Vzhůru srdce 2020 - v říjnu 2019

20.09.2020 - naše farnosti

 

Památka na cestu ke kříži nad KYJOVEM

z r. 1847 ve výši 672 m n.m.

 20/10 2019 v 15 hodin

(poslední letošní setkání na téma

VZHŮRU SRDCE)

 

V KAPLI PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ z r 1874:

Prosíme za živé a zemřelé občany a rodáky z Kyjova a děkujeme za to, že za 1. světové války nikdo z nich nepadl - před odchodem do kasáren se všichni zde modlili a prosili Pannu Marii o ochranu a šťastný návrat. Děkujeme i za 74 let života v míru a za 30 let svobody a prosíme, aby nám Pán Bůh tyto dary uchoval a my o ně svou vinou nepřišli.

A děkujeme za všechny dary přírody jejímu Stvořiteli. A modlíme se za ochránce a milovníky přírody a za všechny kolem ní, za včelaře, rybáře, myslivce a houbaře, lesníky a další:

 

Sv. František z Assisi, patron ekologů, 4. října
Narodil se v roce 1182 v Assisi ve střední Itálii (jeho křestní jméno bylo Jan). Jako syn bohatého obchodníka s látkami prožil bouřlivé mládí. V roce 1206 se rozhodl žít v úplné evangelní chudobě, odešel z domova a žil jako potulný mnich. Složil Píseň bratra slunce. Zemřel 4. října 1226. Za svatého byl prohlášen už v roce 1228. Je hlavním patronem Itálie a patronem ochránců přírody.

 

Píseň bratra slunce:

1. Nejvyšší a mocný, dobrý Pane, / tobě ať zní chvála, čest a dík. / Přísluší jen tobě, jehož jméno / člověk není hoden vyslovit.

2. Ať tě, Pane, chválí všechna díla, / zvláště bratr slunce ve výši, / on je dárce života i světla, / je tvůj obraz, Bože Nejvyšší.

3. Ať tě, Pane, chválí sestra luna, / všechny jasné hvězdy na nebi, / ať tě chválí svěží bratr vánek, / mraky, vzduch a každé podnebí.

4. Ať tě, Pane chválí sestra voda, / čistá, sloužící a pokorná, / ať tě chválí jasný bratr oheň, / jehož moci obává se tma.

5. Ať tě chválí sestra matka země, / rodí pro nás trávu, plod i květ, / ať tě chválí trpící a tiší, / kteří s láskou umí odpouštět.

6. Ať tě chválí sestřička smrt těla, / které neunikne žádný tvor, / běda těm, kdo zemřou v těžkém hříchu, / šťastní, kdo v tvé vůli mají vzor.

7. Nejvyššímu, všemocnému Pánu / vzdejte čest a chválu veškerou, / dobrořečte s díky jeho jménu, / služte jemu s velkou pokorou.

 

PO CESTĚ:

Sv. Prokop, patron včelařů, 4. července
se narodil kolem r. 985 v zemanské rodině v Chotouni mezi Českým Brodem a Kouřimí. Stal se knězem a žil jako poustevník v sázavské pustině. Zde se setkal s knížetem Oldřichem a jeho loveckou družinou. Kníže mu dopomohl k založení kláštera, jehož se stal prvním opatem. Zemřel 25.3. 1078 a byl svatořečen jako první český světec v Římě 4.7.1154. Proto má ten den svátek. Někdy je jako patron včelařů uctíván sv. Ambrož, arcibiskup v Miláně, učitel církve (339  - 397). V jeho životopisech se vypráví, že jako dítě spal s otevřenými ústy a včelí roj mu nanesl do úst med. To byl předobraz jeho pozdější píle, výmluvnosti a sladkosti jeho řeči. Proto je i patronem cukrářů, kteří před objevením Ameriky nepoužívali cukr, ale med.

Sv. Petr, patron rybářů, zámečníků a kovářů, 29. června
pocházel z Betsaidy a jako jeho bratr Ondřej byl rybářem (Mk 1,16). Jmenoval se Šimon, syn Janův, a jméno Kéfas, to je v překladu Petr (Skála) dostal od Krista (Jan 1,42). Po Ježíšově nanebevstoupení převzal vedení jeho učedníků a po seslání Ducha svatého první veřejně promluvil k celému shromáždění. Nějaký čas působil v Antiochii a nakonec v Římě, kde byl podle starého podání v době císaře Nerona (64 - 67) ukřižován hlavou dolů.

 

Sv. Hubert, patron myslivců a lesníků, 3. listopadu
se narodil kolem r. 655 ve Francii. Pocházel ze šlechtického rodu, mladý se oženil, ale ovdověl při narození svého prvního dítěte. Zlomen touto bolestí se uchyloval stále častěji do lesů a hledal zapomnění v lovu. Jednoho dne spatřil jelena, který nesl mezi parohy svítící kříž. Tento zážitek posílil Huberta v úmyslu zasvětit svůj život Bohu. Přijal kněžské svěcení a působil jako posel víry v Brabantsku. Lidé mu začali říkat  „apoštol Arden". Zemřel 30. května 727 a 3. listopadu 743 byly jeho ostatky přeneseny do městečka Andagia v Ardenách, které se od té doby jmenuje St. Hubert.

 

Sv. Vít, patron houbařů, 15. června
je mladičký sicilský mučedník z počátku 4. století. Byl obžalován vlastním otcem a pro víru snášel mnohá mučení. Popraven byl v 7 letech. Protože dříve se lidé probouzeli s východem slunce, na jeho svátek se vstávalo nejčasněji z celého roku. Z tohoto důvodem se stal patronem houbařů, kteří časně vstávají. Navíc jim v půli června začíná sezóna.
(Všechny obrázky maloval Zdirad Čech z Kladna, děkujeme.)

 

PŘÍMO U KŘÍŽE:

korunka k Božímu milosrdenství na poděkování Bohu, že nám poslal svého Syna a jemu, že za nás trpěl na kříži

 

Modlitba a požehnání

 

Ochráncům a milovníkům přírody, včelařům, rybářům, myslivcům, lesníkům, houbařům a všem lidem bez rozdílu,

 

obci Kyjov, a všem obcím stejného jména, všem obcím, které odtud vidíme - je jich 18 - a všem obcím, které u nás mají stejné jméno (je jich celkem 55),

 

farnosti Bohdalov, děkanství a okresu žďárskému, kraji Vysočina, diecézi brněnské a církevní provincii moravské, České republice, Evropské unii a celému světadílu

 

POŽEHNEJ   + VŠEMOHOUCÍ BŮH OTEC I SYN I DUCH SVATÝ

 

1. Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to jest ta krásná země, (: země česká, domov můj! :)

//  2. Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar. To jest Čechů slavné plémě. (: mezi Čechy domov můj! :)

3. Kde domov můj, kde domov můj? V zemi, kde náš Kníže svatý, vírou v Krista v duši vzňatý, krev svou v oběť za vlast lil, český národ vykoupil. V zemi slavné, otcům drahé, (: v české zemi domov můj! :)

4. Kde domov můj, kde domov můj? Bože, velký Hospodine, ruka Tvoje světům kyne, Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, (: chraň vždy český domov můj! :)  //

 

Poznámka a povánka:

Kyjov je obec na okrese ZR, město na okr. HO, obec na okr. HB, místní část Buřenic (PE) a Krásné Lípy (DC), Milíkov je na okrese ZR, FM, PC, TC, CB.

Za rok - dá-li Pán Bůh a budeme živi, jak píše sv. Jakub (4,15) se sejdeme o 3. říjnové neděli - 2 týdny po kyjovské pouti, tedy 18. 10. 2020 

 

BOŽE, BUĎ MILOSTIV A ŽEHNEJ NÁM!

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 23. zaří 2020

svátek má Berta

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)