálii na Maltu  a přes Balkán a Řecko až na ostrov Patmos.

 

Proto založili sdružení se stejným názvem, které má ve Francii právní subjektivitu a užívá svůj vlastní znak: Ježíšovo a Mariino korunované Srdce uprostřed symbolů sjednocené Evropy. Heslem sdružení jsou Ježíšova slova: Já jsem Cesta, Pravda a Život. Toto sdružení (La Route de l´ Europe chrétienne) daruje každé zemi jedno zastavení s přáním, aby se budovala další, takže cesty mezi poutními svatyněmi budou takto vyznačeny po celé Evropě. „Naším cílem je postavit nejméně jedno zastavení v každé zemi Evropské unie, zvláště v těch, které do ní nedávno vstoupily."

 

 

Proč kaplička?

„Poutní zastavení (kaplička, Boží muka) není katedrála nebo svatyně, ale vede k nim, je to značka víry, silné znamení, které všem připomíná, že hmotné věci nemohou nahradit duchovní hodnoty, neboť jen ty vytvářejí velikost člověka."

 

Proč na Velehradě?

Pro druhé zastavení v nových evropských zemích byl vybrán Velehrad, protože zde začala evangelizace slovanských zemí s příchodem sv. Cyrila a Metoděje r. 863, které Jan Pavel II. vyhlásil patrony Evropy. Sem poslal Zlatou růži a sem zavítal na své první cestě po pádu železné opony.

 

Proč Pražské Jezulátko?

„Do kapličky chceme dát sošku Pražského Jezulátka. Nám Francouzům se zdá, že soška Dítěte Ježíše uctívaná v Praze je víc než památkou, je dokladem královské moci Ježíšovy. V bezbožném století, které odmítá dát místo Bohu a útočí na životy dětí už od jejich početí v mateřském lůně, nás Dítě Ježíš vede k tajemství nekonečné lásky svého dětství i tajemství věčného Slova. Ukazuje sílu života. Je už nejvyšší čas to ukázat a dokonce vyhlásit." řekli dárci kapličky přímo.

 

Kde jsou další kapličky?

V lednu 2007 bylo stejné zastavení zbudováno v Meursault v Burgundsku ve Francii, „aby tak sdružilo naše dvě země ve stejné naléhavé prosbě a umožnilo rozšířit úctu k svatému Dětství Ježíšovu." Proto mají obě kapličky znak karmelitánského řádu, kde se toto tajemství zvláště uctívá.

První zastavení stojí u Avignonu ve Francii, další ve Wadowicích a v Univu na Ukrajině už je zastavení zasvěcené Panně Marii. V Řecku se na ostrově Santorin chystá zastavení ke cti sv. archanděla Michaela.   

        

ZASTAVENÍ VELEHRADSKÉ

 

u patronů Evropy  a apoštolů Slovanů  ke cti Pražského Jezulátka

vytvořil L. P. 2006 Alain Bidal, sochař v Isle sur la Sourge z bílého vápence z Oppede v jižní Francii.

 

Zastavení darováno L.P. 2007

Postaveno s podporou obce Velehrad

Požehnal 22. X. 2007 arcibiskup Jan Graubner

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)