Tříkrálová pobožnost na Vejdochu už počtvrté 2.1.2022

02.01.2022 - naše farnosti

Zde je zpráva, fotky budou přidány:

 

Cesta života ke Stromu života

na Vejdochu u Jam

4. tříkrálové putování v neděli 2.1.2022 v 13.30 h.

POUTNÍ DENÍK: 8° C, 118 poutníků, pobožnost trvala 98 minut, cestou tam se ušlo 730 m, převýšení 41 m

 Na začátku: přivítání, pozdravy - jamský starosta 

Narodil se Kristus Pán,

 

Po Cestě života u každého zastavení

1) Desatero Božích přikázání přesně podle Bible 

2) Nový pohled na přikázání - upraveno dle knihy Mons. Ladislava Simajchla: Desatero Božích přikázání, vydal Fatym Vranov nad Dyjí

3) Hlas lidu - přísloví

4) Hlas školy - verše k zapamatování, vybrané z knížky Hesla pro život, vydal Fatym Vranov Nad Dyjí 

5) Společná modlitba na závěr

Cestou k dalšímu kameni píseň, jak zachovávat přikázání:  buď ukázka, jak to špatně dopadne, když na něj nedbáme  anebo prosba, abychom to zvládli

 

Cestou ke kříži - korunka k Božímu milosrdenství

U kříže: 1) 905 Ty mocný, silný veliký 2) slovo Boží, 3) jáhen čte tříkrálové hlášení, 4) píseň: 317 Svatý kříži   5) žehnání na všechny strany 6) hymny ČR i SR

Potom - dle počasí - rozhledy a popisy

 

Cestou k 1. zastavení Cesty života:

 píseň:  Kdo stvořil blikající hvězdy .....

1. Kdo stvořil mrkající hvězdy,

mrkající hvězdy, mrkající hvěždy?

Kdo stvořil mrkající hvězdy?

Náš Otec Bůh!

2. Kdo stvořil vlnící se moře,

vlnící se moře, vlnící se moře?

Kdo stvořil vlnící se moře?

Náš Otec Bůh!

3. Kdo stvořil létající ptáky,

létající ptáky, létající ptáky?

Kdo stvořil létající ptáky?

Náš Otec Bůh!

4. Kdo stvořil tebe jeho i mne,

tebe jeho i mne, tebe jeho i mne?

Kdo stvořil tebe jeho i mne?

Náš Otec Bůh!

5. Kdo stvořil mrkající hvězdy,

vlnící se moře, létající ptáky?

Kdo stvořil tebe jeho i mne?

Náš Otec Bůh!

 

I)  Víra

1) Bible:

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy:

Já jsem Jahve, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Nebudeš mít jiné bohy přede mnou. Neuděláš si žádnou sochu, nic, co se podobá tomu, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Těmto bohům se nebudeš klanět a nebudeš jim sloužit, neboť já, Jahve, tvůj Bůh, jsem žárlivý Bůh, který trestám vinu otců na dětech, vnucích a pravnucích za ty, kteří mě nenávidí, ale který dávám milost tisícům za ty, kteří mě milují a dodržují má přikázání.

Slyšeli jsme Slovo Boží.

2) První přikázání Boží jinými slovy aneb Práva dětí Božích - co nemusíš a co se můžeš opřít:

Ty jsi moje dítě: Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel, ani osudu.

Já, tvůj Otec, chci být tvým pomocníkem: Drž se mne a budeš svobodný.

Nemusíš si o mně dát nic namlouvat od těch, kdo o mně moc mluví a předstírají, že vědí, jaký jsem.

Já, tvůj Otec, chci být tvým učitelem ve svém Synu: Drž se jeho slova a budeš žít v pravdě.

3) Hlas lidu - přísloví

Všeho do času, Pán Bůh navěky.

Nic se neudělá samo, dům má svého stavitele, svět má svého Stvořitele.

 

4) Hlas školy - verše k zapamatování

Moudrý člověk nevymění Stvořitele za stvoření.

VĚŘÍM JENOM BOHU, JINÉMU NEMOHU

Když se klaním televizi, moje víra zvolna mizí.

 

Cestou k 2. kameni

Píseň

Ježíš nejkrásnější ze všech jmen, protože proti druhému přikázání se tak často mluví

1. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen,

Ježíš, slyší hlas můj každý den.

Ó, Ježíš, mne v mém pádu pozvedá,

ó, Ježíš, krásné jméno má.

2. Ježíš, chválu vzdává srdce mé,

Ježíš, stále stejný, včera, dnes.

Ó, Ježíš, zemřel též za hříchy mé,

ó, Ježíš, nejkrásnější z jmen.

3. Ježíš, přijde brzy jako král,

Ježíš, přines lásku na zem k nám.

Ó, Ježíš, jemu chválu zazpívám,

/: ó, Ježíš, krásné jméno má.:/

 

II) Úcta

1) Bible:

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy:

Nevyslovíš nadarmo jméno Jahva, svého Boha, neboť Jahve neponechá bez trestu toho, kdo nadarmo vysloví jeho jméno.

Slyšeli jsme Slovo Boží.

 

2) Druhé přikázání Boží jinými slovy aneb Práva dětí Božích - co nemusíš a co se můžeš opřít:

Ty jsi moje dítě: Nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat, abych ti pomohl.

Já, tvůj Otec, jsem tvůj přítel - a jsem s tebou zcela dobrovolně: Drž se mne a budeš žít pokojně.

3) Hlas lidu - přísloví

Že mu jazyk nezdřevění.

4) Hlas školy - verše k zapamatování

Jméno Boží v úctě mám, nadarmo je neříkám!

Boží jméno v úctě měj, rouhání se vyhýbej!

JMÉNEM BOŽÍM NEPLÝTVEJ, RADĚJI SE USMÍVEJ

5) Píseň cestou k 3. kameni

Děti v Africe, protože nedělní bohoslužba je společným znamením všech křesťanů

1. Děti v Africe nenosí boty, nemaj lavice, neznají noty, noty.
R: Ale když se sejdou v neděli, tak se veselí:
/: Aleluja, Hosana gloria, Ježíš je Pán a Král, gloria! :/
2. Děti ve Finsku maj zmrzlý nosy, sáně jim tahají sobi a losi. R:
3. Děti v New Yourku, když mají školu, svačí na dvorku sendvič a colu. R:
4. Děti v Mexiku maj černý vlasy, baští papriku a ananasy. R:
5. Děti ze Sydney při tělocviku, skáčou s klokany v trenkách a v triku. R:
6. Děti v Japonsku maj šikmý oči, pouští si draky a Tamagoči. R:
7. Lidé na pouti jsou děti Boží, nohy bolí je, sotva se plouží. R:

III) Klid

1) Bible:

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy:

Pomni sobotního dne, abys jej světil. Po šest dnů budeš pracovat a konat veškeré své dílo; ale sedmý den je sobota pro Jahva, tvého Boha. Nebudeš konat žádné dílo ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj služebník, ani tvá služka, ani tvá zvířata, ani cizinec, který dlí v tvých branách. Neboť v šesti dnech udělal Jahve nebe, zemi, moře a vše, co je v nich, ale sedmého dne si odpočinul, a proto požehnal Jahve sobotní den a posvětil jej.

Slyšeli jsme Slovo Boží.

 

2) Třetí přikázání Boží jinými slovy aneb Práva dětí Božích - co nemusíš a co se můžeš opřít:

Ty jsi moje dítě: Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že něco někde zmeškáš. Jednou za týden si můžeš odpočinout a dopřát si čas na mě a svou duši.

Já, tvůj Otec, tě chci povzbudit světlem svého Ducha a posílit Tělem svého Syna. Drž se mne a budeš žít zdravě.

3) Hlas lidu - přísloví

Práce neuteče.

V neděli se nedělá, v neděli jdem do kostela.

Svěť svátek a posť se v pátek, nebude tvůj život krátek. 

4) Hlas školy - verše k zapamatování

Televizí, internetem, nepřiblížíš Boha dětem.

Televize není oltář, Krista nenahradí polštář!

Šest dní dělám to, co mohu, a neděli nechám Bohu!

KDO V NEDĚLI PRACUJE, TEN SI ŽIVOT ZKRACUJE

V DEN PÁNĚ NECH PRÁCI BÝT, JDI SE RADĚJ POMODLIT

5) Píseň cestou k 4. kameni

Kdybys byl Jeníčku, poslouchal matičku - protože úcta a poslušnost jsou spolu spojeny

Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku,
nebyl bys teď nosil po boku šavličku;
neměl bys šavličku a koně vranýho,
nebyl bys poslouchal člověka cizího.

 

IV) Vděk

1) Bible:

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy:

Cti otce svého a matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Jahve, tvůj Bůh.

Slyšeli jsme Slovo Boží.

2) Čtvrté přikázání Boží jinými slovy aneb Práva dětí Božích - co nemusíš a co se můžeš opřít:

Ty jsi moje dítě: Věř, je to nakonec únavný život, stále se bouřit proti rodičům, proti učitelům, proti pořádkům života. Stálá vzpoura zotročuje stejně, jako slepá poslušnost. Ty tak žít nemusíš.

Já chci být tvým nebeským Otcem: Drž se mne a budeš žít ve svorné lásce.

3) Hlas lidu - přísloví

Kdybys byl synečku poslouchal matičku...

Ohýbej mě mamko, dokud já jsem Janko,

neohneš mě, mamo, až já budu Jano.

4) Hlas školy - verše k zapamatování

Své rodiče v úctě mám, ochotně jim pomáhám.

Za rodiče vděčný jsem, díky jim jsem to, co jsem.

KDO CHCE DLOUHÝ ŽIVOT MÍT,

MUSÍ OTCE S MATKOU CTÍT

CTI OTCE I MATKU SVOU

A BUĎ JIM VŽDY OPOROU

5) Píseň cestou k 5. kameni

Prijdi Jano k nám, vem si sebou kamarády .... protože tam, kde  se nedbá na 5. přikázání je skutečně smrtelné nebezpečí

Prídi, Jano, k nam, carara juchajdá, ale nechoď sám,
prídi, Jano, k nam, carara juchajdá, ale nechoď sám,
vem si s sebou, vem si s sebou, kamaráda, pres zelený haáááj,
vem si s sebou, vem si s sebou, kamaráda, pres zelený háj.
V zeleném háju, carara juchajdá, na Ťa čakajú,
v zeleném háju, carara juchajdá, na Ťa čakajú,
tam Ťa Jano, tam Ťa Jano, premilený, tam Ťa, tam Ťa zabijúúúú,
tam Ťa Jano, tam Ťa Jano, premilený, tam Ťa zabijú.
Nezabijú, ramcarara juchajdá, nebojím sa ja,
nezabijú, ramcarara juchajdá, nebojím sa ja,
mám šablenku, mám šablenku, ocelovú, vysekám sa jaááá,
mám šablenku, mám šablenku, ocelovú, vysekám sa ja.
Nevysekáš, ramcarara juchajdá, je jich na Ťa moc,
nevysekáš, ramcarara juchajdá, je jich na Ťa moc,
nebudeš moc, nebudeš moc, zavolati, milá dobrú noóóoc,
nebudeš moc, nebudeš moc, zavolati, milá dobrú noc.
Dobrú noc dám, ramcarara juchajdá, všem věrným panám,
dobrú noc dám, ramcarara juchajdá, všem věrným panám,
jen tej jednej, jen tej jednej, falešnici, dobrú noc nedáááám,
jen tej jednej, jen tej jednej, falešnici, dobrú noc nedám.

V) Život

1) Bible:

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy:

Nezabiješ.

Slyšeli jsme Slovo Boží.

2) Páté přikázání Boží jinými slovy aneb Práva dětí Božích - co nemusíš a co se můžeš opřít:

Ty jsi moje dítě: Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovně předstihnout, osobně vyřídit, aby tě nepředstihli oni.

Já, tvůj Otec, chci být tvým ochráncem: Drž se mne a budeš žít beze strachu z druhých a těšit se z toho, že všichni jste jedna rodina mých dětí.

3) Hlas lidu - přísloví

Neublíží ani kuřeti.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Kam šlápne, tam sto let tráva neroste.

4) Hlas školy - verše k zapamatování

Nesmím mečem skolit bratra, ani na něj hledět z patra.

VYŽEŇ Z MYSLI ZLOST A HNĚV,

BOŽÍ LÁSKU DRUHÝM ZJEV

 

5) Píseň cestou k 6. kameni

K nebesům dnes zaleť písní, č. 804 1. a 2. sloka o pravé lásce

K NEBESŮM DNES ZALEŤ PÍSNÍ, tam, kde sídlí Matka tvá, vypověz jí, co tě tísní, potěší tě Maria. Ještě nikdy neslýcháno, že kdo od ní opuštěn, pros i tobě bude dáno, budeš jistě potěšen. Maria, o Matičko, Krista Pána rodičko, ustavičná pomoc tvá útěchu nám podává.

2. Dej ať v domech našich vzkvétá pravá láska, pravá ctnost, ať mír domku z Nazareta je v nich stálý milý host. Z vůle Boží vrať nás všechny křesťanskému životu, otcům, matkám moudrost vdechni, dětem uchraň čistotu. Maria, o Matičko...

 

VI) Věrnost

1) Bible:

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy:

Nezcizoložíš.

Slyšeli jsme Slovo Boží.

2) Šesté přikázání Boží jinými slovy aneb Práva dětí Božích - co nemusíš a co se můžeš opřít:

Ty jsi moje dítě: „Nemáš zapotřebí, aby ses před sňatkem vybouřil nečistými představami a vtipkováním, sebeukájením nebo zneužíváním jiných ke svému ukájení. Nesnižuj lásku na pouhý pohlavní styk, partnera na hračku. Nepřipravuj se karikaturami nezralé lásky o radost z lásky pravé. Miluj v manželství krásně a věrně."

3) Hlas lidu - přísloví

Sprostý jako dlaždič.

Čistému vše čisté.

Žijí na hromádce.

Žijí na psí knížku.

4) Hlas školy - verše k zapamatování

Co každému nejvíc sluší, je mít krásnou čistou duši!

PROTI ĎÁBLU MOCNÁ ZBRAŇ - ČISTOTU SI V SOBĚ CHRAŇ

5) Píseň cestou k 7.  kameni Andulko šafářova  anebo Já

do lesa nepojedu - protože i každý prostý člověk si dobře uvědomil, a i dnes uvědomuje, že krást se nemá

ANDULKO ŠAFÁŘOVA, husičky nemáš doma ! Husy jsou v ječmeně, Andulko, vyžeň je ! Vyžeň je z ječmene ven dřív, než bude bílej den.

2. Já bych je ven vyhnala, jen kdybych se nebála Paňmáma lehce spí, jak se hnu, všecko ví ! Já nesmím z komůrky ven dřív, než bude bílej den.

 

* Já do lesa nepojedu, já do lesa nepudu, kdyby na mě hajný přišel, on by mě vzal sekeru.
Sekera je za dva zlatý, a topůrko za tolar, kdyby na mě hajný přišel, on by mě to všecko vzal,
sekera je za dva zlatý, a topůrko za tolar, kdyby na mě hajný přišel, on by mě to všecko vzal.

 

VII) Čest

1) Bible:

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy:

Nepokradeš.

Slyšeli jsme Slovo Boží.

2) Sedmé přikázání Boží jinými slovy aneb Práva dětí Božích - co nemusíš a co se můžeš opřít:

Ty jsi moje dítě: Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Ať okrádáš bližního nebo stát, dopadne to vždy stejně: co získáš na majetku, ztratíš na klidné mysli.

3) Hlas lidu - přísloví

Z cizího krev neteče.

Kradené není požehnané. 

Lehce nabyl, lehce pozbyl.

4) Hlas školy - verše k zapamatování

Vše za sousedovým plotem neznárodním ani okem!

MÁM TU VÝZVU K ZAMYŠLENÍ: NEBER TO, CO TVOJE NENÍ

5) Píseň cestou k 8. kameni:

Okolo Súče voděnka teče............ kde se jasně ukazuje ošklivost lži a přetvářky a dívka sama přiznává, že toho jednou nechá

*** Okolo Súče voděnka teče, okolo Súče voděnka teče, vzkázal mně syneček, že už mňa nechce, vzkázal mně syneček, že už mňa nechce.
2. Když Ty mňa nechceš, ja o Ťa nedbám, Když Ty mňa nechceš, ja o Ťa nedbám, smutek neponesu, ani ho nemám, smutek neponesu, ani ho nemám.
3. Proč bych já přesmutná, smutek nosila, proč bych já přesmutná, smutek nosila, šak som Ťa, synečku, nemilovala, šak som Ťa, synečku, nemilovala.
4. Milovala som Ťa, bylo to špásom, milovala som Ťa, bylo to špásom, nevěděls, synečku, že falešná som, nevěděls, synečku, že falešná som.
5. Falešná som byla, falešná budu, falešná som byla, falešná budu,
chlapce som šidila, a šidit budu, chlapce som šidila, a šidit budu.

6. A keď sa vydám, faloš zanechám, a keď sa vydám, faloš zanechám,
potom ju zas iným, dievkam preněchám potom ju zas iným, dievkam preněchám.

 

VIII) Pravda

1) Bible:

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy:

Nevydáš lživé svědectví proti svému bližnímu.

Slyšeli jsme Slovo Boží.

2) Osmé přikázání Boží jinými slovy aneb Práva dětí Božích - co nemusíš a co se můžeš opřít:

Ty jsi moje dítě: Nemusíš se zaplétat do lží, abys zakryl své slabosti. Lež plodí nedůvěru a ta dělá ze spolužití peklo.

Já, tvůj Otec, mám k tobě důvěru: Drž se mne, naučíš se důvěřovat a budeš sám důvěryhodný.

3) Hlas lidu - přísloví

Lež má krátké nohy, daleko nedojde.

Pravda vyjde na povrch jako olej nad vodu. 

Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

4) Hlas školy - verše k zapamatování

OBHAJUJ VŽDY DRUHÝCH ČEST,

NEMLUV O NICH ŠPATNOU ZVĚST

 

5) Píseň cestou k 9. kameni

707 Ježíši Králi 1. a 4. sloka - prosba o soudržnost rodiny, aby každý zvládl různé typy pokušení

1. Ježíši Králi, nebe a země, / tobě se koří andělů chór, / velebnost tvoji v hymnech a písních, / opěvá svatých a světic sbor. / Nám zahaluješ tvář ve svátosti, / víra však zří ji oslavenou / a svému králi ve svatostánku, / vzdáváme úctu na kolenou.

4. Ježíši, Králi nebe a země, / svůj pokoj sešli do rodin všech, / ze Srdce svého lásku a věrnost, / do srdcí jejich prouditi nech. / Dej mužům stálost pěstouna svého, / dej ženám mírnost matičky své, / ať v denním díle i s dětmi slyší / tvůj hlas, jak všechny k nebesům zve.

5. Ježíši, Králi nebe a země, / přitáhni k sobě náš český lid, / ať v jeho srdci a v jeho mysli / vládne tvůj řád a bezpečný klid. / Ó, dej mu víru, naději, lásku, / uchraň ho hříchů, nesvornosti, / ať opět uzná království tvoje, / sklání se před tvou velebností.

 

IX) Rodina

1) Bible:

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy:

Nebudeš dychtit po ženě svého bližního.

Slyšeli jsme Slovo Boží.

2) Deváté přikázání Boží jinými slovy aneb Práva dětí Božích - co nemusíš a co se můžeš opřít:

Ty jsi moje dítě: Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami nezralé a příživnické lásky připravil o radost z lásky pravé.

Nemusíš zatěžovat svůj život dychtěním po kradené lásce, která působí rozvraty.

Já, tvůj Otec,  chci být dárcem tvého štěstí: Drž se mne a naučíš se milovat krásně a věrně. Já, tvůj Bůh, vám oběma dávám lásku ryzí: Držte se mne oba a poznáte ji a prožijete ji.

3) Hlas lidu - přísloví

Rád zanáší.

Půl hodina zábavy v cizí pelesti, způsobí hrůzu bolesti.

4) Hlas školy - verš k zapamatování

BOJUJ PROTI POKUŠENÍ, NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ

5) Píseň cestou k 10. kameni Zaspala nevěsta, kde se odsuzuje dychtění po majetku na úkor člověka

(:ZASPALA NEVĚSTA v strážnickej dolině.:) (:Přišla na ňu mamka, přišla na ňu mamka: Vstaň nevěsto hore, vstaň nevěsto hore.: )

2. (:Vstaň nevěsto hore, však sas dosť vyspala.:) (:Běž podojit krávy, běž podojit krávy, které´s nedostala, které´s nedostala.:)

3. (:Když vy ste chtěli mět kravičku rohatú.:) (:Měli jste si vybrat, měli jste si vybrat nevěstu bohatú s kravičkú rohatú.:)

 

X) Dar

1) Bible:

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy:

Nebudeš dychtit po domu svého bližního, ani po jeho služebníkovi, ani po jeho služce, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, po ničem z toho, co patří tvému bližnímu.  

Slyšeli jsme Slovo Boží.

2) Desáté přikázání Boží jinými slovy aneb Práva dětí Božích - co nemusíš a co se můžeš opřít:

Ty jsi moje dítě: Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil by ses tak radosti z vlastního.

Já, tvůj Otec, chci být tvým živitelem: Drž se mne a poznáš, že větší radost je dávat, než brát. Já, tvůj Bůh, ti dávám dobré dary: Drž se mne a naučíš se žít spokojeně.

3) Hlas lidu - přísloví

Závist užírá.

Nemá nikdy dost.

4) Hlas školy - verš k zapamatování ještě jednou:

BOJUJ PROTI POKUŠENÍ, NECHTĚJ TO, CO TVOJE NENÍ

 

5) Píseň na závěr Cesty života

728 O srdce Páně 1. - 4. sloka - prosba o sílu k plnění přikázání a přechod k Božímu milosrdenství

1. Ó Srdce Páně nejsvětější, / přijmi dnes vděčný pozdrav náš, / odvěká touho tvorstva všeho, / jež mezi námi přebýváš.

2. Tichý jsi, srdce pokorného, / Ježíši, lásko vtělená. / Učiň nám srdce podle svého, / hlubino ctnosti tajemná.

3. Odpouštíš, léčíš, vléváš sílu, / Srdce tvé všem se rozdává, / těší se hříšný, jásá smutný, / každý tvou lásku poznává.

4. Na kříži, Srdce Spasitele, / kopím ses dalo otevřít, / aby se mohlo lidstvo všechno / v milosrdenství jeho skrýt.

Cestou ke Stromu života:

Korunka k Božímu milosrdenství

 

U kříže

Píseň 905 Ty mocný, silný, veliký - slova složil doktor práv Josef Nečas, který  se narodil ve Studnicích a jehož rodnou obec vidíme. Tatoo slova nás také napadají, když se rozhlédneme kolem sebe.

1. Ty mocný, silný, veliký / Vladaři věčnosti! / Ty, který svítíš do temnot / na cestu ke ctnosti, / buď veleben, buď veleben, buď veleben!

2. Ty, jehož moudrost vesmíru / dala své zákony / a chceš, by člověk postupně / zvedal jim záclony, / buď veleben, buď veleben, buď veleben!

3. Ty, který krásou odíváš / korunku květovou / a v rovnováze držíš svou / soustavu světovou, / buď veleben, buď veleben, buď veleben!

Čtení z knihy proroka Daniela

 Všechna díla Páně, velebte Pána, *

chvalte a oslavujte ho navěky.

 Nebesa, velebte Pána, *

 andělé Páně, velebte Pána.

 Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *

 všechny mocnosti Páně, velebte Pána.

 Slunce a měsíci, velebte Pána, *

 nebeské hvězdy, velebte Pána.

 Všechny deště a roso, velebte Pána, *

 všechny větry, velebte Pána.

 Ohni a žáre, velebte Pána, *

 studeno a teplo, velebte Pána.

 Roso a jíní, velebte Pána, *

 zimo a chlade, velebte Pána.

 Ledy a sněhy, velebte Pána, *

 noci a dni, velebte Pána.

 Světlo a temno, velebte Pána, *

 blesky a mraky, velebte Pána.

 Země, veleb Pána, *

chval a oslavuj ho navěky.

 Hory a vrchy, velebte Pána, *

 vše, co na zemi roste, veleb Pána.

 Prameny, velebte Pána, *

 moře a řeky, velebte Pána.

 Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *

 všichni nebeští ptáci, velebte Pána.

 Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *

 lidé, velebte Pána.

Slyšeli jsme Slovo Boží.

 

(Možná, dle času a počasí: Slova sv. evangelia podle Matouše.

Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu.
A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.

Slyšeli jsme Slovo Boží. )

 

             Kněz:

O slavnosti Zjevení Páně, po evangeliu jáhen nebo zpěvák podle starobylého církevního ustanovení ohlašuje v kostele pohyblivé svátky příslušného roku. Toto  místo je požehnané biskupem, proto i zde  může být ohlášeno::

         Jáhen:

 Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám,

že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně,

budeme se radovat také ze Vzkříšení tohoto našeho Spasitele.

 

Na den 2. března připadne letos (2022) Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.

Dne 17. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,

dne 26. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,

dne 5. června slavnost Seslání Ducha Svatého,

dne 16. června slavnost Těla a krve Páně

 

a dne 27. listopadu budeme mít první neděli adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Jemu buď čest a sláva na věky věků.

 

Kněz: Jsme před křížem, proto se modlíme

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti ....

 

Píseň 301 Ach můj nejsladší Ježíši je složena podle  sv. Terezie Ježíšovy, učitelky církve

1. Ach, můj nejsladší Ježíši, / ty dárce žití mého, / zdroj blaha plyne v hojnosti / mně z hlubin srdce tvého. / Můj Pane, věčná láska tvá / vše živí, zachovává / a ze všech tvorů nejvíce / nám milostí svých dává.

2. Tys přišel, abys zachránil / ty ovce, které hynou, / a krví platíš velký dluh, / který byl jejich vinou. / Kam zbloudily od tvé cesty, / tam za nimi přicházíš / a nástrahy všech nepřátel / mocí své lásky maříš.

3. Má lásko, na kříž přibitá / i ranami mých hříchů, / ty stále ke mně promlouváš; / dost nebude mých díků / za kříž, to světlo v temnotách, / jež život znovu vrací, / za každý den tvé štědrosti, / jež z tvých ran vykrvácí.

A teď prosím abyste se vždy obrátili na tu světovou stranu, kterou vám ukážu a se mnou se pokaždé pomodlili: 

 

JP jde do pole vždy tím směrem a ukazuje NA HLAVNÍ I VEDLEJŠÍ SVĚTOVÉ STRANY (* značí obec viditelnou pouhým okem).

 

Směrem na JIH vidíme Jámy*, za nimi Laštovičky*, rozhlednu na Fajtově kopci nad Velkým Meziříčím, Suky*, Obyčtov*, Kněževes*, Lavičky, Hrbov u Velkého Meziříčí, Svařenov, Nový Telečkov, Ostrov nad Oslavou*,  Netín, Radostín nad Oslavou*, Sazomín*, Pavlov*, Kotlasy*,  Chroustov* a vysílač nad ním, Pokojov*,  Březí nad Oslavou* a Bohdalov*.

JIŽNÍM SMĚREM se 900 km od nás nachází ŘÍM, přesně ve směru na Radostín a Netín (jak pěkný to rým).

Bože, požehnej  naší farnosti a celé církvi na přímluvu sv. Martina a sv. Jakuba a Panny Marie, uctívané v Obyčtově a Netíně.

 

Směrem na JIHOZÁPAD vidíme Vatín*, Rudolec*, Nové Veselí*, Újezd*, za ním nad lesy rozhlednu na Křemešníku, a Matějov*, za kterým lze zahlédnout 2 větrné elektrárny u Věžnic.

JIHOZÁPADNÍM SMĚREM se 36 km od nás nachází naše krajské město JIHLAVA přímo za Rudolcem.

Bože, požehnej   našemu kraji na přímluvu sv. Zdislavy - naší rodačky a svědků víry, kteří v Jihlavě byli popraveni.

 

Směrem na ZÁPAD vidíme Rosičku* a rozhlednu nad ní, Budeč*, obec jménem Lípa a hrad v Lipnici nad Sázavou a úplně na obzoru kopec Melechov u Světlé nad Sázavou, místo nejzazšího dohledu - 52 km vzdušnou čarou.

ZÁPADNÍM SMĚREM se 175 km od nás nachází NEPOMUK a 712 km LUCEMBURK hlavní město velkovévodství lucemburského, kde sídlí Evropský soudní dvůr. Přibližně stejným směrem a v podobné vzdálenosti se nacházejí trochu jižněji Štrasburk a severněji Brusel.

Bože, požehnej  celému našemu světadílu a zvláště zemím, které jsou s námi v Unii na přímluvu sv. Jana Nepomuckého a všech svatých patronů a patronek Evropy - svatého Benedikta, svatých Cyrila a Metoděje, svaté Kateřiny Sienské, svaté Brigity Švédské a svaté Terezie Benedikty od Kříže.

 

Směrem na SEVEROZÁPAD vidíme Žďár nad Sázavou* s komíny Žďasu, silem, červenošedým domem PKS a úplně vpravo mezi lesy zelenou střechu poutního kostela sv. Jana na Zelené Hoře.

SEVEROZÁPADNÍM SMĚREM se 130 km od nás nachází PRAHA. Přesný směr k ní nám ukazuje vysílač na Horce před námi:

Bože, požehnej   celé ČR na přímluvu sv. Václava, Jana Nepomuckého, Prokopa, Vojtěcha, Ludmily i sv. Vojtěcha, Anežky a všech svatých našeho rodu.

 

Směrem na SEVER se v korunách stromů skrývá Veselíčko*, na obzoru Sklené*, Jiříkovice* a Vlachovice*.

SEVERNÍM SMĚREM se za Jiříkovicemi 15 km od nás nachází DEVĚT SKAL a za kopcem Lhotka 130 km od nás SNĚŽKA.

Bože, Stvořiteli, požehnej všem, kteří se starají o úrodu a přírodu a dopřej jim příhodné počasí na přímluvu sv. Františka, patrona životního prostředí.

 

Směrem na SEVEROVÝCHOD vidíme Radňovice*s vysílačem na Harusáku, Slavkovice*, Rokytno*, Studnice*, Nové Město*, Maršovice*, Pohledec* s dvěma stožáry nad ním, kopec Solo, Zubří* a Petrovice*.

SEVEROVÝCHODNÍM SMĚREM se 260 km od nás nachází mariánské poutní místo Jasná Hora u Čenstochové.

Bože, požehnej bratrskému Polsku a všem Slovanům na přímluvu Panny Marie Královny Polska. Bože, požehnej našemu děkanství a jeho 27 farnostem na přímluvu všech svatých zobrazených v novoměstském kostele sv. Kunhuty.

 

Směrem na VÝCHOD vidíme Hlinné*, vlevo od něj na obzoru Karasín s rozhlednou, blíže k nám stožár u lesíka nad Olešnou, úplně blízko Novou Ves u N. Města na Moravě*, na obzoru zříceninu hradu Zubštejna, budovy Nového  Krasu v Bystřici nad Pernštejnem, Bratrušín, kousíček Radešínské Svratky*, za Hlinným kopec Sýkoř s kamennou věží, komín u Rožné*, Horní Rožínku, část Zvole, Milasín, obec Blažkov*, Bukov* a Horní Rozsíčku.

VÝCHODNÍM SMĚREM - se přesně za Novou Vsí 90 km od nás nachází OLOMOUC, hlavní město naší moravské církevní provincie.

Bože, požehnej  celé Moravě na přímluvu sv. Jana Sarkandra, který byl v Olomouci umučen.

        VÝCHODNÍM SMĚREM  přesně za Hlinným je 110 km od nás VELEHRAD.

Bože, požehnej   všem poutníkům a turistům na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Průvodkyně na cestách.

VÝCHODNÍM SMĚREM  - se přímo za vrcholem Chlumku 56 km od nás nachází BRNO, sídlo našeho biskupa a už skoro 400 let hlavní město Moravy.

Bože, požehnej   naší diecézi na přímluvu sv. Petra a Pavla.

 

Směrem na JIHOVÝCHOD vidíme šedou střechu v Hodíškově*, za ní výrazný kopec Svatá u Kadolce, kde měla dětskou poustevnu sv. Zdislava, Sklené nad Oslavou*, Radenice*, 2 stožáry nad Cyrilovem. Nalevo od hodiškovské střechy je až na obzoru (dalekohledem) vidět kravín v Heřmanově.  JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM se 170 km od nás přímo za kopcem Svatá nachází BRATISLAVA.

Bože, požehnej  Slovensku a zvláště jamskému družebnímu městu Senci na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje a všech blahoslavených mučedníků slovenských.

 

Místní kněz:

Na přímluvu všech svatých, které jsme vzývali, požehnej vás, vaše doma, zvláště nemocné, naše rodiny a všechny obce a území, které byly jmenovány všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.

Lid: Amen.

 (Jáhen: Jděte ve jménu Páně.)

Hymny ČR a SR

 

Kde domov  můj i Nad Tatrou se blýská, (jsme u české a slovenské lípy, dole je od r. 2018 lípa česko-slovenská na připomínku družby s městem Senec).

 

Rozhledy, popis krajiny - dle počasí

 

To vše: dá-li Pán a s pomocí Boží

 

Další setkání: v neděli po sv. Marku - prosby za přírodu a úrodu

Neděle 18.9. po sv. Kříži a před sv. Václavem - poděkování za ovoce kříže a plody země

 

Hledejte také na

www.poutnik-jan.cz/rozhledy po rodném kraji

https://www.obec-jamy.cz//zivot-v-obci/aktuality/cesta-zivota-ke-stromu-zivota-203cs.html

Komentáře:

přidej komentář

?

- (1)

 

- (0)

 

- (0)

 

- (2)

 

celkem hlasovalo 3 lidí

předchozí ankety

Dnes je 30. zaří 2022

svátek má Jeroným

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)