Vzhůru srdce 2020 - v květnu 2019

20.09.2020 - naše farnosti

               POSLEDNÍ LETOŠNÍ MÁJOVÁ V MATĚJOVĚ 26.5.2019

Přišlo na ni 102 lidí a matějovští napekli koláče a cukroví sladké i slané a podívali teplé i studené nápoje a také nápoje silné, ovšem v malém množství.

PÁN BŮH ZAPLAŤ.

Děkujme i hudebníkům a zpěvákům, i všem, kteří se zapojili do organizace, zvláště mladým roznašečům a průvodcům.

 

Modlili jsme se:

Pane Ježíši, náš Dobrý Pastýři, na přímluvu svého svatého apoštola Matěje nám daruj radost, že známe a můžeme hlásat evangelium.

Panno Maria, Královno míru, vypros mír na celé zemi, Královno rodin, vypros smíření a pokoj v rodinách, Pomocnice křesťanů, vypros nám věrnost a víru, naději a lásku, Útočiště hříšníků, vypros nám odpuštění hříchů a obrácení hříšníků, Matko Dobré rady, pomoz všem hledajícím a těm, kteří nesou velkou zodpovědnost, Potěšení zarmoucených, potěš všechny, kteří to nejvíce potřebují.

Na přímluvu slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, dědictví otců, zachovej nám, Pane. Na přímluvu svaté Zdislavy stmel naše rodiny věrnou a posvátnou láskou, na přímluvu svaté Anežky uchovej nám svobodu a dej, ať si jí umíme vážit.

Nedej zahynouti nám ni budoucím, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison!

Děkujme:  Sláva, čest a dík  Otci, Stvořiteli světa, za jeho dílo i za díla lidských rukou. Sláva Synu, Vykupiteli, neboť on svým křížem vykoupil svět. Sláva i Duchu Svatému za jeho útěchu a světlo.  Díky našim předkům za krajinu i památky. Odpočinutí věčné dej našim rodičům a všem předkům, všem našim dobrodincům a všem zemřelým, o Pane ...

Prosme: Bože, buď milostiv a žehnej nám i našim rodinám, obcím a celému kraji i naší vlasti i Evropě a církvi u nás i po celém světě. Zvláště prosíme za všechny představitele společnosti na všech úrovních a za představené církve. Žehnej našim polím a lukám, sadům i zahradám, lesům i vodám a dopřej nám příhodné počasí a hojnou úrodu. Bože, buď milostiv a žehnej nám ... Otče náš

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 20. října 2020

svátek má Vendelín

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)