Biblický rozjímavý růženec v cizích jazycích - ROZARIUL BIBLIC MEDITATIV

13.06.2024 - Křesťanská Evropa

SK, GB+US, D+A, F+B, I, E, P, PL, RO

rumunsko.jpg

ROZARIUL

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Cred în Dumnezeu Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului.
Şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt,
s-a născut din Maria Fecioara a pătimit sub Pilat din Pont,
s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat s-a coborât în iad,
a treia zi a înviat din morţi s-a suit la ceruri,
şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul
de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi.
Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică catolică, împărtăşirea Sfinţilor, iertarea păcatelor
învierea morţilor, viaţa veşnică. Amin

1 x

Tatăl nostru, care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,
şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri,
şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin

3 x 

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine,

binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,

roagă-te pentru noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin

Slavă Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh, precum era la început, așa și pururi și în vecii vecilor. Amin.

5 x

1 x

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, ……

10 x 

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine,  …………………….

Slavă Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh, precum era la început, așa și pururi și în vecii vecilor. Amin.

După fiecare decadă ne rugăm următoarea rugăciune:

„O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea, care au mai mare nevoie de mila ta Amin.

1 x

Bucură-te Regină, maica milei, viața mângâierea și nădejdea noastră. Bucură-te. Către tine strigăm surghiuniții fii ai Evei. Către tine suspinăm gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi și după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Isus,binecuvântatul rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria.

Roagă-te pentru noi, Regina preasfântului rozariu

ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos.

Să ne rugăm:

Dumnezeule, al cărui unul-născut, prin viața, moartea și învierea sa, ne-a pregătit răsplata mântuirii veșnice, dă-ne te rugăm harul ca, cinstind aceste mistere, prin Rozariul Preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind, și să dobândim ceea ce ele făgăduiesc. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

La sfârșitul rugăciunii ne rugăm această rugăciune de încheiere, spusă de sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II.-lea, la Fatima

 

A. Misterele rozariul de bucurie sunt:

I. Isus, pe care l-ai zămislit de la Duhul Sfânt II. Isus, cu care ai vizitat-o pe Elisabeta III. Isus, pe care l-ai născut la Betleem IV. Isus, pe care l-ai prezentat la templu V. Isus, pe care găsit în templu

B. Misterele rozariului luminii I. Isus, care s-a botezat în Iordan II. Isus, care la Cana Galileii a revelata puterea sa divină III. Isus, care a vestit Împărăția lui Dumnezeu și îndemna la pocăință IV. Isus, care pe muntele schimbării la față a revelat slava sa V. Isus, care a întemeiat Euharistia.

C. Misterele rozariului de durere I. Isus, a transpirat sânge pentru noi II. Isus, care pentru noi a fost biciuit III. Isus, care pentru noi a fost încoronat cu spini IV. Isus, care pentru noi a dus crucea grea V. Isus, care pentru noi a fost răstignit

D. Misterele de slavă I. Isus, care a înviat din morți II. Isus, care s-a ridicat la cer III. Isus, care ne-a trimis pe Duhul Sfânt IV. Isus, care, te-a ridicat la cer, Fecioară V. Isus, care te-a încoronat în cer.

 

ROZARIUL BIBLIC MEDITATIV - ROZARIUL DE BUCURIE

Autor: Jan Peňáz Sursa: www.fatym.com

A I. Decadă a rozariului de bucurie

Tatăl nostru, care ești în cer……….

Bucură-te Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu printre femei și binecuvântat este rodul trupului tău  ----   se spun pe rând citatele de la 1 la 10.

1. Isus, a cărui venire a promis-o Dumnezeu în rai (Gen 3,15)

2. Isus, pe care l-au prezis prorocii (Is 7,14)

3. Isus, căruia Dumnezeu i-a promis tronul predecesorului său (Lc 1,32)

4. Isus, care va mântui omenirea de toate păcatele (Mt 1,21)

5. Isus, a cărui zămislire ți-o va anunța îngerul (Lc 1,28)

6. Isus, despre care îngerul a spus: „Va fi mare și numi Fiul Celui Preaînalt” (Lc 1,32)

7. Isus, la zămislirea căruia a coborât asupra ta Duhul Sfânt (Lc 1,35)

8. Isus, la a cărui zămislire te-a umbrit puterea Celui Preaînalt (Lc 1,35)

9. Isus, la a cărui zămislire tu ai spus: „Sunt slujitoarea Domnului” (Lc 1,38)

10. Isus, la conceperea căruia ai spus: „Să-mi fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38)

------  Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin

Slavă Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh, precum era la început, așa și pururi și în vecii vecilor. Amin.

 „O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea, care au mai mare nevoie de mila Ta.”

 

A II.-a decadă

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1 la 10. La fel ca în decada precedentă.

1. Isus, cu care, după vestea îngerului ai plecat la drum (Lc 1,39)

2. Isus, cu care te-ai grăbit să ajungi într-un oraș din Iudea în munți (Lc 1,39)

3. Isus, cu care ai salutat-o pe Elisabeta (Lc 1,39)

4. Isus, cu care te-ai rugat: „Preamărește suflete al meu pe Domnul” (Lc 1,46)

5. Isus, cu care te-ai rugat: „De acum toate popoarele mă vor numi fericită” (Lc 1,48)

6. Isus, cu care te-ai rugat: „Lucruri mari a făcut pentru mine, cel atotputernic (Lc 1,49)

7. Isus, cu care te-ai rugat: „I-a răsturnat de pe tronuri pe cei puternici și i-a înălțat pe cei umili!” (Lc 1,52)

8. Isus, cu care te-ai rugat: „Pe cei flămânzi i-a copleșit cu daruri și pe cei bogați i-a lăsat cu mâna goală” (Lc 1,53)

9. Isus, cu care ai rămas la Elisabeta trei luni (Lc 1,56)

10. Isus, căruia îi pregătea drumul fiul Elisabetei, Ioan (Lc 1,76)

Slavă Tatălui …..

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, …………..

 

A III.-a decadă

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1 la 10.

1. Isus, cu care ai mers la Betleem ca să vă înscrieți împreună cu Iosif ( Lc 2,5)

2. Isus, pentru care nu s-a găsit loc (Lc 2,7)

3. Isus, pe care l-ai născut la Betleem din Iudeea ( Mt 2,1)

4. Isus, pe care l-ai înfășurat în scutece și l-ai pus în iesle (Lc 2,7)

5. Isus, care a fost fiul tău primul născut (Lc 2,7)

6. Isus, la a cărui naștere îngerii îl lăudau pe Dumnezeu (Lc 2,13)

7. Isus, căruia au venit să i se închine păstorii ( Lc 2,16)

8. Isus, căruia magii de la răsărit i-au adus daruri (Mt 2,11)

9. Isus, pe Irod îl căuta, pentru a-l ucide (Mt 2,13)

10. Isus, pe care împreună cu Iosif l-ai salvat prin fuga în Egipt ( Mt 2,14)

Slavă Tatălui ……

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, …………

 

A IV.-a decadă

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1 la 10.

1. Isus, care în a opta zi a fost circumscris (Lc 2,21)

2. Isus, pe care l-ai adus la Ierusalim pentru a-l prezenta Domnului (Lc 2,22)

3. Isus, pentru care a fost dată ofrandă, așa cum este dispus în Lege (Lc 2,24)

4. Isus, pe care Simeon l-a luat în brațe (Lc 2,28)

5. Isus, care este mântuirea pregătită în fața tuturor popoarelor (Lc 2,30)

6. Isus, care este lumina, pentru luminarea păgânilor ( Lc 2,32)

7. Isus, care este semnul, căruia i se va opune rezistență (Lc 2,34)

8. Isus, care este destinat spre căderea și ridicarea multora (Lc 2,34)

9. Isus, despre care a profețit Ana tuturor, care așteaptă răscumpărarea Ierusalimului (Lc 2,38)

10. Isus, cu care v-ați întors la Nazaret (Lc 2,39)

Slavă Tatălui ……….

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ………..

 

A V.-a decadă

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1 la 10.

1. Isus, care a crescut și s-a întărit și a fost plin de înțelepciune (Lc 2,40)

2. Isus, pe care l-ai luat la Ierusalim, când avea doisprezece ani (Lc 2,40)

3. Isus, care a rămas la Ierusalim și părinții nu au observat (Lc 2,43)

4. Isus, pe care, împreună cu Iosif l-ai căutat printre cunoscuți și printre rude (Lc 2,44)

5. Isus, pe care după trei zile l-ai găsit în templu (Lc 2,46)

6. Isus, care stătea printre învățători, îi asculta și le punea întrebări (Lc 2,46)

7. Isus, de ale cărui răspunsuri și înțelepciune au fost mirați cu toții (Lc 2,47)

8. Isus, căruia i-ai spus: „Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta?” (Lc 2,48)

9. Isus, care a spus: „De ce m-ați căutat? Nu știați, că eu trebuie să fiu în casa Tatălui meu?” (Lc 2,49)

10. Isus, care împreună cu părinții săi s-a întors la Nazaret și-i asculta (Lc 2,51)

Slavă Tatălui ………..

 O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, …………..

 

ROZARIUL BIBLIC MEDITATIV - ROZARIUL LUMINII

Prima decadă

Tatăl nostru, ……

Bucură-te Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu printre femei și binecuvântat este rodul trupului tău …….

1. Isus, care a venit din Galileea la Iordan după Ioan (Mt 3,13)

2. Isus, căruia Ioan i-a spus: „Eu ar trebui să fiu botezat de tine și tu vii la mine (Mt 3,14)

3. Isus, care a spus: „Aceasta este necesar pentru ca să împlinim desăvârșit voința lui Dumnezeu” (Mt 3,15)

4. Isus, care s-a lăsat botezat de Ioan în Iordan ( Mc 1,9)

5. Isus, care imediat după botez a ieșit din apă. (Mt 3,16)

6. Isus, în timpul botezului căruia s-a deschis cerul (Mt 3,16)

7. Isus, care l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu ca pe un porumbel, cu coboară asupra sa. (Mt 3,16)

8. Isus, în timpul botezului său s-a auzit o voce din cer. (Mt 3,17)

9. Isus, care este Fiul Preaiubit, în care Dumnezeu și-a găsit mulțumirea. (Mt 3,17)

10. Isus, care a spus: „Cine va crede și se va boteza va fi mântuit (Mc 16,16)

Slavă Tatălui …..

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ……….

 

A doua decadă Isus, care a manifestat la Canaa puterea sa dumnezeiască

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1 la 10. La fel ca în decada precedentă.

1. Isus, care a fost invitat de ucenicii săi la nuntă în Canaa din Galileea (In 2,2)

2. Isus, căruia i-ai spus: „Nu mai au vin.” (In 2,3)

3. Isus, care ți-a răspuns: „Încă nu a venit ceasul meu.” (In 2,4)

4. Isus, despre care ai spus: „Faceți tot, ce vă va spune.” (In 2,5)

5. Isus, care a spus: „Umpleți vasele cu apă” (In 2,7)

6. Isus care a dispus: „Acum duceți stolnicului nunții” (In 2,8)

7. Isus, care a transformat apa în vin. (In 4,46)

8. Isus, care a făcut acesta la Canaa, ca începutul semnelor. (In 2,11)

9. Isus, care a manifestat prin aceasta slava sa (In 2,11)

10. Isus, în care ucenicii au crezut. (In 2,11)

Slavă Tatălui ………..

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ………..

 

A treia decadă Isus, care a vestit împărăția lui Dumnezeu și a îndemnat la pocăință.

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1 la 10.

1. Isus, care a fost în pustiu patruzeci de zile și a fost ispitit de satana (Mc 1,13)

2. Isus, care a mers în Galileea și a vestit acolo evanghelia lui Dumnezeu. (Mc 1,14)

3. Isus, care a spus: „S-a împlinit timpul și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu.” (Mc 1,15)

4. Isus, care a spus: „Convertiți-vă și credeți în evanghelie (Mc 1,15)

5. Isus, care vindeca fiecare boală și orice neputință. (Mt 9,35)

6. Isus, care a spus apostolilor: „Mergeți și vestiți: S-a apropiat împărăția cerurilor. ( Mt 10,6)

7. Isus, care a spus: „Căutați înainte de toate împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga.” (Mt 6,33)

8. Isus, care a spus: „În cer va fi o mai mare bucurie din întoarcerea unui păcătos, care se convertește, decât din nouăzeci și nouă de drepți, care nu au nevoie de convertire.” (Lc 15,7)

9. Isus, care i-a spus femeii adultere: „Nici eu nu te condamn. Mergi și de azi să nu mai păcătuiești.” (In 8,10)

10. Isus, care ca și rege le va spune celor de-a dreapta lui: „Veniți voi cei binecuvântați ai Tatălui meu, moșteniți împărăția care v-a fost pregătită” (Mt 25,34)

Slavă Tatălui ………

„O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, …………..

 

A patra decadă Isus, care pe muntele schimbării la față a dezvăluit slava sa.

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1 la 10.

1. Isus, care l-a luat pe Petru, Iacob și Ioan și i-a dus departe pe un munte înalt. (Mt 17,1)

2. Isus, care s-a schimbat la înfățișare în fața lor. (Mt 17,1)

3. Isus, a cărui față strălucea ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina. (Mt 17,2)

4. Isus, care a vorbit cu Moise și Ilie. (Mt 17,3)

5. Isus, căruia Petru i-a spus: „Doamne, e bine că suntem aici, dacă vrei, voi face aici trei colibe.” (Mt 17,4)

6. Isus, pe ai cărui ucenici i-a învăluit un nor de lumină. (Mt 17,5)

7. Isus, care a primit de Dumnezeu Tatăl cinste și mărire (2 Pt 1,17)

8. Isus, care este Fiul Preaiubit al Tatălui (Mat 17,5)

9. Isus, pe care trebuie să-l ascultăm. (Mt 17,5)

10. Isus, în fața căruia ucenicii cădeau cu fața la pământ. (Mt 17,6)

Slavă Tatălui ………..

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, …………

 

A cincea decadă: Isus, care a întemeiat Euharistia

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1 la 10.

1. Isus, care a spus: „Eu sunt pâinea cea vie, care sa coborât din cer.” (In 6,51)

2. Isus, care a spus: „Pâinea pe care o dau eu este trupul meu, jertfit pentru viața lumii.” (In 6,51)

3. Isus, care a spus: „Trupul meu este adevărată hrană iar sângele meu este adevărată băutură.” (In 6,55)

4. Isus, care a spus: „Atât de mult mi-am dorit să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de pătimirea mea.” (Lc 22,15)

5. Isus, care și-a manifestat iubirea până la capăt. (In 13,1)

6. Isus, care a luat pâinea și a spus: „Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi.” (1 Cor 11,24)

7. Isus, care a luat potirul și a spus: „ Beți din acesta toți, căci acesta este sângele meu.” (Mt 26,27-28)

8. Isus, care a spus: „Faceți aceasta în amintirea mea.” (1 Cor 11,24)

9. Isus, care a spus: „Dacă nu veți mânca trupul Fiului omului și nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață în voi.” (In 6,53)

10. Isus, care a spus: „Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă.” (In 6,54).

Slavă Tatălui ……….

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ………..

 

ROZARIUL BIBLIC MEDITATIV - ROZARIUL DE DURERE

I. decadă a rozariului de durere

Tatăl nostru, care ești în cer…

Bucură-te Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu printre femei și binecuvântat este rodul trupului tău -------- La fel se procedează până 1 a 10.

1. Isus, care după cină a plecat cu ucenicii pe muntele Măslinilor (Lc 22,39)

2. Isus, care s-a dus să se roage și l-a luat pe Petru, Iacob și Ioan cu el (Mt 26,36)

3. Isus, care s-a îndepărtat și a căzut cu fața la pământ ( Mt 26,39)

4. Isus, care s-a rugat: „Tată, dacă este posibil, să treacă acest pahar, dar nu cum eu vreau, ci cu vrei tu” (Mt 26,39)

5. Isus, a cărui transpirație curgea pe pământ ca picături de sânge (Lc 22,44)

6. Isus, care s-a întors la ucenicii săi și a constatat, că dorm (Mt 26,40)

7. Isus, care le-a spus lui Peter: „Nu ați putut nici măcar un ceas să vegheați cu mine?” (Mt 26,40)

8. Isus, care după s-a rugat, pentru a doua oară: „Tată, să se facă voia ta” (Mt 26,42)

9. Isus, care a constatat că ucenicii dorm din nou (Mt 26,43)

10. Isus, care a lăsat pentru a treia oară și s-a rugat cu aceleași cuvinte (Mt 26,44)

Slavă Tatălui ………

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, …………

 

A II-a decadă a rozariului de durere

Tatăl nostru, care ești în cer…

Bucură-te Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu printre femei și binecuvântat este rodul trupului tău ---

1. Isus, pe care Iuda l-a trădat cu un sărut (Mt 26,48)

2. Isus, pe care au venit să-l aresteze cu săbii și cu bâte – ca pe un conducător de revolte (Mr 26,55)

3. Isus, pe care l-au părăsit toți ucenicii ( Mt 26,56)

4. Isus, pe care l-au legat și l-au dus la casa marelui preot (In 18,12)

5. Isus, împotriva căruia marele sfat căuta o mărturie, pentru a-l putea condamna (Mc 23,60)

6. Isus, împotriva căruia au dat mărturie martori falși (Mt 26,60)

7. Isus, pe care l-au învinuit de hulirea lui Dumnezeu (Mt 26,67)

8. Isus, pe care l-au scuipat în față și l-au bătut (Mt 26,67)

9. Isus, pe Petru l-a negat de trei ori (Mt 26,70-74)

10. Isus, despre care marele sfat a hotărât, că este vinovat de pedeapsa cu moartea ( Mt 26,67)

Slavă Tatălui ………..

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ……….

 

A III.-a decadă a rozariului de durere

Tatăl nostru, care ești în cer…

Bucură-te Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu printre femei și binecuvântat este rodul trupului tău ---

1. Isus, pe care marii preoți au dispus să fie legat și l-au dus la Pilat (Mt 27,2)

2. Isus, împotriva căruia bătrânii și marii preoți întărâtau oamenii, să strige: „Pe cruce cu el!” (Mt 27,20)

3. Isus, pe care Pilat l-a întrebat: „Tu ești regele iudeilor?” (Mc 15,12)

4. Isus, care a spus: „Împărăția mea nu este din această lume” (In 18,36)

5. Isus, la care Pilat nu a găsit nicio vină (In 18,38)

6. Isus, pe care Pilat a dispus să fie biciuit (Mt 27,26)

7. Isus, căruia ostașii i-au dat o mantie roșie și pe cap i-au pus o coroană de spini ( Mt 27,28)

8. Isus, căruia i-au pus în mână o trestie (Mt 27,29)

9. Isus, în fața căruia în batjocură se puneau în genunchi (Mt 27,29)

10. Isus, prin rănile sale sângeroase suntem vindecați (1 Pt 2,24)

Slavă Tatălui ……….

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ……….

 

A IV.-a decadă a rozariului de durere

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1. la 10.

1. Isus, pe care ostașii l-au dus ca să-l răstignească (Mt 27,31)

2. Isus, pe care Simon forțat l-a ajutat pe Isus să ducă crucea (Mt 27,32)

3. Isus, cu care au fost duși la execuție doi infractori (Lc 23,32)

4. Isus, pentru care femeile plângeau și se lamentau (Lc 23,37)

5. Isus, care a spus: „Fiice ale Ierusalimului nu mă plângeți pe mine (Lc 23,28)

6. Isus, care a spus: „Mai curând plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri” (Lc 23,28)

7. Isus, care a dus păcatele noastre pe lemn (1 Pt 2,24)

8. Isus, care a fost rănit pentru păcatele noastre, pentru vina noastră a fost distrus (Is 53,7)

9. Isus, care a mers ca un miel dus la tăiere (Is 53,7)

10.Isus, pe care l-au adus pe locul numit Golgota, ceea ce înseamnă Căpățână (Mc 15,22)

Slavă Tatălui ……..

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ………..

 

A V.-a decadă a rozariului de durere

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1 la 10.

1. Isus, pe care l-au bătut în cuie (Mt 27,35)

2. Isus, pe a cărui îmbrăcăminte s-au aruncat sorți ( Mt 27,35)

3. Isus, care a spus: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac (Lc23,34)

4. Isus, pe care îl batjocoreau și îi spuneau: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce” (Mt 27,40)

5. Isus, care i-a spus răufăcătorului: „Încă astăzi vei fi cu mine în rai” (Lc 23,43)

6. Isus, lângă a cărui cruce ai stat împreună cu ucenicul, pe care l-a iubit atât de mult (In 19,26)

7. Isus, care a strigat cu glas puternic și și-a dat duhul (Mt 27,50)

8. Isus, căruia unul dintre soldați i-a străpuns coasta cu sulița (In 19,34)

9. Isus, care a fost înmormântat într-un mormânt nou (Lc 23,53)

10. Isus, care a murit, pentru a distruge păcatul, odată pentru totdeauna (Rm 6,10)

Slavă Tatălui ……….

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, …………..

 

ROZARIUL BIBLIC MEDITATIV - ROZARIUL DE SLAVĂ

Decadă I. a rozariului de slavă

Tatăl nostru, care ești în cer…

Bucură-te Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu printre femei și binecuvântat este rodul trupului tău ---

1. Isus, care a treia zi a înviat din morți conform Scripturii (1 Cor 15,4)

2. Isus, care după învierea sa s-a arătat femeilor ( Mt 28,9)

3. Isus, care s-a arătat ucenicilor săi (Mt 28,17)

4. Isus, care s-a arătat lui Toma necredinciosul (In 20,26)

5. Isus, care a spus: „Fericiți, cei nu au văzut și au crezut (In 20,29)

6. Isus, asupra căruia moartea nu mai are putere (Rm 6,9)

7. Isus, care a spus: „Eu sunt învierea și viața” (In 11,25)

8. Isus, care a spus: „Cine crede în mine chiar dacă moare va trăi” (In 11,25)

9. Isus, care a înviat din morți, ca primul dintre aceia, care au murit ( 1 Cor 15,20)

10. Isus, cu care și noi ne vom arăta în slavă (Col 3,4)

Slavă Tatălui ……….

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ………….

 

A II.-a decadă a rozariului de slavă

Tatăl nostru, care ești în cer…

Bucură-te Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu printre femei și binecuvântat este rodul trupului tău ---

1. Isus, care timp de patruzeci de zile s-a arătat ucenicilor și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu (Fpt 1,3)

2. Isus, care s-a despărțit de apostoli, în timp ce-i binecuvânta (Lc 24,51)

3. Isus, care le-a ridicat apostolilor norul de pe ochi (Fpt 1,9)

4. Isus, care a fost luat la cer (Fpt 1,11)

5. Isus, care stă de-a dreapta lui Dumnezeu și se îngrijește de noi (Rm 8,34)

6. Isus, care va veni exact așa, cum l-au văzut apostolii plecând (Fpt 1,11)

7. Isus, care a spus: „În casa Tatălui meu sunt multe locuințe” ( In 14,2)

8. Isus, care a spus: „Plec, ca să vă pregătesc u loc (In 25,2)

9. Isus, care a spus: „Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor” (Mt 28,20)

10. Isus, care este același ieri, astăzi și în veci ( 1 Ev 13,8)

Slavă Tatălui ………

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ………………

 

A III.-a decadă a rozariului de slavă

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1 la 10. La fel ca în decada precedentă.

1. Isus, care a fost uns de Duhul Sfânt și putere (Fpt 10,38)

2. Isus, care a promis apostolilor Mângâietorul, Duhul adevărului (In 15,26)

3. Isus, care a spus: „Când va veni Duhul adevărului, vă va introduce în tot adevărul” (In 16,13)

4. Isus, a cărui Duh i-a umplut pe apostoli, așa că vorbeau din inspirație (Fpt 2,4)

5. Isus, care în revărsat din plin pe Duhul Sfânt (Fpt 2,33)

6. Isus, al cărui Duh îi conducea pe apostoli (Fpt 16,7)

7. Isus, ai cărui apostoli au dăruit pe Duhul Sfânt prin impunerea mâinilor (Fpt 8,17)

8. Isus, care ni l-a dat pe Duhul Sfânt ca și garanție ( 2 Cor 5,5)

9. Isus, al cărui Duh strigă în inima noastră: „Abba, Tată!” (Gal 4,6)

10. Isus, în numele căruia a fost trimis Duhul Sfânt (In 14,26)

Slavă Tatălui ………….

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ……………

 

A IV.-a decadă a rozariului de slavă

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1 la 10. La fel ca în decada precedentă.

1. Isus, care din veșnicie te-a ales ca mamă (compară cu Gn 3,15)

2. Isus, care te-a apărat de păcatul strămoșesc ( Pius al IX.-lea)

3. Isus, care s-a născut din tine (Gal 4,4)

4. Isus, care a îndeplinit rugămintea ta la nunta din Cana Galileii (In 2,3- 5)

5. Isus, datorită căruia ai fost binecuvântată ( Lc 11,27)

6. Isus, care și l-a încredințat pe cel mai iubit ucenic (In 19,26)

7. Isus, care ni te-a dat ca mamă tuturor (In 19,27)

8. Isus, care nu a admis ca trupul tău să fie atins de destrămare (Pius al XII.-lea)

9. Isus, care te-a luat cu trupul în slava cerurilor (Pius al XII.-lea)

10. Isus, cu care strălucești în cer prin frumusețea trupului și a sufletului (Pius al XII.-lea)

Slavă Tatălui ……….

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ………….

 

A V.- a decadă a rozariului de slavă

Tatăl nostru…

Bucură-te Maria… binecuvântat este rodul trupului tău … se spun pe rând citatele de la 1 la 10. La fel ca în decada precedentă.

1. Isus, care te-a încoronat în cer

2. Isus, cu care domnești în cer

3. Isus, la care intervii la noi în cer

4. Isus, care ne-a încredința în grija ta maternă

5. Isus, care în tine a dat Bisericii exemplu de credință și rugăciune neîntreruptă.

6. Isus, care te-a încununat cu slavă

7. Isus, care va veni la sfârșitul timpurilor

8. Isus, care va judeca pe vii și pe morți 9. Isus, în care totul va fi reînnoit

10. Isus, a cărui venire o așteptăm.

Slavă Tatălui …………

O Isuse, iartă-ne păcatele noastre, ……………….

 

A tradus și pregătit pentru tipar: Iosif Fick Corectura: Maria Fickl

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)