Poutní cesta křesťanskou Evropou má už 40 zastavení

25.02.2022 - Křesťanská Evropa

38 kapliček a křížů, jednu sochu a jednu velkou kapli

Francouzi ze sdružení Poutní cesta křesťanskou Evropou postavili už celkem 38 zastavení: z toho 20 přímo ve Francii a 18 v dalších 16 evropských zemích: dvě na Ukrajině a ve Švýcarsku, po jednom u nás, v Polsku,  v Rumunsku, v Německu, v Severním Irsku, ve Španělsku, v Belgii, v Řecku, na Slovensku (Nitra), v Rakousku, na Litvě, v Norsku, v Portugalsku a v Itálii.

K tomu nutno připočítat opravenou sochu Božského Srdce Páně v obci Sainte Pexine ve Vendée, západofrancouzském kraji kraji proslulém svou věrností katolické církvi, a požehnanou L.P. 2011 (obrázek zde)

19-ste-pexine.jpg

a opravenou kapli sv. Hilaria (obrázky níže), takže jsme u biblického čísla 40.

Vše je na mapce, socha Božského Srdce v Sainte Pexine tam má číslo 18-a, kaple sv. Hilaria se nachází u Avignonu, blízko jihovýchodního pobřeží Francie:

1-39-zastaveni.jpg

Zastavení (kapličky) od začátku do r. 2012 najdete zde:

Rok spásy 2013 (25. a 26. zastavení) najdete ZDE:

Na této stránce jsou v sestupném sledu přírůstky z roku 2021: 37. v Beuames de Venise a 36. v Savojsku, 2019: 36. zastavení, rok 2016: 32. - 35. zastavení, rok 2014: 27. až 29. zastavení a rok 2015: 30. a 31. zastavení.

V ROCE SPÁSY 2021 PŘIBYLA DALŠÍ 2 ZASTAVENÍ VE FRANCII:

kaplička v blízkosti opravené kaple sv. Hilaria a kříž ze světlé žuly, který byl postaven na památku misií v roce 1893 v Savojsku v průsmyku Granier nad městem Chambéry - Col du Granier (1134 m),  a který byl mezitím poškozen, ale loni nádherně opraven.

kaplicka-v-beaumes-l-v-2021.jpg kriz-savojsko-2021.jpg

V ROCE SPÁSY 2019 PŘIBYLO DALŠÍ ZASTAVENÍ V ITÁLII

v pořadí už 36. Je v Bobbio v provincii Piacenza v oblasti  Emilia Romagna na severním podhůří Appenin, kde je pohřben svatý Kolumbán, (cca 540 Irsko - 23. listopadu 615 Bobbio) mnich, který se svými druhy putoval Evropou z rodného ostrova na jih, všude zakládal kláštery, přešel Alpy ale na další pohoří už si v pozdním věku netroufal. Zastavení je umístěno na svatomichalské poutní cestě z Monte Gargano v jižní Itálii přes Andělský hrad v Římě a Sacra di S. Michele u Turina až na Mont St. Michel ve francouzské Normandii. Je to obnovená kaplička s reliefem Panny Marie vytvořeným podle známého obrazu Sandra Boticelliho z 15. století. Bylo požehnáno 4.10.2019.  

36.kaplicka-v-bobbio.jpg         1-sv.-kolumban.jpg

obnovená kaplička    sv. Kolumbán

 

V 2012 - 2019 se Poutní cesta křesťanskou Evropou věnovala obnově kostela sv. Hilária ze 6. století v Beaumes de Venise u Avignonu.

Fotografie z roku 2011 a r. 2019 jsou zde dole, podrobnosti o práci a pomoci Čechů při nich najdete zase zde:

2000.jpg 2019.jpg

Rok spásy 2016:

32. Rennebu, Norsko - sv. Olav, norský král a mučedník, který uvedl do své  vlasti křesťanství a je pohřben v katedrále v Nidaros u Trondheimu. Ta se stala důležitým poutním místem až do nástupu protestantismu. Poutě byly obnoveny až v našem století.  Zastavení stojí v Rennebu - asi 100 km jižně od jeho hrobu, na spojnici norské a švédské poutní cesty.
orat.34-sv.-olav.jpg
33. Le Beaucet, Provensálsko, Francie - sv. Benedikt Josef Labre - 9.4.2016
oratoire-32-st-gens-2016-1.jpgoratoire-32-st-gens-2016-2.jpgoratoire-32-st-gens-2016-3.jpgoratoire-32-st-gens-2016-4.jpg oratoire-32-st-gens-2016-5.jpg
34. Carpentras, Provensálsko, Francie - Panna Maria Matka krásného milování - 21.5.2016
     oratoire-33-notre-dame-du-bel-amour-a-carpentras-2016-2.jpgoratoire-33-notre-dame-du-bel-amour-a-carpentras-2016.jpg
35. Queimadela, Portugalsko - Panna Maria Fatimská - 8.9.2016
oratoire-34-portugal-2016-1x.jpg oratoire-34-portugal-2016-2x.jpg oratoire-34-portugal-2016-3x.jpg

Rok spásy 2014:   (rok 2015 je úplně dole)

27 a 28 - dva kříže v jižní Francii - nový moderní kříž ke cti sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu postavilo nad městečkem Beaumes de Venise (zastavení č. 27) a obnovilo zničený tzv. vraní kříž v Méthamis (č. 28).

29. zastavení bylo požehnáno 15. října 2014 v Baltriskes na Litvě a je zasvěceno sv. Janu Křtiteli.

  27  oratoire-27-st-louis-marie-grignion-de-monfort-beaumes-de-venise-2014.jpg 28oratoire-28-methamis-2014.jpg 29oratoire-29-baltriskes-litva-2014---kaplicka-sv.-jana-krtitele.jpg 

Rok spásy 2015:

30. zastavení bylo zbudováno v Bedoues v jižní Francii v rodišti blahoslaveného papeže Urbana V., jemuž je zasvěceno.

31. zastavení stojí v Beaumes de Venise nedaleko Avignonu, je zasvěceno sv. Josefovi, Pěstounu Páně a má nápis ITE AD IOSEPH - Jděte k Josefovi.

  30oratoire28-bh.urbain.jpg 31 oratoire-31-st.-joseph-beaumes-de-venise-2015.jpg

 

Zastavení blah. papeže Urbana V. (č.30) stojí v jeho rodném kraji v jižní Francii, v departementu Lozere, v horním toku řeky Tarn, v Bedoues před klášterním kostelem, na jehož věži je 12 m vysoký kříž, který každou noc září. Autorem je opět Pascal Beauvais, sochař z Cublac.

Bylo požehnáno 26. srpna 2015 biskupem z Mende (hlavní město departementu Lozere a stejnojmenné diecéze) za účasti starosty, členů sdružení a pravoslavných poustevníků z blízkých hor.

(foto níže)

Životopis: Urban V., vlastním jménem Guillhelmus (Vilém) de Griomard, se narodil na hradě Grisac v roce 1309 a zemřel 19.12. 1370 v Avignonu. Svátek má 19.12. Jeho jméno je z latiny: urbanus = člověk z Města (Říma), z hlavního města Římské říše. Byl opatem  benediktinského kláštera sv. Viktora v Marseille. Konkláve 20 kardinálů jej v r. 1362 vybralo ze dvou kandidátů na papežský stolec, kteří nebyli kardinálové, druhým byl pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Ve volbě rozhodlo to, že Vilém byl Francouz, byl zvolen 201. papežem, na naléhání sv. Brigity Švédské, básníka Francesca Petrarcy a Karla IV., začal papež uvažovat o návratu do Věčného Města (Říma), byla v tom symbolika jeho jména (Město = lat. Urbs, Urban = městský obyvatel), 30. 4.1367 odcestoval papež z Francie a 16.10.1367 byl přijat v Římě, který byl ve velmi zuboženém stavu, pustil se do velkolepých oprav římských budov, kostelů, vodovodů a silnic, pracovní příležitosti zaměstnaly většinu Římanů, v lednu 1368 přijal papež v Římě neapolskou královnu Jenu (Janu, Johannu) a kyperského krále Petra, královna Jena byla první ženou, která dostala od papeže Zlatou růži (tato pocta se dává mimořádně vynikajícím osobnostem nebo významným stavbám, v r.1985 byla 265. papežem Janem Pavlem II. udělena velehradské bazilice k 1100. výročí smrti sv. Metoděje), na svátek Všech svatých 1.11.1368 korunoval papež na římskou císařovnu Alžbětu (Elišku) Pomořanskou, byla jedinou císařovnou korunovanou papežem, potíral nepotismus (dávání úřadů příbuzným), simonii (svatokupectví) a nemravnost duchovních, pro nepokoje, které vypukly v Římě a válečný konflikt v r. 1370 mezi Anglií a Francií, odjel papež zpět do Avignonu 5. 9.1370, kde zemřel, pohřben v kostele sv. Viktora, od roku 1362 se stala tiára symbolem papežství a trvale se používala nad papežským znakem až do roku 2005, beatifikován 256. papežem bl. Piem IX. v roce 1870.

oratoire28-bh.urbain.jpg oratoire28-detail.jpgoratoire28-vue.jpgoratoire28-entree.jpg    oratoire28-benediction.jpg oratoire28-eveque-et-maire.jpgoratoire28-skit.jpg oratoire28-detail-plus.jpg 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)