Úmysly apoštolátu modlitby a modliteb za nejmenší na rok 2024

01.05.2024 - naše farnosti

Květen 2024:

 Naléhavý úmysl papeže:

Modleme se, ať na Blízkém východě nastane mír, aby se posílil vzájemný dialog a přinesl dobré plody.

Na neklidném Blízkém východě jsou více než dva tisíce let těžké válečné konflikty. To však neznamená, že současné boje můžeme přejít mlčky. Papež František stále volá po míru. Jeho prosby o novou modlitbu přicházejí ve dnech, kdy probíhají rozhovory mezi Izraelem a Hamásem za účasti zprostředkovatelů z Egypta a Kataru o zastavení násilí v Gaze. Někteří popírají jakýkoli zjevný pokrok; arabské zdroje hovoří spíše o „nejlepším“ návrhu dohody, který je již na stole a jehož schválení by mohlo být na spadnutí. Papež František se obrací k věřícím s prosbou o modlitby, aby nezanikla tato příležitost k dialogu, který jak řekl při mnoha jiných příležitostech, je v současné situaci ve světě „nutností“. Válka je krutá, bezbranné oběti volají po míru.

„Opravdový mír mezi národy může mít pevný základ nikoli ve stejném vyzbrojení, ale jedině ve vzájemné důvěře. (…) „Základní podmínkou míru jsou takové vztahy mezi státy na celém světě co nejlépe uspořádané podle požadavků spravedlnosti a rovnosti; rovnosti, která stojí na vzájemné důvěře, na upřímnosti při uzavírání dohod a na věrnosti přijatým závazkům.“ (Jan XXIII) Kdo prohlubuje nedůvěru štvavou propagandou, nenávistnou vzdělávací politikou již ve školách a dezinformační válkou, prodlužuje utrpení mnoha nevinných lidí. Bohužel „je skoro neuvěřitelné, že jsou lidé schopní na sebe vzít odpovědnost za záhubu a nesmírné ničení, které by válka způsobila, přece nelze vyloučit, že válečný požár může vzplanout mimoděk a neočekávaně.“ (Jan XXIII) Proto je třeba se modlit za představitele národů a jejich obrácení.

Papež neopomněl požádat o modlitby také za Ukrajinu, kterou opět označil za zmučenou. Ruské útoky neustávají. „Prosím, modleme se i nadále za zmučenou Ukrajinu... Tolik trpí!“

 

Úmysl papeže:

Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristůModleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Obtíže formace se zařazují do širší – celosvětové – krize jakéhokoliv druhu autority, tedy krize pochopení velikosti služby a pedagogiky svobody. Nedostatek lidské formace a výchovy ve víře, nedostatek ryzího pojetí zasvěceného života, jako i nedostatek zralých osob, které by mohly být zodpovědné za společenství, a ještě více nedostatek plodných osob, které dávají vzniknout duchovnímu životu a stávají se jeho průvodci, všechny tyto „chudoby“ se přidávají k nesnázím, se kterými se potýkají formační domy. Proto potřebují naši modlitbu.

Národní úmysl:

Za mistrovství světa v hokeji v Praze a OstravěModleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

„Sport nás učí hodnotě bratrství. Nejsme ostrovy: na hřišti nezáleží na tom, odkud člověk pochází, jakým jazykem nebo kulturou mluví. Důležité je odhodlání a společný cíl. Tato jednota ve sportu je mocnou metaforou pro náš život. Připomíná nám, že navzdory rozdílům jsme všichni členy jedné lidské rodiny. Sport má moc spojovat lidi bez ohledu na jejich fyzické, ekonomické nebo sociální schopnosti. Je nástrojem inkluze, který boří bariéry a oslavuje rozmanitost.“ (papež František)

 

MODLITBY ZA NEJMENŠÍ 2024

Květen: Za obrácení majitelů a pracovníků klinik „asistované reprodukce“

 

        Co je apoštolát modlitby?

Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.

Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení.

Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na hodnotě.

Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá.

V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání.

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů.

Denní modlitba apoštolátu modlitby

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

1. Úmysl papeže
2. Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!


Informační leták s úmysly apoštolátu na jednotlivá čtvrtletí je možno objednat na adrese: Centrum Aletti – Apoštolát modlitby, Pavel Ambros SJ, Křížkovského 2, 779 01 Olomouc 2, nebo na e-mailu anne.lexm(at)gmail.com.

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)