Žehnání nového kříže na novém hřbitově v NOVÉM VESELÍ na Nový rok 1.1.2024

01.01.2024 - naše farnosti

Kříž na místo starého dřevěného pořídil Městys Nové Veselí díky obětavosti p. starosty MVDr Zdeňka Křivánka, vyrobili jej v Hlinsku v kamenolomu Matula.

Kříž požehnal jáhen Ladislav Kinc a i v tom je jeho novota, protože většinou kříže žehnávali děkani nebo vikáři, ten první na novém hřbitově dokonce generální vikář Jiří Mikulášek L.P. 2001.

Kříž je proveden v střídmém geometrickém slohu, místo barokního korpusu jsou na něm symboly připomínající Ježíše Krista.

INRI -- (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum  Ježíš Nazaretský král židovský),

XP  --  uprostřed je kristogram = 2 první písmena řeckého  slova XPIΣTOΣ - Christos

AΩ -- po stranách A (alfa) a Ω (omega). Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, čteme o Pánu Ježíši v knize Zjevení 22,13).

Pokud kristogram někomu připomene latinské slovo PAX – pokoj,

ať v duchu poprosí za pokoj všem zemřelým a za mír na celém světě.

 S tímto úmyslem jsme se cestou modlili růženec a při žehnání zpívali: Beránku Boží .. daruj nám pokoj

Na pamětních lístcích, které byly rozdány 56 účastníkům, byly tyto symboly vysvětleny. Na jejich zadní straně byla zobrazena ozdoba z hostií užívaných při oběti nejsvětější podle byzantského obřadu: IC XC NI KA  Jsou to první písmena z řeckých slov  Iesus Christos nika  Ježíš Kristus vítězí.

V latině máme zpěv: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat = Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem (Kancionál č. 631).

Je to znělka vatikánského rozhlasu, který vysílá do celého věta víc jak 40 hodin denně. Složil ji rodák z Doubravice nad Svitavou Jan Kunc (1883-1978) ředitel brněnské konzervatoře. Vedle Dvořákovy Novosvětské je to naše nejznámější hudební stopa na světě. 

Proto jsme tento zpěv o státním svátku zazpívali na tomto místě na závěr žehnání.

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)